Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:11 (volební období 2014-2018)
datum: 23.06.2016
předsedá:
program zasedání: p6pr2001611.doc (63 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001611.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 272/16 23.06.2016 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 273/16 23.06.2016 Prodej dluhopisů E SIDE PROPERTY LIMITED

NE

ZMČ 274/16 23.06.2016 Prodej dluhopisů Via Chem Group, a.s

NE

ZMČ 275/16 23.06.2016 Návrh na udělení čestného občanstí Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2016

1,

ZMČ 276/16 23.06.2016 Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2015

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

ZMČ 277/16 23.06.2016 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 6 k 31.12.2015

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

ZMČ 278/16 23.06.2016 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2015

1,2,3,4,5,6,7,

ZMČ 279/16 23.06.2016 2. úprava finanční strategie nakládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 6

1,

ZMČ 280/16 23.06.2016 III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2016

1,2,

ZMČ 281/16 23.06.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,

ZMČ 282/16 23.06.2016 Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č.p. xxx Na Petynce xx v k.ú. Střešovice

1,

ZMČ 283/16 23.06.2016 Prodej pozemku pod domem parc. č. 828 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 284/16 23.06.2016 Prodej pozemků parc. č. 1064, parc. č. 1315/2 a parc. č. 1054/2 dle GP č. 1287-52/2016 v k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 285/16 23.06.2016 Ponechání bytů v majetku hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 6

1,

ZMČ 286/16 23.06.2016 Uzavření dohody o narovnání k pozemku parc. č. 3161/40 k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 287/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/45 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 288/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/39 k. ú. Veleslavín

1,2,

ZMČ 289/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/107 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 290/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/48 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 291/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4765/13 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 292/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/26 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 293/16 23.06.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/21 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 294/16 23.06.2016 Odkoupení garáže na pozemku parc. č. 729/96 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 295/16 23.06.2016 Odkoupení garáže na pozemku parc. č. 2907/10 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 296/16 23.06.2016 Svěření pozemku parc. č. 4287 k.ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 297/16 23.06.2016 Svěření pozemků parc. č. 4276/2, 4276/4 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 298/16 23.06.2016 Odejmutí svěření pozemku parc. č. 2233/2 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 299/16 23.06.2016 Prominutí nedobytných dluhů

1,

ZMČ 300/16 23.06.2016 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 301/16 23.06.2016 Odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6"

1,

ZMČ 302/16 23.06.2016 Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 4.B z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2016

1,

ZMČ 303/16 23.06.2016 Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2016

1,2,

ZMČ 304/16 23.06.2016 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za 1. čtvrtletí 2016

1,2,

ZMČ 305/16 23.06.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce

1,2,

ZMČ 306/16 23.06.2016 Volba tajemníka výboru Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

ZMČ 307/16 23.06.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Sociální záležitosti - Bezdomovectví nejen na Břevnově

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OSV

Územní rozvoj - Územní rozvoj Liboce a Ruzyně

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

nezařazeno - Vila Petřiny

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

Doprava - Dopravní situace na Macharově náměstí a blízkém okolí

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Rovnoprávnost občanů Západní a Špálovy ulice

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

Školství - Prodloužení nájmu Czech British School ZŠ Vlastina

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OSM

Doprava - Zklidnění dopravy v oblasti Ořechovky

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

nezařazeno - Funkcionalistická vila Na Petřinách 7, Petice proti její demolici

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

Byty - Bytová problematika - rekonstrukce domu nám. Svobody 1, Dejvická 4

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OSM

Doprava - Situace na Vítězném náměstí

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

ÚMČ - Evergreen a úkoly pro odměny

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KT

LDN - LDN Chittussiho - smlouvy, pozemek, stěhování

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OSM

Časopis Šestka - Svoboda tisku

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KMČ

Školství - Návrh výstavby ZŠ + MŠ na Kocínce

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OŠK

Doprava - Parkování - Jaselská

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

nezařazeno - Prodej dluhopisů Borsay, a.s.

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016

Byty - K privatizaci bytů Na Čihadle 57, dohledání a zpřístupnění dokumentace

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OSM

Doprava - Pražský okruh a Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: ODŽP

Školství - Rekonstrukce ZŠ

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OŠK

Kultura a volný čas - Masové akce na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OŠK

Školství - Šestkové školství

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: OŠK

nezařazeno - Územní rozvoj - výzva koalice OI Praha 6, plnění platných předpisů

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

nezařazeno - Rozvoj Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

Péče o prostředí - Veleslavín

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016 • odbor: KA

nezařazeno - Pan radní Hořánek

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2016

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
09:34:59Dobrý den, vítáme vás na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Na programu je 36 bodů, m.j. prodej dluhopisů Via Chem Group a.s., závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2015, zpráva o výsledcích zdaňované činnosti, několik nevyužití předkupního práva na chatky a garáže, přidělení dotací a majetkové body, týkající se prodeje a svěření pozemků.
10:35:02Probíhá schvalování návrhu programu. Protinávrhy jsou na zařazení projednání bodu: Vila Na Petřinách 7 – bylo schváleno zařazení jako poslední bod programu č. 37.

Zazněl návrh na stažení bodu 30 – Odůvodnění zakázky na údržbu veřejné zeleně a projednání v Komisi životního prostředí – nebylo schváleno stejně jako zařazení nového bodu 34 – znovuprojednání usn. ZMČ č. 265/16 k přidělení dotací na Sport a volný čas.

10:48:32Byl schválen návrh na volbu přísedící OS pro Prahu 6 na další volební období a nyní byla zahájena diskuse k 2. a 3. bodu programu – Prodej dluhopisů Via Chem Group a. s. a E SIDE PROPERTY LIMITED. Úvodní slovo má Ing. Vaculík.
10:53:53V diskusi vystoupil Mgr. Ing. Zajíček z Národohospodářské fakulty VŠE a Ing. R. Veselý z EO ÚMČ.
12:18:17V rámci diskuse bylo schváleno tajné hlasování o obou návrzích usnesení k bodům 2. a 3. Návrh usnesení k prodeji dluhopisů E SIDE PROPERTY LIMITED byl schválen poměrerm hlasů 30/0/7. Nyní probíhá tajné hlasování k návrhu na prodej dluhopisů Via Chem Group, a.s.
12:36:03I prodej dluhopisů Via Chem Group, a.s. byl tajnou volbou 29/0/10 schválen.

Schválen byl i závěrečný účet, zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti, účetní závěrka a úprava finančního plánu spolu s úpravami rozpočtu.

13:01:24Byla vyhlášena 30 min. přestávka do 13.20 hod.
13:26:02Jednání pokračuje diskusí k dalšímu bodu č. 10 – Vyhodnocení VŘ na prodej 9 volných bytových jednotek.
13:35:12Probíhá diskuse a hlasování k dalším bodům schváleného programu.
14:59:23Byly projednány body programu do č. 33. V 15:00 hod. byl zahájen bod Intgerpelace. K vystoupení je přihlášeno 26 občanů a 13 zastupitelů. Na vystoupení je vyhrazeno 5 minut.
15:38:48První z interpalací občanů byly věnovány zvýšené dopravě v ulicí Západní, Špálova a Macharova náměstí, nájmu Czech British School ve Vlastině ulici, územnímu rozvoji v oblasti Liboce a Ruzyně, zbourání vily Na Petřinách, rekonstrukci domu nám. Svobody a rekonstrukci objektu Dejvická 9.
15:55:09Bod interpelace byl ukončen a pokračuje jednání projednávání dalších bodů.
17:44:35Bylo schváleno poskytnutí dotací v programu Sport a volný čas na Šestce. Revokováno bylo usn., které schválilo dotace v dubnu t. r. ve výši 1,5 mil Kč. Rozhodnutí zastupitelstva z dubna bylo potvrzeno a rozšířeno o další žadatele, kteří dosáhli min. 60 bodů. Schváleny byly dotace v celkové výši 1.841.800 Kč.
17:49:55Byl zvolen nový tajemník Výboru pro komunikaci a média Mgr. V. Kozelek, schváleno bylo prodloužení úkolů uložených usn. zastupitelstva a nyní probíhá diskuse k novému doplněnému bodu programu č. 37 – Vila Na Petřinách 7. Úvodní slovo má Ing. arch. Smutná.

Klub SZ předložil svůj návrh na zajištění podání žádosti o památkovou ochranu cenné pozdně funkcionalistické vily.

18:23:37Návrh Strany zelených nebyl schválen.

Informace byly podány písemně a starosta ukončil v 19. hodin jednání zastupitelstva.

Děkujeme za pozornost a přejeme klidný večer.
© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zast_zapisy?termin=20040 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz