Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 23612380 z celkového počtu 2808 vyhovujících záznamů.

náhled souboruJosé Martího - autovrak
Tento autovrak VOLVO je odstaven skoro rok za vjezdem do ÚG MV v ulici "José Martího". Před nedávnem na další autogram bylo nalepeno upozornění na možný odtah, ale na tento druhý vrak se jaksi pozapomnělo. Asi z toho důvodu, že již nemá SPZ. Proto přikládám  foto, kdy ještě za oknem SPZ byla.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:53 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy.
náhled souborugrafity
Další povedená reklama f. KUBASPORT, tentokrát v podobě grafity přímo na Evropské.
Místo: Evropská ulice směr z centra u tkzv. "žlutých baráků" proti nádraží Veleslavín.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:04 • Předáno k odstranění graffiti firmě Axiom real, spol.s.r.o.
náhled souborucedulev v Šárce
Reklamní cedule f. KUBASPORT přitlučená hřebíky na strom v Šárce
Místo: Severozápadní okraj Šárky u cesty směr Padesátník. Na křižovatce mezi piknikovým místem a altánkem.
50°6"2.434"N, 14°17"58.176"E

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:05 • MHMP OOP, RNDr. Nohejl - tel. 2 3600 5821
náhled souboruHalda odpadu

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:05 • Předáno k zajištění organizační složce PRO 6.
09.07.2010 » 12:12 • Pracovníci organizační složky PRO provedli dne 9.7.2010 opakovaný úklid skládek různorodého odpadu.
náhled souboruúklid komunikace za bývalou "Armou"
Prosím o úklid komunikace, která je za bývalou "Armou", která se nachází mezi ulicemi Radčina a Vlastina. PS: je přímo na proti bývalé ZŠ Vlastina. Důvod je prach a špína ze stavby, která tam probíhá, ale také nepořádek , který je tam sám o sobě. Jsou tam také nepořezané větve keřů apod. Oblast by potřebovala zamést,,vysát a na závěr spláchnout vodou do kanálu.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
21.07.2010 » 08:07 • Technická správa komunikací ještě nedokončila stavební práce. V současné chvíli se ladí definitivní úpravy povrchu. Pokud jde o prostor za bývalou Armou, tak bude vyzván vlastník k zajištění čistoty a pořádku, avšak do té doby bude úklid proveden jednorázově pracovníky organizační složky PRO6 v tomto měsíci.
21.07.2010 » 08:09 • Úklid byl proveden 20.7.2010
náhled souboruzastávka Divoká Šárka
Zastávka Divoká Šárka je jeden velkej popelník. Nikdo ji nezametá a poletující papírky, pytlíky a jiný čurbes nikdo nesbírá. Nechte zastávku kompletně vyčistit a pak nastavte řádný a opakovaný úklid podle nějakého harmonogramu, aby úklid mel řád.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:07 • Autor MMS byl opakovaně písemně informován, že úklid chodníku je v této oblasti uklízen 1x měsíčně, úklid zeleně 1x týdně, odpadkové koše se vyvážejí denně a navíc je zde prováděn úklid klientem organizační složky PRO 6. Větší četnost úklidu nelze s ohledem na finanční možnosti nastavit. řešení
náhled souboruvrak autobusu
Vrak autobusu na parkovišti v ulici "U Silnice". Ze zadu nemá ani SPZ.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.06.2010 » 14:36 • Vrak autobusu trvale obývaný osobou " bez přístřeší" se bohužel nachází na soukromém pozemku s nedořešenými majetkoprávními vztahy. Vzhledem k tomu, že není odstaven na komunikaci, která v majetku MHMP, nelze provést odtah vozidla. rTento dlouhodobý problém byl opakovaně řešen s Městskou policií, bohužel ani ta nemůže v dané věci nijak zasáhnout.bíhá řešení
náhled souboruzeleň další
Není posečená travnatá plocha na konci tramvajové trati - Divoká Šárka. Je to louka mezi konečnou a McDonaldem

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:08 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Není posečená zeleň vedle ulice "U Silnice" Praha 6

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:11 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Posílám ukázku, že je třeba posekat travnatý pás podél tratě. Opět. Je to u autobusové zastávky Brodecká bus 218

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:14 • Správa železniční dopravní cesty, pí. Hroudovár- email:
náhled souboruPrůchod z ul.Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba
chtěl bych se informvoat,kdo by mohl zařídit úpravu zeleně,která bujně zarůstá průchod z ulice Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba. Přikládám mapu,ve které jsem zarkeslil,co myslím. Je to cesta,která vede z ulice Pod Juliskou - začátek je mezi stanicí techniků a sportovním zařízením čvut. A vede do nově postaveného kopmlexu domů Podbaba.
 A ještě se zeptám,kdo by mohl zajistit postavení chybějícího kusu chodníku v těch místech u stanice mladých techniků-chybí tam asi jeden nebo 2 metry dlažby nebo asflatu-zbytečně se šlape po trávě,tedy spíš jen hlíně. Děkuji velice.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.06.2010 » 07:56 • Obě problematická místa se nacházejí na pozemku, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Pozemek není v katastru nemovitostí veden jako komunikace, nýbrž jako ostatní plocha. I přes tuto skutečnost se pokusíme vyzvat vlastníka pozemku, aby provedl úpravu přerostlých dřevin, přesahujících na profil dříve vybudované a dnes hojně využívané cesty včetně celoroční údržby pozemku.
09.07.2010 » 08:16 • Vlastník pozemku zajistil opakovaně úpravu stávajících dřevin. Nedostatky ve stavu komunikace budou řešeny v průběhu roku.
náhled souboruPoškozená komunikace u ÚVN
Dovoluji si upozornit na závadu na kumunikaci v ulici U vojenské nemocnice v zatáčce u 6.baterie. Jedná se o několik výtluků v řadě, tato závada trvá již několik měsíců. Na tomto místě je velmi silný provoz a je třeba tuto závadu co nejrychleji opravit - prosím o vyrozumění TSK.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.06.2010 » 15:14 • Dne 2.6.2010 byl požadavek na opravu výtluků předán Technické správě komunikací hl.m. Prahy, oblastní správě severozápad. K vyřízení ing. Pohludkové, tel.  224 390 775.
náhled souboruurgence opravy dopravniho znaceni
jiz 1.3. jsem Vam zasilal podnet k oprave znicene dopravni znacky pred zastavkou bus Kafkova smer Brevnov a za 3 mesice zadna reakce. Mate nejake nove info? Prectu si jej na vasem webu. Diky.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:18 • Opakovaně urgováno u TSK hl.m. Prahy,odbor dopravního značení p. Jiří Koudelka tel.:  257 015 832bíhá řešení
náhled souboruNeopraveno
dne 20.5. 2010 jsem vyfotila a nahlásila uvolněný poklop plynové přípojky v ulici NA HUTÍCH 3, před vchodem do pasáže; nyní uvádíte, že je poklop již řádně upevněný a vše vyřešeno, ale dnes 28.5. je poklop uvolněn stejně, ne-li více, jak dokládám na fotografii. Opravdu mi to nepřipadá bezpečné. To, jak je poklop propadlý v chodníku, myslím, úplně na zvrtnutí nohy stačí.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.06.2010 » 16:10 • Dne 2.6.2010 jsme opakovaně kontaktovali Pražskou plynárenskou, která nám sdělila, že dne 21.5.2010 usadila poklop viz předchozí MMS, nicméně kontaktovali společnost Rekomond Praha, která zde zhruba před dvěma lety prováděla rekonstrukci plynovodu. Tato společnost nedostatečně usadila poklop, proto dochází k jeho opakovanému uvolnění. Zástupce společnosti Rekomond Praha přislíbil, že dnešního dne bude okolí poklopu ohraženo, aby nedošlo k případnému úrazu a nejpozději do 4.6.2010, bude v rámci reklamace poklop definitivně osazen.Kontaktní osoba Rekomond Praha:  605 227 745.
náhled souboruníčení travnaté plochy
posílám vám na ukázku toho jak to vypadá na autobusové zastávce Divoká Šárka. Někdo vyskládal dlaždice na trávník a pořádně ho zdevastoval těžkou technikou. Později je přeskládal na podel silnice. Prosím kontaktujte firmu, která toto provedla ať rekultivuje tu zdevastovanou část plochy, protože zem pak ztrdne, tráva se odrolí a zůstane tam spoušť.

oznámeno: 26.05.2010zahájeno řešení: 27.05.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.06.2010 » 16:12 • Odbor dopravy a životního prostředí kontaktoval dne 21.5.2010 v 6.30 hod. Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, jejíž dodavatelská firma složila dlažbu do travnaté plochy. Dlažba byla ihned z plochy přesunuta na chodník. Vzhledem k tomu, že tímto došlo k poškození travnaté plochy, příslibila Technická správa komunikací hl.m. Prahy úpravu poškozeného trávníku. Předáno TSK hl.m. Prahy, oblastní správě severozápad - ing. Pohludková, tel.  224 390 775.
náhled souboruVyhorele kontejnery na trideny odpad
Vyhorele kontejnery na trideny odpad na rohu pozdenske ulice

oznámeno: 23.05.2010zahájeno řešení: 24.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:08 • Vyhořelé kontejnery již byly nahrazeny novými, zbytky odpadu v okolí odpadových nádob byly odklizeny.
náhled souboruUvolněný poklop
posílám vám fotografii z ulice NA HUTÍCH 3, tedy přímo před vchodem do pasáže, kdybych si tam sama nezvrtla nohu (ve sportovních botách), když jsem vycházela z pasáže s nákupem, a nespadla na chodník, asi bych si uvolněného poklopu plynové přípojky, který se ještě ke všemu mírně propadl do chodníku, nevšimla. Odnesly to jen bolavá záda a natlučené koleno, ale kdyby tam spadl "starší" občan s holí, asi by se jen tak nezvedl.

oznámeno: 20.05.2010zahájeno řešení: 21.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:16 • dne 21.5.2010 zajistila Pražská plynárenská řádné usazení poklopu. Současně byla tato společnost vyzvána, aby v co nejkratším možném termínu zajistila opravu propadu chodníku kolem vpusti.
náhled souboruMalý Břevnov - tram zastávka
Tramvajová zastávka Malý Břevnov - zcela nevhodně řešené zúžení silnice, středová čára je navíc špatně nakreslena a levý jízdní pruh příliš úzký - nejedno auto už do ostrůvku narazilo, případně urazilo kolo o obrubník, který je hned vedle zábradlí a řidič ho snadno přehlédne.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.06.2010 » 17:07 • Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci ve správě Magistrátu hl.m. Prahy, byla MMS předána tomuto subjektu, konkr. odboru dopravy - ing. Důra, tel. 2 36 00 4392.
21.06.2010 » 11:07 • Upozornění pana Medka bereme na vědomí, bude projednána se zástupci Policie ČR, správcem komunikace TSK hl.m. Prahy a správcem tramvajové tratě DP a.s. V případě schody na nutnosti úpravy prostoru bude zajištěna náprava celé situace.
náhled souboruauto vrak
tento vrak je na parkovišti v ulici "U Silnice", ze zadu za potravinovými sklady. Dále je tam všude nepořádek a zasloužil by profesionálně zamést, aby tam byla čistota. Přikladám i další foto jako ukázku co je v okolí.

oznámeno: 19.05.2010zahájeno řešení: 20.05.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2010 » 13:18 • Stávající vozidlo bylo odtaženo
náhled souboruzaparkovaný vrak v ulici Terronská č.p. 897/50
Obecně se zde špatně hledá místo na parkování. „stříbrná“ Honda s prošlou technickou i emisemi zde akorát zabírá místo. vrak stojí před domem: Terronská 897/50, 160 00 Praha 6-Bubeneč

oznámeno: 13.05.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
18.05.2010 » 08:47 • Dle našich informací zahájila 12.5.2010 Správa služeb hl.m. Prahy příslušné řízení. Po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty může být vozidlo odstraněno.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2360&crc=361ecf93f111f68cc1e822755aa89330 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz