Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 26812700 z celkového počtu 2876 vyhovujících záznamů.

náhled souboruJezera na silnici

V Šáreckém údolí jsou nefunkční kanály, u vily Milada a mezi Purkrabkou a Uměleckou školou. Vznikají zde i po mírném dešti "jezera" na silnici, nelze zde procházet už ani po chodníku. P.S. Menších jezer, po přestavbě kanalizace je víc.oznámeno: 14.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNa Okraji
V ulici Na Okraji před stavbou nového bytového domu je značka zákaz zastavení. Systematicky tam parkují dělníci z oné stavby. Ta značka je tam proto, aby měli kde zaparkovat?


oznámeno: 12.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.11.2007 » 13:35 • Vámi zmiňovaný úsek se zakázaným zastavením je platný pro všechna vozidla a je věcí Policie ČR a městské policie, aby zajistily respektování tohoto značení řidiči.
náhled souboruOpuštěný automobil

V ul. Radčina u č. 518/6 parkuje asi 2 - 3 týdny bez známky života auto (viz foto) s téměř prázdnou pneumatikou a vytrženým radiopřijímačem. Nezdá se, ze by patřilo někomu z místních. Možná je ukradené.oznámeno: 12.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.11.2007 » 08:28 • Strážníci Městské policie prověřili Vámi zmiňované osobní vozidlo Volkswagen Sgirocco RZ: 7A3 3069 parkující v ulici Radčina u č. 518/6. Toto má podhuštěnou zadní pravou pneumatiku, poškozené pravé zadní světlo a platnou TP do srpna příštího roku. Vzhledem k těmto skutečnostem není důvod považovat jej dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech za autovrak. Vozidlo bylo lustrováno v PC systému PATROS na odcizení s negativním výsledkem. Strážníci MP budou na základě těchto skutečností kontaktovat majitele tohoto automobilu s cílem zjednat nápravu. Policejní rada Viktor Richter, ředitel OŘ MP Praha 6
náhled souboruParkování na chodníku
Parkovani na chodniku na rohu Ciolkovskeho a U valu

oznámeno: 12.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVýmoly na vozovce - ul. Tychonova
Děkuji za rychlou akci, která vedla k téměř okamžitému, nicméně bohužel jen k částečnému odstranění nevyhovujícího stavu. Z nějakých záhadných důvodů byla opravena jen polovina vozovky, a to v horní části směrem k ulici Na valech, v dolní polovině směrem k M. Horákové je stav nezměněný (viz foto - zhruba od úrovne bílé Škoda 120 směrem dolů). Totéž se týká částí vozovky u obou chodníků, kde opravy nebyly provedeny vůbec, protože nebyl učiněn zábor vozovky pro tento účel (tak, aby vozidla po dobu opravy v ulici vůbec neparkovala). Věřím, že věc bude dotažena do konce.

oznámeno: 07.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
21.11.2007 » 08:59 • Vyjádření TSK: Část ulice Tychonova / v úseku M. Horákové- Na valech/ byla opravena tryskovou metodou "Jetpatcher". Pro opravu komunikace v celé šíři je nutná uzavírka celé komunikace dle ustanovení §19, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.
náhled souboruSignální pás pro nevidomé na nově zřízeném přechodu
Oceňujeme, že při úpravě chodníku v okolí "náměstíčka" jsou provedeny přechody včetne tzv. hmatných úprav pro nevidomé. Ale ne takhle (viz fotografie) - *signální pás (a přechod) naviguje nevidomého (i zdravého) přímo do sloupu a do koše!!!!!  * Žádáme o rychlou nápravu. Do té doby, než bude přesunut sloup (což je předpokládám plánováno) je z bezpečnostních důvodu nutné přechod i
signální pás pro nevidomé zrušit (nebo přesunout).
• "náměstíčko" Kafkova - Wuchterlova
oznámeno: 05.11.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.11.2007 » 13:31 • Děkujeme za Váš podnět. Souhlasíme s tím, že stávající umístění odpadkového koše je nevhodné a zajistíme jeho přesunutí. Vyhotovení přechodu pro chodce vyplývá z místních podmínek a je v souladu se závěry porady vedoucích silničních správních úřadů Prahy 1 - 22, kde se za přítomnosti zástupců Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých jednalo o aktuálních problémech souvisejících s označováním přechodů pro nevidomé. Z tohoto jednání, mimo jiné vyplývá, že sloupky světelného, signalizačního zařízení se umísťují do signálního pásu, v odůvodněných případech může být v signálním pásu i trakční sloup, nebo sloup veřejného osvětlení.
náhled souboruPlastové trubky vedle dětského hřiště

Plot vedle dětského hřiště, kde někdo vyhodil nepotřebné plastové trubky (patrně rozvod vody).

 oznámeno: 05.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
16.11.2007 » 14:21 • Přestože autor neuvedl, o jakou lokalitu se jedná, místo bylo identifikováno a odklizení odpadu zajištěno.
náhled souboruPřeplněný odpadkový koš

Odpadkový koš v ulici Nad Šárkou - přímo vedle areálu tenisového klubu Hanspaulka je přeplněn více nez 4 týdny. Pokud je to možné, tak snažně prosím o nápravu.

 oznámeno: 05.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
16.11.2007 » 14:20 • Současně s Vaším upozorněním již probíhalo jednání s firmou Pražské služby a.s., která zajišťuje vyvážení těchto odpadkových košů. V současné době je již problém odstraněn a pevně doufáme, že se situace již nebude opakovat.
náhled souboruJunácká 1645

Tak takhle to dopadlo, když dne 26.10. přijela nákladní Tatra s asfaltem, a pokládali nový povrch na chodník před domem Junácká 1645/4 po rekonstrukci rozvodu plynu. Protější chodník, resp. obrubník prostě nepřežil nešetrné najetí těžkého nákladního vozu. Nyní je v chodníku, kudy denně chodí malé děti ze školky, docela nebezpečná díra a vyvrácený obrubník.  Kdo to dá do porádku?oznámeno: 28.10.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.11.2007 » 13:26 • Odbor dopravy a životního prostředí prověřil stav povrchu chodníku v ul. Junácká před čp. 1654/4 a na základě zjištěného stavu byl vyzván zhotovitele firmy k provedení opravy. Zástupce zhotovitele stavby slíbil opravu chodníku v termínu do 18.11.2007. Děkujeme za upozornění
náhled souboruSoborská ulice

Na podzim loňského roku zde proběhla po rekonstrukci hřiště i výstavba chodníku. Prostor mezi hřištěm (až na roh k tenisovým kurtům) a chodníkem však zůstal naprosto neupraven a pomalu zarůstá plevelem, hromadí se tam odpadky a psí výkaly. Uvítala bych navezení hlíny, případně osazení trávou.oznámeno: 25.10.2007zahájeno řešení: 05.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
05.11.2007 » 16:38 • Pozemek není ve správě Městské části, námět postoupen TSK.
05.11.2007 » 16:38 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruVýmoly na vozovce

Využívám této možnosti, abych Vás informoval o katastrofálním a ostudném stavu vozovky v ulici Tychonova (úsek mezi ulicemi M. Horákové a Na valech). Nejenže se tímto úsekem již nedá projet bez toho, aby automobil zapadl do jednoho z hlubokých výmolů (viz foto z dnešního dne - výmoly jsou také u chodníku, kde parkují vozidla), ale navíc touto ulicí často procházejí zahraniční i domácí návštěvníci Pražského Hradu a to naší městské části rozhodně čest nedělá. Nejsem si jist, zda je to přímo v kompetenci MČ, ale věrím, ze tento stav bude brzy napraven.oznámeno: 24.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNevhodné parkování

Před delší dobou jsem již upozorňoval na nevyhovujici způsob stáni vozidel v křižovatkách ulic Bubenečská X Raisova resp. Bubenečská X Zikmunda Wintra. Přes vozidla stojici v samém kraji křižovatky není vůbec vidět při vyjíždění z vedlejši silnice zda po hlavní něco jede nebo ne.

Městská část nedávno u křižovatky vysadila nové stromky, zřejmě s cílem odradit neukázněné řidiče od nepovoleného stání. Bohužel auta tam stojí nadále, často přímo v "ohrádce" pro stromek. Bylo by možné požádat o domalování žlutého značeni na příslušnou část chodníku, aby bylo všem jasné že se v těchto místech stát nesmí?oznámeno: 24.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruSchody v ulice Tejnka

oznámeno: 23.10.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruDopravní přestupek

Rád bych tímto upozornil na dopravní přestupek těch, kteří mají jít příkladem.oznámeno: 19.10.2007uzavřeno: 18.12.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
23.10.2007 » 16:11 • předáno: Městská policie Prahy 6
30.10.2007 » 08:12 • předáno: Policie České republiky
30.10.2007 » 08:13 • Z fotografie je patrné, že se jedná o služební vozidlo Policie ČR, příspěvek byl předán, očekáváme vyjádření.
31.10.2007 » 12:13 • Odpověď Police ČR, vyřizuje komisař P. Hanuš: Dne 29.10.2007 nám bylo zasláno oznámení o přestupku v dopravě,kterého se měl dle oznamovatele dopustit nezjištěný řidič služebního motorového vozidla PČR na blíže neupřesněném místě v Praze 6. Na základě zaslané fotografie zaparkovaného služebního motorového vozidla PČR musíme bohužel konstatovat, že nezbylo, než takto oznámený přestupek v dopravě ve smyslu ust. § 58 odst. 3, písm. b) zák. 200/90 Sb. ve znění jeho novel odložit z důvodu, že nelze ustanovit pachatele zjištěného přestupku. V této souvislosti musíme požádat oznamovatele, kteří dokumentují podezření ze spáchání přestupku v dopravě, aby se buď přímo po zjištění přestupku obrátili na nejbližší služebnu PČR nebo zadokumentovali přestupek tak, aby bylo z dokumentace zřejmé, kde k přestupku došlo, o jaké porušení zákona se jednalo a v neposlední řadě nezapomněli zadokumentovat i RZ vozidla aby bylo možné zjistit osobu či instituci, které vozidlo patří. Bez zjištěné RZ nelze ani v případě vozidla PČR zjistit osobu pachatele tohoto přestupku.
31.10.2007 » 12:15 • Dne 31.10. byl emailem dotázán autor MMS o upřesnění údajů - kdy a kde pořídil svou MMS a poté tyto informace budou poté předány PČR k pokračování šetření.
08.11.2007 » 10:00 • Odpověď Policie ČR, vyřizuje komisař P. Hanuš: Na základě Vámi dodaných informací k vozidlu PČR jsme zjistili, že se nejedná o vozidlo používané zdejším ředitelstvím a z tohoto důvodu byla věc dle věcné příslušnosti postoupena k vyřízení příslušnému služebnímu funkcionáři. Tento služební funkcionář byl přípisem požádán, aby po vyřešení věci předal k Vašim rukám o tomto informaci.
18.12.2007 » 12:52 • Podle informací Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Police ČR postoupené oznámení o přestupku v dopravě zaslané OŘ PČR Praha I. pod čj. ORI-1263/01-2007, které se týkalo parkování služebního vozidla PČR dne 19. 10. 2007 v 16.41 hod. na křižovatce ulic Bělohorská - 8. listopadu, bylo výše uvedeným útvarem projednáno, byl zjištěn pachatel přestupku, který byl uznán vinným z jeho spáchání a následně byl řešen v kázeňské pravomoci.
náhled souboruBřevnovské posvícení
Tak nám skončilo další Břevnovské posvícení a opět se stejnými důsledky, hlavně pro přilehlý renovovaný park. Již několik let posílám po každém posvícení na radnici Prahy 6 a služebnu MP fotografie zdevastovaného parku po této akci. V minulých letech park chátral a teprve nedávno byl renovován (jistě ne za malé peníze). Doufal jsem spolu s dalšími lidmi, že konečně bude park parkem k užitku všech a nebude se pravidelně v čase konání posvícení měnit na silnici podobnou Patočkove, při níž projíždějící automobily parkem ničí svými koly a kapajícím olejem kdeco,o ohrožení pěších ani nemluvě... OMYL !!! I přes nákladnou renovaci parku opět vozidla vesele parkem projížděla,jak po nových mlatových cestách,tak po trávnících s bídou dvakrát posekaných...Chodci opět byli nuceni uskakovat uprostřed parku před houkajícími vozidly tudy beztrestně projíždějícimi a ještě poslouchat hloupé narážky řidičů těchto vozidel... Myslím, že přiložené fotografie nepotrebují vůbec žádný další komentář. Jen vy na radnici se zamyslete kolik peněz z kapes daňových poplatníků bude opět potřeba pro uvedení parku do puvodního stavu...

oznámeno: 19.10.2007zahájeno řešení: 22.10.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.10.2007 » 08:42 • "Břevnovské posvícení pořádá Spolek břevnovských živnostníků s podporou radnice Městské části Praha 6. Jedná se o kulturně zábavní společenskou akci, kterou mnozí lidé velmi vítají a zejména rodiny s dětmi se na ni každoročně těší. Je to novodobá tradice navazující na původní pouti. Aby pouť splnila svůj účel musí být i vhodně umístěna tak, aby byla pro návštěvníky dostupná. Pro tak rozsáhlou akci jsou potřeba i odpovídající prostory a ty v Břevnově poskytují pouze park Ladronka a nebo právě předpolí břevnovského kláštera. Jiné vhodné místo zde není. Lze samozřejmě očekávat, že při takovém provozu dojde k poškození ploch, na kterých se zařízení pouti nachází. Uvedení do řádného stavu však musí zajistit organizátoři z vlastních prostředků. Povolení akce je podmíněno splněním mnoha požadavků na způsob užívání ploch, organizaci a následné uvedení ploch do původního stavu. Průjezd vozidel je povolen, auta však nesmějí přejíždět po nových mlatových a dlážděných plochách. V případě jakéhokoliv poškození hradí veškeré opravy organizátor akce. V průběhu konání pouti je v místě pořadatelská služba i policie, tak pokud se vyskytnou jakékoliv problémy, obracejte se příště na tyto složky."
26.10.2007 » 08:42 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruNáměstí Na Pernikářce
Posílám foto chodníku v ulici Na Pernikářce, respektive rohu Námestíčka Na Pernikářce. Chodník byl poškozen nákladními vozidly, při oprave ulice Nad Šárkou v úseku ulic Na Pernikářce - Vostrovská, již minulý rok. Mám za to že tatáž firma na Hanspaulce dále pusobí, tudíz by pro ní neměl být problém chodník opravit. V souvislosti s poškozeným rohem si dovoluji upozornit na automobil Fiat Uno stojící ve výjezdu této zatáčky. Jeho přítomnost zde brání průjezdu i osobním autum natož pak nákladním vozidlům. Tento vůz neodjel z tohoto místa již minimálně dva roky, má prázdné pneu na straně k chodníku a je celkově dost zanedbaný. Má bohužel namontovanou SPZ tudíž ho neoznačuji slovem vrak. Již samotné odstranení tohoto vozu by přispělo k tomu, že by projíždějící vozidla nepoškozovala dále chodník.

oznámeno: 19.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.10.2007 » 09:31 • Na základě Vašeho upozornění bylo provedeno místní ohledání dne 22.10.
26.10.2007 » 09:33 • Situace stavu a rozsahu poškození chodníku byla postoupena Technické správě komunikací.Co se týká dlouhodobě odstaveného vozidla bylo zjištěno, že již Městská policie majitele vyzývala k odstranění vozidla z místa zákazu zastavení. Zatím bezvýsledně. Podklady byly předány Městské policii Prahy 6.
náhled souboruOdtokový kanálek
Jelikož nikdo z úředníků zatím neuměl řešit náš problém, zkouším to ještě touto cestou. Před několika lety při rekonstrukci inženýrských sítí a pokládání nového asfaltu silnice i chodníku, se neobnovil odtokový kanálek z okapu rodinného domu v Jinočanské ulici č.p. 68. Jelikož důsledkem vytekájící vody a nekvalitně provedeného chodníku docházelo k zatékání pod dům (vyznačeno šipkami) a v zimě k rychlému zamrzání vody na chodníku, byli jsme nuceni umístit okapovou rouru přes chodník, přestože to mnohdy znesnadnilo, například maminkám s kočárky a starším lidem, cestu po chodníku. Jelikož jsme v Česku, okap minulý týden kdosi ukradl a já se zoufalou vidinou nového okapu přes chodník kvůli nadcházející zimě, zkouším další možnost vyřešení problému. Bohužel situace je velice nepříjemná, máme vlhký sklep, vlhkost vzlíná zdivem do obytných prostor a hrozí vznik plísní, nehledě na poničení omítky, výmalby, podlahové krytiny. Situace je podobná i před vedlejším domem č.p. 68 (v pozadí fotografie), kde sice na žádost sousedky asfatéři umístili prkno, ale velice nevhodně do kopce a velice mělce, takže voda stejně vytéká na chodník a zároveň na přístupovou cestu k domu. Děkuji za jakékoliv jiné než další provizorní řešení formou okapu nebo trubky.

oznámeno: 17.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNeposekaná tráva u trati
Mám dotaz zda je možné, aby byl posekán travnatý pruh, který vede kolem trati městskou částí Prahy 6. A případně i vysbírány všechny odpadky, které se u trati nachází. Myslím, že by to uvítal každý, kdo se s tím setkává. ČD toto moc neřeší.
• Liboc/Ruzyně
oznámeno: 16.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
23.10.2007 » 08:45 • O posečení přerostlé trávy podél trati byl požádán odp. pracovník ČD pí Dušánková
22.11.2007 » 09:39 • Na základě vašeho opozornění i přes nedostatek finančních prostředků u ČD byla tráva na P6 v úseku Rakovnická - Brodecká podél trati posečena. Na další úseky nemají ČD v letošním roce žádné finanční prostředky.
náhled souboruZastávka MHD Jiviny

Vracím se k zastávce MHD Jiviny. Posílám Vám čerstvý snímek z 4.10.07. Od května 2007, kdy jsem Vám posílala fotku této zastávky poprvé, se vůbec nic nezměnilo, pouze se jednou ořezaly přečnívající větve. Odpovídali jste, že neprůchozí chodník a propadlou vozovku již řeší odbor dopravy, ale nic se neděje. Za chvíli bude zima a náledí a bude to ještě nebezpecnejší než jindy.oznámeno: 05.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.10.2007 » 08:52 • V souvislosti s upozorněním na špatnou průchodnost chodníku při zastávce PID "Jiviny" (Karlovarská) zde bylo provedeno dne 20.6. místní šetření s pracovníky Dopravního podniku hl.m. Prahy, kdy byla dohodnuta částečná úprava polohy staničního sloupku, umožňující snazší průchod pěších. Zároveň pracovníci tehdejšího odboru péče o prostředí ÚMČ zajistili ořezání větví, které zasahovaly ze soukromého pozemku do pochozí částí chodníku. Z nového předloženého snímku je patrné, že keřové patro opět dorostlo do původního objemu. Pracovníci ODŽP ÚMČ proto znovu vyzvou majitele pozemku k zásahu.Větší úprava chodníku na uvedeném místě je v této chvíli bezpředmětná, neboť je již připravena rekonstrukce Karlovarské ulice v úseku mezi Pražským okruhem a Drnovskou ulicí, která tento úsek rovněž zahrnuje.
23.10.2007 » 08:46 • Přečnívající keř u zast. MHD Jiviny byl 18 .10. prořezán.
náhled souboruVrak automobilu

Chtěla bych nahlásit, že v ulici Pod Paťankou stojí již několik měsíců tento vrak automobilu. Má propadlé emise i STK a pouze zde překáží. Velmi bychom ocenili jeho likvidaci.oznámeno: 04.10.2007zahájeno řešení: 09.10.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
09.10.2007 » 13:33 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
09.10.2007 » 14:17 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2680&crc=6cd59091bc3bd0fb0ca0fb7cd770e9d8 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz