Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 26012620 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souboruKomu patří...?
Kdo se má starat o zelené plochy kolem domů na Dědině, když to z různých důvodů nemohou, nebo nechtějí udělat obyvatelé domů? Vlastníkům bytů, ani bytovému družstvu tyto pozemky NEPATŘÍ ! Před dvaceti lety nějaký podnik sice vše osázel zelení, ale od té doby se lidé z dobré vůle sami museli postarat o to, aby se ke vchodům do domu a ke garážím nemuseli prosekávat mačetou. Takto už několik let vypadá pozemek u zadního vchodu ve Šmolíkově ulici č. 907, a nejen tam.

oznámeno: 18.06.2008uzavřeno: 23.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku
  postup řešení:
24.06.2008 » 10:08 • Neudržované pozemky v okolí některých domů v ul. Šmolíkova, Družicová či Navigátorů má ve správě dle výpisu z KN organizace IROP, vlastníkem je hlavní město Praha, které se však k problému staví zády. Nejvhodnějším řešením by bylo, kdyby se všechna dotčená družstva či společenství vlastníků spojila a žádala po odboru správy majetku Magistrátu hl.m. Prahy zjednání nápravy, resp. zajištění řádné údržby.
24.06.2008 » 10:08 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
24.06.2008 » 10:08 • předáno: Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku
náhled souboruBělohorská 55

oznámeno: 14.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruSchnoucí stromy
Jistě chvályhodný čin výsadby nových stromů by bylo vhodné zúročit zaléváním aby nedopadly jako ten v pozadí. Tento konkrétní příklad je z ul. Jugoslávských partyzánů.

oznámeno: 14.06.2008uzavřeno: 19.06.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
20.06.2008 » 08:48 • Nové stromy v ulici Jugoslávských partyzánů vysazoval správce plochy, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy. V jeho gesci je i následná údržba. Upozornění na absenci zálivky mladých výsadeb postoupíme uvedené organizaci k vyřízení.
20.06.2008 » 08:48 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
20.06.2008 » 08:48 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruParkování na Petřinách

Takhle se již léta parkuje před zařízením Ministrstva vnitra na Petřinách.....oznámeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruDetske hriste - schody

Na nově zprovozněném dětském hřišti, které se nachází za parkem mezi ulicemi Nad Závěrkou a Diskařská, chybí branka a pokračující plot v horní části hřiště nad velmi prudkými a dlouhými schody, které vedou ke spodní části hřiště se skluzavkami. Je to velmi nebezpečné, lehce může při hře dojít k pádu dětí ze schodů nebo k jinému úrazu.oznámeno: 11.06.2008uzavřeno: 20.06.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.06.2008 » 08:50 • Na dětském hřišti Královka by měla být vybudována branka v nejkratším možném termínu. Veřejná zakázka na její vybudování je již připravena."
20.06.2008 » 08:50 • přiděleno k řešení: Ing. Bc. Blanka Svobodová
náhled souboruDva napůl vraky v Kusé ulici

oznámeno: 05.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:37 • Již 4.6. byla techniky Městské policie hl. m. Prahy označena obě vozidla za vrak. V současné době probíhá zákonna dvouměsíční lhůta
náhled souboruZastávka Brodecká

Jde o špínu kolem zastávky a také neposekanou trávu, kterou snad posekají dráhy. Druhá věc u autobusové zastávky Brodecká je přístupová cesta, která začína být zarostlá okolními keři.oznámeno: 03.06.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
18.06.2008 » 14:17 • O posekání travnatého a pleveleného porostu jsme požádali vlastníka pozemku, tj. Správu železniční a dopravní cesty. Pokud se jedná o dřeviny přesahující na profil Vámi uváděné komunikace, musíme Vám k dané problematice sdělit, že v minulosti byla tato pěší komunikace vybudována jako zkratka pro občany. Na komunikaci bylo vybudováno provizorní dlážděné schodiště, které bylo na základě požadavku vlastníka pozemku na jaře tr. demontováno. Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální schválený přechod přes železniční trať, nemůžeme ani vlastníka pozemku vyzvat, aby provedl úpravu dřevin přesahujících na profil této " divoké stezky". Pokud tedy občané využívají této zkratky, činí tak na vlastní nebezpečí.
náhled souboruZastavka Divoká Šárka

Jedna z hlavních autobusových zastávek v ulici Evropská by potřebovala vyčistit. Nedávno se tam i kopalo. V přiloze zasílám fotografie z místa zastávky, aby bylo dokázáno, že nepořádek tam je veliky. Bohužel to není jen pár papírů a pytlíků, ale i chodník by potřeboval přejt čisticím strojem a na travnaté ploše dopnit místa, kde tráva schází nebo chybí i hlína pro její růst.oznámeno: 03.06.2008zahájeno řešení: 13.06.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
17.06.2008 » 07:57 • Úklid odpadků z plochy zeleně u zastávky BUS Divoká Šárka je zajišťován pravidelně. Místo je však velmi frekventované a proto i zatížené neustálým znečišťováním. Co se týče poškozených travnatých ploch, jsou zejména holá místa za obrubníkem zapříčiněna neustálým sešlapáváním cestujících, kteří zde čekají na autobusy. Něco bylo zaviněno také výkopy či výstavbou novinového stánku. Odbor dopravy a životního prostředí zajistí rekultivaci poškozených travnatých ploch, nemůžeme však zaručit, že se tím problém s vyšlapanou trávou vyřeší. Rekultivace bude provedena v letních měsících.
17.06.2008 » 07:57 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruNeposečená tráva

Na rohu ulice Stochovská a Brodecká je neposečná tráva. Je to takový pruh, který snad patří k silnici.oznámeno: 03.06.2008uzavřeno: 06.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.06.2008 » 09:48 • Plochy komunikační zeleně v místě křižovatky ulic Stochovská a Brodecká nejsou ve správě Městské části Praha 6. Požadavek byl postoupen Technické správě komunikací hl.m. Prahy, která je správcem komunikací a doprovodných ploch zeleně.
09.06.2008 » 09:48 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
09.06.2008 » 09:48 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruNepořádek u laviček na Dejvické

oznámeno: 31.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
18.06.2008 » 14:15 • Úklid chodníků a výsběr odpadků na Vítězném nám. a bezprostředním okolí
náhled souboruZapomenuté lípy
Navzdory vaši­m slibům o náhradě vykacených lip stále schází­ v parku v Thákurově ulici devět stromů.

oznámeno: 31.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:43 • Dosadba stromů do uličního stromořadí v Thákurově ulici by měla být řešena v rámci náhradních výsadeb za kácené stromy, o jejichž kácení se ještě uvažuje. V současné době probíhá správní řízení na povolení kácení vybraných narušených stromů, za které by měly být vysazeny stromy nové a zároveň by byly dosazeny také stromy do nynějších prázných míst. Pozemek, na kterém se uliční stromořadí nachází, je ve vlastnictví hl.m. Prahy, správu a údržbu zeleně zde zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která by měla dosadbu stromů zajišťovat. Práce však mohou být provedeny teprve po ukončení správního řízení.
11.06.2008 » 14:43 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
11.06.2008 » 14:43 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruUschlé stromy v Muchově ulici
Hlohy v Muchově ulici - jen na ukázku.  Více stromů má uschlé velké větve, které hrozí ulomením (jako se už nedávno u jednoho stalo) a poškozením dalších věcí, hlavně parkujících aut. Myslím, že je třeba urychleně povolat odbornou firmu a stromy prořezat.


oznámeno: 31.05.2008uzavřeno: 06.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.06.2008 » 09:44 • Požadavek na prořezání stromů byl postoupen správci uličního stromořadí Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
09.06.2008 » 09:44 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
09.06.2008 » 09:44 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruMacharovo náměstí
Značka leží už několik týdnů. Není divu při takovém uložení. Dokonce už ji někdo i zkusil postavit.

oznámeno: 31.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:43 • O vyvrácené dopravní značce byla opětovně informována Technická správa komunikací. Zároveň byla vyzvána ke zjednání nápravy.
náhled souboruPetřiny
Takhle krásně se již léta parkuje na chodníku za ubytovnou Ministrstva vnitra na Petřinách a zatím nebyla síla a ani vůle tomu zabránit.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:45 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na chodníku a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruparkování
V bezejmenné ulici za ubytovnou Ministerstva vnitra se parkuje všude, naprosto klidně i na trávníku. Policejní hlídku ani hlídku Městské policie jsme tam ale ještě neviděli.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:42 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na zeleni a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruCerna skladka

oznámeno: 22.05.2008uzavřeno: 29.05.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  postup řešení:
20.06.2008 » 09:01 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
20.06.2008 » 09:01 • předáno: Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.06.2008 » 09:04 • Na skládku (pozemek č.parc. 2754/62 k.ú. Ruzyně) byl upozorněn zodpovědný správce majetku státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR
náhled souboruPosprejovaná budova

Tato budova v ulici Brodecká na obrázku je posprejovaná. Nešlo by s její fasádou něco do budoucna udělat? (nežijeme v ghetu)oznámeno: 21.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.05.2008 » 08:44 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
26.05.2008 » 13:58 • Vážení, děkuji za Váš zájem o čistotu na naší městské části. Místním šetřením bylo zjištěno, že Vámi zaslaný objekt není v majetku Prahy 6, ale jedná se o trafostanici PRE a kotelnu firmy Porteo Servis s.r.o. Pro zajištění nápravy jsem předal Váš podnět odboru dopravy a péče o prostředí, který zákonnou cestou požádá majitele o očištění předmětné budovy. Jindřich Suk, garant programu "Stop graffiti"
náhled souboruodpad a čurbes

Opět ulice Brodecká. Zde na parkovišti dlouhou dobu odležený vyhozený nábytek našich drahých spoluobčanů, kteří si myslí, že ho stačí odložit k popelnicím a to je vše.oznámeno: 21.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.05.2008 » 08:56 • Odložený nábytek u přístřešku na auta v ul. Brodecká P6 u popelnic byl nahlášen k odvozu firmě Mikapa
náhled souboruSuché větve
V ulici Muchova je mnoho hlohů s uschlými korunami nebo větvemi. Během bouřky minulý týden se ulomila jedna ze silných větví (asi 3 m v průměru) a spadla na chodník a parkující auta. Stromy by bylo potřeba prořezat.


oznámeno: 21.05.2008uzavřeno: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 12:49 • Stromy v ulici Muchova rostou v uličním stromořadí, které má ve správě Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Váš podnět bude proto předán uvedené organizaci k přímému vyřízení
26.05.2008 » 12:49 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
26.05.2008 » 12:49 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruChodník
Alarmující stav chodníku v ulici Pod Kaštany (u cukrárny) a následně i ulice Muchova.


oznámeno: 21.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
02.06.2008 » 15:55 • V předmětné lokalitě je v současné době stavební uzávěra.. Opravy chodníků budou částečně řešeny v rámci výstavby městského okruhu.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2600&crc=9bbeaf6056dde75ac83fc05508224cfa ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz