Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:81 (volební období 2014-2018)
datum: 21.09.2017
předsedá:
program zasedání: p6pr20017181.docx (19 kB)
zápis ze zasedání: p6za20017181.docx (238 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 499/17 21.09.2017 Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2017

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 500/17 21.09.2017 III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017

1,2,

ZMČ 501/17 21.09.2017 4. úprava finanční strategie nakládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 6

1,2,

ZMČ 502/17 21.09.2017 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 6 k 30.06.2017

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 503/17 21.09.2017 1. Úprava Finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 6 na rok 2017

1,2,3,

ZMČ 504/17 21.09.2017 Prodej nebytové jednotky č. 612/310 (ateliéru) v domě č. p. 612 Rooseveltova 40, Praha 6

1,

ZMČ 505/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/36 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 506/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/23 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 507/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/3 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 508/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/34 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 509/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/66 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 510/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/15 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 511/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/65 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 512/17 21.09.2017 Svěření pozemku parc. č. 2109 k. ú. Bubeneč

1,

ZMČ 513/17 21.09.2017 Odstoupení od kupní smlouvy č. S/34/2016/OSM uzavřené na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 209/15 ze dne 18.12.2015

1,

ZMČ 514/17 21.09.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 417/8 k. ú. Liboc

1,

ZMČ 515/17 21.09.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 3061/9 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 516/17 21.09.2017 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 517/17 21.09.2017 Schválení dalšího postupu ve věci nakládání s bytovou jednotkou v Praze 6, Na Čihadle

1,

ZMČ 518/17 21.09.2017 Strategie MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu

1,2,

ZMČ 519/17 21.09.2017 Stavební uzávěra SO v severozápadním kvadrantu Prahy

1,

ZMČ 520/17 21.09.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 521/17 21.09.2017 Poskytnutí individuální dotace z.s. Senior Fitnes

1,

ZMČ 522/17 21.09.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2017

1,2,

ZMČ 523/17 21.09.2017 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace.

1,

ZMČ 524/17 21.09.2017 Volba člena Kontrolního výboru ZMČ

NE

ZMČ 525/17 21.09.2017 Plán činnosti Výboru pro komunikaci a média na 2. pololetí roku 2017

1,2,3,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

nezařazeno - Bydlení na Praze 6 a sdílená ekonomika

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: PO

Byty - Byt Na Čihadle 958/57

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: PO

Bezpečnost - Bezpečnost

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: KMČ

Školství - MŠ Školská

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OŠK

- Rozvoj Prahy 6 - vily na třídě Milady Horákové

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: KA

nezařazeno - Omluvy na Magistrátě a na Praze 6, Konec demokracie na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OSM

Kultura a volný čas - Situace na radnici Prahy 6, kulturní akce na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OŠK

Segway - Provoz elektro vozítek segway na území Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Nebezpečná dopravní situace v ulici Pod Cihelnou a okolí

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: ODŽP

Segway - Segway - plošné zákazy

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: ODŽP

nezařazeno - Tradice odboje na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OSM

Vítězné náměstí - Vítězné náměstí - stížnost na porušení zákona, porušování zákonů na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: PO

LDN - Odpovědi na otázky v Interpelacích

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OSV

Výstavba - Vily na třídě Milady Horákové

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: KA

Poliklinika - Informace o Poliklinice z pohledu lékařů a pacientů

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OSV

ÚMČ - Archiv MČ ulice Šmolíkova - stavební povolení

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OSM

Doprava - Plnění opatření na ochranu obyvatel po zprovoznění tunelového komplexu Blanka

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: ODŽP

Územní rozvoj - Územní rozvoj Praha 6 - vize realizace, vztah k Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: KA

- Anketa v časopise Šeska

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017

Školství - Školství

     [Vyřízeno] termín: 20.10.2017 • odbor: OŠK

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:00:00Dobrý den, jednání 18. Zastupitelstva městské části Praha 6 bylo zahájeno v 10:00 hodin. Pevný bod Interpelace je na programu od 15:00 hodin.
10:15:00Nyní probíhá složení zastupitelského slibu nového zastupitele Petra Prokopa.
10:18:40Probíhá hlasování o složení návrhového výboru.
10:28:33Probíhá diskuse k návrhu programu jednání.
11:03:55Následuje 10 minutová přestávka.
11:20:031. bodem programu je Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2017 Zastupitelstvu městské části Praha 6.
11:53:27Byl schválen 2. bod programu, 3. rozpočtová opatření MČ Praha 6 a pokračuje se v projednávání následujících bodů programu.
14:06:25Nyní je na programu bod č. 18 Schválení dalšího postupu ve věci nakládání s bytovou jednotkou v Praze 6, Na Čihadle 958/57.
14:58:39Bod č. 18 byl schválen, od 15:00 je na programu jednání pevný bod Interpelace.
16:27:53Nyní jsou na programu interpelace zastupitelů.
17:01:37Po interpelacích se pokračuje v projednávání následujících bodů programu.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zast_zapisy?termin=20374 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz