Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství, údržba a revitalizace zeleně


Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by nebylo možné uložit majitelům objektů, kteří vyhnali kuřáky na chodníky, aby po nich uklízeli. Nedopalky cigaret válejících se po chodnících, tramvajových nebo autobusových zastávkách (cedulky zákaz kouření na zastávkách nikoho neznepokojují)jsou hroznou vizitkou města. Možná by se mělo zavést pokutování odhazování čehokoliv na zem. Turisté by mohli být upozorňováni letáčky od cestovních kanceláří na to, jak se u nás chovat.

[27.03.2019] nová otázka Věra Vlásenková

Vážená paní Vlásenková,

musíme s Vámi souhlasit, že na řadě míst se potýkáme s velkým množstvím nedopalků cigaret. Většina restauračních a podobných zařízeních však před svými provozovnami umístila popelníky či jiné vhodné nádoby k odkládání nedopalků. V místech, kde to bylo možné, došlo i k posílení odpadkových košů. Bohužel ani tato opatření však neukázněné občany nemotivuje k tomu, aby nedopalky odkládali do nádob k tomu určených. Městská část Praha 6 zajišťuje na území městské části pravidelný úklid chodníků, v nejvíce zatížených oblastech 5x týdně, v ostatních částech v četnosti 1x měsíčně. Dopravní podnik a.s. rovněž zajišťuje úklid nedopalků v okolí autobusových či tramvajových zastávek. Podle současné legislativy není možné převést povinnost úklidu chodníků provozovatelům restaurací ani vlastníkům nemovitostí. Každý, kdo znečištění způsobí samozřejmě může dostat pokutu, nicméně je nutné, aby byl při "činu" přistižen. Strážníci městské policie v rámci své běžné kontrolní činnosti samozřejmě pokutují i tento nešvar, v přítomnosti uniformovaného strážníka si však většina kuřáků dá pozor, aby v jeho přítomnosti přestupek nepáchala. Domníváme se, že ve vyspělých zemích řeší obdobné problémy a tudíž není opravdu nutné o této skutečnosti návštěvníky naší metropole informovat letáčky, vždy je to jen o slušnosti návštěvníků i obyvatel.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[12.06.2019]

Dobrý den,

platany v Cukrovarnické ulici ve Střešovicích asi napadla nějaká choroba. Na stromech usychá listí a spadané listy mají na sobě bílý povlak (plíseň?).
Šlo by stromy zachránit?

[29.05.2019] nová otázka Iva Broukalová

Vážená paní Broukalová,

děkuji za Vaše upozornění, které bylo odborem dopravy a životního prostředí postoupeno správci plochy (Technická správa komunikaci Hl. m. Prahy, a.s.). Ten provede kontrolu dřevin a v případně i potřebná opatření.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[06.06.2019]

Vážený pane starosto,
kdy bude v parku Maxe van der Stoela puštěna voda do herních prvků? Budou v tomto parku v dohledné době instalovány toalety?

[03.06.2019] nová otázka Mgr. Ph.D. Václav Římal

Vážený pane Římale,

kvůli poruše čerpadel je mimo provoz herní prvek vodní hrátky v parku Maxe van der Stoela. Opravy byly již zahájeny, ke zprovoznění by mělo dojít nejpozději 11.6.2019. Co se týká toalet v parku, z důvodu nesouhlasu památkářů zde nemohou být umístěny toalety toi-toi, ale již probíhá schvalovací proces a zadávací řízení na výstavbu klasických toalet, předpokládaný termín realizace výstavby zaří 2019.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[04.06.2019]

Vážená naše radnice,
chci poděkovat za omezení sekání trávníků. Nejenže nesmyslně časté sekání dříve obtěžovalo hlukem, zápachem, vysušovalo hlínu, zabíjelo hmyz..., navíc je vyšší tráva plná květin, čtyřlístků a prostě hezčí. A chutná kachnám. I tady na Petřinách mezi paneláky. Ačkoli jsem matka dvou alergiků, fandím vyšší trávě!
Díky.
Alena Kinclová

[22.05.2019] nová otázka Alena Kinclová

Vážená paní Kinclová,

děkuji za Vaši pozitivní reakci, jsem rád, že se někomu práce ÚMČ také líbí a nepíší mi jen samí neomalení stěžovatelé, kteří jsou odborníci na vše a vědí vše nejlépe. Cením si Vaší chvály a ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.05.2019]

Dobrý den,
často jezdím tramvají po Evropské okolo autobusového terminálu Veleslavín a vždy se při pohledu na vyhořelé kůlny, které s terminálem bezprostředně sousedí, stydím. Zejména když si uvědomím, že pro řadu návštěvníků Prahy je to po příjezdu autobusem z letiště jeden z prvních dojmů. Opravdu se s tím nedá nic dělat?
H. Černá

[14.05.2019] nová otázka Helena Černá

Vážená paní Černá,

souhlasím s Vámi a od řady obyvatel městské části Praha 6 dostávám podobnou zpětnou vazbu. V roce 2016 byl již vydán demoliční výměr. V nejbližší době by budovy měly být zbourány. Aktuálně tomu však brání majitelka objektů v rámci exekučního řízení žádostí o doklad. Až se tato žádost vyřeší, tak bude Drážní úřad moci dále postupovat s demolicí. Praha 6 do procesu může vstupovat pouze nepřímo. Situaci monitorujeme a Drážnímu úřadu nabízíme maximální součinnost.
Budoucí využití pozemků musí být spojeno s dočasností. To proto, že pozemek bude významně ovlivněn zahloubením tzv. Buštěhradské dráhy. Nádraží Veleslavín bude zahloubeno.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.05.2019]

Dobrý den,
bydlím již 2 rokem na Petřinách, přistěhoval jsem se zde kvůli škole(FŽP ČZÚ). Chtěl bych se zeptat jak je to s údržbou městské zeleně během období sucha. I přes dlouhotrvající sucho se před týdnem u mého baráku objevili pánové s křovinořezem a snažili se jakýkoliv zvětšený bylinný porost posekat. Ve většině případů ale sekali odhalenou hlínu nebo vrcholky květů malých rostlin, což zapříčinilo jejich odumření a přerušení případného generativního rozmnožení. Komunikujete s firmou, která tuto udržbu provádí? Připadá mi, že ti lidé vůbec neví, čeho se dopouští. Mrtvé zóny bez porostu se rozšiřují nejen u mého baráku, stačí vyjít ven a podívat se.

Děkuji Vám za odpověď,
Marek Žinčák

[29.04.2019] nová otázka Marek Žinčák

Dobrý den,

v předešlých letech byla situace taková, že řada občanů si stěžovala na malou frekvenci sečí a následné alergické problémy při vymetání trav. Proto byla dohodnuta v loňském roce vyšší frekvence sečí (10 úkonů na plochách se standardní frekvencí sečí a 5 úkonů na plochách se sníženou sečí). S ohledem na velmi suché léto však nebyl ani dohodnutý počet sečí dodržen. V letošním roce byl naplánován nižší počet sečí (8 úkonů na plochách se standardní frekvencí sečí a 4 úkony na plochách se sníženou sečí) s tím, že zahájení sečí bude regulovat odpovědný zástupce MČ Praha 6 sám, dle svého uvážení. MČ Praha 6 tak reagovala na problematiku dlouhodobého sucha. Po nástupu jara byly seče zahájeny, ale po provedení prvního kola sečí byly dočasně zastaveny s tím, že pokyn k zahájení další kola sečí bude vydán až pokud přijdou deště. To se také stalo, takže v současné chvíli byl vydán pokyn k provedení druhého kola sečí. Navíc byl vydán pokyn dodavateli prací údržby veřejné zeleně k nastavení nevyššího zdvihu u všech sekaček, takže by posekaný travní porost měl mít výšku 7 – 10 cm (ne nižší).
Vzhledem k tomu, že se očekává, že klimatická změna bude trvalejšího charakteru, chystají se i další opatření, jako například pečlivé přehodnocení významnosti jednotlivých ploch podle volby frekvence sečí. Vytipovány budou plochy, kde bude seč prováděna pouze 2 x do roka (návrat k původnímu systému kosení trávy z důvodů biodiverzity jak fauny, tak flóry). Samozřejmě, že okolí dětských hřišť, relaxační louky pro rekreační sport apod. budou sečeny s obvyklou frekvencí. Dále se počítá s realizací tzv. květinových pásů podél komunikací a při okrajích parků. Jedná se o úpravu podél pěších cest a komunikací, kde bude provedena rekultivace a vysety směsi květnatých luk. Zde se předpokládají cca 3 - 4 seče ročně.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[23.05.2019]

Vážený pane radní,
chtěl bych se zeptat, zda by nebylo možné při běžném úklidu komunikací omezit používání fukarů a strunových sekaček. Případně nahradit fukary vysavači a místo benzinových strojů používat co nejvíc stroje elektrické. V roce 2019 by snad již měla být k dispozici technika, která nevytváří při úklidu chodníků tak velký hluk a zápach a nevíří tolik prachu. O vlivu na zdraví pracovníků úklidu nemluvě.
Děkuji.
Ondřej Čepelák

[24.04.2019] nová otázka Ondřej Čepelák

Dobrý den,

žijeme v moderní době, kde se vše neustále vyvíjí a ať se nám to líbí či nikoli musíme se přizpůsobit. Dnes se již nic neobejde bez techniky, ani zahradnická údržba ploch zeleně, ani úklidy komunikací. Uznáváme, že hluk strojů je prvkem negativním, avšak nepřekračuje předepsané normy. Navíc použití mechanizace umožňuje provedení prací v relativně krátké době, tudíž zatížení hlukem není rozhodně dlouhotrvajícího charakteru. Úklid chodníků se provádí 1x měsíčně, foukání spadaného listí se provádí 2 - 3 za rok. Zároveň práce provedené s využitím zahradní techniky vykazují větší kvalitu. Pokud bychom se rozhodli vrátit se k původním technologiím a nahradit zahradní mechanizaci tradičními kosami, hráběmi a košťaty, nenašli bychom v dnešní době dostatečné množství pracovních sil, které by dokázaly zajistit údržbu zeleně v odpovídající kvalitě. Nemluvě o tom, že by se tím práce velice prodražily a Městská část Praha 6 by nebyla schopna takový provoz financovat.
Je třeba si uvědomit, že obhospodařujeme přes 210 ha zeleně a velké množství komunikací.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[23.05.2019]

Dobrý den pane starosto,
rád bych se zeptal stran údržby zeleně v Břevnově. Na zatravněných kolejích na Bělohorské není vidět žádná péče a park u polikliniky Pod Marjánkou vypadá jako v sedmdesátých letech. Obnova chodníků skončila náhle před několika lety. Obecně, Břevnov nějak vadne...

Předem děkuji za Vaši odpověď,
Tomáš Svozil

[13.05.2019] nová otázka Tomáš Svozil

Vážený pane Svozile,

vlivem enormního sucha během celého vegetačního období v loňském roce je stav zatravněných tramvajových pásů – vyjma těch, kde je zabudován zavlažovací systém - neutěšený. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat i v dalších letech tento klimatický posun, snažíme se hledat jiná řešení, kterými by se dalo dosáhnout podobného efektu, jako travnatým povrchem. Jedním z řešení, o kterém právě probíhají jednání, je výsadba suchomilných trvalých rostlin. Vězte tedy, že o problému víme a snažíme se jej řešit.
Co se týče parčíku u polikliniky Pod Marjánkou, nevím přesně, co máte na mysli konstatováním, že vypadá jako v sedmdesátých letech. Zde probíhá běžná údržba ploch veřejné zeleně, výsadeb i mobiliáře. Pokud máte nějakou konkrétní výhradu, prosím zašlete ji referentce veřejné zeleně, Bc. Janě Čapkové (jč).
Chodníky jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha, které pověřilo jejich správou Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a.s. Je tedy na jejich zvážení a v jejich kompetenci, které chodníky bude v daném roce opravovat. MČ Praha 6 se před několika lety angažovala v tzv. Chodníkovém programu – jednalo se o spolupráci mezi MČ Praha 6 a TSK hl.m. Prahy a.s. na opravách chodníků, MČ Praha 6 opravy u některých vybraných chodníků financovala. Tento projekt však již skončil.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[21.05.2019]

Dobry den pane starosto. Jsem tu s prostou otazkou. Proc je i po deseti letech stale zabednen podchod pod Milady Horakove na Prasnem moste. Doufal jsem, ze se ceka na otevreni podzemnich garazi tamtez, ale ty uz jsou drahnou dobu v provozu a odpudive bedneni je zde stale. Pripomina mi to nechvalne zname praktiky z dob socialismu - na vecne casy. Na co se ceka tentokrat? Dekuji.

[02.04.2019] nová otázka MgA Jiri Loukota

Vážený pane Loukoto,

tento prostor v podchodu není s garážemi nijak spojen, jedná se o samostatné nebytové prostory, které jsou ovšem v majetku i správě magistrátu hlavního města, Odboru strategických investic. V tuto chvíli není pro prostory žádné využití, tím podle všeho odpadá důvod bednění z výloh odstraňovat. Navíc je toto místo minimálně frekventované, odkrytí by tedy potenciálně způsobilo daleko víc komplikací např. s vandaly aj. V každém případě se s dotazem na tento prostor obraťte, prosím, na magistrát hlavního města.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[21.05.2019]

Dobrý den,
ráda bych upozornila, že podél Bechyňovy ulice (na tom konci u náměstí Na Santince) je řada poměrně mladých stromů, o které se bohužel někdo nepostaral, aby po zasazení přežily, a jsou tedy suché. Už před rokem byly suché. Dojde ke změně? K jaké? A kdy?
Děkuji za odpověď.
H. Černá

[14.05.2019] nová otázka Helena Černá

Vážená paní Černá,

pozemky, na kterých rostou stromy podél ulice Bechyňova, nejsou ve vlastnictví ani správě MČ Praha 6. Pozemky vlastní Hlavní město Praha a jejich správou pověřilo společnost Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Váš podnět byl proto předán tam. Pokud byste chtěla komunikovat přímo s odpovědným zástupcem společnosti TSK hl.m. Prahy a.s., obraťte se na Ing. Zdenku Konradyovou, která má péči o zeleň na starost ().

S pozdravem

Ondřej Kolář

[20.05.2019]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/otazky/list.php?ID=52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz