Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor správy majetku (1000) ›› Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6

Zastupitelstvo MČ Praha 6 na zasedání dne 25. 6. 2020 schválilo usnesením č. 264/20 poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6. Sleva na nájemném bude poskytnuta nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, jejichž podnikatelská činnost provozovaná v provozovně, která je nájemci pronajímána MČ Praha 6, byla znemožněna nebo podstatně ztížena v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání za podmínek uvedených níže. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného v nebytových prostorách lze podat nejpozději do 30. 9. 2020. Na žádosti podané po tomto datu již nebude brán zřetel.

Bližší informace obdržíte na Odboru správy majetku, tel.  220 189 711,  220 189 705

 

Formuláře k vyplnění ve formátu PDF:

1. ikonka typu souboru application/pdf Žádost o slevu z nájemného v prostorách - vzor 1 [ PDF • 1040kB ]  – Pro provozovny splňující podmínky programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.

2.ikonka typu souboru application/pdf Žádost o slevu z nájemného v prostorách vzor 2 [ PDF • 1042kB ]  – V případě, že podmínky pro poskytnutí slevy na nájemném nesplňujete, si vás  dovolujeme informovat, že na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1581/20 ze dne 15. 6. 2020, je možné předložit mimořádné žádosti o slevu z nájemného  pracovní skupině ustanovené starostou MČ Praha 6. 

Pokud má nájemce více nájemních smluv uzavřených s MČ Praha 6, nájemce podá za každou takovouto nájemní smlouvu žádost zvlášť.

Upozorňujeme vás, že vzorové žádosti musí podat v termínu do 30. 9. 2020 všichni nájemci, kteří budou slevu z nájemného požadovat, tzn. i ti, kteří již žádosti v minulosti podali.

ikonka typu souboru application/pdf Podmínky žádosti [ PDF • 230kB ] – ke stažení

Způsob podání žádosti o poskytnutí slevy na nájemném v prostorách  svěřených MČ Praha 6:

Datovou schránkou

žádost odešlete ve formátu PDF do datové schránky MČ Praha 6

ID datové schránky: bmzbv7c

 

E- mailem

žádost  ve formátu PDF podepište svým  uznávaným elektronickým podpisem

do e-mailu uveďte předmět žádosti "Žádost o poskytnutí slevy na nájemném"

odešlete na e-mail:

 

V listinné podobě

žádost ve formátu PDF vytiskněte a vlastnoručně  podepište
odešlete prostřednictvím držitelel poštovní licence na adresu:

MČ Praha 6

odbor správy majetku

Čs. armády 601/23

160 00 Praha 6

nebo odneste osobně do podatelny ÚMČ Praha 6 v aktuálně platných provozních hodinách na adrese: Čs. armády 601/23

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zachranny-balicek ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz