Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2868 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 151/19 12.09.2019 Závěrečná zpráva o vývoji právního stavu ve věci zahrádkářské osady Jenerálka v souboru

1,

ZMČ 150/19 12.09.2019 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v souboru

1,

ZMČ 149/19 12.09.2019 Poskytnutí jednorázových odměn členům-odborníkům výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštního orgánu MČ Praha za 1. pololetí 2019 v souboru

1,

ZMČ 148/19 12.09.2019 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 43/19 v souboru

1,

ZMČ 147/19 12.09.2019 Poskytnutí individuální dotace Fakultě architektury ČVUT v souboru

1,2,

ZMČ 146/19 12.09.2019 Poskytnutí dotace v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy na zpracování dokumentu "Fenomén Dukla" v souboru

1,

ZMČ 145/19 12.09.2019 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 144/19 12.09.2019 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o. p. s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ P6 v souboru

1,

ZMČ 143/19 12.09.2019 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2019 v souboru

1,

ZMČ 142/19 12.09.2019 Poskytnutí individuální dotace z.s. Senior fitnes v souboru

1,

ZMČ 141/19 12.09.2019 Zrušení usnesení ZMČ Praha 6 č. 104/19 ze dne 13.06.2019 a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sdružení K srdci klíč o.p.s. v roce 2019 v souboru

1,

ZMČ 140/19 12.09.2019 Zánik pohledávky za společností KM Servis, s.r.o. v souboru

1,

ZMČ 139/19 12.09.2019 Uzavření splátkové dohody s paní I. P. v souboru

1,

ZMČ 138/19 12.09.2019 Prominutí poplatků a úroků z prodlení panu M. Š. v souboru

1,

ZMČ 137/19 12.09.2019 Prominutí poplatků a smluvní pokuty z prodlení paní J. P. v souboru

1,

ZMČ 136/19 12.09.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/11 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/12) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 135/19 12.09.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/9 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/22) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 134/19 12.09.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/7 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/18) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 133/19 12.09.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/6 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/17) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 132/19 12.09.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/5 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/19) v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 131/19 12.09.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1569/109 (dle GP č. 1809-157/2019 pozemek parc. č. 1569/112) v k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 130/19 12.09.2019 Prodej části pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Vokovice (dle GP č. 1406-166/2018 pozemek parc. č. 53/3 o výměře 298 m) v souboru

1,2,

ZMČ 129/19 12.09.2019 Prodej části pozemku parc. č. 3023 (dle GP č. 3503-3/2019 - pozemek parc. č. 3023/4) v k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 128/19 12.09.2019 Prodej části pozemku parc. č. 732/1 (dle GP č. 1371-63/2019 pozemek parc. č. 732/7) v k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

ZMČ 127/19 12.09.2019 Prodej části pozemku parc. č. 732/1 (dle GP č. 1371-63/2019 pozemek parc. č. 732/6) v k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz