Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 27412760 z celkového počtu 2876 vyhovujících záznamů.

náhled souboruPoničený plot
Poničený plot je na dětském hřišti sousedící s ulicí Anastázova, u Břevnovského kláštera. Jedna část plotu je vylomena úplně, u dvou částí je poničený výplet. Pletivo je ostré a nebezpečné pro malé děti.

oznámeno: 02.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
13.06.2007 » 10:59 • Situace ohledně poničení plotu byla prošetřena dne 12.6.2007. Odbor péče o prostředí zajistí formou zadání zakázky malého rozsahu opravu zmíněného oplocení.
náhled souboruPoškozený strom

Posílám foto z ulice Na Zástřelu, kde nějaký pracovník z firmy, která pro Mč Praha 6 udržuje zeleň, přijel ostříhat převislé křoví nad schody. Zároveň si ale, nepochopitelně vyzkoušel ostrost svého nástroje na nebohém smrčku opodál, který ale opravdu ničemu nevadil.....oznámeno: 31.05.2007uzavřeno: 07.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.06.2007 » 08:43 • Situace byla na místě prověřena inspektory čistoty a pořádku. Kontaktován byl také zástupce zahradnické firmy. Smrk nebyl poškozen pracovníky zahradnické firmy, řez živého plotu byl proveden později, kdy byl již stromek ořezaný. Čin provedla neznámá osoba, patrně někdo z lidí žijících v okolí.
náhled souboruParkování před křižovatkou
Zasilám ilustrační foto pohledu který má řidič při výjezdu z ulice Lotyšská do ulice Terronská. Opakované parkovaní různých osobních automobilů v místech pár metrů před křižovatkou zabraňujicí výhledu směrem od Zelené ulice a tím bezbečnému projetí touto křižovatkou. Optimální by bylo umístění zrdcadla nebo instalace zábran proti parkování. Za prošetření tohoto případu děkuji.

oznámeno: 24.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
19.09.2007 » 16:17 • K zajištění vyšší míry bezpečnosti a k zamezení nesprávného parkování v křižovatce bude instalováno vodorovné dopravní značení. Instalaci zajistí TSK hl.m. Prahy.
náhled souboruVyhořelý vrak automobilu
Ve všech pozitivních iniciativách v rámci Prahy 6, kterých si vážím, zcela zaniká péče o velmi zajímavou ulici U 6. baterie – Střešovice / Břevnov. Váš nezájem o kultivaci tohoto prostředí je zarážející. Neupravenosti prostředí samozřejmě využívají existence, o kterých se my obyvatelé domníváme, že devastují zbytky hodnot, kterých si všichni vážíme.
 
Dnešního večera jsem si všiml, že někdo odložil v této ulici vyhořelý vrak auta. Upozornil jsem na to polici ČR i městskou, ale, jak mi bylo vysvětleno, mohou to řešit pouze podle zákona. Nic proti tomu, kdyby se kolem nepohybovali divná individua.
 
Žádám tímto o návrh opatření proti devastaci životního prostředí v ulici U 6. baterie a na Bateriích vůbec z Vaší strany a dále o návrh postupu celkové kultivace prostoru U 6. baterie a přírodní památky Střešovické skály, o odstranění vraku nemluvě.oznámeno: 24.05.2007uzavřeno: 13.06.2007
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
13.06.2007 » 08:20 • Bylo provedeno místní šetření, vrak byl již odstraněn. Oblast Baterií je v současné době postupně kultivována v rámci chodníkového programu. Přírodní památka Střešovické skály je v přímé správě Magistrátu hl.m. Prahy
13.06.2007 » 08:20 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
náhled souboruNeobnovené značení přechodu
Na křižovatce ulic Jaselská x Pelléova byl v nedávných týdnech opravován asfaltový kryt vozovky. Po vyfrézování původní vrstvy však již na nové nebylo obnoveno vodorovné značení přechodu pro chodce tzv. zebry. S ohledem na skutečnost, že přechod je za zatáčkou, každé zvýraznění je potřebné a svislé dopravní značky (bohužel bez kontrastního žlutého podkladu) nejsou zřejmě pro motoristy tolik viditelné jako ona zebra. Navíc ta umístěná na snímku vpravo je umístěná vlastně takřka "za přechodem"....
[Bubeneč]
oznámeno: 20.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruLetáky
Již několik týdnů hyzdí Petřiny inzeráty firmy Plus, nabízíející brigády. Po několika telefonických upozorněních je alespoň přestala lepit na dveře domů, ze kterých nejdou zbytky lepidla vůbec odstranit, ale na sloupech jsou stále nové a nové. Místo letáků a brigádníků na vylepování by si snad mohla firma zaplatit normální reklamu, např. na lavičkách.

oznámeno: 18.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
31.05.2007 » 08:02 • Agentura plus, která nechala vylepit inzerce v oblasti Petřin byla důrazněna upozorněna na současnou platnou legislativu, která povoluje vylepování inzerce, nabídek a plakátu na území hl.m. Prahy. Agentuře byl stanoven termín k odstranění těchto nabídek s termínem nejpozději do 1.6.2007.V případě, že tak neučiní, bude s agenturou zahájeno správní řízení a uložena pokuta.
náhled souboruBezpečnost dopravy
Obracím Vaši pozornost na tyto fotografie,které pořídili někteří mí spolujezdci.Jak sami vidíte jedná se o přejíždění souvislé dělící čáry u řazení vozidel na vjezdu do Strahovského tunelu z Patočkovy ulice.Tento nebezpečný přestupek je na inkriminovaném místě je k vidění denně. Ne všichni řidiči věnují pozornost značkám avizující dočasnou úpravu řazení vozidel, resp. tuto ignorují. Dochází často ke kolizním situacím kdy řidič jedoucí do tunelu hodlající využít nabízející se pravý pruh aby nemusel uhýbat rychlejším vozidlům v tunelu, na inkriminovaném místě kolikrát ani netuší, že by měl věnovat pozornost i vozidlům jedoucím v pruhu, který směřuje dále po Patočkově ulici. Mne osobně tam „vycvičil „ řidič Tatry, takže nyní si dávám pozor.Je dobré, že je v tunelu věnována pozornost policie dodržování rychlosti,bylo by ještě účinnější, kdyby police svou přítomností, případně kamerovým systémem věnovala pozornost i tomuto místu. Případně by ono místo mohlo být opatřeno oddělením jízdních pruhů ( např. prahy apod.). Jde mi o systémové řešení tohoto problému, neboť se dá odhadnout , že tato úprava tam nebude pouze na pár dní.

oznámeno: 18.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruSlepecké značení
V Roztocké ulici přibližně před č. orientačním 1 je takto naveden slepec slepeckým značením do žlábku. A to je Roztocká po rekonsturkci! Je to o úraz nejen pro slepce, žlábek uprostřed chodníku? Stejný žlábej je umístěn před Roztockou 7 u přechodu pro chodce.

oznámeno: 17.05.2007uzavřeno: 21.05.2007
stav:  nepředstavuje problém 
  postup řešení:
21.05.2007 » 10:49 • Základní úlohou hmatných prvků je především vymezení hranice mezi bezpečným a nebezpečným nebo nepřístupným prostorem. Tudíž je zde instalace varovného pásu opodstatněná.
21.05.2007 » 10:49 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
náhled souboruVypálené tisy

vypálené tisy u vstupu do tenisové haly v Diskařské ulicioznámeno: 15.05.2007zahájeno řešení: 15.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
15.05.2007 » 13:18 • přiděleno k řešení: Jana Drechselová
16.05.2007 » 13:58 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruVrak autobusu
• Běžecká ulice
oznámeno: 15.05.2007zahájeno řešení: 15.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.05.2007 » 13:18 • přiděleno k řešení: Jana Drechselová
16.05.2007 » 13:59 • Pozemek, na kterém se nachází vrak autobusu, je ve vlastnictví právnické osoby. Odbor péče o prostředí zaslal v uplynulých dnech vlastníkovi výzvu k zajištění čistoty a pořádku. Jelikož ve stanoveném termínu nedošlo k zajištění nápravy, bude vlastníkovi zaslána opakovaná výzva. V případě nesplnění opakované výzvy bude odbor péče o prostředí postupovat dle § 29 odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn.
22.10.2007 » 08:50 • Vrak se nachází na pozemku právnické osoby. Vzhledem k tomu, že zatím z důvodu majetkoprávních vztahů nedošlo k jeho odstranění, zaslali pracovníci oddělení inspekce vlastníku pozemku opakovanou výzvu. Pokud nedojde k odstranění vraku v termínu uvedeném ve výzvě, bude odbor dopravy a péče o prostředí postupovat podle § 29 odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, ve znění pozdějších změn.
náhled souboruVyhořelé provisorní budovy
• Běžecká ulice
oznámeno: 15.05.2007zahájeno řešení: 15.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.05.2007 » 13:19 • přiděleno k řešení: Jana Drechselová
16.05.2007 » 13:59 • Řešeno ve spolupráci s odborem výstavby.
22.10.2007 » 08:37 • Na základě výzvy pracovníků odboru výstavby došlo vlastníkem nemovitosti k odstranění vyhořelé provizorní budovy.
náhled souboruSkládka v Běžecké ulici

oznámeno: 15.05.2007zahájeno řešení: 15.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.05.2007 » 13:19 • přiděleno k řešení: Jana Drechselová
16.05.2007 » 13:58 • Pozemek, na kterém se nachází skládka odpadu, je ve vlastnictví právnické osoby. Odbor péče o prostředí zaslal v uplynulých dnech vlastníkovi výzvu k zajištění čistoty a pořádku. Jelikož ve stanoveném termínu nedošlo k odstranění skládky, bude vlastníkovi zaslána opakovaná výzva. V případě nesplnění opakované výzvy bude odbor péče o prostředí postupovat dle § 29 odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn.
22.10.2007 » 08:40 • Skládka se nachází na stejném pozemku jako vrak autobusu. Vzhledem k tomu, že došlo pouze k jejímu částečnému odstranění a protože vlivem nezodpovědných občanů postupně přibývá další odpad, byla vlastníku pozemku zaslána opakovaná výzva k zajištění čistoty a pořádku. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úplnému odstranění skládky, bude odbor dopravy a péče o prostředí postupovat podle § 29 odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, ve znění pozdějších změn.
náhled souboruZastávka MHD Jiviny
Posílám Vám snímky Karlovarské ulice - zastávky MHD Jiviny. Po tomto chodníku se vůbec nedá chodit. Je dost zarostlý a když prší, je přesně u výstupu z autobusu veliká louže, takže vystoupit z autobusu je problém. A když se jde po chodníku, musí se chodit po silnici a to je v dnešním provozu na výpadovce dost nebezpečné. Doufám, že se s tím někdo kompetentní něco udělá.

oznámeno: 11.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
21.05.2007 » 16:23 • Neprůchozí chodník a propadlou vozovku již řeší odbor dopravy. Prořez zeleně přečnívající přes plot u zastávky byl zadán panu Šteinovi, který tento požadavek neprodleně provedl
náhled souboruSchody
Jsem téměř od narození občanka Prahy 6 - Bubenče, sleduji, jak se v posledních letech ulice a domy mění (většinou k lepšímu) a záleží mi, nejen na blízkém okolí "mé" ulice Terronské. Jedná se o schody ke Stromovce (u Bubenečského nádraží), které nejsou dost dobře pro všechny schůdné a spíš by se daly sjet na kole. Když je mokro, jsou docela nebezpečné. Možná už o tom ale víte a oprava se chystá.

[Bubeneč]
oznámeno: 08.05.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.05.2007 » 16:53 • Popsaná situace byla na místě prověřena pracovnicí odboru péče o prostředí a vyhodnocena jako skutečně nebezpečná s možným rizikem úrazu chodců. Oprava schodiště bude zajištěna v nejblíže možném termínu.
náhled souboruNepořádek

V okolí "ohniště" s betonovým posezením v blízkosti nádrže Džbán (za budovou Citibank) je spousta odpadků,nedopalků a hlavně velké množství střepů. Pozor, střepy jsou nejen u ohniště, ale i rozházené v okolní trávě!oznámeno: 05.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.05.2007 » 13:07 • Dne 14.5.2007 byl proveden úklid
náhled souboruSekání trávníků
Ocenuji peci o zelen na Praze 6, v posledni dobe je az prehnana - a odpovida spise zajmum provozovatele nez potrebam mesta. Na Petrinach probiha sekani travniku cca kazdy druhy tyden, nehlede na to, ze travniky jsou prakticky vysusene - usek na fotografii je pred MS Na okraji a sekani probihalo cca 10 minut / tj.  sekacka projizdela dost velkou rychlosti kolem dokola. To same je na podzim s odlizenim listi. Neslo by to lepe optimalizovat a ev. provadet trochu setrneji - mene hlucne a s pristroji produkujicime mene splodin?

oznámeno: 03.05.2007uzavřeno: 11.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.05.2007 » 08:28 • Na plochách 1. kategorie, mezi které patří i sídliště Petřiny, se seč trávníků dle smlouvy provádí minimálně 12 x ročně, což odpovídá zhruba 2 sečím do měsíce. Při seči jsou nyní odstraňována především květenství dvouděložných plevelů, jako jsou pampeliška či kokoška. Trávníky nejsou kvalitní, vlastních travin je v porostu méně než 50 %. Celoplošná obnova trávníků však není možná z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dále si dovolíme informovat, že mechanizace používaná k seči trávníků je řazena v profesionální třídě. Tyto stroje běžně v obchodě neseženete, tam jsou pouze stroje třídy hobby. Takové stroje by v městských podmínky vůbec nebyly schopny snášet požadovanou zátěž. Spotřeba pohonných hmot a produkce splodin je minimální. V současné době bez použití velkých strojů není možné údržbu tak velkých ploch zeleně zabezpečit v požadované kvalitě. Závěrem si Vás dovolíme informovat ještě o tom, že počet prováděných sečí nemá vliv na výši finančních odměn. Cena za běžnou údržbu je ve smlouvě pevně stanovena a dodavatel dostává měsíčně paušální částku.
náhled souboruChodník
A ještě jeden pohled na chodník v Pelléově, tentokrát i s reprezentativním plotem č. p. 244.

oznámeno: 30.04.2007uzavřeno: 04.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
04.05.2007 » 10:06 • Komunikace Pelléova zatím není v plánu oprav, neboť je zde na příští rok připravována rekonstrukce plynovodních řadů
04.05.2007 » 10:06 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
04.05.2007 » 10:06 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruChodník
Elegantní řešení „schodem“ mezi již opraveným chodníkem v ulici Pod Kaštany a stále čekajícím chodníkem v Pelléově.
[Bubeneč]
oznámeno: 30.04.2007uzavřeno: 04.05.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
04.05.2007 » 09:55 • Nejedná se o schod, ale o plynulý přechod vyrovnávající výškový rozdíl
04.05.2007 » 09:55 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
04.05.2007 » 09:55 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruMěření rychlosti
Zhruba po tydenni pauze zacali chlapci (a devcata) od MP opet pomahat obecni pokladne. Jejich jiz z velke dalky viditelne auto (peclive skryte za krovim) dobre prispiva ke zklidneni dopravy v okoli „krizovatky a prechodu smrti.“ Navic slozite zarizeni ve voze obsluhuji dva panove, jejich tri kolegove vybiraji pokuty o par set metru dale. Trem zadny hrisnik neunikne. Nasazenim peti policistu na tak narocnou a uzitecnou akci resi MP zaroven i personalni problemy. Nejsem odpurcem mereni rychlosti, ale melo by v nebezpecnych usecich plnit preventivni funkci a ne funkci perzekucni, popripade (a to vetsinou) fiskalni. Patockova ulice pred napojenim na Belohorskou u Brevnovskeho klastera, 27.4.2007 15,00.

oznámeno: 29.04.2007zahájeno řešení: 03.05.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
03.05.2007 » 13:58 • přiděleno k řešení: Ing. Jiří Beneš
07.05.2007 » 09:00 • Souhlasím s Vaším názorem, že se jedná o užitečnou akci MP, vedoucí k utužení kázně řidičů. Bohužel, pokud není preventivní akce podpořena možným postihem, tak je většině řidičů spíše pro smích. Z tohoto hlediska se jeví jako nejvýchovnější řešení zjištěných přestupků co nejdříve, nejlépe přímo na místě. K metodice samotného měření rychlosti se mohou fundovaně vyjádřit pouze zástupci MP, proto jim byl Váš podnět postoupen.
07.05.2007 » 09:01 • předáno: Městská policie Prahy 6
náhled souboruProřezání porostu
Po delší době jsem si konečně našel čas, abych Vám touto cestou poděkoval za rychlý úklid nepořádku u našeho panelového domu v Sartoriova 5/11. Děkujeme.
 Povzbuzen tímto úspěchem bych ještě požádal o prořezání porostu, který přesahuje do chodníku (viz druhé foto) a zametení listí na něm, které pracovníci při úklidu přehlédli - přitom je to jen pár kroků od vchodu.

oznámeno: 27.04.2007uzavřeno: 04.05.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.05.2007 » 14:04 • Vaše připomínka ohledně prořezání keřů a úklidu chodníku byla prověřena. Chodník i keře jsou na pozemcích ve vlastnictví Bytového družstva U Kapličky 11, práce si proto musí zajistit družstvo samo.
04.05.2007 » 14:04 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2740&crc=2b371fa034157af58170580b541def3b ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz