Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2927 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 210/19 19.12.2019 Písemná informace o přijatých peticích v souboru

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 209/19 19.12.2019 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 6 v roce 2019 v souboru

1,2,

ZMČ 208/19 19.12.2019 Zpráva o činnosti a plán činnosti Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6 na rok 2020 v souboru

1,2,3,

ZMČ 207/19 19.12.2019 Zpráva o činnosti a plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2020 a informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v prosinci 2019 v souboru

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 206/19 19.12.2019 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2019 a plán činnosti na rok 2020 v souboru

1,

ZMČ 205/19 19.12.2019 Volba člena Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ v souboru

NE

ZMČ 204/19 19.12.2019 Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 6 v souboru

1,2,

ZMČ 203/19 19.12.2019 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2020" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 202/19 19.12.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 201/19 19.12.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 200/19 19.12.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 199/19 19.12.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 198/19 19.12.2019 Zpráva o aktualizaci plnění úkolů Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 197/19 19.12.2019 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2020 v souboru

1,

ZMČ 196/19 19.12.2019 Uzavření smlouvy o zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb občanům Prahy 6 na rok 2020 s Domovem svatého K. Boromejského v souboru

1,

ZMČ 195/19 19.12.2019 Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského na lůžka následné péče v souboru

1,

ZMČ 194/19 19.12.2019 Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Domovu svatého K. Boromejského v souboru

1,2,

ZMČ 193/19 19.12.2019 Prominutí nedobytných dluhů a zánik pohledávek za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst v souboru

1,

ZMČ 192/19 19.12.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/109 k. ú. Veleslavín v souboru

1,2,

ZMČ 191/19 19.12.2019 Prodej pozemku parc. č. 937 v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 190/19 19.12.2019 Prodej části pozemku parc. č. 782/1 (dle GP č. 1382-172/2019 - pozemek parc. č.782/13) v k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

ZMČ 189/19 19.12.2019 Prodej pozemku parc. č. 347/6 v k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 188/19 19.12.2019 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací se společností Pod Juliskou, a.s. v souboru

1,

ZMČ 187/19 19.12.2019 Pořízování Nového stavebního zákona v souboru

1,2,3,

ZMČ 186/19 19.12.2019 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2020 v souboru

1,2,3,4,

 



© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz