Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2832 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 115/19 13.06.2019 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 114/19 13.06.2019 Aktualizace Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6 nebo s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny jmenované v souboru

1,2,

ZMČ 113/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 112/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace z.s. Prague Games Club na podporu 21. ročníku cyklistického závodu Pražská padesátka v souboru

NE

ZMČ 111/19 13.06.2019 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů v souboru

1,2,

ZMČ 110/19 13.06.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 109/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 v souboru

1,2,

ZMČ 108/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice v souboru

1,

ZMČ 107/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace TJ Sokol Praha - Hanspaulka v oblasti kultury, sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení akce "Přístavba a nástavba sokolovny" v souboru

1,

ZMČ 106/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I.čtvrtletí 2019 v souboru

1,

ZMČ 105/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2019 v souboru

1,

ZMČ 104/19 13.06.2019 Uzavření mlouvy o poskytnutí dotace spolku NADĚJE v roce 2019 v souboru

1,

ZMČ 103/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací a daru na podporu ekologických aktivit pro rok 2019 v souboru

1,2,

ZMČ 102/19 13.06.2019 Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Organizační složky Městské části Praha 6 PRO 6 v souboru

1,2,

ZMČ 101/19 13.06.2019 Svěření pozemků parc. č. 2342/1, 2347 a části parc. č. 2342/2 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 100/19 13.06.2019 Svěření pozemků parc. č. 689/1 a 691/1 k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 99/19 13.06.2019 Žádost o získání pozemku parc. č. 650 k. ú. Hradčany a jeho následné svěření m. č. Praha 6 v souboru

1,2,

ZMČ 98/19 13.06.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/9 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 97/19 13.06.2019 Odkoupení id. 1/6 pozemků parc. č. 931, jehož součástí je stavba č. p. 397 a parc. č. 932 v k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 96/19 13.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc v souboru

1,2,

ZMČ 95/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/10 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/24) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 94/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/8 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/20) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 93/19 13.06.2019 Prodej pozemků parc. č. 3853/1 a parc. č. 3853/15 v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 92/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 1346/5 v k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 91/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 1346/4 v k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz