Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 26212640 z celkového počtu 2774 vyhovujících záznamů.

náhled souboruDíry v chodníku
Díry v chodníku v ulici Za Strahovem 19 jsou hluboké nejméně 30cm.


oznámeno: 20.08.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKaplička
Nedávno vysazený kaštan v blízkosti kapličky u parku Královka naštěstí uschnul. V opačném případě by za několik let kapličku zcela pohltil.


oznámeno: 20.08.2007uzavřeno: 22.08.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.08.2007 » 15:10 • Jírovec u kapličky v parku Královka byl vysazen v rámci rokonstrukce parku, ne však v souladu s původním architektonickým návrhem. Tento strom již nemohl být vysazen do ploch zeleně nacházejících se v parku nad kapličkou z důvodu výskytu podzemních inženýrských sítí (vysokotlaku plynu). Plocha u kapličky byla vybrána jako náhradní varianta. Ačkoliv zde není příliš místa, nemuselo by nikdy dojít k tomu, o čem píšete. Stromy lze poměrně dost dobře tvarově upravit řezem, zejména pokud se začne v brzké době, kdy je dřevina mladá. Pokud však již strom více neobrazí (pupeny zatím vypadají živě), náhradní dřevinu již do těchto míst vysazovat nebudeme.
22.08.2007 » 15:10 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruVrak automobilu
Priblizne od zacátku roku stojí v ulici Nad Sárkou odstavený automobil
Ford Courier s SPZ ABA 46-26. Postupne mu byla vymlácena okna a sundaná
kola. Zabírá zbytecne místo k parkování.
Uz nekolikrát byla tato vec oznámena ruznými lidmi Mestské policii,
která slíbila, ze se o vec postará (minimálne "olepí" auto výzvami
majiteli k odvozu), jak je vsak videt z fotografií, nestalo se tak.
Obracím se tedy na vás s prosbou o nejaké resení.


oznámeno: 07.08.2007zahájeno řešení: 08.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
08.08.2007 » 15:13 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
08.08.2007 » 16:23 • Dle našich informací již začala ke dni 18.7. probíhat zákonná dvouměsíční lhůta, po jejímž marném uplynutí může být vrak odstraněn.
08.08.2007 » 16:24 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruOhnutá dopravní značka

Urgence nápravy ohnuté dopravní značky. Závada byla oznámena již 11.6.2007. Značka se nachází na križovatce ulic Na Stáhlavce a Na Kvintusce. Technická správa hl.m.Prahy na Váš požadavek dosud nereagovala.oznámeno: 29.07.2007zahájeno řešení: 03.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
03.08.2007 » 14:03 • Upozornění na tuto ohnutou značku bylo zasláno TSK 25.7. 2007
03.08.2007 » 14:03 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
07.08.2007 » 07:52 • zjednání nápravy urgováno na TSK
08.08.2007 » 16:26 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruPoražená dopravní značka
• ulice Navigátorů před č.p. 612
oznámeno: 23.07.2007zahájeno řešení: 01.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
01.08.2007 » 13:35 • Upozornění bylo postoupeno Odboru dopravního značení TSK hl.m. Prahy dne 26.7.2007.
01.08.2007 » 13:35 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
08.08.2007 » 16:27 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruParkování na chodníku

Opakovaně dochází k parkování zásobovacích nákladních aut na chodníku v ulici Na Ořechovce v místech, kde je úroveň vozovky stejná s chodníkem.
Zasílám ilustrativní příklad řidiče, který 12/7/2007 při nájezdu na chodník ( navíc z protismeru ) ohrozil maminku s kočárkem.
Zvažte prosím doplnění sloupku oddělující chodník od vozovky v celém rozsahu míst se stejnou úrovní chodníku a vozovky, aby řidiče nesvádělo parkovat na chodníku. Tento námět píši i s ohledem na chystané úpravy Cukrovarnické ulice.oznámeno: 18.07.2007zahájeno řešení: 01.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
01.08.2007 » 13:38 • Oznámení o nesprávném způsobu parkování bylo postoupeno MP Praha 6, případná instalace parkovacích zábran bude projednána se zástupci PČR, s ohledem na celkovou koncepci dopravy v dané lokalitě.
01.08.2007 » 13:38 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
náhled souboruČistá šestka

Takto dne 10.7.2007 vypadalo okolí PRÁZDNÝCH odpadních nádob (tj. po provedeném pravidelném svozu komunálního odpadu) prímo pred novou obradní síní Skleneného paláce, "chlouby" mestské cásti Praha 6. V zahranicí je beznou praxí, ze popelárská auta vyvázejí vsechen odpad umístený na daném svozovém míste, a to at je v nádobách ci nikoliv (nekde jsou beznou praxí pouze igelitové pytle). Proc to nejde u nás? Jak to asi bude vypadat, az budou nádoby umísteny v podzemních prostorách domu, jak je plánováno. Jelikoz se tato situace pravidelne opakuje, evidentne soucasný pocet pristavených kontejneru (3, pred rekonstrukcí bylo kontejneru minimálne dvakrát více) nestací pokrýt potreby celého domu s více nez 60 byty.oznámeno: 10.07.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
18.07.2007 » 16:42 • Svozová společnost nemá povinnost odvážet odpad v okolí nádob. Vlastník objektu byl upozorněn na povinnost uklízet odpad volně odložený v okolí nádob. Stání na komunikaci bylo dočasné po dobu rekonstrukce. V nejbližší době budou kontejnery umístěny v suterénu objektu a vyváženy pouze z důvodu odvozu odpadu. Dle správce objektu byla situace mimořádná z důvodu stěhování nájemníka.
náhled souboruChátrající pozemek

Dále na protejsím rohu krizovatky ulice Atletická-Bezecká, u bytového domu je cást pozemku o který se vubec nikdo nestará, nevím komu nálezí, polámané stromy neposekaná tráva a bahno.oznámeno: 02.07.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
19.07.2007 » 13:37 • Pozemek je ve vlastnictví právnické osoby. Pracovníky oddělení inspekce, odboru péče o prostředí, byla zaslána výzva k zajištění čistoty a pořádku.
náhled souboruTorza laviček

Rád bych upozornil jiz jen na torza lavicek v prostoru za hotelem Krystal (ulice José Martího), blízké kroví navíc slouzí nejspís jiz delsí dobu i jako provizorní ubikace a toalety zároven. Krome techto obyvatel se zdejsímu prostoru kazdý vyhýbá velkou oklikou a tamní pískoviste je jen torzem. Mozná by bylo dobré zvázit jinou, vhodnejsí úpravu extravilánu v celém okolí hotelu.oznámeno: 30.06.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.07.2007 » 13:30 • Pozemek, na kterém se nachází pískoviště, je v majetku Magistrátu hlavního města Prahy. Na pozemku je prováděna pravidelná seč travního porostu.Vzhledem k tomu, že dříve hojně využívané pískoviště již neslouží k původnímu účelu, plánuje vlastník pozemku, že bude toto pískoviště v nejbližší době zrušeno a plocha doseta travním semenem. U stávajících laviček bude provedena pouze demontáž poškozených opěrek a oprava sedáků. Výměna za lavičky nové je v této oblasti s ohledem na výskyt "osob bez přístřeší" prozatím bezpředmětná.S ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy zajišťoval ÚMČ v předchozích letech, naposledy na jaře t.r., vyklizení četných skládek různorodého odpadu, úpravu stávajících dřevin, a to na pozemcích přilehlých k pískovišti. U stávající " rokle" byl proveden rozsáhlý průklest dřevin tak, aby plocha byla co nejvíce otevřená a neposkytovala tak dočasné útočiště " osob bez přístřeší". Bohužel ani rozsáhlé průklesty nezamezily tomu, aby se do těchto míst uvedené osoby nevraceli. V současně době již došlo k vyřešení majetkoprávních vztahů, z tohoto důvodu vyzýval odbor péče o prostředí vlastníka těchto pozemků, aby zajistil nejen pravidelnou údržbu pozemků, ale zejména provedl vyklizení nově vzniklých četných mikroskládek různorodého odpadu. Věříme, že nový vlastník docílí pravidelnou údržbou předmětných pozemků postupné vysídlení " osob bez přístřeší".
náhled souboruChybějící část chodníku

Zásílám Vám fotky z krizovatky ulice Atletická-Bezecká, kde chybí cást chodníku, který by mohl být dokoncen, jelikoz se v okolí pohybuje spousta In-line bruslaru a prechod na druhou stranu není k dispozici, pritom se jedná o velmi frekventovaný úsek.oznámeno: 29.06.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
17.08.2007 » 13:26 • Odpověď TSK: K Vašemu požadavku vybudování chodníku v ul. Atletické u ul. Běžecké v Praze 6 sděluji, že uvedený chodník není v pasportu TSK hl.m. Prahy a ani v nejbližší době není jeho výstavba plánována. Pro bruslení obyvatel celé Prahy je plně využíván areál Ladronka, který je v těsné blízkosti, a je  pro bruslení  plně vyhovující a bezpečný , což by uvedený chodník nesplňoval a mohlo by dojít ke střetu s účastníky silničního provozu.
náhled souboruPadající plot a rozbitý chodník

Posílám fotografii chodníku v ulici Za Pohorelcem.Po asfaltové drti se dá dobre chodit mozná ve sportovní, prípadne trekové obuvi. Doufám, ze mi neodpovíte, ze se bude v prístích deseti letech opravovat plynové nebo vodovodní potrubí. Nám by stacil jednoduchý asfaltový koberec.Ten padající plot ohranicuje detské hriste. Myslím si, ze je to dost nebezpecné, deti obvykle zapomínají, ze nekam nemají chodit ci se o neco opírat.oznámeno: 24.06.2007
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
17.08.2007 » 13:27 • Ulice Za Pohořelcem je zařazena do chodníkového programu Prahy 6 a již v příšrím roce zde bude realizována oprava povrchů chodníků. Padající plot u dětského hřiště bude řešit odbor péče o prostředí
náhled souboruChátrající hřiště

Jedná se o detské hriste mezi ulicemi Na Dlouhém lánu a Na Rozdílu - v blízkosti polikliniky. Hriste bylo pekne zrekonstruováno (kdysi tu bývalo hriste, z kterého nezbylo zhola nic) cca pred sedmi lety, od té doby chátrá a chátrá az po soucasný stav, který je tragický, snízila se i jeho návstevnost malými detmi, protoze kdo by chtel své deti nechat si hrát mezi odpadky (nevynesené kose) ,mnozstvím zbytku od cigaret pod lavickami. Fotografie zachycuje pouze torzo pískoviste s naprosto nevyhovujícím pískem. Plevel a tráva prorustají vsude, kde jsou nezádoucí, celkove by bylo potreba hriste prorezat, byt to je jediná dobrá stránka tohoto hriste, je zde stín. V blízkosti hriste je zpola uschlá brízka s presahující vetví do hriste. Houpací kacena je ve stavu naprosto neprijatelném jiz x let. Hriste je hojne navstevováno výrostky, kterí se jiste nemalou merou pricinily na jeho demolici . Na nekterých lavickách jde sedet pouze jejich zpusobem, protoze chybí nekteré prkno na sezení. Prestoze chápu, ze financí není nazbyt, prosím, aby byla prijata taková opatrení, která by zmenila dosavadní neutesený stav detského hriste.oznámeno: 24.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.07.2007 » 08:48 • Situace na dětském hřišti byla prověřena odpovědným pracovníkem odboru péče o prostředí. Tento odbor zajistí v rámci finančních možností nápravu zjištěného neutěšeného stavu na dětském hřišti
05.10.2007 » 09:19 • V současné době je dětské hřiště vybaveno novým herním mobiliářem a novým pískovištěm. Rovněž byla zajištěna oprava poškozených laviček a byly odstraněny nevyhovující herní prvky.
náhled souboruChátrající basketbalové hřiště

Rád bych Vás poprosil o opravu basketbalového hřiště v ulici Pod Ořechovkou, Střešovice, kde se hřiště nachází. Oba basketbalové koše mají poničené obroučky od vandalů tak, že se na nich nedá hrát a jeden z dvojice košů je poničen ještě mnohem více. Deska koše je křívá a strouchnivělá, rameno, ve kterém je podpěrná tyč ohnuta, je nekvalitně svařeno, takže koš je více nahnut směrem k zemi a opírá se o zídku pod ním, (jinak by už koš nejspíš ani nestál). dále jsou všude tagy od vandalů, ale to nebrání tomu aby se na hřišti dalo hrát. Plůtek, který je u koše je také poničen. Je mi velice líto, že na tomto hřišti jsou tyto škody již přes rok a půl bez povšimnutí a nebylo, (není), možné po tuto dobu na něm hrát, a o to více mě to bude mrzet i letošní léto, pokud to takhle zůstane. A myslím, že nebudu sám.... Prosím tedy o opravu co nejdříve to bude možné.oznámeno: 16.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.06.2007 » 15:53 • Odbor péče o prostředí prověří rozsah poničení zmiňovaných košů a na základě tohoto zjištění bude vypsána zakázka na jejich opravu.
31.07.2007 » 13:12 • Opravy na basketbalovém hřišti v ulici Pod Ořechovkou již byly zajištěny. Hřiště je tedy možné plnohodnotně využívat.
náhled souboruStarý plot

Děkuji, že jste 5. března zařadili na stránky MMS Prahy 6 problém - prastarý a neudržovaný plot v ulici Pod Patankou. Bohužel odpověď, že začátkem druhého čtvrtletí se něco změní, neodpovídá realitě. Můžete to prosím prošťouchnout ?oznámeno: 13.06.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Předáno odpovědnému subjektu
  postup řešení:
22.06.2007 » 08:43 • Předmětný problém související se zbývající částí oplocení daného pozemku v ulici Pod Paťankou bude definitivně řešen s dokončovacími terénními pracemi celého bytového komplexu. (termín nám bude sdělen) Poškozená a nefunkční poštovní schránka umístěná na daném oplocení byla již odstraněna v dohodnutém termínu.
16.10.2007 » 15:12 • předáno: Předáno odpovědnému subjektu
náhled souboruProtihluková stěna po půl roce
Při prohlížení starších fotografií mě překvapilo, stejně jako u této konkrétní protihlukové stěny, že se stále nic neděje. Lidi nezajímá, že něco má řešit MHMP a něco MČ Praha 6. Daně platíme, tak očekáváme, že takovou jednoduchou věc jako výměna několika rozbitých skel bude státní mocí zajištěna. Jestli zeď patří MHMP, tak by to mohl zajistit obratem, jestli soukromníkovi tak je mu to snad možné nařídit.oznámeno: 11.06.2007uzavřeno: 20.06.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Magistrát hl. města Prahy
  postup řešení:
20.06.2007 » 09:57 • předáno: Magistrát hl. města Prahy
20.06.2007 » 10:01 • Požadavek byl postoupen na MHMP. K němu jsme obdrželi kopii dopisu adresovaného nájemci protihlukové stěny, kde se uvádí: „Hlavní město Praha, zastoupené odborem správy majetku MHMP, vydalo, jako vlastník opěrné zdi, dne 13.6.2006 pod čj.: OSM/205034/06NP/KsR souhlasné stanovisko k opravě této opěrné zdi umístěné podél ulice Evropská, od křižovatky s ulicí Vokovickou, a dále k umístění informačních poutačů na dobu červen 2006 - březen 2007. Na opravu a umístění poutačů byla uzavřena s MHMP - OSM - oddělením správy movitého a nemovitého majetku výpůjční smlouva č.: VYP/23/08/003160/2006. Na základě občanského podnětu a místním šetřením bylo zjištěno, že Vaše firma na protihlukovou stěnu své reklamní poutače umístila, ale ke smluvené opravě (výměně rámů a tabulí plexi) nedošlo. Žádáme Vás o zjednání nápravy a provedení smluvené opravy.“ Vzhledem k tomu, že nedošlo v přijatelné době k nápravě, byl požadavek na MHMP opakovaně urgován. Na urgenci bylo sděleno, že MHMP v současné době řeší majetkoprávní vztahy k předmětným stavebním částem. Záležitost je dále sledována odborem péče o prostředí a o součinnost byl požádán i odbor výstavby.
17.09.2007 » 16:24 • U protihlukové stěny již byla provedena výměna poškozených skel ....dokončeno 20.8.2007.
náhled souboruOhnutá dopravní značka
Ohnutá dopravní značka se nachází na rohu ulic NaŠťáhlavce a Na Kvintusce.

oznámeno: 11.06.2007zahájeno řešení: 07.08.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
07.08.2007 » 08:55 • zjednání nápravy urgováno na TSK
náhled souboruPoničená skluzavka
Poničená skluzavka je na dětském hřišti sousedící s ulicí Anastázova, u Břevnovského kláštera. Skluzavka je na dojezdu ohnutá k jedné straně, plech je ostrý a ohnutý. V pondělí 4.6. byl na dětský hřiště přivezen nový čistý písek na pískoviště, pravděpodobně do skluzavky nacouvalo nebo nabouralo auto s pískem. Děkuji za rychlé vyřešení v rámci bezpečnosti dětí na hřišti.

oznámeno: 06.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.06.2007 » 15:52 • Situace ohledně poničené skluzavky na dětském hřišti v ulici Anastázova byla prověřena odborem péče o prostředí. V současné době se skluzavka opravuje.
náhled souboruRozbitá silnice
Roh ulice Krocínovská a Na Hanspaulce.. Je to rozbité už něco přes rok a nikoho z denně projíždějících služeb to zjevně nenapadlo opravit

oznámeno: 05.06.2007uzavřeno: 18.06.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
18.06.2007 » 13:49 • Bude opraveno ještě v tomto roce v rámci chodníkového programu.
18.06.2007 » 13:51 • přiděleno k řešení: Blanka Bačová
náhled souboruPoničený plot
Poničený plot je na dětském hřišti sousedící s ulicí Anastázova, u Břevnovského kláštera. Jedna část plotu je vylomena úplně, u dvou částí je poničený výplet. Pletivo je ostré a nebezpečné pro malé děti.

oznámeno: 02.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
13.06.2007 » 10:59 • Situace ohledně poničení plotu byla prošetřena dne 12.6.2007. Odbor péče o prostředí zajistí formou zadání zakázky malého rozsahu opravu zmíněného oplocení.
náhled souboruPoškozený strom

Posílám foto z ulice Na Zástřelu, kde nějaký pracovník z firmy, která pro Mč Praha 6 udržuje zeleň, přijel ostříhat převislé křoví nad schody. Zároveň si ale, nepochopitelně vyzkoušel ostrost svého nástroje na nebohém smrčku opodál, který ale opravdu ničemu nevadil.....oznámeno: 31.05.2007uzavřeno: 07.06.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.06.2007 » 08:43 • Situace byla na místě prověřena inspektory čistoty a pořádku. Kontaktován byl také zástupce zahradnické firmy. Smrk nebyl poškozen pracovníky zahradnické firmy, řez živého plotu byl proveden později, kdy byl již stromek ořezaný. Čin provedla neznámá osoba, patrně někdo z lidí žijících v okolí.

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2620&crc=49396f8dd35869db852ba6bdd3fb4621 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz