Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 24212440 z celkového počtu 2853 vyhovujících záznamů.

náhled souboruVyhorele kontejnery na trideny odpad
Vyhorele kontejnery na trideny odpad na rohu pozdenske ulice

oznámeno: 23.05.2010zahájeno řešení: 24.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:08 • Vyhořelé kontejnery již byly nahrazeny novými, zbytky odpadu v okolí odpadových nádob byly odklizeny.
náhled souboruUvolněný poklop
posílám vám fotografii z ulice NA HUTÍCH 3, tedy přímo před vchodem do pasáže, kdybych si tam sama nezvrtla nohu (ve sportovních botách), když jsem vycházela z pasáže s nákupem, a nespadla na chodník, asi bych si uvolněného poklopu plynové přípojky, který se ještě ke všemu mírně propadl do chodníku, nevšimla. Odnesly to jen bolavá záda a natlučené koleno, ale kdyby tam spadl "starší" občan s holí, asi by se jen tak nezvedl.

oznámeno: 20.05.2010zahájeno řešení: 21.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:16 • dne 21.5.2010 zajistila Pražská plynárenská řádné usazení poklopu. Současně byla tato společnost vyzvána, aby v co nejkratším možném termínu zajistila opravu propadu chodníku kolem vpusti.
náhled souboruMalý Břevnov - tram zastávka
Tramvajová zastávka Malý Břevnov - zcela nevhodně řešené zúžení silnice, středová čára je navíc špatně nakreslena a levý jízdní pruh příliš úzký - nejedno auto už do ostrůvku narazilo, případně urazilo kolo o obrubník, který je hned vedle zábradlí a řidič ho snadno přehlédne.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.06.2010 » 17:07 • Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci ve správě Magistrátu hl.m. Prahy, byla MMS předána tomuto subjektu, konkr. odboru dopravy - ing. Důra, tel. 2 36 00 4392.
21.06.2010 » 11:07 • Upozornění pana Medka bereme na vědomí, bude projednána se zástupci Policie ČR, správcem komunikace TSK hl.m. Prahy a správcem tramvajové tratě DP a.s. V případě schody na nutnosti úpravy prostoru bude zajištěna náprava celé situace.
náhled souboruauto vrak
tento vrak je na parkovišti v ulici "U Silnice", ze zadu za potravinovými sklady. Dále je tam všude nepořádek a zasloužil by profesionálně zamést, aby tam byla čistota. Přikladám i další foto jako ukázku co je v okolí.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:18 • Stávající vozidlo bylo odtaženo
náhled souboruzaparkovaný vrak v ulici Terronská č.p. 897/50
Obecně se zde špatně hledá místo na parkování. „stříbrná“ Honda s prošlou technickou i emisemi zde akorát zabírá místo. vrak stojí před domem: Terronská 897/50, 160 00 Praha 6-Bubeneč

oznámeno: 13.05.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
18.05.2010 » 08:47 • Dle našich informací zahájila 12.5.2010 Správa služeb hl.m. Prahy příslušné řízení. Po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty může být vozidlo odstraněno.
náhled souboruLavička na Babě
Dobrý den, prosím o opravení laviček na Babě. V příloze přikládám fotku v jakém je stavu + mapku, kde bylo foto pořízeno

oznámeno: 27.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:51 • odbor dopravy a životního prostředí eviduje na území městské části větší množství poškozených laviček. Jejich opravy jsou postupně realizovány. Děkujeme za upozornění.
09.07.2010 » 08:10 • Poškozená lavička byla opravena v 27. týdnu t.r.
náhled souboruzapomenuta znacka
uz pres roku zapomenuta znacka na chodniku v ul. Heleny Malirove...nikomu nechybi...

oznámeno: 27.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 09:56 • přenosné dopravní značení bylo dne 28.4.2010 odvezeno
náhled souboruDivoká Šárka - ulice Evropská
Takto to vypadá na Divoké Šárka - ulice Evropská. Hodilo by se zkultivovat zeleň a do sí trávník

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:57 • vážený pane, předmětná plocha byla v předchozím období opakovaně rekultivována správcem komunikací. Bohužel se však jedná o místo, přes které denně přebíhá velké množství lidí z jedné strany Evropské na druhou, proto bezprostředně po osetí trávou došlo k poškození této plochy. Z tohoto důvodu je zcela zřejmé , že další opakované dosetí plochy travním semenem, bohužel dopadne stejným způsobem. Narovnání svodidel, které by zamezilo vstupu občanů do pásu komunikační zeleně v tomto místě není z hlediska bezpečnosti možné.
03.05.2010 » 10:26 • Dobrý den,dovolte mi reagovat k Vašemu vyjádření: To, že píšete, že v předchozím období došlo opakovaně k rekultivaci si dovolím nesouhlasit. Prosím o rekultivaci, protože plocha, která jí potřebuje je větší a to, že tam přechází lidi je pravda, ale je tam stále prostor i vedle. (opakované dosetí plochy travním semenem nestačí. Terén se musí zorat a dočasně označit, že byl upraven a byl oset travním semenem).
03.05.2010 » 10:26 • Prosím o rekultivaci, která tímto bude dokumentovaná i přes mmsing. Nehledáte řešení, ale důvody jak to nedělat!S pozdravem,
13.05.2010 » 11:35 • Vážený pane, nezbývá než zopakovat, že stejně jako v minulosti, dojde v průběhu letních měsíců k opětovné rekultivaci předmětné plochy, tj. včetně zkypření zeminy a následnému výsevu trávy. Bohužel, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat a zkušenosti z minulých let tomu nasvědčují, že tento opravený stav nebude mít dlouhého trvání a za vydatného přispění zde přecházejících občanů dojde k opakované devastaci této plochy.
17.06.2010 » 13:44 • V současné době zde stále probíhají výkopové práce (položka kabelů pro novou signalizaci). Předpoklad ukončení 30.6.2010
15.07.2010 » 09:19 • Plocha byla upravena v rámci výstavby světelného signalizačního zařízení.
náhled souboruRozjezděné bláto - ul. Nová Šárka
Takto vypada okraj konce ulice Nová Šárka. Již se to na MMSingu objevilo, ale o tom, že by se tam hodilo zábradlí  je zatím bez reakce. 27. 4. 2010 proběhne čištění komunikace. Jsem zvědav, jestli zametači vyčistí i tento konec ulice...

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:53 • v rámci Komplexní údržby komunikací, která byla prováděna dne 27.4.2010, byly vyčištěny všechny komunikace v této oblasti včetně Vámi uváděného slepého úseku. Pokud se jedná o instalaci zábradlí, které by mělo zamezit parkování vozidel a poškozování zeleně, bude toto instalováno zhruba do měsíce července t.r.
20.07.2010 » 13:26 • Zábradlí bylo již nainstalováno.
náhled souboruroh ulice Evropská a Vlastina
právě probíhala výkopová práce na rohu ulice Evropská a Vlastina. Jestli pak někdo dosije trávník nebo se to nechá rozdupaný?

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.04.2010 » 13:54 • vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti bude probíhat stavební činnosti i nadále v souvislosti s přeložkou kabelů, bude poškozená část zeleně upravena až po definitivním ukončení stavebních prací.
16.06.2010 » 09:58 • V současné době zde stále probíhají výkopové práce (položka kabelů pro novou signalizaci). Předpoklad ukončení 30.6.2010
12.08.2010 » 08:59 • Dne 11.8.2010 byla vyzvána společnost Eltodo - dopravní systémy, která za uvedený stav odpovídá, ke zjednání nápravy v co nejkratším termínu.
01.09.2010 » 13:05 • v souvislosti s výstavbou světelné signalizace byla provedena i úprava poškozených travnatých ploch, včetně dosetí travním semenem.
náhled souboruvylepené inzeráty na všem
vylepené inzeráty na všem v okolí
www.heatcz.cz  - 739 551 963
www.pracevevyskach.org - 733 119 141
Liboc (nebudu říkat, kde, ale počkám si až to inzerenti odstraní. Aspoň projdou všechno a všude). V minulosti jste to řešili na Petřinách, tak doufám, že nebudete psát, že na toto jste krátký

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.04.2010 » 16:58 • Ten, kdo vylepuje inzerci či plakáty se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku, neboť znečišťuje zpravidla veřejně prospěšné zařízení či veřejné prostrantsví. V těchto případech však přestupce nebyl přistižen, proto nelze nikoho potrestat. V případě zjištění páchání přestupku volejte neprodleně Městskou policii. K odstranění byly vyzvány firmy, jejichž telefonní čísla jsou na inzerátech uvedena a pokud tak neučiní, polepy odstraní pracovní skupina organizační složky městské části Praha 6 PRO6.
náhled souborunepořádek na chodniku vedle ulice Vlastina - začátek
nepořádek na chodniku vedle ulice Vlastina - začátek

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:21 • Nepořádek v keřových skupinách a v travnaté ploše byl uklizen. ODŽP ÚMČ vyzval Technickou správu komunikací hl.m. Prahy k odvozu zapomenutých mechanických zábran.
09.06.2010 » 07:59 • Předevčírem jsem šel kolem a zatím ty kvádry nikdo neodvezl. TSK nefunguje? Ale bordel děláv viz další případy
09.06.2010 » 17:02 • opakovaná urgence TSK hl.m. Prahy - tel.  224 390 775.
náhled souborušroťák
k oznámení 18.03.2010.Vrak tam je pořád a je na něm nálepka s datem 14.12.2009. Myslíte, že 5 měsíců neni dlouho na dořešení? nebo potřebujete jěště rok, aby se někdo uráčil?!

V příloze posílám další foto odloženého vraku hned vedle 2 metry od prvního. Začíná se nám tam zakládat šroťák.

oznámeno: 22.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
30.04.2010 » 11:08 • Stávající vraky vozidel byly odtaženy při Komplexní údržbě komunikací.
náhled souboruParkování na chodníku
Celý problém vznikl přestěhováním  Hanspauské ligy, z lukrativního pozemku kde dříve hráli. Parkoviště v ulici Fetrovská je na nic, není tam otevřený vchod do areálu. Možná by pomohlo udělat hlavní vchod z parkoviště v ulici Na Hanspaulce a otevírat vchod z ulice Fetrovská. Ideální by bylo udělat pro Hanspaulskou ligu vchod z ulice Turkovská.

oznámeno: 18.04.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.04.2010 » 14:50 • Vážený pane, je sice možné, že k problémům začalo docházet po přestěhování Hanspaulské ligy na hřiště sportovního areálu, nicméně to není ospravedlněním pro případné přestupkové jednání hráčů jezdících na zápasy autem. Zřízení, či otevření více vchodů do areálu bude prodiskutováno s provozovatelem, ale bohužel existuje zjevná spojitost mezi vandalismem a možností volného přístupu.
náhled souboruMyti auta na ulici
Je normalni myt auto na ulici v Praze a navic jeste na chodniku?

oznámeno: 18.04.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.04.2010 » 14:46 • Mytí auta na ulici zakázáno není, pokud se k jeho očistě nepoužívají saponáty či jiné chemikálie. Ovšem v tomto případě je problém ve stání na chodníku. V případě dalšího zjištění pachání tohoto přestupku se prosím obraťte na Městskou policii. Děkujeme za Váš zájem o životní prostředí.
náhled souboruKomplexní údržba komunikací - Nám.Před bateriemí 14.4.2010
dovoluji si Vám poslat několik fotografií pořízených po provedení komplexního úklidu komunikací na Nám.Před bateriemi 11 dne 14.4.2010 po 14 hodině. Chodníky a související zelený pás se v rámci tohoto úklidu neuklízejí ?!

oznámeno: 16.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
19.04.2010 » 11:04 • Dobrý den pane Stejskale,děkujeme za Vaše sdělení. Co se týče úklidu chodníků v lokalitě Střešovice, úsek nám.Před bateriemi, tak tento úklid je zajištěn dodavatelskou firmou v jiném termínu, než se koná komplexní úklid komunikací prováděný Pražskými službami. Dne 14.4.2010 se zde úklid pěších komunikací nekonal. V současné době je uvedený úsek již rovněž uklizen. Kontrolu provedl příslušný pracovník odboru dopravy a životního prostředí.
náhled souboruParkoviště
Několikrát za den se po chodníku nedá chodit, proč není u Hanspaulského areálu velké parkoviště? Kdo to nechal bez zajištění odpovídající možnosti parkování postavit?

oznámeno: 14.04.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.04.2010 » 15:55 • Vážený pane, při rekonstrukci objektů, u kterých se nemění způsob a rozsah využití, nevyžaduje stávající legislativa zřizování nových parkovacích stání. Přesto došlo, v souvislosti s rekonstrukcí sportovního areálu v ulici Na Hanspaulce, k navýšení počtu míst pro parkování, ať již v ulici Fetrovská, nebo na novém parkovišti mezi školou a hřištěm. Také došlo k povolení podélného parkování na chodníku v ulici Na Hanspaulce, v místech kde to jeho šířkové rozměry povolují.
15.04.2010 » 15:56 • Řidič parkující v místě zákazu stání se zjevně dopouští přestupku, jehož řešení je v kompetenci Policie ČR nebo městské policie. Doporučujeme, při zjištění takovýchto neukázněných řidičů, toto protiprávní jednání bezodkladně oznámit na bezplatné lince 158 či 156, aby došlo k urychlenému, výchovnému zákroku policie.
náhled souboruzastváka 119 Divoká Šárka
Autobusová zastávka Divoká Šárka směrem na Dejvickou je často špinavá a je tam plno vajglů.

oznámeno: 12.04.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.04.2010 » 10:21 • Jak jsme již odpovídali na předchozí MMS v dané záležitosti, byl na zastávce MHD BUS Divoká Šárka přemístěn betonový odpadkový koš přímo do prostoru zastávky u travnaté plochy, kde postává nejvíce kuřáků. U tohoto koše byla navíc zvýšena četnost vývozu. Plocha zeleně je uklízena v četnosti 1x týdně na základě uzavřené rámcové smlouvy, navíc je místo pravidelně uklízeno klientem veřejně prospěšných prací. Vzhledem k tomu, že se v tomto prostoru nacházejí celkem 4 odpadkové koše, 2 betonové šestihranné, jeden zelený plastový a jeden typizovaný v přístřešku JC Decaux, je zcela zřejmé, že ani dostatek odpadkových košů nepřinutí neukázněné kuřáky, aby své nedopalky odhazovali právě do těchto košů.
náhled souboruPoskozeny chodnik
Vandalem opakovane poskozovany chodnik na namesti Svobody,pred Sklenakem. Posledni oprava probehla priblizne pred 1 mesicem.Podobne poskozene chodniky lze najit i na jinych mistech,v soucasne dobe napriklad Vitezne namesti,mezi lekarnou a svetelnou krizovatkou.

oznámeno: 05.04.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborureklamace
V příloze posílám foto z 28.3.2010, Opět jste mě přesvědčili, že nic nefunguje. Přitom jsem toto hlásil již 2.8.2009:
Zníčená část silnice U Silnice
Takhle vypadá ulice U Silnice, kde se vjiždí na veliké parkoviště. Když je sucho, tak se šíří prach a špína. Po jedné straně chybí i stání pro vozidla a ten vjezd by také zasluhoval hezky opravit.
P.S. poslední fotka je ukázka jak vypada silnice níže tam, kde začíná.
Adresa: Praha6, Liboc, ulice U Silnice (asi nutno vidět a přesvědčit se + odpovědně zkontrolovat provedenou práci)
P.S.2: to, že tu ani ne rok probíhala stavba a jak to dopadlo vidíte sami.
(nikdo to prostě nikdy po stavbách nekontroluje)

oznámeno: 31.03.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.04.2010 » 10:11 • Dobrý den, rozsah požadovaných definitivních úprav po výkopové činnosti jsou dané v uzavřené nájemní smlouvě mezi zhotovitelem a majetkovým správcem, kterým je TSK hl.m. Prahy. Po ukončení stavební činnosti je provedena za účasti odpovědného pracovníka TSK hl.m. Prahy přejímka povrchů. Váš podnět postoupíme TSK hl.m. Prahy, která posoudí, zda je možné provést další úpravy povrchu komunikace.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2420&crc=4b7ad199345208a19a0fd41059aab032 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz