Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 27612780 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOdpadky ve Džbánu

Oceňuji, že ze Džbánu byla vybagrována část odpadků, na kterou jsem upozorňovala asi před měsícem. Pravděpodobně si však firma vybrala den, kdo foukal vítr opačným směrem (od přítoku smerem k hrázi), protože teď při západním větru jsou u přítoku nafoukané zbylé odpadky tak, že není vidět, že by se vůbec uklízelo. Kdybych sama neviděla vybagrovanou hromadu, ani bych tomu nevěřila. Myslím ale, že takový úklid by měl mít ve smlouvě nájemce koupaliště, a pravidelně by měl povrch čistit. V dávných dobách správce koupaliště jezdil na loďce a sítí povrchové nečistoty vytahoval.oznámeno: 13.04.2007uzavřeno: 25.04.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Lesy hlavního města Prahy
  postup řešení:
25.04.2007 » 09:11 • OPP sleduje, zda byla přijata nápravná opatření.
25.04.2007 » 09:11 • předáno: Lesy hlavního města Prahy
náhled souboruNepořádek v Divoké Šárce
Na konečné tramvají v Divoké Šárce to sice na první pohed vypadá upraveně, ale po vykácení keřů a po silných větrech se všechen nepořádek "přesunul " na kopec a zarazil se v lesíku nad rybníkem Džbán. Je to hrůza! Stačí jít po schodech podél hřbitova dolů a člověk žasne. Nestálo by za to to uklidit? Nebo " co oko nevidí to MČ Prahy 6 nezajímá"?

oznámeno: 12.04.2007uzavřeno: 25.04.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Pražská kanalizace a vodní toky, s.p. v likvidaci + soukromí vlastníci
  postup řešení:
25.04.2007 » 09:14 • předáno: Pražská kanalizace a vodní toky, s.p. v likvidaci + soukromí vlastníci
25.04.2007 » 09:16 • OPP sleduje, zda byla přijata nápravná opatření.
náhled souboruDíry v silnici

Fotky jsou pořízené v ul. Za Zahradou Praha 6 Petřiny naproti studentské menze.oznámeno: 11.04.2007uzavřeno: 23.04.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Univerzita Karlova v Praze
  postup řešení:
23.04.2007 » 10:30 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
23.04.2007 » 10:30 • předáno: Univerzita Karlova v Praze
náhled souboruSkládka

Zasílám fotku skládky v parku u restaurace při fotbalovém hřišti ve Skokanské ulici.Nechutný nepořádek.Co jsme to za lidi?oznámeno: 11.04.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
24.04.2007 » 08:14 • Skládka se nachází na pozemku ve vlastnictví několika právnických osob, které byly vyzvány k jejímu odstranění.
29.06.2007 » 09:48 • vyřešeno
náhled souboruZchátralé budovy

Zasílám detail zchátrané budovy.oznámeno: 11.04.2007
stav:  nelze lokalizovat 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNepořádek
Za pár týdnů bude zase léto a lidé se začnou kolem Libockého rybníka koupat, ale odpadky tam po nich zůstanou, protože je není kam dát. TSK omítli nadále dávat do naší ulice Nad Stanicí kontejner pro zahrádkáře, který situaci docela dobře (alespoň v nejbližším okolí) řešil, protože ho několikrát "lovili" ze svahu a dokonce ho někdo opakovaně i zapálil. Tak nemáme nic. Nešlo by to nějak vyřešit? Co můžeme udělat sami?


oznámeno: 10.04.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRozbitá silnice

Oprava komunikace-Synkovska x Nad Sarkouoznámeno: 09.04.2007uzavřeno: 20.04.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
20.04.2007 » 13:43 • Oprava komunikace Nad Šárkou bude provedena ještě v tomo roce v rámci "chodníkového programu".
20.04.2007 » 13:43 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
náhled souboruProvozní doba sběrného dvora

Vážení, asi by bylo vhodné se zamyslet nad otvírací dobou sběrného dvora. Ten slouží veřejnosti, nikoli podnikatelům. Tomu by měla být přizpůsobena i provozní doba. Stačila by např. každý den od 15 do 19 hodin, dopoledne je otevření dvora pro obyčejného zaměstnaného obyvatele zbytečné. Stačilo by potom zaměstnávat obsluhu na 1/2 pracovní doby a občané by měli lepší možnost zbavit se odpadu.oznámeno: 05.04.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
11.04.2007 » 16:57 • Sběrný dvůr není určen pouze pro veřejnost, ale i pro podnikatele s tím rozdílem, že za občany s trvalým bydlištěm na Praze 6 hradí poplatky městská část.
náhled souboruNepořádek před vchodem

Využívám možnost zaslat fotografie různých nepořádků na silnicích, chodnících a zelených plochách v našem šestém obvodu.V příloze jsou záběry zachycující nafoukané podzimní spadané listí a papíry, igelity, zbytky polystyrénů z nedalekých otevřených kontejnerů. To vše se již několik měsíců hromadí u našeho vchodu v ulici Sartoriova 5/11. Před časem jsem mailem žádal o úklid naší správcovskou firmu Austis, ale nikdo na to nereagoval. Můžete nám v tom pomoci?oznámeno: 05.04.2007zahájeno řešení: 11.04.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.04.2007 » 16:59 • Různorodý odpad se nachází na pozemích ve vlastnictví Technické správy komunikací hl.m. Prahy a Ministerstva vnitra. Oba zmíněné subjekty jsme vyzvali k odstranění náletového odpadu a vyčištění ploch zeleně.
náhled souboruZeleň Pod Marjánkou

Již dlouhodobě sleduji situaci na pozemcích pod poliklinikou určených dle ÚP jako veřejná zeleň (mezi ul. Kolátorova a Slavníkova).Pozemek je ve vlastnictví městské části. Z ulice Kolátorové chybí obrubníky.

Několikrát jsem již upozorňovala na danou situaci městské strážníky, kteří reagovali na tuto informaci s tím že pozemek je ve vlastnictví polikliniky a oni nemají žádné páky jak to řešit. V současné době se ze zeleně postupně stává velké parkoviště a také odkladiště nepotřebných aut. Vzhledem k tomu, že městská část si zakládá na zeleni, kterou tady máme zdvořile žádám o nápravu.oznámeno: 04.04.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.05.2007 » 13:31 • Na uvedenou plochu se nevztahují ustanovení obecně závazné vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP, včetně zákazu parkování motorových vozidel, vhodným způsobem však bude zajištěna regulace pohybu aut na tomto prostranství
náhled souboruKácení stromů

Při pokračování z ulice Salabovy nahoru po schodech je nad stavbou bytovek v Kolejní sad. Nyní tam došlo k pokácení stromů. Šokovalo nejen mne, že poražené stromy jsou V KVĚTU. To je od odborné firmy pečující o zeleň nějaký nový postup?oznámeno: 03.04.2007zahájeno řešení: 03.04.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
10.04.2007 » 13:36 • Pozemek č. parc. 689/1, k.ú. Dejvice, mezi ulicemi Kolejní, Šárecká, Praha 6 bude rekultivován a bude zde provedena celková rekonstrukce zeleně. Aby k této akci mohlo dojít, musely být staré, neperspektivní dřeviny vykáceny. Kácení probíhalo na základě povolení orgánu ochrany přírody a to za podmínky, že kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (t.j. od 1.10. – 31.3.). Žádost o povolení kácení byla podána dne 11.12.2006. Po ukončení stavebních úprav spojených s rekultivací plochy, bude na pozemku vysazeno 42 ks stromů v zastoupení rodů javor, břestovec, dřín, líska, jasan, svitel, jabloň, slivoň, hrušeň, jeřáb a lípa. Dále pak bude na pozemku vysazeno 776 m2 keřových skupin a 1446 m2 půdopokryvných dřevin.
náhled souboruRozbitý chodník
Na zastavce autobusu 191 Divoka Sarka smerem z centra je rozbity chodnik po cele sirce.

oznámeno: 02.04.2007uzavřeno: 09.05.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.05.2007 » 09:06 • Chodník je opraven
09.05.2007 » 09:06 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
náhled souboruVrak auta

Na spojnici mezi Petrinami (ul. Na Okraji) a Veleslavinem, pod zeleznymi schody k ulici Pod Petrinami pokracuje cesta "polni" cestou pod zeleznicni trat. Na teto cca 200 m dlouhe blative ceste je od zacatku tydne vrakoviste, take je tam dobre citelna znacka vozu.


[Veleslavín]
oznámeno: 29.03.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.04.2007 » 10:57 • Dne 29.3.2007 bylo provedeno místní ohledání za účelem vyřešení rozbahněné cesty z ul. Pod Petřinami k železničnímu viaduktu. Při místním ohledání pracovníci odboru péče o prostředí zdokumentovali nejen Vámi uvedené zbytky vozidla, ale i ostatní různorodý odpad, který byl rozházen podél této komunikace. Dne 31.3.2007 byl veškerý odpad odklizen.
náhled souboruCesta

Na spojnici mezi Petrinami (ul. Na Okraji) a Veleslavinem, pod zeleznymi schody k ulici Pod Petrinami pokracuje cesta "polni" cestou pod zeleznicni trat. Na tuto cestu vyvera pramen a voda tece volne asi 50 m, nez stece do kanalu. Na snimku je videt, jak je cesta rozblacena. Neslo by s tim neco provest?


[Veleslavín]
oznámeno: 29.03.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.04.2007 » 10:56 • Dne 29.3.2007 proběhlo na základě upozornění občana z ul. Pod Petřinami, místní ohledání, a to za účasti zástupce odboru péče o prostředí a Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Při místním ohledání bylo dohodnuto, že nejpozději do konce května t.r. bude vyvěrající potok sveden trubkou do vodoteče a následně bude rozbahněná mlatová cesta uvedena do schůdného stavu.
náhled souboruKontejner na nápojové kartony
Dnes jsem chtěl vyhodit do kontejneru na nápojové kartony obaly od mléka. Kontejner byl však plný všeho možného, jen ne nápojových kartonů. Nešlo by nějak zajistit, aby se do kontejneru dalo vhazovat jen to, co tam opravdu patří? Takové třídění odpoadu pak ztrácí smysl. Navíc byl kolem kontejnerů hrozný nepořádek. Kontejnery se nacházejí na Dejvické ulici u Divadla S+H.
[Bubeneč]
oznámeno: 28.03.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.04.2007 » 10:58 • Bohužel občané jsou velice neukáznění a odkládají do kontejnerů odpad, který tam nepatří. Není v našich silách zajistit správné třídění dané komodity. Nepořádek v okolí kontejnerů také mají na svědomí neukáznění občané. Svozová společnost a.s. Pražské služby uklízí v okolí stanoviště kontejnerů tříděného odpadu 5x týdně v centrální části Dejvic
náhled souboruCedule
Upadla cedule o parku v Rooseveltove ul. a pomalovany altanek tamtez.
[Bubeneč]
oznámeno: 16.03.2007uzavřeno: 26.03.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
26.03.2007 » 09:19 • Připevnění informační cedule zajistí odbor péče o prostředí, k uvedení posprejerovaného altánu do řádného stavu bude vyzván správce tohoto objektu - Pražská energetika , a.s.
náhled souboruVrak v ulici Vietnamská
V ulici Vietnamska je ji nekolik mesicu odstaveny vrak vozidla, ktery sem by preparkovan z jineho mista, protoze na bocnim skle ridice jsou zbytky vyzvy k odstraneni. Voyidlo ma prazdnou pneumatiku a za deste ci mokra se u motorove casti objevuji olejove skvrny.
[Bubeneč]
oznámeno: 15.03.2007zahájeno řešení: 16.03.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
16.03.2007 » 14:37 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
19.03.2007 » 11:18 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruLiborova ulice v Břevnově

Je, prosím, v plánu oprava vozovky v úseku Šlikova - Závěrka ?oznámeno: 13.03.2007uzavřeno: 27.03.2007
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
27.03.2007 » 10:08 • Liborova ulice (v úseku Šlikova - Nad Závěrkou) je zařazena do "Chodníkového programu Prahy 6". Její oprava je koordinována s Pražskou vodohospodářskou společností, která v dané lokalitě provádí rekonstrukci vodovodních řadů. Realizace rekonstrukce vodovodních řadů v dané lokalitě je v plánu PVS a.s. na rok 2007-2009.
27.03.2007 » 10:08 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
náhled souboruPropadlá vozovka

V ulici V Šáreckém údolí, před objektem č. 35/2564 prováděl počátkem loňského roku zemní práce tehdy ještě ČESKÝ TELECOM a.s., avšak do dnešního dne, přes několikeré urgence, propadající se vozovku nedal do pořádku.oznámeno: 12.03.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování na zákazu stání

Opět parkování na zákazu stání u zastáky "Obchodní dům Petřiny" směr centrum. Opět, ještě přesněji stále, nerespektují (zejména řidiči profesionálové) značku Zákaz stání v místě, kde přecházejí chodci na tramvajovou zastávku Obchodní dům Petřiny. Nebylo by na čase být na tyto řidiče přísnější? Nebo na městské policisty, kteří to tolerují? Čekáme snad zase, až dojde k úrazu chodce? Kdo bude obětí? Důchodce s nákupem z Delvity, nebo snad školák z některé ze dvou blízkých základních škol, proplétající se mezi čtoucími taxikáři? Je možné získat vyjádření městské policie?oznámeno: 07.03.2007zahájeno řešení: 08.03.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
08.03.2007 » 09:35 • přiděleno k řešení: Ing. Jiří Vršovský
08.03.2007 » 10:26 • předáno: Městská policie Prahy 6
13.03.2007 » 14:35 • v části úseku zákazu stání je značkou vyhraz.parkoviště pro 3 vozy taxi.Strážníci kontrolou nezjistili porušování zákazu, kontroly budou i nadále.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2760&crc=929d867298ba7e3499b2b529d9e8c2c9 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz