Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství, údržba a revitalizace zeleně


Dobrý den pane starosto. Bylo by možné se začít zabývat problémem, který začíná trápit občany v Praze 6 ( hlavně v Bubenči a Dejvicích )a to je přemnožené ptactvo? Jsem velký milovník přírody, jsem ráda, že Praha 6 je zelená, ale je dost nepříjemné, že pokaždé když zaparkujete autem v ulici, které jsou plné krásných stromů, že hned druhý den auto téměř nevidíte, neboť je pokryto ptačím trusem. Nejen ,že to ničí majetek nás občanů ( nikde jinde než pod stromem se díky množství vysázených stromům, což je dobře, parkovat nedá ), ale ptačím trusem jsou pokryty i chodníky, a to místy velmi značně, a je velmi nepříjemné v tom šlapat, nehledě na to, že ptačí trus je nositelem řady nemocí a běhají v tom i děti. Předpokládám, že nedostanu odpověď, že jsou ptáci chránění a nedá se s tím nic dělat. Nějaké opatření by zajisté udělat šlo. Doufám, že se tím budete vážně zabývat a budete se snažit s tím něco udělat. Děkuji Turečková

[13.09.2019] nová otázka Radana Turečková

Vážená paní Turečková,

přemnožení ptactva není bohužel problém pouze posledních měsíců, ale již řadu let. Ptactvo má bohužel neomezený přístup do odpadkových košů a stanovišť odpadu, ve kterých nalézají pravidelnou obživu. Městská část vynakládá každoročně nemalé finannčí prostředky na snížení holubí populace. Jediným možným a alespoň dočasným řešením je odchyt holubů do živolovných klecí. Ty se provádí na jaře a na podzim každého roku. Odchyt je bohužel možný provádět pouze na rovných střechách, kterých je v centrální části Bubenče a Dejvic bohužel málo. Toto není sice trvalé, ale dočasné řešení na cca půl roku. Pokud víte o nemovitosti, na kterou by bylo možné umístit další klece, rádi tento návrh uvítáme. Odstranění holubího trusu ze znečištěných chodníků provádíme dle potřeby. Rádi bychom Vám podali příznivější odpověď, ale přemnožení zejména holubů, je problémem všech větších měst a dokud budou mít pravidelný přístup k obživě ať již v podobě odpadkových košů, kontejnerů , starostlivých babiček apod., nepodaří se nikdy eliminovat jejich počet tak, aby nebyli obtěžujícím faktorem všech nás, občanů.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.09.2019]

Dobrý den pane starosto. Bylo by možné se začít zabývat problémem, který začíná trápit občany v Praze 6 ( hlavně v Bubenči a Dejvicích )a to je přemnožené ptactvo? Jsem velký milovník přírody, jsem ráda, že Praha 6 je zelená, ale je dost nepříjemné, že pokaždé když zaparkujete autem v ulici, které jsou plné krásných stromů, že hned druhý den auto téměř nevidíte, neboť je pokryto ptačím trusem. Nejen ,že to ničí majetek nás občanů ( nikde jinde než pod stromem se díky množství vysázených stromům, což je dobře, parkovat nedá ), ale ptačím trusem jsou pokryty i chodníky, a to místy velmi značně, a je velmi nepříjemné v tom šlapat, nehledě na to, že ptačí trus je nositelem řady nemocí a běhají v tom i děti. Předpokládám, že nedostanu odpověď, že jsou ptáci chránění a nedá se s tím nic dělat. Nějaké opatření by zajisté udělat šlo. Doufám, že se tím budete vážně zabývat a budete se snažit s tím něco udělat. Děkuji Turečková

[13.09.2019] nová otázka Radana Turečková

Vážená paní Turečková,

přemnožení ptactva není bohužel problém pouze posledních měsíců, ale již řadu let. Ptactvo má bohužel neomezený přístup do odpadkových košů a stanovišť odpadu, ve kterých nalézají pravidelnou obživu. Městská část vynakládá každoročně nemalé finannčí prostředky na snížení holubí populace. Jediným možným a alespoň dočasným řešením je odchyt holubů do živolovných klecí. Ty se provádí na jaře a na podzim každého roku. Odchyt je bohužel možný provádět pouze na rovných střechách, kterých je v centrální části Bubenče a Dejvic bohužel málo. Toto není sice trvalé, ale dočasné řešení na cca půl roku. Pokud víte o nemovitosti, na kterou by bylo možné umístit další klece, rádi tento návrh uvítáme. Odstranění holubího trusu ze znečištěných chodníků provádíme dle potřeby. Rádi bychom Vám podali příznivější odpověď, ale přemnožení zejména holubů, je problémem všech větších měst a dokud budou mít pravidelný přístup k obživě ať již v podobě odpadkových košů, kontejnerů , starostlivých babiček apod., nepodaří se nikdy eliminovat jejich počet tak, aby nebyli obtěžujícím faktorem všech nás, občanů.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.09.2019]

Dobrý den, mohl byste mi napsat, jaká je budoucnost pozemku 3852/1 k.ú. Dejvice? V současnosti je na tomto pozemku zeleň a také hřiště pro míčové sporty. Se sousedy bychom chtěli, aby to tak zůstalo. Souvisí to se životním prostředím, proto píšu sem. Nechceme, abyste pozemky kolem domů, kde žijeme, rozprodali. Děkuji.

[11.09.2019] nová otázka Jitka Bělinová

Vážená paní Bělinová,

prodej pozemku parc. č. 3852/1 k. ú. Dejvice v současné době neprobíhá ani se nepřipravuje. Prodeje pozemků pod bytovými domy a pozemky s těmito pozemky související, což je případ jmenovaného pozemku, se aktuálně prodávají zpravidla na žádost oprávněných kupujících, kterými se rozumí ve smyslu interního předpisu MČ P6 upravujícího prodej pozemků ve svěřené správě MČ P6 každý jednotlivý vlastník popř. spoluvlastník jednotky nebo vlastník, popř. spoluvlastník přilehlého bytového domu, v němž zatím nedošlo k vymezení jednotek. Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6 žádnou žádost o odkoupení předmětného pozemku neeviduje. Také dělení těchto pozemků se provádí převážně na základě žádosti kupujících, zde je ovšem třeba si uvědomit, že každé dělení pozemku podléhá rozhodnutí stavebního úřadu, které je nutné respektovat.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.09.2019]

Dobrý den, pane starosto,
při úklidu na Bělohorské se stále zapomíná na zelený pás kudy vedou koleje a na prostor pod stromy. Především kolem tramvajových zastávek tato místa trvale připomínají smetiště s tisíci nedopalků a dalších odpadků. Bydlíme přímo u stanice, takže vím,že po několik let nikoho nenapadlo při pravidelném úklidu chodníků a silnice, vyčistit i tento prostor. To trvá léta, takže odpadky se zde stále hromadí. Prosím, abyste s technickými službami domluvili, že začnou čistit i tato místa. Teď se má Bělohorská čistit 7.9. a bylo by vhodné i na tyto pásy nezapomenout. Děkuji. Bronislava Janečková

[31.08.2019] nová otázka PhDr. Bronislava Janečková

Vážená paní Janečková,

po prověření situace a zjištění technického zajištění úklidů odborem dopravy a životního prostředí na Vámi zmiňovaných místech v ul. Bělohorské si Vám dovolím vysvětlit systém úklidů, který je nastaven takto: pravidelné sekání trávy a úklid odpadků v pásu zeleně v rámci kolejiště je zajišťováno naší obcí pomocí dodavatelské firmy v četnosti dle potřeby, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a v součinnosti s Dopravním podnikem Hl.m.Prahy. Dle domluvy jsou pak práce provedeny.
Co se týká údržby zeleně se stromy podél tramvajového pásu, ta je stanovena ve vyšší četnosti a proběhne v nejbližších dnech. Bude proveden úklid veškerého nepořádku, především velkého množství nedopalků v blízkosti vstupů na tramvajové zastávky.
Výše jmenované úklidy však nelze spojovat s právě probíhajícím Komplexním úklidem komunikací (zkr.KÚK), který je zajišťován Technickou správou komunikací, která jej provádí pro Hl.m.Prahu. Nejsou organizovány, ani zajišťovány naší obcí. Ovšem součástí těchto úklidů je zametení a odstranění prorůstající trávy, plevele, na přechodech pro chodce a přístupových cestách k tramvajovým zastávkám, čili úklid bude proveden i na těchto místech.

Děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[04.09.2019]

Dobrý den, pane starosto,
při úklidu na Bělohorské se stále zapomíná na zelený pás kudy vedou koleje a na prostor pod stromy. Především kolem tramvajových zastávek tato místa trvale připomínají smetiště s tisíci nedopalků a dalších odpadků. Bydlíme přímo u stanice, takže vím,že po několik let nikoho nenapadlo při pravidelném úklidu chodníků a silnice, vyčistit i tento prostor. To trvá léta, takže odpadky se zde stále hromadí. Prosím, abyste s technickými službami domluvili, že začnou čistit i tato místa. Teď se má Bělohorská čistit 7.9. a bylo by vhodné i na tyto pásy nezapomenout. Děkuji. Bronislava Janečková

[31.08.2019] nová otázka PhDr. Bronislava Janečková

Vážená paní Janečková,

po prověření situace a zjištění technického zajištění úklidů odborem dopravy a životního prostředí na Vámi zmiňovaných místech v ul. Bělohorské si Vám dovolím vysvětlit systém úklidů, který je nastaven takto: pravidelné sekání trávy a úklid odpadků v pásu zeleně v rámci kolejiště je zajišťováno naší obcí pomocí dodavatelské firmy v četnosti dle potřeby, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a v součinnosti s Dopravním podnikem Hl.m.Prahy. Dle domluvy jsou pak práce provedeny.
Co se týká údržby zeleně se stromy podél tramvajového pásu, ta je stanovena ve vyšší četnosti a proběhne v nejbližších dnech. Bude proveden úklid veškerého nepořádku, především velkého množství nedopalků v blízkosti vstupů na tramvajové zastávky.
Výše jmenované úklidy však nelze spojovat s právě probíhajícím Komplexním úklidem komunikací (zkr.KÚK), který je zajišťován Technickou správou komunikací, která jej provádí pro Hl.m.Prahu. Nejsou organizovány, ani zajišťovány naší obcí. Ovšem součástí těchto úklidů je zametení a odstranění prorůstající trávy, plevele, na přechodech pro chodce a přístupových cestách k tramvajovým zastávkám, čili úklid bude proveden i na těchto místech.

Děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[04.09.2019]

Dobrý den, hrozně rád bych po třech (!!!!) letech pátraní konečně dostal relevantní odpověď na otázku, kdo je zodpovědný za údržbu zeleně před naším domem. Jde o živý plot a několik stromů. Tento pás zeleně není evidentně v seznamu pravidelné údržby, protože to řeším rok co rok. Dokonce majitelka květinářství se na to nemůže každoročně koukat a proto to v části před svým krámkem ostříhá. Děkuji

[26.08.2019] nová otázka Ivan Bleyer

Vážený pane Bleyere,

dle informace z odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 zeleň před domem č. 331/45b v ul. Na Okraji náleží do správy Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. Zasílám Vám kontakt na pracovnici této organizace paní Konradyovou (), která zajišťuje údržbu zeleně, a na kterou se v této záležitosti je potřeba přímo obrátit.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[04.09.2019]

Dobrý den, chtěl bych poděkovat a vyjádřit podporu pro omezenější sekání trávy na Praze 6. V Liboci byla tráva dlouho ponechána neposekaná, až někdy do půlky června, viděli jsme v ní květy, občas i motýly. A od toho sekání se stihla zregenerovat a není teď tak vyschlá jako jinde. Doufám, že v tom omezenějším sekání budete pokračovat. Jen jednu poznámku bych měl: na více místech byla v té půlce června nechána posekaná vrstva trávy, která tam postupně uschla a od té doby tam nic nevyrostlo. Jedná se o více ploch o velikost několika m2. Přiložil bych foto, ale asi tu není kam. Bylo by lepší trávu odvézt nebo rozmělnit na drobno a rozptýlit. S pozdravem.

[31.07.2019] nová otázka Mgr. Kamil Vlček

Vážený pane Vlčku,

děkuji za Váš podnět ohledně sekání trávy. V Liboci však odbor dopravy a životního prostředí spravuje jen několik ploch a z Vašeho dotazu není patrné o jaké plochy se jedná. Bylo by možné konkrétní místa, kde nedošlo k odvozu pokosené trávy, upřesnit? Kontaktujte prosím přímo referentku správy veřejné zeleně paní Čapkovou (), která věc může přímo na místě prověřit a podá bližší vysvětlení.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[02.09.2019]

Dobrý den, ráda bych navrhla výsadbu stromů na travnatém pásu v ulici Střešovická směrem k zahradnickému centru a na travnaté ploše u křižovatky ul.Střešovická a ul. Na Petřinách. Chodník podél travnatého pruhu je využíván obyvateli nedalekého domu seniorů (a nejen seniorů) k procházkám. Domnívám se, že díky výsadbě stromů by se z rovné cesty mohla stát odpočinková zelená zóna (třeba i s lavičkami). Kam je možné takovýto návrh zaslat? Děkuji za informaci. Lucie Rendlová

[11.07.2019] nová otázka Lucie Rendlová

Vážená paní Rendlová,

travnatý pás v Střešovické ulici směrem k zahradnickému centru náleží Hl. m. Praze a je svěřen do péče Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., proto se ohledně výsadeb v tomto místě prosím obraťte přímo na správce, kontakt:.

Plocha zeleně s dětským hřištěm na křižovatce ulic Střešovická x Na Petřinách je v údržbě Městské části Prahy 6. Na neoplocené části pozemku již roste řada mladých stromů a i s ohledem na stávající inženýrské sítě je možné ještě několik dalších vysadit. Odbor dopravy a životního prostředí se bude Vaším podnětem a případnou další výsadbou zabývat.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[02.09.2019]

Dobrý den,


chtěla jsem se pouze informovat o možném rozšíření kontejnerů na tříděný odpad mezi ulicemi Junácká a Kotlárova. Bylo by možné k doposud již umístěným kontejnerům na papír, plast, atp. přidat ještě hnědé kompostejnery + kontejnery na použité potravinářské oleje?

Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu.

S pozdravem
Hrochová K.

[12.08.2019] nová otázka Kristýna Hrochová

Vážená paní Hrochová,

v rámci pilotního projektu jsme na území Prahy 6 rozmístili 21 nádob na potravinářský tuk a olej, nejbližší stanoviště s nádobou na sběr této komodity najdete v křižovatce ulic Pod Marjánkou x Junácká. Jedná se o stanoviště č.081 na adrese Pod Marjánkou 1664/6. Seznam ostatních stanovišť naleznete na webu prahy 6 zde:

www.praha6.cz

Nádoby na bioodpad nejsou součástí vybavení stanovišť tříděného odpadu. Plošné zavedení třídění bioodpadu plánuje Magistrát hl.m.Prahy cca na přelomu roku 2019/2020. Momentálně dochází k převedení dosavadních komerčních smluv uzavřených u svozové spol. Pražské služby a.s. na Magistrát hl.m.Prahy. Oficiální stanovisko městská část ještě neobdržela. Až se tak stane, uveřejníme informace na webu Prahy 6 a v časopise Šestka.
V současné době si můžete od svozové společnosti Pražské služby a.s. pronajmout kompostejner. Tato placená služba je v sezóně primárně určena zahrádkářům a majitelům zahrad, celoročně pak domácnostem, kde produkují bioodpad celý rok. Na níže uvedené adrese získáte podrobnější informace ohledně svozu bioodpadu, včetně možnosti objednání služby online. www.psas.cz

S pozdravem

Ondřej Kolář

[21.08.2019]

Dobrý den, pane starosto,

chtěla bych se zeptat jestli je v plánu výsadba stromů ve Verdunské ulici, před domy č.35-41, ze strany od Vítězného náměstí? V celém okolí jsou na ulicích vysazeny stromy ve dvou řadách, které pomáhají zvládat extrémní letní teploty, jenom v téhle části ulice chybí. V plánu na revitalizaci Vítězného náměstí už stromy vizualizovány jsou, proč tedy s jejich osazením čekat?
Zároveň bych se chtěla zeptat jak pokročila revitalizace Vítězného nám., je už znám bližší termín zahájení realizace?
Děkuji, K. Kasalová

[28.07.2019] nová otázka Kristína Kasalová

Vážená paní Kasalová,

Verdunská ulice bude revitalizována až s výstavbou nového objektu, a to investorem výstavby. Vzhledem k nutným zásahům do chodníku při napojování inženýrských sítí a samotné stavbě by nyní zasazená zeleň neměla mnoho šancí na kvalitní uchycení a růst. Předpoklad výstavby je 2019-2021.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[21.08.2019]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/otazky/list.php?ID=52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz