Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 27212740 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruPoškozený přístřešek MHD

V počátku roku 2007 byl v průběhu orkánu Kyrill poškozen přístřešek zastávky autobusu Korek ve směru z Nebušic do Dejvic. Dle vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy je přístřešek majetkem MČ P6, což mi bylo následně potvrzeno (cca v dubnu 2007, kdy jsem poškození hlásil) pracovníkem Odboru dopravy MČ P6. Pracovník mi zároveň sdělil, že oprava přístřešku (chybí část zastřešení, částečne jsou odtrhané zadní krycí desky, nyní je částečne vyvrácena i lavička) bude provedena. Bohužel do dnešních dnů nebyl žádný zásah na přístřešku učiněn, proto zasílám foto - s přicházejícím podzimem si nefunkčnost přístřešku uvědomujeme na vlastní kůži. Předem děkuji za řešení.oznámeno: 11.09.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPřerostlé keře

Chodník v ulici Šárecká před prodejnou Albert je značně zúžen přerostlými keři, které do něj zasahují. Jedná se přitom o frekventovaný chodník spojující zastávku autobusu č. 131 se sídlištěm Baba, tedy využívaný velkým množstvím lidí. Nezadbatelné je i hledisko estetické, které je neudržovanými dřevinami snižováno.oznámeno: 10.09.2007zahájeno řešení: 05.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 10:16 • Prořezání keřů v Šárecké ulici před supermarketem Albert se provádí minimálně 1x za 2 roky, vždy na základě žádosti občanů. Požadavek byl zařazen mezi ostatní žádosti obdobného charakteru, práce zajistíme v zimním období vegetačního klidu.
05.10.2007 » 10:16 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruReklamní poutače

Po rekonstrukci prodejny Albert byly na ní umístěny dva velké reklamní poutače. Tyto poutače svými rozměry zcela neodpovídají velikosti prodejny ani charakteru lokality, která si stále uchovává ráz vilové čtvrti s památkově chráněnými objekty (kostel sv. Matěje, Hendlův Dvůr ad.); předmětné poutače patří spíse svým charakterem do předměstské nákupní zóny. Chci se dotázat, zda byly oba tyto poutače v takové velikosti a provedení řádne povoleny.oznámeno: 10.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2007 » 10:12 • Stavební úpravy stávající prodejny pro nového provozovatele byly povoleny 11.6.07 v řízení, kde se mimo jiné kladně vyjádřili památkáři i TSK. Máme tedy za to, že svíticí, i dle našeho názoru nevhodné firemní poutače, byly povoleny řádně a nikoliv v rozporu se stavebním zákonem.Kolaudační souhlas byl vydán 3.9.2007. Poutače jsou tedy z našeho hlediska legální.
náhled souboruBoule na chodníku

V ulici Na Ostrohu a Matějská probíhala rekonstrukce kabelu NN, při které byl chodník sice "uveden do původního stavu", což však znamená, ze byly obnoveny i "boule" na chodníku na křižovatce těchto dvou ulic, způsobené kořeny topolu. Takto "nově" zhotovený chodník však neumožňuje bezpečný pohyb osob, pro osoby se sníženou schopností pohybu je v zásadě neschůdný. Domnívám se, že chodník by měl být po rekonstrukci vedení obnoven v celé šíři nebo alespoň tak, aby byly odstraněny závady ve schůdnosti.oznámeno: 10.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOprava horkovodu

Dokončí někdy fa Termonta a.s. práce na výkopu před č. 74 v Janouškove ulici na Petřinách, zahájené zjara letošního roku, nebo čeká až výkop zaroste tak, aby jej nebylo vidět?oznámeno: 09.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
24.10.2007 » 16:01 • Dle sdělení pracovnice firmy TERMONTA, byla oprava horkovodu mnohem rozsáhlejší než původně předpokládali a dodavatelská firma musela nechat vyrobit specielní náhradní dídly. V nejbližší době již bude oprava dokončena, výkop zasypán a povrch travnaté plochy bude upraven.
náhled souboruHluk z nákladních automobilů
Rád bych poukázal na skutečně hlučné a poměně nešťastné přejezdy nákladních aut ulici Vokovicka. Tato auta se sem jezdí­ jen otočit a vrací­ se na Evropskou. Asi by bylo lepší­ poslat video a doručit tak i zvukový zážitek- pokud někdo nevěří­, mohu poslat emailem.
• Vokovická
oznámeno: 03.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.09.2007 » 17:41 • Je skutečností, že v této oblasti probíhá v současnosti čilá stavební činnost (Půlkruhová, areál býv. PKVT, donedávna „Krutec“, apod.), která sebou logicky nese nutnost vyvolané staveništní dopravy. Druhou, neméně významnou skutečností je fakt, že v areálu bývalého s.p. ARITMA Praha je rovněž vyvíjena podnikatelská činnost, která do území nákladní dopravu zatahuje. Městská část má zájem na vybudování dalšího komunikačního vjezdu do dané oblasti, aby veškerá doprava do území nebyla vedena pouze Vokovickou ulicí (náhradou za zaslepenou ulici Ke dvoru), celá záležitost je ale prozatím ve fázi variantní studie, která byla složkami městské části posuzována, s doporučením dále sledovat pouze některé varianty. Protože příp. napojení nové komunikace na Evropskou třídu bude ovlivněno i definitivním řešením budoucího dopravního uzlu „Veleslavín“ (metro + modernizovaná železnice), nelze vybudování nového komunikačního napojení předpokládat v nejbližších letech.
náhled souboruVrak v ulici Nad Kajetánkou
Bydlím v ulici Nad Kajetánkou (slepá strana ulice), kde je po celý rok velký problém s parkováním i pro nás rezidenty (přes noc, po práci atd.). Již rok nebo dva zde stojí na chodníku přímo u silnice vrak, který brání parkování 2-3 aut (je zde možné a povolené jen parkování zčásti na chodníku). Je to na míste cca 150 m po pravé straně od křizovatky ulice Nad Kajetánkou s ulicí Pod Drinopolem (na rohu je prodejna Mironet), vrak stojí před vjezdem do parkovací hokejky kterou ulice Nad kajetánkou bez výjezdu
končí. Děkuji předem za řešení a případnou informaci.

oznámeno: 02.09.2007zahájeno řešení: 07.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
07.09.2007 » 11:36 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
10.09.2007 » 13:12 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
10.09.2007 » 13:14 • Vozidlo je již Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy evidováno jako vrak a bude v dohledné době odstraněno
náhled souboruRuina Na Jenerálce
Po příjezdu do Prahy od Kralup a Nebušic vítá návštěvníky jako první stavení v Praze - Na Jenerálce tato ruina která jistě nedělá dobrou vizitku Praze 6. Uděláme s tím něco?


oznámeno: 30.08.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
12.09.2007 » 13:36 • Vážený pane, dostala jsem k vyřízení Váš dotazz MMS -ing. ze dne 30.8.2007 ohledně ruiny Na Jenerálce. Váš popis je velmi stručný, snad jsem lokalizovala s pomocí mapy správně stavbu na Vašem přiloženém obrázku. Jedná-li se o objekt čp. 2318, Horoměřická 10 je tento dům s pozemky č.parc. 4615, 4616 k.ú. Dejvice v majetku fyzické osoby a není v kompetenci OSOM s ním nakládat. Tato fyzická osoba nemovitost vlastní dle výpisu z listu vlastnictví č. 1971 pro k.ú. Dejvice již od roku 1996. Váš dotaz postupuji na Odbor výstavby. Nejedná-li se o tento objekt, prosím, o bližší popis k určení. Děkuji. Kocmanová - OSOM
náhled souboruKřižovatka ulic Ve Střešovičkách a Kusá

oznámeno: 29.08.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.09.2007 » 14:55 • Pracovníci odboru péče o prostředí oddělení inspekce zjistili rozpad schodišťového tělesa v rámci své běžné kontrolní činnosti. Na základě této skutečnosti byl vlastník pozemku, na kterém se pěší cesta i schodiště nachází, tj. Bytová správa ministerstva vnitra vyzván o opravě. Vzhledem k tomu, že vlastník na základě výzvy opravu neprovedl, byla mu dne 8.8.2007 zaslána opakovaná výzva s tím, že pokud opravud neprovede, musí alepoň zajistit uzavření zmíněného schodiště tak, aby nedošlo ke zranění chodců.
náhled souboruDíry v chodníku
Díry v chodníku v ulici Za Strahovem 19 jsou hluboké nejméně 30cm.


oznámeno: 20.08.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKaplička
Nedávno vysazený kaštan v blízkosti kapličky u parku Královka naštěstí uschnul. V opačném případě by za několik let kapličku zcela pohltil.


oznámeno: 20.08.2007uzavřeno: 22.08.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.08.2007 » 15:10 • Jírovec u kapličky v parku Královka byl vysazen v rámci rokonstrukce parku, ne však v souladu s původním architektonickým návrhem. Tento strom již nemohl být vysazen do ploch zeleně nacházejících se v parku nad kapličkou z důvodu výskytu podzemních inženýrských sítí (vysokotlaku plynu). Plocha u kapličky byla vybrána jako náhradní varianta. Ačkoliv zde není příliš místa, nemuselo by nikdy dojít k tomu, o čem píšete. Stromy lze poměrně dost dobře tvarově upravit řezem, zejména pokud se začne v brzké době, kdy je dřevina mladá. Pokud však již strom více neobrazí (pupeny zatím vypadají živě), náhradní dřevinu již do těchto míst vysazovat nebudeme.
22.08.2007 » 15:10 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruVrak automobilu
Priblizne od zacátku roku stojí v ulici Nad Sárkou odstavený automobil
Ford Courier s SPZ ABA 46-26. Postupne mu byla vymlácena okna a sundaná
kola. Zabírá zbytecne místo k parkování.
Uz nekolikrát byla tato vec oznámena ruznými lidmi Mestské policii,
která slíbila, ze se o vec postará (minimálne "olepí" auto výzvami
majiteli k odvozu), jak je vsak videt z fotografií, nestalo se tak.
Obracím se tedy na vás s prosbou o nejaké resení.


oznámeno: 07.08.2007zahájeno řešení: 08.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
08.08.2007 » 15:13 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
08.08.2007 » 16:23 • Dle našich informací již začala ke dni 18.7. probíhat zákonná dvouměsíční lhůta, po jejímž marném uplynutí může být vrak odstraněn.
08.08.2007 » 16:24 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruOhnutá dopravní značka

Urgence nápravy ohnuté dopravní značky. Závada byla oznámena již 11.6.2007. Značka se nachází na križovatce ulic Na Stáhlavce a Na Kvintusce. Technická správa hl.m.Prahy na Váš požadavek dosud nereagovala.oznámeno: 29.07.2007zahájeno řešení: 03.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
03.08.2007 » 14:03 • Upozornění na tuto ohnutou značku bylo zasláno TSK 25.7. 2007
03.08.2007 » 14:03 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
07.08.2007 » 07:52 • zjednání nápravy urgováno na TSK
08.08.2007 » 16:26 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruPoražená dopravní značka
• ulice Navigátorů před č.p. 612
oznámeno: 23.07.2007zahájeno řešení: 01.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
01.08.2007 » 13:35 • Upozornění bylo postoupeno Odboru dopravního značení TSK hl.m. Prahy dne 26.7.2007.
01.08.2007 » 13:35 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
08.08.2007 » 16:27 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruParkování na chodníku

Opakovaně dochází k parkování zásobovacích nákladních aut na chodníku v ulici Na Ořechovce v místech, kde je úroveň vozovky stejná s chodníkem.
Zasílám ilustrativní příklad řidiče, který 12/7/2007 při nájezdu na chodník ( navíc z protismeru ) ohrozil maminku s kočárkem.
Zvažte prosím doplnění sloupku oddělující chodník od vozovky v celém rozsahu míst se stejnou úrovní chodníku a vozovky, aby řidiče nesvádělo parkovat na chodníku. Tento námět píši i s ohledem na chystané úpravy Cukrovarnické ulice.oznámeno: 18.07.2007zahájeno řešení: 01.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
01.08.2007 » 13:38 • Oznámení o nesprávném způsobu parkování bylo postoupeno MP Praha 6, případná instalace parkovacích zábran bude projednána se zástupci PČR, s ohledem na celkovou koncepci dopravy v dané lokalitě.
01.08.2007 » 13:38 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
náhled souboruČistá šestka

Takto dne 10.7.2007 vypadalo okolí PRÁZDNÝCH odpadních nádob (tj. po provedeném pravidelném svozu komunálního odpadu) prímo pred novou obradní síní Skleneného paláce, "chlouby" mestské cásti Praha 6. V zahranicí je beznou praxí, ze popelárská auta vyvázejí vsechen odpad umístený na daném svozovém míste, a to at je v nádobách ci nikoliv (nekde jsou beznou praxí pouze igelitové pytle). Proc to nejde u nás? Jak to asi bude vypadat, az budou nádoby umísteny v podzemních prostorách domu, jak je plánováno. Jelikoz se tato situace pravidelne opakuje, evidentne soucasný pocet pristavených kontejneru (3, pred rekonstrukcí bylo kontejneru minimálne dvakrát více) nestací pokrýt potreby celého domu s více nez 60 byty.oznámeno: 10.07.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
18.07.2007 » 16:42 • Svozová společnost nemá povinnost odvážet odpad v okolí nádob. Vlastník objektu byl upozorněn na povinnost uklízet odpad volně odložený v okolí nádob. Stání na komunikaci bylo dočasné po dobu rekonstrukce. V nejbližší době budou kontejnery umístěny v suterénu objektu a vyváženy pouze z důvodu odvozu odpadu. Dle správce objektu byla situace mimořádná z důvodu stěhování nájemníka.
náhled souboruChátrající pozemek

Dále na protejsím rohu krizovatky ulice Atletická-Bezecká, u bytového domu je cást pozemku o který se vubec nikdo nestará, nevím komu nálezí, polámané stromy neposekaná tráva a bahno.oznámeno: 02.07.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
19.07.2007 » 13:37 • Pozemek je ve vlastnictví právnické osoby. Pracovníky oddělení inspekce, odboru péče o prostředí, byla zaslána výzva k zajištění čistoty a pořádku.
náhled souboruTorza laviček

Rád bych upozornil jiz jen na torza lavicek v prostoru za hotelem Krystal (ulice José Martího), blízké kroví navíc slouzí nejspís jiz delsí dobu i jako provizorní ubikace a toalety zároven. Krome techto obyvatel se zdejsímu prostoru kazdý vyhýbá velkou oklikou a tamní pískoviste je jen torzem. Mozná by bylo dobré zvázit jinou, vhodnejsí úpravu extravilánu v celém okolí hotelu.oznámeno: 30.06.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.07.2007 » 13:30 • Pozemek, na kterém se nachází pískoviště, je v majetku Magistrátu hlavního města Prahy. Na pozemku je prováděna pravidelná seč travního porostu.Vzhledem k tomu, že dříve hojně využívané pískoviště již neslouží k původnímu účelu, plánuje vlastník pozemku, že bude toto pískoviště v nejbližší době zrušeno a plocha doseta travním semenem. U stávajících laviček bude provedena pouze demontáž poškozených opěrek a oprava sedáků. Výměna za lavičky nové je v této oblasti s ohledem na výskyt "osob bez přístřeší" prozatím bezpředmětná.S ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy zajišťoval ÚMČ v předchozích letech, naposledy na jaře t.r., vyklizení četných skládek různorodého odpadu, úpravu stávajících dřevin, a to na pozemcích přilehlých k pískovišti. U stávající " rokle" byl proveden rozsáhlý průklest dřevin tak, aby plocha byla co nejvíce otevřená a neposkytovala tak dočasné útočiště " osob bez přístřeší". Bohužel ani rozsáhlé průklesty nezamezily tomu, aby se do těchto míst uvedené osoby nevraceli. V současně době již došlo k vyřešení majetkoprávních vztahů, z tohoto důvodu vyzýval odbor péče o prostředí vlastníka těchto pozemků, aby zajistil nejen pravidelnou údržbu pozemků, ale zejména provedl vyklizení nově vzniklých četných mikroskládek různorodého odpadu. Věříme, že nový vlastník docílí pravidelnou údržbou předmětných pozemků postupné vysídlení " osob bez přístřeší".
náhled souboruChybějící část chodníku

Zásílám Vám fotky z krizovatky ulice Atletická-Bezecká, kde chybí cást chodníku, který by mohl být dokoncen, jelikoz se v okolí pohybuje spousta In-line bruslaru a prechod na druhou stranu není k dispozici, pritom se jedná o velmi frekventovaný úsek.oznámeno: 29.06.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
17.08.2007 » 13:26 • Odpověď TSK: K Vašemu požadavku vybudování chodníku v ul. Atletické u ul. Běžecké v Praze 6 sděluji, že uvedený chodník není v pasportu TSK hl.m. Prahy a ani v nejbližší době není jeho výstavba plánována. Pro bruslení obyvatel celé Prahy je plně využíván areál Ladronka, který je v těsné blízkosti, a je  pro bruslení  plně vyhovující a bezpečný , což by uvedený chodník nesplňoval a mohlo by dojít ke střetu s účastníky silničního provozu.
náhled souboruPadající plot a rozbitý chodník

Posílám fotografii chodníku v ulici Za Pohorelcem.Po asfaltové drti se dá dobre chodit mozná ve sportovní, prípadne trekové obuvi. Doufám, ze mi neodpovíte, ze se bude v prístích deseti letech opravovat plynové nebo vodovodní potrubí. Nám by stacil jednoduchý asfaltový koberec.Ten padající plot ohranicuje detské hriste. Myslím si, ze je to dost nebezpecné, deti obvykle zapomínají, ze nekam nemají chodit ci se o neco opírat.oznámeno: 24.06.2007
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
17.08.2007 » 13:27 • Ulice Za Pohořelcem je zařazena do chodníkového programu Prahy 6 a již v příšrím roce zde bude realizována oprava povrchů chodníků. Padající plot u dětského hřiště bude řešit odbor péče o prostředí

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2720&crc=079942ad1ab6427829847f974be331a9 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz