Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Jan Lacina (fotka)
Mgr. Jan Lacina
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Hospodářská politika a správa majetku
» Kultura
» Sport a volnočasové aktivity

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika


Proč Zápis ze zasedání Komise bytové politiky , který se konal 3,9,2019 není dosud zveřejněn.

[11.09.2019] nová otázka Vladislava Moravcová

Vážená paní Moravcová,

na základě platného jednacího řádu komisí RMČ Praha 6 se musí zápisy ze zasedání zveřejnit do 10 dnů od samotného jednání. Tato lhůta uplynula dnes a zápis je na webu zveřejněný.

S pozravem

Tomáš Srp

[13.09.2019]

Dobrý den,
opětovně se obracím s prosbou o možnost domluvy se správou Britské školy ve Vlastině ulici ohledně jejich "čištění školního hřiště". Téměř každé ráno nás probouzí nebo vstáváme za zvuků fukaru, kterým uklízí školní hřiště i zahradu. V zimě je to foukání sněhu, na podzim a na jaře listí, nyní prachu a pylu. Děje se to vždy cca 20-40 minut v rozpětí 6:50 - 7:30 hodin. Ačkoliv tato doba již není nočním klidem, je to skutečně o nervy a zdravý rozum poslouchat to vytí fukaru téměř každý den ráno, navíc nyní v letním období při otevřených oknech. Toto zde již píšu opakovaně, psala jsem již přímo do školy, ale beze změny i odpovědi. Velmi, velmi prosím - lze s tím něco udělat? = koště s lopatou jim klidně koupím, tak zoufalá již jsem :-)
Děkuji
Lenka

[13.06.2019] nová otázka Lenka Šátková

Vážená paní Šátková,
k vašemu podnětu, který se týká ranního úklidu školního hřiště mezinárodní soukromé školy provozované společností Prague British International School, s.r.o. umístěného na pozemku parc. č. 972/12 v k. ú. Liboc, si dovoluji uvést následující.
Ohledně způsobu úklidu školního hřiště prostřednictvím fukaru, který ve svém podnětu zmiňujete, je možné v zásadě říci, že využití této techniky je vzhledem k výměře pozemku, na němž se školní hřiště nachází, a potřebě provedení úklidu ještě před započetím každodenní školní výuky, nezbytností. Jen stěží si lze totiž představit stav, kdy plochu čítající bezmála 9 tisíc m2˛bude každé ráno uklízet pracovník či pracovníci s lopatou a koštětem, jak mimo jiné uvádíte v závěru svého podnětu. Pokud jde o časové rozmezí provádění úklidu, uvádím, že Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6 otázku doby úklidu hřiště prodiskutuje s vedením školy a pokusí se využívání hlučné techniky omezit či případně posunout dobu úklidu. V úvahu bohužel nepřipadá realizace úklidu v odpoledních hodinách, neboť školní hřiště je až do 19:00 hodin přístupné veřejnosti, a to na základě podnětu občanů. V letních měsících zde probíhají mimoškolní aktivity a z tohoto důvodu je úklid prováděn před jejich započetím.

S úctou

Tomáš Srp

[26.07.2019]

Dobrý den,
má otázka se týká dlouhodobé situace 2 domů a všech bytů v Zelené ul. 1084/15, 15a. Objekty jsou dosud v majetku MČ Praha 6, přičemž po letech jednání mezi nájemníky a reprezentací MČ (několik zastupitelstev)nebylo nikdy objasněno proč domy nejsou určeny k privatizaci. Zájem nájemníků a obyvatel obou domů vychází zejména z neuspokojivé situace technického stavu bytů. Správce domů po léta neplní svou úlohu a nájemníci byli a jsou nuceni investovat nemalé vlastní prostředky do obnovy. Přehled vlastních investic do r. 2018 byl předán starostovi MČ v srpnu 2018 spolu se stanoviskem k možné privatizaci domů.
Tomuto předcházela osobní návštěva p. starosty Koláře v domech a bytech, který následně svým dopisem z 18.7.2018 konstatuje, že byty a společné prostory jsou v dezolátním stavu. Současně se zavazuje věc případné privatizace řádně projednat a osvětlit na úrovni zastupitelstva a komise majetkové politiky. Stejně tak i otázku proč do domů není investováno a proč je zanedbávána jejich údržba.
Zájem nájemníků a obyvatel je tedy nasnadě - dozvědět se skutečné a konkrétní záměry MČ P 6 v oblasti péče o domy, byty v ul. Zelená 15, 15a v tomto volebním období.

Děkujeme za Vaše vyjádření.
Ing. I. Chvojka a nájemníci domů Zelená 15, 15a

[03.06.2019] nová otázka Ing. Ivan Chvojka

Vážený pane Chvojko,

přehled domů s bytovými jednotkami určenými k prodeji oprávněným nájemcům byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.4.2012. Dům Zelená 1084/15 se v tomto seznamu nenalézá. Z usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 184/12 vyplývá, že k prodeji nebyly určeny bytové domy vhodné pro realizaci sociálních programů, dále pak bytové domy s prostory, které slouží naplňování veřejného zájmu a konečně domy, které byly v minulosti z prodeje nájemcům vyřazeny. Pokud jde o dům č. p. 1084, jenž je součástí pozemku parc. č. 618 v k. ú. Dejvice, v předmětném usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 je konkrétní důvod vyloučení z prodeje výslovně uveden. Tímto důvodem je existence Dejvického divadla v domě, jakožto prostoru sloužícího naplňování veřejného zájmu
V souvislosti s prodejem si dovoluji upozornit na Koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2018 – 2022, ve které je zcela jasně deklarováno zachování objemu majetku a s tím související Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2018 – 2022, konkrétně na jeho část týkající se hospodaření s majetkem, kde je vyjádřen velmi významný cíl, a to zastavení prodeje strategického majetku, kterým jsou samozřejmě i byty v bytových domech.
Prodej bytových jednotek nájemcům byl projednán i na zasedání Komise majetkové politiky RMČ Praha 6 a prodej nebyl doporučen.
MČ Praha 6 v minulosti zajišťovala v domě provedení výměny rozvodů vodoinstalace, včetně rozvodů bytových (při těchto pracích byla měněna i část elektroinstalace), výměny střešní krytiny a klempířských prvků, repase oken v bytech a společných prostorách domu, včetně ochranného nátěru. V roce 2010 byl ve dvorním traktu domu č. o. 15 postaven venkovní výtah a v souvislosti s touto stavbou byla vyměněna i okna ve společných prostorách domu. V letošním roce probíhá výměna oken a vstupních bytových dveří. Současně si dovoluji upozornit, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění je nájemce povinen o byt řádně pečovat, provádět běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

S úctou

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[18.06.2019]

Dobrý den,
chtěla bych reagovat na odpověď na moji otázku z 13.2.

Lokace: 50.088430191031, 14.346341934219 (mapa)
Váš podnět: Dobrý den, minimálně od roku 2012 je na tomto místě trafika prázdná. Je někomu pronajímána? Je možné ji odstranit, když je sedm let nevyužívána? Můžeme se zbavit tohoto nevyužívaného vizuálního i prostorového smogu. Děkuji za informace. S přáním pěkného dne Jitka Hovorková

Odpověď Úřadu městské části Praha 6, Odbor správy majetku:

"Prodejní novinový stánek (dále jen („PNS“) není možné odstranit, jelikož odstranění či přesunutí PNS podléhá územnímu a stavebnímu řízení. V případě přesunutí či odstranění PNS by bylo třeba též odstranit původní elektropřipojení a v případě přesunutí PNS zřízení nového elektropřipojení, s čímž jsou spojeny nemalé náklady. PNS se bohužel z dlouhodobého hlediska nedaří pronajmout."


Děkuji za odpověď.
PNS je tedy možné z tohoto místa odstranit (nemluvím o přesouvání), pokud se zažádá o "§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení" Stavebního zákona. Územní ani stavební řízení není potřeba. Při realizaci jakékoliv stavby je potřeba počítat i s náklady na její odstranění. Rozhodnutí zřídit na tomto místě PNS bylo špatné. Co jiného než nezájem o jeho pronájem je tím ukazatelem. Uklízejme a napravujme po sobě špatná rozhodnutí i když to stojí náklady. Děkuji, že Vám záleží na veřejném prostoru a budete se činit na jeho zvelebení.

S přáním pěkného dne
Hovorková

[06.03.2019] nová otázka Jitka Hovorková

Vážená paní Hovorková,

k Vašemu vyjádření ohledně umístění prodejního stánku na Petřinách si dovoluji uvést následující. Stánek samozřejmě fakticky odstranit lze, předpokladem odstranění stánku je však odpovídající vůle na straně MČ Praha 6. Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi na Váš dotaz, přesunutí stánku na jiné místo předpokládá územní rozhodnutí, stavební povolení a zajisté též nemalé náklady na přemístění stánku. Vzhledem k tomu, že prodejní stánky jsou v poslední době obtížně pronajatelné, což s ohledem na možnou výši nájemného neřeší ani jejich případné přesunutí na jiná místa, MČ Praha 6 v současné době řeší problematiku prodejních stánků komplexně, tj. hledá řešení, jehož prostřednictvím by veškeré prodejní stánky našly patřičné využití.

S pozdravem

[06.05.2019]

Konec výpisu.


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/otazky/list.php?ID=53 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz