Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 22812300 z celkového počtu 2871 vyhovujících záznamů.

náhled souborukontejnery EKOKOM
Dobrý den, napište mi, kdy bude vyřešeno. Nedá se na to dívat - a copak dělá odbor životního prostředí?. (harmonogram vyvážení dejte do přílohy v odpovědi)

Děkuji
Místo: Praha 6 - Divoká Šárka (i zástavka Divoká Šárka)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 15:03 • Vážený pane, tříděný odpad na stanovišti Vlastina x Ke Džbánu je v současné době vyvážen s četností 4x týdně u kontejnerů na papír a plasty. Plasty jsou vyváženy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, papír v pondělí, středu, čtvrtek a sobotu vždy v odpoledních hodinách. Tetrapaky jsou vyváženy 1x týdně ve čtvrtek a zvon na sklo je vyvážen 1x za 4 týdny. Stanoviště je uklízeno každý pracovní den 2x, to znamená ráno a večer.
05.10.2011 » 15:04 • Po konzultaci s pracovníkem odboru Ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen OOP MHMP), z jehož rozpočtu je celá služba hrazena, bude v nejbližší době OOP MHMP požádán o navýšení četnosti vývozu u kontejneru na papír a plasty ze stávající četnosti 4x týdně na 5x týdně. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy a péče o prostředí nemůže sám navýšit četnost vývozu, dojde k navýšení v termínu do konce listopadu 2011.Věřím, že uvedená opatření budou plně dostačující.
11.10.2011 » 15:04 • Vážený pane, dovoluji si znovu opakovat, že provoz tříděného odpadu je hrazen z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy, nikoliv z rozpočtu Úřadu MČ Praha 6. Městské části pouze určují umístění stanovišť tříděného odpadu a případně žádají o navýšení četnosti vývozu jednotlivých komodit.Dále všechna vozidla svozové Společnosti mají namontovanou GPS, takže se dá snadno zkontrolovat, kde se právě určený vůz pohybuje. Navíc je v archivu svozové společnosti uložena fotodokumentace, která je pořizována každý den po úklidu jednotlivých stanovišť.Pokud potřebujete zjistit podrobnosti o jednotlivých stanovištích tříděného odpadu, najděte si prosím internetové stránky svozové společnosti - www.psas.cz - v hlavním menu je odkaz - mapa nádob na třídění - rozkliknete, objeví se název ulice, po zadání se zobrazí mapa se zakreslenými stanovišti. Kliknete na kontejner v kroužku a objeví se Vám podrobnosti k danému stanovišti.S pozdravem
náhled souboruKřižovatka "U Prioru" a "Litovická"
Křižovatka "U Prioru" a "Litovická" (před želez. přejezdem). Spadané jablka jsou tu každý rok. Nikdo je nečeše a akorát zadělávají vozovku. Doporučuji pokacet onen malý strom, aby to tam netlelo. (pozn. naproti přes vozovku je obdobný případ, ale tam je již strom v zahradě. Nicméně na tento případ existuje tuším zákon nebo vyhláška, která toto ošetřuje)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 10:05 • Mala jabloň (kterou navrhujete pokácet) na pozemku č.parc. 475/4 k.ú. Liboc , obdobně jako stromy na protější zahradě č. parc. 475/1 k.ú. Liboc jsou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob (jedná se tedy o soukromý majetek,který lze odstranit pouze se souhlasem vlastníka). Jablka dopadají na pozemek ostatní komunikaci č.parc. 1455/1 k.ú. Liboc, kde právo hospodařit s majetkem státu bylo svěřeno podniku ZELENINA PRAHA v likvidaci. Nejedná se tedy o pozemek svěřený do péče Městské části Praha 6 , ani pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřený do péče Technické správy komunikací. Přes tuto skutečnost obě organizace zajištují z vlastních prostředků úklid předmětné komunikace v zajmu zajištění bezpečného průchodu nebo průjezdu. O stavu komunikace byl informován silničné správní orgán, který stav bude řešit se správcem komunikace.
náhled souboruUrgence a reklamace (řešení trvá 2 měsíce
Již 2 měsíce probíhá řešení? Jaká je přesný termín?
===================
žádost o instalaci zábradlí

prosíme o instalaci zábradlí v ulici Nová Šarka, protože návštěvnici, protože zde na zelené ploše běžně a každý den arogantně a nezodpovědně parkují klienti Clubu Bublinka (plavecké centrum). Přitom místo k parkování je v ulici Vlastině, ale řidič jsou jen líní a parkují, kde chtějí, protože zde nebydlí!

Předem děkuji za instalaci zábradlí na místě viz fota.

oznámeno: 30.07.2011
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
03.08. - 09:04 • Nízké zelené zábradlí podél okraje vozovky stanovíme, po projednání s PČR, ještě v tomto týdnu.


oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:19 • Předmětné zábradlí stanovil ÚMČ Praha 6 dne 3.8. 2011 k vyhotovení Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Termín realizace byl stanoven do 30.9. 2011. Příčinu zdržení TSK neznáme.
náhled souboruopětovná reklamace
A dál? Jak to dopadlo? Kanál je stále ucpaný? Termín vyřešení? (výsledek, termín, odpovědnost?)

reklamace
Ucpany kanal
na krizovatce Vlastina a Evropska je ucpany kanal.   oznámeno: 30.07.2011
====================
kanál je stále ucpaný. Foceno dnes (19.8.2011), voda je všude a nejde ani přejít přechod pro chodce. Je tam nový rybník, protože sklon vozovky nejde ani do kanálu.

oznámeno: 22.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08. - 08:47 • Dnešního dne byla provedena urgence u Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Bylo přislíbeno urychlené zjednání nápravy.
24.08. - 08:48 • Děkujeme za upozornění


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:27 • ucpaný kanál se nachází o poznání dále, než uvádíte ve své MMS, nicméně i přes tuto skutečnost zajistila dodavatelská firma jeho vyčištění. Konkrétní vyjádření dodavatelské firmy, Vám zasíláme na Vaší emailovou adresu.
náhled souboruulice Litovická
Takhle se opravuje chodník. S prominutím pěkná prásárna a nehorázné vyhazování veřejných prostředků!


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 17:15 • Z přiložené MMS je zcela zřejmé, že oprava chodníku byla provedena velmi neodborně a neesteticky. Jednalo se však o dočasné provizorní řešení. V rámci probíhajících výkopových prací a plánovaného chodníkového programu, zde bude proveden definitivní, nový povrch chodníků v celé délce.
náhled souboruOpět Brodecká ulice
obrubník (podotýkám, že již bylo hlášeno dříve)

oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.10.2011 » 13:34 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruStavební práce - Brodecká?
v ulici Brodecká je tímto způsobem usklaďnovaná zemina? Kdo následné očistí komunikaci? Jak je zvykem, tak úklid do původního stavu nikdo kontrolovat nebude a bezpečnost osob a ochranu životní prostředí taky ne (viz složené betonové panely a hromada zeminy, které nejsou vůbec označeny nebo ohrazeny)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 10:10 • Pozemky mezi ulicí Brodeckou a Ruzyňskou tedy pozemky č.parc. 26/14 - 26/23 k.ú. Liboc jsou ve vlastnictví fyzických osob ( členů společenství vlastníků přilehlých nemovitostí).Ty rozhodují o způsobu využití a údržbě pozemků. S případnými podněty a připomínkami je možné se obracet na jednotlivé výbory SVJ.
náhled souboruZarostle kere - odboru zivotniho prostredi Praha 6
rada bych upozornila na velke mnozstvi zarostlych keru a krovi mezi Kladenskou a Africkou ulici (hned pod nakupnim strediskem Billa - zastavka Sidliste Cerveny Vrch).

oznámeno: 28.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:35 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Keře, které jsou na pozemcích spravovaných ODŽP ÚMČ Prahy 6 budou během období vegetačního klidu upraveny.
náhled souboruchodník
Dobrý den zasílám tři fotografie chodníku,který spojuje Radčinu ulici s Vlastinou.Takto to tu vypadá již několik let. Projet tudy s kočárkem je pro maminky utrpení a také pro staré lidi je chůze po tomto chodníku nebezpečná.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:14 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboružádost
máme vyhražené invalidní stání v ulici Banskobystrická 3 a chtěli bychom si zažádat o obnovu vodorovného značení, jelikož však je v místě porušená vozovka ( viz přiložené fotografie ) nelze značení obnovit, navíc ani jeden z oslovených podniků, včetně TSK neprojevil o opravu vozovky zájem, jde o poškození tak 1,5 m krát 1 metr.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:20 • Žádost o oopravu poškozené komunikace byla předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
10.10.2011 » 14:59 • vyjádření TSK hl.m. Prahy:Dobrý den, závada na komunikaci bude zařazena do plánu oprav běžné údržby komunikací. V současné době opravujeme pouze havárie a to v omezeném množství, dle přidělených finančních prostředků.
náhled souboruproblém
Dobrý den, v příloze zasílám fotografie cesty, po které denně chodím z
ulice Radčina do ulice Vlastina na autobus. Tato cesta vede kolem hotelu
Radegast a už nyní je zcela neschůdná pro kočárky, příp. starší či hůře
se pohybující lidi. V zimních měsících, když je pokryta sněhem, příp.
ledem, stává se cesta po ní velkým dobrodružstvím. Pokud by byla možná
náprava, byla bych velmi ráda. Děkuji


oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2011 » 13:34 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboruUvolněná dopravní značka
Upozorňuji na uvolněnou dopravní značku (přechod pro chodce) v Matějské
ulici za křižovatkou se Šáreckou.


oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:21 • Informace o poškozeném dopravním značení předána správci komunikace - Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruChodník v Ankarské ulici naproti benzince

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:15 • Lavičky budou v dohledné době opraveny.děkujeme za upozornění.
náhled souboruzábradlí
v ulici Wolkerova před nedávnem přestavovali dům na sídlo ČIŽP. Část rezavého lešení však nechali svařené na zábradlí tímto nevhodným způsobem. Mohl by s tím někdo něco udělat? Takto je to nebezpečné pro chodce i motoristy.

oznámeno: 23.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 07:49 • Děkujeme za upozornění. Vzhledem k tomu, že již není prokazatelné, kdo takto pozměnil zábradlí, problém předáme vlastníkovi komunikace, kterým je TSK Praha .
náhled souboruulice Zaverka
Ulice Zaverka, travnate plochy u chodniku, prosime o udrzbu nebo o informaci komu nalezi sprava techto ploch. dekuji

oznámeno: 21.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.09.2011 » 10:13 • Údržbu travnaté plochy zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která má bohužel na údržbu zeleně již velmi omezené finanční prostředky. I přes tuto skutečnost uvedenému subjektu předáváme MMS k vyřízení.
náhled souborudopravní značení
Značka informující o měření zakrývá značku hodnoty omezené rychlosti. Ulice Střešovická směr do centra v blízkosti U hradeb.vodojemu

oznámeno: 18.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:25 • Viditelnost popisovaného dopravního značení byla prověřena při místním šetření a kontrolní jízdě. Šetřením bylo zjištěno, že instalované dopravní značení je z pohledu přijíždějících řidičů dostatečně zřetelné, je vidět včas a ponechává řidičům dostatečný časový prostor na případnou korekci rychlosti vozidla.
náhled souboruauto v pesi zone na Petrinach
muzete pozadat ridice, aby nejezdil pesi zonou pod ulici Krasneho? dekuji


oznámeno: 15.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:38 • Městská policie byla požádána o zvýšenou kontrolu ve Vámi uváděné lokalitě.
náhled souboruJugoslávských partyzánů - chybějící přechod pro chodce
Prosím o vyjádření, zda Praha 6 chystá instalaci přechodu pro
chodce, spojující chodník s nově vzniklou tramvajovou zastávkou
Zelená v ulici Jugoslávských partyzánů.


oznámeno: 11.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.09.2011 » 14:53 • Dobrý den, přístup na tramvajovou zastávku "Zelená" je zajištěn přes signalizaci v křižovatce Jugoslávských partyzánů - Zelená a na druhé straně nástupních ostrůvků směrem k ul. Čínská je vytvořeno tzv. místo pro přecházení. K dnešnímu dni nemáme žádné nformace o tom, že by se mělo vytvářet další místo pro přecházení.
náhled souborudopravní značka
v příloze posílám fotografii zobrazující prohozené dopravní značky zákaz stání s dodatkovou značkou začátek a konec zákazu, umístěné v ulici V.P.Čkalova u školy, na křižovatce ulic Z.Wintra a V.P.Čkalova.  Žádám okamžitou nápravu uvedeného stavu. Městská policie totiž ihned začala rozdávat oznámení o přestupku za stěrače všech parkujících vozů.

oznámeno: 07.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.09.2011 » 09:55 • Děkujeme za upozornění, dopravní značení bylo uvedeno do souladu se stanovenou úpravou silničního provozu.
náhled souboruhanspaulka
chtěl bych touto formou poděkovat pracovníkům ÚMČ Praha 6 za vzornou péči o zeleň v úseku okolí ZŠ Sušická a tzv.zámečku.Po jarním rozpačitém začátku nyní probíhá sekání travnatých ploch,ale i úklid a ostatní údržba zeleně v pořádku.Možná by se vyplatilo pořízení lepší zahradnické techniky aby sekání bylo efektivnější.

oznámeno: 27.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.08.2011 » 13:33 • V srpnu 2011 byl pořízen pro zajišťování těchto prací traktůrek z řady AMA. Není určen pouze pro seč trávy, ale i pro celoroční využití - například odklízení sněhu (systém umožňuje namontování radlice na sníh).

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2280&crc=9760c6b63dfd5616bef88f294a8acc52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz