Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor správy majetku (1000) ›› Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6

Zastupitelstvo MČ Praha 6 na zasedání dne 25. 6. 2020 schválilo usnesením č. 264/20 poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách MČ Praha 6. Sleva na nájemném bude poskytnuta nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, jejichž podnikatelská činnost provozovaná v provozovně, která je nájemci pronajímána MČ Praha 6, byla znemožněna nebo podstatně ztížena v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání za podmínek uvedených níže. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného v nebytových prostorách lze podat nejpozději do 31. 7. 2020.

Bližší informace obdržíte na Odboru správy majetku, tel.  220 189 711,  220 189 705

 

Formuláře k vyplnění ve formátu PDF:

1. ikonka typu souboru application/pdf Žádost o slevu z nájemného v prostorách - vzor 1 [ PDF • 1040kB ]  – Pro provozovny splňující podmínky programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.

2.ikonka typu souboru application/pdf Žádost o slevu z nájemného v prostorách vzor 2 [ PDF • 1042kB ]  – V případě, že podmínky pro poskytnutí slevy na nájemném nesplňujete, si vás  dovolujeme informovat, že na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1581/20 ze dne 15. 6. 2020, je možné předložit mimořádné žádosti o slevu z nájemného  pracovní skupině ustanovené starostou MČ Praha 6. 

Pokud má nájemce více nájemních smluv uzavřených s MČ Praha 6, nájemce podá za každou takovouto nájemní smlouvu žádost zvlášť.

Upozorňujeme vás, že vzorové žádosti musí podat v termínu do 31. 7. 2020 všichni nájemci, kteří budou slevu z nájemného požadovat, tzn. i ti, kteří již žádosti v minulosti podali.

ikonka typu souboru application/pdf Podmínky žádosti [ PDF • 230kB ] – ke stažení

Způsob podání žádosti o poskytnutí slevy na nájemném v prostorách  svěřených MČ Praha 6:

Datovou schránkou

žádost odešlete ve formátu PDF do datové schránky MČ Praha 6

ID datové schránky: bmzbv7c

 

E- mailem

žádost  ve formátu PDF podepište svým  uznávaným elektronickým podpisem

do e-mailu uveďte předmět žádosti "Žádost o poskytnutí slevy na nájemném"

odešlete na e-mail:

 

V listinné podobě

žádost ve formátu PDF vytiskněte a vlastnoručně  podepište
odešlete prostřednictvím držitelel poštovní licence na adresu:

MČ Praha 6

odbor správy majetku

Čs. armády 601/23

160 00 Praha 6

nebo odneste osobně do podatelny ÚMČ Praha 6 v aktuálně platných provozních hodinách na adrese: Čs. armády 601/23

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zachranny-balicek ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz