Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 941960 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruHradčanská
Nabíjecí stojan na Hradčanské je dobrá myšlenka P6, avšak koncovky na nabíjení tlf potřeboval někdo nutně domů. 😕 smutné.
A.

oznámeno: 22.01.2018
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruEliášova - 2 parkovací místa navíc?
Vážení, 

před nějakým časem byla z Eliášovy ulice na chodníku v úrovni mezi č. p. 25 a 27 odstraněna telefonní budka. Nyní je místo zcela nevyužito. Nedal by se o něj rozšířit přiléhající parkovací záliv? Myslím, že by poskytlo dobrá 2 parkovací místa, kterých je v této oblasti nedostatek. 

Děkuji za zvážení.

oznámeno: 21.01.2018
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruDivoka Sarka (oznámeno 17.1.2018)
Preplneny od vcera (nikdo nevyvezl vely den dle harmonogramu)

oznámeno: 17.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.01.2018 » 17:43 • Dle vyjádření svozové společnosti došlo k vývozu papíru dle harmonogramu, který je uveden na štítku každé nádoby.
náhled souboruPodnikání na parkovišti u ulice Zedníčkova
Dobrý den, 

v provozovně firmy bocek-odpady a na přilehlém parkovišti v ul. Zvoníčkova dochází pravidelně k: 

1) odkládání sutí na plochu před provozovnu 

2) rozježdění hlíny a prachu z provozovny na přilehlé komunikace - ulice Zvoníčkova, U Vojtěšky, Ankarská 

3) velmi prašnému provozu - toto je děláno zejména večer, po tmě. Díky tomu je zcela nová fasáda kolejí a přilehlé okolí velmi znečištěné. Jedná se o jakési přesýpání (kátrování) drcení sutí. 

4) opakovanému (několikrát denně) porušování zákazu vjezdu jejich firemním kontejnerovým vozem ulicí U Vojtěšky 

Dále: 

5) Při vjezdu na plochu je nainstalována jakási podivná závora 

6) Na ploše parkují vraky bez SPZ atd. 

7) Plocha je neudržovaná, jsou tam rozježděné koleje, polorozbité betonové zábrany atd. 

Bylo by možné tuto provozovnu zkontrolovat např. živnostenským odborem, zda je tam vše v pořádku? 

Bylo by možné upravit, vyčistit, prokácet plochu parkoviště i její okrajové plochy? 

Děkuji.

oznámeno: 15.01.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
16.01.2018 » 13:18 • Vážený pane, Váš podnět týkající se podnikání na ploše v ulici Zvoníčkova je předmětem stížností občanů z okolí této lokality. Bylo zjištěno, že se jedná o soukromý pozemek , a podnikatelská činnost je povolena Magistrátem hl.m. Prahy.Na základě stížností obyvatel Prahy 6 proběhlo na MHMP jednání s provozovatelem této podnikatelské činnosti.Po projednání byla celá věc předána k dořešení Odboru Výstavby ÚMČ Praha 6.Z tohoto důvodu Váš podnět předávám na výše zmíněný odbor.
náhled souboruZeď u Větrníku
Dobrý den, 

bylo by možné vyzvat majitele či nájemce objektu historického Větrníku k opravě zdi? Asi by mohl požádat o dotaci MČ P6... Hrozí zřícení na chodník a ulici U Větrníku, kudy denně prochází hodně lidí. 

Díky, PF

oznámeno: 15.01.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
08.06.2018 » 08:25 • Vlastník nemovitosti zahájil již v roce 2011 sanační práce na ohradní zdi na základě souhlasu s provedením udržovacích prací, vydaného odborem výstavby ÚMČ 6. Po dohodě s Národním památkovým ústavem bude v nejbližších dnech zahájena celková oprava zdi.
náhled souboruParková úprava - Ankarská
Dobrý den, 

chtěl jsem navrhnout, zda by bylo možné upravit plochu, která přiléhá k ulici Ankarská (mezi kolejemi UK Hvězda a ČS Benzina) do parkové podoby - tj. vysekat náletové dřeviny, upravit povrch, posekat trávu, udělat chodník + VO + předat nějakou tu lavičku či koš? Se zprovozněním metra Petřiny tudy chodí spousty lidí - a je to ostuda. 

Díky, PF

oznámeno: 15.01.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
29.01.2018 » 15:30 • Dobrý den. Pozemek, o jehož kultivaci žádáte, je ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Městská část Praha 6 zde není oprávněna provádět žádné zásahy. Je na vlastníkovi, jak bude o pozemek pečovat. Ze zkušeností víme, že správce pozemku je ochoten na základě našich výzev prořezat dřeviny nebo zajistit jiné zahradnické práce. Je ale velmi nepravděpodobné, že by investoval do výstavby chodníku nebo zavedení veřejného osvětlení. Váš požadavek bude zaslán správci pozemku.
náhled souboruÚklid Ankarská - pod ČS Benzina
Dobrý den, 

bylo by možné prosím hráběmi vyhrabat a vyčistit od odpadků okolí účelové komunikace vedoucí pod ČS v ul. Ankarská - mezi Větrníkem a kolejemi UK? Vypadá to tam jako na smetišti. 

Děkuji, PF

oznámeno: 15.01.2018
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRozbita lavicka. Park Ch.G.Masarykove.
Dekuji. 

L.L.

oznámeno: 14.01.2018
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruŽádost o osvětlení ulice
Dobrý den,

jsem obyvatelkou městské části Praha 6- Břevnov. Ráda bych požádala o zřízení osvětlení velice tmavého chodníku mezi ulicemi Patočkova a Nad Kajetánkou, v místech kde je kolmá ulice Jílkova. V zimních měsících, kdy jsou námrazy, tudy chodí děti ze školy.  Kolem 16.hodiny bývá již tma a hrozí zde nebezpečí úrazu.
Majitelé psů toto tmavé místo také využívají a neodklízí psí výkaly. Tím se stává tento chodník ostudou, jinak krásného Břevnova.

Níže přikládám foto pro orientaci.
Děkuji
S pozdravem
 J. Š.

oznámeno: 11.01.2018
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
23.05.2018 » 14:25 • Žádost byla předána na Magistrát hl.m. Prahy.
náhled souboruNeporadek
Dobrý den, dnes 9.1.2018. Po odjezdu popelaru v ulici Nad Sarkou jsem pořídila toto foto. Je to problém který se opakuje neustále. Ještě jedna popelnice na papír by rozhodně problém vyřešila. Lidé dávají papír okolo popelnic a popelari ho neuklizi. Děkuji H.

oznámeno: 09.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2018 » 18:35 • Dobrý den, pokud máte na mysli stanoviště č. 236 v ul. Nad Šárkou 63, tak zde se papír i plast vyváží v režimu 3x týdně. Pokud Magistrátu doložíme fotodokumentaci nádob, které se opakovaně přeplňují, lze zažádat o navýšení četnosti svozu. Bohužel na přiložené fotografii je zachycen nepořádek kolem kontejnerů, před provedením doúklidu, nikoliv přeplněné nádoby. Zde k němu dochází každý všední den, kromě víkendu. Pro odpad odložený mimo nádoby jezdí jiná posádka vozu než ta, která kontejnery vyváží. Z tohoto důvodu může dojít k zanechání nepořádku v prostoru stanoviště do doby jeho úklidu, vítr ho pak roznáší po okolí. Bohužel jiný systém nelze nastavit, neboť je stanoven Magistrátem hl.m.Prahy, který hradí svoz odpadu s doúklidem ze svého rozpočtu. Stanoviště budeme ve spolupráci s inspektorkou kontroly čistoty a pořádku monitorovat.
náhled souboruNepořádek kolem popelnic tříděného odpadu na křižovatce ulic Sukova a Dr. Zikmunda Wintra
Dobrý den, v neděli 7.1. večer to u popelnic na tříděný odpad na křižovatce ulic Sukova a Dr. Zikmunda Wintra vypadalo viz první dvě fota. Považuji za povinnost městské části, aby byl zajištěn elementární pořádek, a to i v době povánoční, která zřejmě produkuje vyšší množství odpadu. Toto je opravdu neúnosné. 

Bohužel, dnes ráno, v pondělí dne 8.1. byly sice popelnice zřejmě vyvezeny, ale nepořádek kolem byl téměř netknutý. 

Podobně to vypadalo i kolem poplenic na křížení ulic Eliášova a Čs. armády, ale to jsem už nenafotil. 

Zkuste s tím něco udělat, ať tady nežijeme jak v nějakém slamu. 

Děkuji velice! 

P. D.

oznámeno: 08.01.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
15.01.2018 » 17:17 • Vzhledem k pravidelnému přeplňování kontejnerů na stanovišti č. 008 v ul. dr. Zikmunda Wintra jsme zaslali Magistrátu hl.m.Prahy žádost o navýšení četnosti svozu papíru na 7x týdně. Na základě zaslané fotodokumentace Magistrát našemu požadavku vyhověl, ke změně dojde 1.2.2018. Nádoby na plast jsou zde tři, z tohoto důvodu není souhlas s navýšením četnosti svozu na 7x týdně reálný. Na stanovišti č. 131 Eliášova 12 je vyčerpána maximální četnost svozu papíru i plastů. Pro odpad odložený mimo kontejner jezdí jiná posádka vozu než ta, která kontejnery vyváží. Z tohoto důvodu může dojít k zanechání nepořádku v prostoru stanoviště do doby jeho úklidu. Doúklid probíhá ve všední den dvakrát denně, o víkendu 1x, a to pouze v neděli. Bohužel jiný systém nelze nastavit, neboť je takto, ve spolupráci se svozovou společností, nastaven Magistrátem hl.m.Prahy, který hradí svoz odpadu s doúklidem ze svého rozpočtu.
náhled souboruVýtluk Vokovická
Dobrý den. 

Prosím o opravu výtluku v ulici Vokovická před čp. 87/13. 

Děkuji 

P. F.

oznámeno: 07.01.2018
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
23.05.2018 » 14:26 • Požadavek na opravu komunikací byl předán správci komunikací.
náhled souboruodpad po vánocích, krádeže stromků, hrbatá dlažba, vánoční strom
Dobrý den,

Přikládám několik fotografií ze dne 6.ledna 2018:

1) recyklační kontejnery na konci zelené ulice v ulici Terronsk8. Nějaký nevychovanec tam odložil televizor, jakýsi skládací stojan asi na prádlo a ještě nějaký odpad, který patří do sběrného dvora

2) Hned za křižovatkou zelené a Terronské je cukrárna či Kavárna, z které opět nějaký člověk ukradl sazeničky malých borovic, které mají zákonem, takže je personál kavárny musí přivazovat řetězem k oknům. Možná, že by kamera mohla sledovat okolí kontejnerů

3)Chodník v Zelené ulici od ulice Jugosl. partyzánů směrem do kopce je už několik let v celé délce hrbatý jako tankodrom a v celé délce se zvedá nad nějakým asi potrubním vedením, které se roztahuje a (asi tepelně?) a výsledek je téměř nebezpečný na chůzi . Jsem toho názoru, že není dodržen správný postup hutnění nebo správné úložné vrstvy, Podobnou dlažbu znám ze zemí Evropy i Ameriky a dalších ale tato pražská má v hrbatosti absolutní primát, vyhozené peníze všech občanů

3) Na ulici Jugoslávských partyzánů jsou kolejiště zatravněny, ale tam kde navazují na křižovatku , tam je mezi kolejemi prázdný prostor, takže např sanitka či pod asi těžko přes tu díru přejede. Nerozumím tomu proč není zaplněno štěrkem. Obdobně umělé překážky, které jsou na komunikacích aby asi zpomalily jízdu, tak by asi měly být správně odvodněny.

4) Mám rád stromy a rostliny a snad je známo, že pomáhají zadržování vody atd. Nechápu, proč se každý rok na Vítězném náměstí staví vánoční strom, když by bylo možné a ve výsledku určitě levnější zasadit přiměřeně vzrostlý strom a nechat ho růst.

Děkuji za přečtení a zvážení M. V.

oznámeno: 06.01.2018
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPark Ladronka - údržba zeleně (2.)
Dobrý den, v parku Ladronka je fatálně zanedbaná údržba zeleně.
Borovice nad nejníže položenou cestou v parku jsou napadeny houbovou
chorobou, odumírají a mnohé buď spadly ,nebo hrozí pádem.
Nejhorší místo, viz. přiložené fotografie, je cca pod tenisovými kurty
na Tomanově, v trojúhelníku křížení cest. Napočítal jsem dobře dvacet
odumřelých stromů
Navíc tudy vede hojně užívaná zkratka od ulice Podbělohorská.
Prosím, nečekejte až zde někdo dostane kmenem do hlavy.
Děkuji, P. K.

oznámeno: 05.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.01.2018 » 10:13 • Plochy zeleně v této části parku již nenáleží na území Prahy 6, nýbrž jsou ve správě Městské části Praha 5. Podnět je proto potřeba zaslat na příslušný odbor úřadu MČ Praha 5.
náhled souboruPark Ladronka údržba zeleně (1.)
Vážení, je trochu ironií, že jste nechali do parku instalovat grilovací
místo, když to v jeho bezprostředním okolí vypadá, jak ukazují přiložené
fotografie.
A další stromy, zejména třešně jsou mrtvé a hrozí pádem.
Místo: Park  pod usedlostí Ladronka
Předem děkuji za vyřešení. P. K.

oznámeno: 05.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.01.2018 » 12:15 • Omlouváme se, že polámané stromy nebyly dosud odstraněny. Práce byly zadány hned po podzimní vichřici, ale dodavatel to bohužel opomněl a pracovníci správy veřejné zeleně již zpětně nezkontrolovali. Zajistíme likvidaci havarijních dřevin co nejdříve. Krom toho je na období vegetačního klidu plánováno celkové prořezání a vyčištění rokle pod usedlostí a prořezání keřového porostu vedle usedlosti, podél bruslařské dráhy.
náhled souborurozestavěný plot, ze kterého nebezpečně vyčuhují kovové profily
Dobrý den, na rohu ulic Rozýnova a Hošťálkova je již velmi dlouhou dobu rozestavěný plot, ze kterého nebezpečně vyčuhují kovové profily. Vzhledem k velmi úzkému prostoru se může na kovový profil upadnout a zranit se, můžete prosím stavebníkovi nařídit zakrytí nebezpečných profilú, než bude ve stavbě pokračovat?  R.H.

oznámeno: 05.01.2018
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborufoto zcela zarostlé pouliční lampy v Kocourově ul.
Dobrý den, zasílám vám foto zcela zarostlé pouliční lampy v Kocourově ul. mezi Hošťálkovou a    U Ladronky, která díky tomu chodník neosvětlí

oznámeno: 05.01.2018
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPřetrvávající riziko ze dne 14.10.2017
Dobrý den

V návaznosti na náš příspěvek ze dne 14.10.2017 ,který se týkal Zvýšeného rizika neposkytnutí pomoci znovu apelujeme dnes 2.1.2017 na přetrvání zmiňovaného rizika.
Ve své podstatě po volbách příčina rizika nebyla odstraněna, ba naopak do rodné lokality našich dětí přibyli dopravní značky, hrazené pravděpodobně z kapes daňových poplatníků zakazující vyšší rychlosti třiceti kilometrů za hodinu a průjezdu nákladním automobilům těžší 3,5 tuny.
V lokalitě uváděné v našem příspěvku ze dne 14.10.2017 všichni občané , kteří v lokalitě žijí moc dobře vědí , že po komunikaci se nelze bezpečně pohybovat rychlostí vyšší třiceti kilometrů za hodinu vzhledem ke zmiňovanému riziku v příspěvku ze dne 14.10.2017 spolu s technickým / fyzickým stavem vozovky (O penězích na opravy přilehlých komunikací se raději nezmiňujeme) a její šířce i vzhledem k zmiňovanému riziku. Osobě, která rozhodla snížit rychlost z padesáti na třicet můžeme doporučit si zkusit rychlejšího pohybu třiceti kilometrů za hodinu v uváděné lokalitě. Osoba, která rozhodla snížit rychlost z padesáti na třicet kilometrů za hodinu nebo osoba v lokalitě trvale nepřetrvávající si vzhledem k uváděným omezujícím příčinám rozmyslí, zda riskovat život / majetek svůj /cizí jen kvůli rychlejšímu pohybu nad třicet kilometrů za hodinu. Kdo nezkusí, neuvěří.
V lokalitě uváděné v našem příspěvku ze dne 14.10.2017 všichni občané , kteří v lokalitě žijí moc dobře vědí , že po komunikaci se nelze bezpečně pohybovat nákladními vozy těžšími 3,5 tuny vzhledem ke zmiňovanému riziku v příspěvku ze dne 14.10.2017. Osobě, která rozhodla zakázat průjezdu nákladním automobilům těžším 3,5 tuny můžeme doporučit si zkusit žít s nevyváženým odpadem a s možnými následky plynoucí z rizika zmiňovaného v našem příspěvku ze dne 14.10.2017.Osoba, která rozhodla zakázat průjezdu nákladním automobilům těžším 3,5 tuny nebo osoba v lokalitě trvale nepřetrvávající si vzhledem k uváděným omezujícím příčinám rozmyslí, zda má riskovat žít s nevyváženým odpadem spolu s přetrvávajícím rizikem zmiňovaného v příspěvku ze dne 14.10.2017.
Mimo jiné dopravní značky, hrazené pravděpodobně z kapes daňových poplatníků zakazující vyšší rychlosti třiceti kilometrů za hodinu a průjezdu nákladním automobilům těžší 3,5 tuny v lokalitě zmiňované v našem příspěvku ze dne 14.10.2017 nejsou instalovány na všech přilehlých křižovatkách dané lokality. Vzhledem k nově předělanému vjezdu do zmiňované lokality z ulice Libocká do ulice Jenečská a stávajícímu vjezdu z ulice U stanice do ulice U kolejí.
Po našem každodenním kontaktu s Městskou Policií nevíme, na koho se v době po volbách obrátit. Už jedině osobní návštěva photoshopem vylepšených tváří z bigboardu a vyzvat je, aby dodrželi své předvolební sliby a poskytly bezpečnější území pro své spoluobčany.
Nemáme radost z toho, že si stěžujeme, ale máme strach s toho, že nám nikdo v nouzi nepomůže, protože kvůli špatně zaparkovaným vozidlům v křižovatkách ani nemůže jak se k nám dostat.
Skláníme čest, uznání a respekt všem záchranným sborům, kteří nám i vám již bezpečnost poskytli.
PS: Také Pražským Službám, za odvoz nechtěného.

oznámeno: 02.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVyvracena znacka
Dobry den, hlasim vyvracenou  znacku v ulici Na  Malovance (u rohu s ulici Za Pohorelcem). Dekuji. E. M.

oznámeno: 02.01.2018
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
03.01.2018 » 08:48 • Dobrý den, upozornění bylo předáno správci dopravního značení k nápravě.
náhled souboruPrávě před chvílí úklidový četa odjela z Koulovy ulice.

oznámeno: 02.01.2018
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=940&crc=94ac24c142e672bec3c908b16ff3dfee ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz