Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:16 (volební období 2014-2018)
datum: 20.04.2017
předsedá:
program zasedání: p6pr2001716.docx (20 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001716.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 426/17 20.04.2017 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 427/17 20.04.2017 Negativní stanovisko Městské části Praha 6 k záměru hl.města zrušit autobusovou linku č. 184 v relaci zastávek Hradčanská - Vypich.

1,2,

ZMČ 428/17 20.04.2017 Pravidla pro zadávání inzerce - prezentace MČ Praha 6 v médiích

1,

ZMČ 429/17 20.04.2017 I. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017

1,2,

ZMČ 430/17 20.04.2017 3. úprava finanční strategie nakládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 6

1,

ZMČ 431/17 20.04.2017 Prodej pozemku parc. č. 3668/8 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Břevnov, vlastníkům jednotek v domě Patočkova č. p. 1632, Praha 6

1,2,

ZMČ 432/17 20.04.2017 Prodej pozemku parc. č. 1972/2 k. ú. Ruzyně

1,2,

ZMČ 433/17 20.04.2017 Prodej pozemku parc. č. 451/4 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 434/17 20.04.2017 Prodej pozemku parc. č. 2288/5 k. ú. Dejvice (dle GP č. 4233-1/2017 k. ú. Dejvice)

1,2,

ZMČ 435/17 20.04.2017 Prodej pozemků parc. č. 1011, jehož součástí je stavba č. p. 572 a parc. č. 1012 v k. ú. Ruzyně

1,2,

ZMČ 436/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/4 k. ú. Bubeneč)

1,2,

ZMČ 437/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/5 k. ú. Bubeneč)

1,2,

ZMČ 438/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/6 k. ú. Bubeneč)

1,2,

ZMČ 439/17 20.04.2017 Odejmutí svěření stavby vodovodních a kanalizačních sítí umístěných v pozemcích parc. č. 306/7, 302/32, 296, 295/2, 289/13, 302/30, 302/31, 289/2, 289/14, 302/15 k. ú. Veleslavín

1,2,

ZMČ 440/17 20.04.2017 Odejmutí svěření části pozemku pod komunikací parc. č. 1281/296 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 441/17 20.04.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,

ZMČ 442/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4644/6 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 443/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/23 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 444/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/14 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 445/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 630/15 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 446/17 20.04.2017 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 447/17 20.04.2017 Neuzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 448/17 20.04.2017 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2017 "Památková dotace"

1,

ZMČ 449/17 20.04.2017 Změna termínu využití poskytnuté dotace z dotačního programu Kultura 2017/I

1,

ZMČ 450/17 20.04.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2017.

1,2,

ZMČ 451/17 20.04.2017 Poliklinika Pod Marjánkou - další postup rekonstrukce objektu polikliniky

1,

ZMČ 452/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,2,

ZMČ 453/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 454/17 20.04.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce

1,2,

ZMČ 455/17 20.04.2017 Poskytnutí individuální dotace z.s. Porte

1,

ZMČ 456/17 20.04.2017 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2017

1,2,3,4,

ZMČ 457/17 20.04.2017 Neposkytnutí individuální dotace s.r.o. CENTRIN CZ pro rok 2017

1,

ZMČ 458/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2017 na poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6

1,

ZMČ 459/17 20.04.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

- Pomník obětem 1. světové války na Macharově náměstí

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OŠKS

- Kulturní dotace a inzerce v Šestce

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OŠK

- Doprava v Západní ulici

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: ODŽP

- Nebezpečná dopravní situace v ulici Pod Cihelnou

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: ODŽP

- Dopravní situace na Ořechovce

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: ODŽP

- Změna územního plánu - garáže Větrník - Radimova

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: KA

- Rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OSV, SNEO

- Vytypování tras pro segwey a el. vozítka

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017

- LDN Chitussiho

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OSV

- Dejvická Live - rozpočet a přínos

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OŠKS

- Vítězné náměstí - volební reklama na bývalém obchodu lahůdek

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OSM

- Několik otázek k prodeji majetku

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: SNEO

- Změna územního plánu - areál Chittussiho nemocnice

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OSM, OSV, KA

- 106/99 Sb - seznam sponzorovaných příspěvků na facebooku, www a periodiku Prahy 6 v roce 2016 a 2017

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: KMČ

- Radosti občanů a zastupitelů - prodeje pozemků a znalecké posudky

     [Vyřízeno] termín: 20.05.2017 • odbor: OSM

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:50:53Dobrý den, jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 10:00 hodin. Přítomno je 40 zastupitelů. V úvodu jednání složila slib nová členka zastupitelstva Ing. Marie Kubíková /ODS/. Novou členkou se stala po rezignaci PhDr. Ondřeje Balatky a následně i dalšího náhradníka za volební stranu ODS Ing. Josefa Stracha.
10:53:43Schválana byla nová přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 Lenka Čermáková. Nyní probíhá diskuse k bodu 2 – návrh na zrušení usn. Rady MČ Praha 6 ke změnám ve složení komisí.

Nově zařazeným bodem do programu je bod 3 – Negativní stanovisko Městské části Praha 6 k záměru hl. města Prahy zrušit autobusovou linku č. 184 v relaci zastávek Hradčanská–Vypich, které předkládá starosta MČ Praha 6.

11:00:2537. bod – Poliklinika Pod Marjánkou – další postup rekonstrukce objektu polikliniky byl ve schváleném programu zařazen jako pevný bod hned za ukončením interpelací, tj. okolo 17:00 hodin.
11:38:07Po rozsáhlé diskusi k obsazení komisí byla na vyhlášena přestávka na jednání klubu STAN.
11:44:14Jednání pokračuje hlasováním o návrhu usnesení na zrušení usnesení RMČ č. 2238/17 ke změnám v komisích. Zastupitelstvo návrh na zrušení usnesení neschválilo /+22/-1/z11/.

Jednání pokračuje projednávání nového bodu k Nesouhlasu MČ P6 se zrušením autobusové linky.

12:00:12Nesouhlasné stanovisko MČ Praha 6 ke zrušení autobusové linky 184 bylo schváleno.

Nyní má úvodní slovo pan starosta k dalšímu bodu, který se týká inzerce MČ Praha 6 a prezentace starosty v médiích.

12:45:12Byl schválen postup zpracování Pravidel pro zadávání inzerce – prezentace MČ Praha 6 v médiích a jednání pokračuje schvalování bodů dle programu.
12:59:08Nyní byla vyhlášena půlhodinová přestávka, jednání bude pokračovat ve 13:30 hodin
13:45:13Ve 13.30 začíná projednávání majetkových bodů, které předkládá Ing. Vaculík.
14:23:29Kromě prodeje pozemku parc. č. 983/1 v k. ú. Liboc byly schváleny body programu 7–18. Nyní probíhá diskuse k vyhodnocení VŘ na prodej 9 volných bytových jednotek.
14:57:01Schváleny byly dotace na podporu obnovy památkově významného objektu na rok 2017 a projednávají se dotace v oblasti kultury.
15:22:47Od 15:00 hodin začal pevný bod Interpelace, k vystoupení je přihlášeno 8 občanů a 8 zastupitelů, někteří s několika přihláškami.
16:07:55V 16:10 hod. začalo vystoupení zastupitelů v rámci bodu Interpelace.
16:48:11Byl ukončen bod Interpelace a pokračuje se v projednávání bodu k přidělení fin. prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. – 2017. Předkladatel Mgr. Lacina stáhl návrh na přidělení 10 % celkového příspěvku na inzerci. Rozděleno bude 1.800.000 Kč.
17:02:29Nyní začalo projednávání pevného bodu č. 37 – Poliklinika Pod Marjánkou – další postup rekonstrukce objektu polikliniky – úvodní slovo má Ing. Hanušová, radní pro sociální politiku a MUDr. Hošek – předseda KSZP.
18:04:27Vyhlášena je přestávka na jednání klubů do 18:15 hod.
18:19:40Po zahájení jednání byl prohlasován návrh na pokračování diskuse a opozice předložila protinávrh. Poté pan starosta vyhlásil 10 min. přestávku.
18:43:09Zastupitelé pokračují v projednávání dalších bodů programu. Schválena byla usnesení k rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou a poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času.
19:38:30Všechny meritorní body body programu byly projednány.

Ing. arch. Polách prezentuje plánované pořízení Územní studiie Šáreckého údolí s regulačními výstupy. Jako meritorní bod bude studie projednávána v červnu t. r.

19:55:25Informaci o fungování pracoviště odboru azylové a migrační politiky na Dědině přednesl Zd. Hořánek – radní pro bezpečnost.
19:59:53Informaci k provedeným rozpočtovým opatřením podal Ing. Vaculík, stejně jako stanovisko MČ Praha 6 k výběru vhodných pozemků na VN pro výstavbu MHMP.
20:06:49Dnešní jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.05 hod. Přejeme Vám příjemný večer a na viděnou v červnu t. r.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zast_zapisy?termin=20302 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz