Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:15 (volební období 2014-2018)
datum: 24.02.2017
předsedá:
program zasedání: p6pr2001715.docx (18 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001715.doc (2 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 393/17 24.02.2017 Metodika znaleckých posudků - způsoby oceňování pozemků, cenová mapa, oceňování nemovitého majetku

1,2,

ZMČ 394/17 24.02.2017 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2016 - 12/2016

1,

ZMČ 395/17 24.02.2017 Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2014 - 2018

1,2,

ZMČ 396/17 24.02.2017 Vývoj sporu a jednání se společností Vítězné náměstí s. r. o.

1,

ZMČ 397/17 24.02.2017 Etický kodex zastupitele Městské části Praha 6

1,2,

ZMČ 398/17 24.02.2017 Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6

1,2,

ZMČ 399/17 24.02.2017 Změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 6

1,2,

ZMČ 400/17 24.02.2017 Volba členů Finančního výboru a Kontrolního výboru ZMČ Praha 6

NE

ZMČ 401/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/39 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 402/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/100 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 403/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/26 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 404/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 405/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 445/6 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 406/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1651/8 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 407/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/6 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 408/17 24.02.2017 Prodej pozemků parc. č. 3124 a parc. č. 3125 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 409/17 24.02.2017 Směna části pozemku parc. č. 47/4 za část pozemku parc. č. 47/3 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 410/17 24.02.2017 Svěření části pozemku parc. č. 4059/2 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 411/17 24.02.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 306/7 k. ú.Veleslavín

1,2,

ZMČ 412/17 24.02.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 209 k. ú. Sedlec

1,2,

ZMČ 413/17 24.02.2017 Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 309/13 ze dne 15.2.2013 - Projednání dalšího postupu při realizaci vestaveb bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6

1,

ZMČ 414/17 24.02.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 3 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,

ZMČ 415/17 24.02.2017 Převod místní bezejmenné komunikace č. NN 5146 na pozemku parc. č. 3136/1 k. ú. Dejvice ze správy TSK do správy m. č. Praha 6

1,2,

ZMČ 416/17 24.02.2017 Částečné prominutí poplatků z prodlení

1,

ZMČ 417/17 24.02.2017 Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2017

1,2,

ZMČ 418/17 24.02.2017 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2017" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,

ZMČ 419/17 24.02.2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE

1,

ZMČ 420/17 24.02.2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2017

1,

ZMČ 421/17 24.02.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2016

1,2,

ZMČ 422/17 24.02.2017 Záměr dalšího postupu u sociálně zdravotnických zařízení

1,

ZMČ 423/17 24.02.2017 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Juárezova, Juárezova 24/1037, Praha 6 - Bubeneč

1,

ZMČ 424/17 24.02.2017 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Na Okraji, Na Okraji 301, Praha 6 - Veleslavín

1,

ZMČ 425/17 24.02.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Pozemky - Pozemky v okolí zámečku na Hanspaulce

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSM

Pozemky - Požadavek hl.m. Prahy na převedení pozemků v okolí Hanspaulského zámečku

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSM

Časopis - Podpoří MČ Praha 6 další vydávání časopisu "Břevnovan"

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Bezpečnost - Azylové a imigrační centrum na Praze 6 Dědině

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Doprava - Tunel pod Ořechovkou

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Výstavba - Železniční tunel Dejvice - Veleslavín, dostavba SZ části dopravního okruhu

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Výstavba - Tunel - železnice

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Výstavba - Podzemní vedení trati Praha Dejvice - Veleslavín

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Výstavba - Železniční tunely Dejvice - Veleslavín

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Výstavba - Břevnovský mrakodrap, bytový dům Radimova 8

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Územní plán - Špitálka

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Doprava - Výsledky ankety o dopravní situaci na Ořechovce

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Dopravní situace na Ořechovce

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Špálova versus Západní ulice

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Zvýšení dopravní zátěže vlivem Blanky, jednání Dopravní komise

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Doprava v Západní ulice

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Petice - Petice k Chittussiho

     [Nevyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSM

Doprava - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - Špálova ulice - jednosměrka

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - P+R parkoviště Tobrucká

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Poliklinika - Chittussiho - Poliklinika

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSV

Webové stránky - Poliklinika na webu

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Poliklinika - Budoucnost zdravotní péče na Poliklinice Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSV

Poliklinika - Poliklinika Břevnov

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KA

Bezpečnost - Situace na Dědině

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Chodníky - Opravy poškozených chodníků

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Chodníky

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

- Informování občanských iniciativ

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: ODŽP

Poliklinika - Poliklinika Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSV

nezařazeno - Spolky, Petynka, svoboda

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Poliklinika - Požadavek na informace k nájemním smlouvám uzavřeným na prostory v poliklinice v Břevnově

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSM

ÚMČ - Praha 6 - I - změny v komisích

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

ÚMČ - Praha 6 - II - rozdělení kompetencí

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Kultura a volný čas - Zákaz dětských volnočasových aktivit a společenských akcí

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OŠK

Kultura a volný čas - Ohrožení volnočasových aktivit v souvislosti s převedením pozemků v okolí Hanspaulského zámečku

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OŠK

Časopis Šestka - Granty

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

ÚMČ - Praha 6 - III -seznam objednávek v gesci kultury

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OŠK

Poliklinika - Praha 6 - IV - poliklinika Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OSM

Kultura a volný čas - Hanspaulka

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OŠK

Dotace - Dotace Zdravá Šestka

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017

Školství - Finanční pomoc rodinám na úhradu prázdninových táborů

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: OŠK

ÚMČ - Činnost Rady a změny programového prohlášení

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: KMČ

nezařazeno - Starosta Mgr. O. Kolář - Playboy

     [Vyřízeno] termín: 24.03.2017 • odbor: 106/99 Sb.

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:07:00Dobrý den, vítáme vás na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Pevný bod Interpelace je zařazen od 15:00 hodin.
10:13:00Byli zvoleni členové návhového výboru, nyní probíhá schvalování a diskuse k návrhu programu zasedání.
10:18:31Návrhový výbor předložil návrhy na zařazení bodů programu Různé a) a b) jako řádné body programu č. 35 a 36, následně zařazení bodu c) jako řádný bod 37.
10:23:00Nárhy na změny programu nebyly schváleny, program byl odsouhlasen v původním znění. Ve 14:30 hodin budou projednány body a) a B) z bodu Různé. Od 15:00 hodin začnou interpelace.
11:00:48Následuje diskuse k bodu č. 1 Metodika znaleckých posudků – způsoby oceňování pozemků, cenová mapa, oceňování nemovitého majetku.
12:44:57Následuje 15 minutová přestávka.
13:07:37Po přestávce následuje projednávání bodu č. 2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2016 – 12/2016 a bodu č. 3 Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2014–2018.
14:30:00Nyní probíhá projednávání bodu č. 4 Vývoj sporu a jednání se společností Vítězné náměstí s. r. o.
14:41:05Nyní se přistupuje k bodu Různé a) Plán dalšího rozvoje polikliniky Pod Marjánkou z hlediska dalšího rozvoje lékařské péče a garance její dostupnosti a obslužnosti pro občany.
14:49:47Následuje bod Různé b) Informace o závěrech dislokačního procesu LDN.
15:00:06Nyní jsou na programu Interpelace občanů.
17:30:00Následují interpelace zastupitelů.
19:02:35Probíhá projednávání následujících bodů programu.
19:15:00Následuje 5 minutová přestávka.
19:23:17Po přestávce pokračuje projednávání bodu 5 Etický kodex zastupitele městské části Praha 6.
20:10:09Následuje 15 minutová přestávka.
20:18:54Nyní bylo ukončeno tajné hlasování o nových členech výborů. Z FV odstoupili T. Jílek, L. Kopřiva a zastupitel J. Holeček, zvoleni byli M. Kousalíková, O. Dušek a radní R. Mejstřík.

Z Kontrolního výboru odstoupil zastupitel M. Baxa a vzolen byl zastupitel J. Chabr.

20:44:39Jednání pokračuje schvalováním majetkových bodů č. 8.–23.
21:06:44Prodej pozemků parc. č. 1116 a 1117 k. ú. Bubeneč byl stažen z projednávání.
21:19:38Prodej pozemků parc. č. 406/1 a 406/8 k. ú. Břevnov nebyl schválen.
21:33:29Jednání pokračuje schvalováním dalších bodů – sociálních, dotačních, školských apod.
22:02:15Projednáván je Záměr dalšího postupu u sociálně zdravotních zařízení na MČ Praha 6 – předkladatelkou je Ing. Milena Hanušová, odpovědná za sociální a zdravotní oblast.
22:30:47Schvalován je poslední bod dnešního programu.
22:32:24Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno. Další zasedání je naplánováno na duben 2017. Přejeme vám hezký večer.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zast_zapisy?termin=20287 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz