Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor územního rozvoje (0500) ›› Soutěž "Mateřská škola Vokovická" ›› detail/podstránka

Vyhlášení výsledků v soutěži "Mateřská škola Vokovická"

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 2285/17 dne 19.4.2017 proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž.

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy (dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními prvky. Součástí návrhu byl přesun stávající trafostanice (parc. č. 1281/180) do areálu nové MŠ a její vhodné zakomponování do řešení.

V současné době je v tomto řešeném prostoru areál mateřské školy se stávající třítřídní budovou provozovanou na principech Montessori školy. Tento objekt se zahradou bude demolován a nahrazen areálem s čtyřtřídní mateřskou školou.

Záměrem soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže. Návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodným zvolením stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti architektonických detailů. Očekávalo se, že účastníci soutěže budou hledat řešení, vedoucí k úspornému a reálnému řešení.

Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů. Na ceny a odměny byla v souladu se schválenými soutěžními podmínkami na základě § 12 odst. d) Soutěžního řádu ČKA určena celková částka ve výši 500.000 Kč. V řádném termínu 7.6.2017 obdržela Kancelář architekta 11 návrhů. Porotou navržené rozdělení cen a potvrzení pořadí návrhů v této soutěži bylo schváleno Radou městské části Praha 6 usnesením č. 2593/17 dne 26. 6. 2017.

 

Pořadí návrhů:

1. cena - 230.000 Kč - návrh č.9 - Ing. arch. Štěpán Matoušek, Ing. arch. Theresa Kjellberg, Ing. Martin Beneš

2. cena - 125.000 Kč - návrh č.3 - Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Veronika Müllerová, Ing. arch. Lenka Zikešová, Ing. arch. Lucie Sejkorová

3. cena - 90.000 Kč - návrh č.10 - Ing. arch. Roman Chvilíček, Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Jana Vichorcová

1. Odměna - 40.000 Kč - návrh č.2 - Ing. arch. Martin Řehák, Architektonický atelier Arkáda, spol. s.r.o. / Ing. Martin Machulka

2. Odměna - 15.000 Kč - návrh č.11 - a23 architekti / Ing. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Michaela Dejdarová, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

 

Komentář poroty k vítěznému návrhu:

Osazení na pozemku do stopy původní MŠ respektuje tvar pozemku a umožňuje maximální zachování ploch zeleně, což slibuje rychlé zapojení existující zahrady do provozu školky. Návrh navozuje pozitivní vztah k okolním objektům klidovou pobytovou terasou ve druhém podlaží. Vazba mezi vhodně diferencovanými prostory včetně společné haly a podkrovních ložniček vyhovuje jak sociálním, tak i individuálním potřebám dětí a soudobé pedagogiky. Přetažená střecha podporuje pocit intimity a vhodné propojení exteriéru s interiérem včetně společné haly. Flexibilně využitelný prostor doplňkových aktivit umožňuje variabilitu a poskytuje dostatčenou prostorovou rezervu pro další využití. Kladem je přirozeně osvětlená kuchyň s vazbou na obě školky. Soudobý koncept společných prostorů zimního a letního dvorku dává možnost variabilního využití těchto prostor. Kompaktní objem předurčuje hospodárné využití objektu, míra prosklení je uměřená a střešní přesahy přirozeně chrání vnitřní prostory před nadměrnými solárními zisky.

 

Soutěžní návrhy k nahlédnutí:

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.1, panel 1 [ PDF • 1227kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.1, panel 2 [ PDF • 1333kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.1, panel 3 [ PDF • 812kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.2, panel 1 - Odměna [ PDF • 1945kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.2, panel 2 - Odměna [ PDF • 1311kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.3, panel 1 - 2. cena [ PDF • 971kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.3, panel 2 - 2. cena [ PDF • 979kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.4, panel 1 [ PDF • 1281kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.4, panel 2 [ PDF • 924kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.5, panel 1 [ PDF • 1016kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.5, panel 2 [ PDF • 1119kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.6, panel 1 [ PDF • 711kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.6, panel 2 [ PDF • 1184kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.7, panel 1 [ PDF • 2063kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.7, panel 2 [ PDF • 1056kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.7, panel 3 [ PDF • 1425kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.8, panel 1 [ PDF • 1107kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.8, panel 2 [ PDF • 1097kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.8, panel 3 [ PDF • 1247kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.9, panel 1 - 1. cena [ PDF • 1676kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.9, panel 2 - 1. cena [ PDF • 1186kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.9, panel 3 - 1. cena [ PDF • 1077kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.10, panel 1 - 3. cena [ PDF • 1611kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.10, panel 2 - 3. cena [ PDF • 2170kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.10, panel 3 - 3. cena [ PDF • 1209kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.11, panel 1 - Odměna [ PDF • 2168kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.11, panel 2 - Odměna [ PDF • 1005kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.11, panel 3 - Odměna [ PDF • 771kB ]

 

 

Jménem Městské části Praha 6 děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži.

Výstava soutěžních návrhů bude probíhat v druhé polovině roku 2017

v prostorách Galerie Chodba ve 3. patře budovy úřadu městské části Praha 6,

Československé armády 23, Praha 6.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/soutez-ms_vokovicka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz