Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Strategický rozvoj ›› Plán udržitelné mobility Prahy a okolí ›› detail/podstránka

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Implementační plán - Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

 

VYPLŇTE POCITOVOU MAPU ZDE

 

Rada hlavního města schválila v červenci 2017 dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a přípravu Implementačního plánu hl. m. Prahy 2018– 2019. Tento dokument navazuje na dokument vládní, který byl schválen v roce 2015. V úvodních částech dokumentu se uvádí, že Praha 6 patří mezi oblasti, které jsou ohroženy efektem tepelného ostrova města v souvislosti se zvyšujícími se teplotami a vlnami horka. Vzhledem k dalším očekávaným dopadům klimatických změn, jako jsou přívalové deště a následné bleskové povodně střídající se s obdobím sucha, je nutno řešit lepší hospodaření se srážkovými vodami. Pro zmírňování dopadů klimatické změny je žádoucí, aby Praha 6 navrhla a zavedla opatření, které pomůžou např.:

  

DOKUMENTY

http://portalzp.praha.eu/public/a9/30/2b/2491914_794561_Adaptacni_strategie_HMP_3006_17_n2407.pdf

ikonka typu souboru application/pdf Materiál do ZMČ 20.9. 2018 Adaptační strategie [ PDF • 473kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Informace do ZMČ 24.11. 2017 (změna klimatu) [ PDF • 848kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Příklady možných adaptační řešení a pilotní oblast Praha 6 [ PDF • 5147kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Informace do ZMČ 19.4. 2018 [ PDF • 4250kB ]

Odkaz na výstupy, které jsou již zpracovány v rámci přípravy podkladů pro Implementační plán adaptační strategie:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu/implementplan_StrategieadaptaceHMP_analytcast.html

 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán mobility)

Hlavní město Praha schválilo novou koncepci dopravní politiky a nahrazuje původní zásady z roku 1996. Plán včetně návrhů konkrétních opatření by měl být hotový v druhé polovině roku 2018. Dokument vznikl na základě odborné diskuse, na jeho znění se shodli zástupci napříč politickým spektrem a je navržen do roku 2030 s dalším výhledem.

V souladu s konceptem udržitelné mobility dokument počítá s větším zaměřením na veřejnou, zejména kolejovou dopravu a také na chůzi a cyklistiku. Automobilová doprava se má naopak postupně regulovat a omezovat tak, aby se snižovaly její negativní dopady na zdraví obyvatel.

Práce na projektu probíhá v souladu s metodikami EU prostřednictvím pracovní skupiny, kde společně intenzivně spolupracují zástupci dotčených organizací (MHMP, TSK hl. m. Prahy, a. s., IPR hl. m. Prahy, ROPID, DP hl. m. Prahy, a. s., Integrovaná doprava Středočeského kraje a Středočeský kraj.

 

Dokumenty

1) Usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 21. 2. 2017, schválení dokumentu „Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí“

http://www.poladprahu.cz/uploads/assets/USN%20RHMP%20342%2021_02_2017%20-%20Analýza%20P+.pdf

2) Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

http://www.poladprahu.cz/uploads/assets/P+Analyza_2017-08-10.pdf

3) Usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 19. 9. 2017, schválení dokument „Dopravní politika“

http://www.poladprahu.cz/uploads/assets/Usnesen%C3%AD_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesen%C3%AD_%C4%8D.2297_verze_1.2.pdf

4) Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

http://www.poladprahu.cz/uploads/assets/P+Dopravni_politika_2017-09-19.pdf

Další informace:© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/strategicke-dokumenty ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz