Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:12 (volební období 2014-2018)
datum: 21.12.2017
předsedá:
program zasedání: p6pr20017212.docx (15 kB)
zápis ze zasedání: p6za20017212.docx (244 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 548/17 21.12.2017 Poskytnutí finančních darů na kulturní akce

1,

ZMČ 549/17 21.12.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021

1,2,

ZMČ 550/17 21.12.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

1,2,

ZMČ 551/17 21.12.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2018

1,2,

ZMČ 552/17 21.12.2017 Pravidla pro participativní rozpočtování v Praze 6 - Nápad pro Šestku II

1,2,3,

ZMČ 553/17 21.12.2017 Poskytnutí individuální dotace na rok 2018 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského

1,

ZMČ 554/17 21.12.2017 Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2018 s Domovem svatého K. Boromejského

1,

ZMČ 555/17 21.12.2017 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2018

1,2,

ZMČ 556/17 21.12.2017 Prodej pozemků parc. č. 1364/1 a parc. č. 1364/2 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 557/17 21.12.2017 Prodej části pozemku parc. č. 2488/3 (dle GP č. 4304-86/2017- pozemek parc. č. 2488/27) k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 558/17 21.12.2017 Prodej pozemku parc. č. 1096 v k.ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 559/17 21.12.2017 Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 348/16 k prodeji pozemku parc. č. 1178, zahrada o výměře 339 m2 v k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 560/17 21.12.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/63 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 561/17 21.12.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/84 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 562/17 21.12.2017 Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst

1,

ZMČ 563/17 21.12.2017 Prominutí úroků z prodlení

1,

ZMČ 564/17 21.12.2017 Odměňování členů Zastupitelstva MČ Praha 6 od 01.01.2018

1,2,3,

ZMČ 565/17 21.12.2017 Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6 a s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupin

1,

ZMČ 566/17 21.12.2017 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2017 a plán činnosti pro rok 2018

1,

ZMČ 567/17 21.12.2017 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2017 a plán činnosti na rok 2018

1,

ZMČ 568/17 21.12.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 569/17 21.12.2017 Výroční zpráva Výboru pro komunikaci a média za rok 2017 a plán činnosti na 1. pololetí roku 2018

1,2,

ZMČ 570/17 21.12.2017 Uzavření smluv a dohody se společností Vítězné náměstí s.r.o.

1,

ZMČ 571/17 21.12.2017 Odborná analýza lávek a mostních konstrukcí na území MČ Praha 6

1,2,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

žádné dostupné informace

přehled všech interpelací© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zast_zapisy?termin=20484 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz