Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 22612280 z celkového počtu 2595 vyhovujících záznamů.

náhled souboruHřiště v Soborské ulici
Vyfocená dvířka na hřiště v Soborské ulici nejdou zavírat – chybí zobáček,  takže klika není funkční – děti tak mohou vyběhnout hned na silnici.  Prosím o rychlé řešení, hřiště bývá plné dětí.

oznámeno: 22.05.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborujak dlouho ještě?
Tento prostor před OD Šárka na Červeném vrchu sloužil trhovcům. V současné době je bezprecedentně zneužíván k parkování. Příjezd pouze po chodníku a několikrát jsem byl svědkem, že řidič si neomaleně vynucoval mezi chodci průjezd. Pokud je policie totálně nevšímavá k takovým a podobným "malým" nešvarům, tak si mohou zodpovědní činitelé tohoto státu marně lámat hlavy tím, jak zvýšit bezpečnost na silnicích. Děkuji že jste (doufám) věnovali pozornost tomuto podnětu.

oznámeno: 13.05.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku
  postup řešení:
14.09.2009 » 11:02 • Pozemek před OD Billa na Červeném vrchu je v majetku MHMP a nebyl svěřen do správy ÚMČ Praha 6. Na katastru nemovitostí je tato plocha vedena jako „ostatní komunikace“, takže její případné využití jako parkoviště nekoliduje s jejím zařazením. O tom, jakým způsobem bude plocha využívána musí rozhodnout vlastník, případně musí provést takové úpravy, aby bylo možno záměr naplnit naplnit.
náhled souboruVrak na rohu ulic U zemepisneho ustavu a Roosveltova
zasílám fotografii vraku automobilu, který se nachází na rohu ulic U zemepisneho ustavu a Roosveltova. PS: Děkuji za odpověd co se týče vraku v parku Struhy - byl odtažen a nepořádek částečně uklizen. Ale i tak bych se chtěl zeptat zda-li neplánujete nějakou revitalizaci parku, jelikož park není zrovna v nejlepším stavu, myslím tím cesty, atd.

oznámeno: 27.04.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
30.04.2009 » 09:28 • Vrak byl nahlášen Správě služeb. Obnova parku Struhy ve stylu japonské zahrady je v současné době ve fázi projektové přípravy.
náhled souboruZadost o odstraneni vraku z parku
zadam timto Mestskou cast Praha 6 o zajisteni odstraneni vraku vozidla z parku mezi ulicemi Ceskomalinska, Na Marne a Chitusiho. Tento vrak (ani jakekoliv pojizdne vozidlo) nema v parku co delat, nejedna se o parkovaci plochu.
Jako doklad stavu prikladam fotografie z 17.4.2009.

oznámeno: 19.04.2009zahájeno řešení: 21.04.2009
stav:  vyřešeno 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
21.04.2009 » 14:59 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
22.04.2009 » 09:29 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
22.04.2009 » 09:30 • Dle informace podané Správou služeb bude vrak odstraněn již v nejbližších dnech.
24.04.2009 » 08:54 • Vrak byl odtažen.
náhled souboruParkoviště
U ulice "U Silnice", která vede za potravinovými sklady se nachází parkoviště, které by zasloužilo doslova vyluxovat a precizně vyčistit. Jsou na něm také asi 2 vraky aut a spousta odpadků, které jsou i v jeho bezprostředním okolí. Je tam také vidět neudržovaný chodník. Dále na bývalém travnatém hřišti se nachází v jeho rohu otevřená šachta, na kterou již někdo upozorňoval, ale uzavřeli jenom díru do kanálu. Mimochodem jsou tam také odpadky viz fota. Prosím o posbírání odpadků úklidovou četou a následné osobní překontrolování, protože jinak to nebude dotáhnuté.


oznámeno: 08.04.2009uzavřeno: 27.04.2009
stav:  vyřešeno 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
28.04.2009 » 15:03 • pozemky č.parc. 2951/1,2933/1,2933/2 ostatní plocha (způsob využití zeleň) a pozemek č.parc. 2931 ostatní komunikace (parkoviště) katastrální území Ruzyně, jsou ve vlastnictví fyzických osob. Nejedná se tedy o veřejné plochy, ale o soukromé pozemky v osobním vlastnictví. Údržbu těchto pozemků lze provádět pouze se souhlasem majitelů. Přesto úklidová četa ÚMČ zajistila jednorázový výsběr odpadků a pracovníci oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí , ještě před lokální MMS, náhlásili vraky vozidel městské policii a kryt kanalizace PVK.
28.04.2009 » 15:03 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
28.04.2009 » 15:03 • předáno: Městská policie Prahy 6
náhled souborudira na krizovatce silnice brodecka a stochovska nebyla opravena

oznámeno: 08.04.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNepořádek
Dobrý den chtěl bych nahlásit 2 černé skládky v prodloužení ulice Zeyerovy aleje, ve směru od plocho.stadionu dolů do Břevnova 1. skládka je u plotu za cedulí na stadionu na souřadnicích gps (přibližně:Loc: 50°4"57.932"N, 14°21"0.499"E) a druhá je nad druhé straně cesty na souřadnicích (gps:Loc: 50°4"57.172"N, 14°21"0.66"E) v příloze zasílám fotografie obě jsou foceny z cesty.

oznámeno: 30.03.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPřístup do obory Hvězda
vážím si toho, jak se Praha 6 i magistrát Prahy stará o zeleň. Magistrát vynakládá velké finance na obnovu obory Hvězda a zdi, kterou je obora ohraničena. Bohužel přístup do obory ze strany Ruzyně, branou z ulice Jinočanská, není příjemný a po dešti je téměř nemožný. Bylo by možné zahrnout do Vaších plánů úpravu terénu v tomto místě?
Prostor před branou do Hvězdy z křižovatky Ruzyňská - Jinočanská vypadá, že by také potřeboval úpravu.


oznámeno: 20.03.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruDoplnění popelnic na tříděný odpad
Před naším domem (Na Petřinách 1867/25) jsou umístěny popelnice na tříděný odpad. Každou neděli to vypadá u popelnic tak, jako na fotografii, kterou přikládám. Vypadávající papír je rozfoukán větrem do okolí a vzniká tak nepořádek, který znepříjemňuje život obyvatelům nejen našeho domu. Protože zájem o třídění odpadu je zjevně větší než bylo očekáváno a kapacita jedné popelnice na papír nestačí, navrhuji umístit další popelnice na třiděný odpad do blízkého okolí.

oznámeno: 15.03.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.03.2009 » 12:46 • Vážený pane, kontejnery na tříděný odpad jsou hrazeny z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy. Pracovnice odpadového hospodářství MČ Praha 6 pouze určuje vhodné místo pro nová stanoviště (pouze pro nově dostavěné obytné objekty) a navýšení četnosti vývozu. Při kontrole bylo zjištěno, že v této lokalitě je skutečně nedostatečná četnost vývozu, jak u kontejneru na papír, tak i na plasty. Po konzultaci s Magistrátem bude v nejbližší době požádán odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o navýšení četnosti vývozu. Věřím, že nám bude v blízké době vyhověno.
náhled souboruKrajnice ulice Kanadská
posílám obrázek krajnice v Kanadské ulici. Ve všední dny zde parkuje velké množství aut (obrázek je focen v sobotu) z blízké administrativní budovy (je vidět na fotografii), které postupně vytvořily v krajnici cca 30 cm hluboký příkop.
Pokud má tato plocha sloužit k parkování vozidel, bylo by dle mého názoru potřeba nějakým způsobem provést zpevnění krajnice, případně vytvořit a vyznačit prostor pro parkování vozidel.


oznámeno: 15.03.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZrezavělé sloupy el.osvětlení ul.Vlastina
Posílám foto jednoho z mnoha zanedbaných, nevzhledných sloupu elektrického osvětlení ve Vlastině ulici. Tyto zrezivělé, občůrávané a některé i polepené sloupy jsou posledních několik let paradoxně z jara hezky vyzdobené kytkami. Mám však zato, že by investice do kytek a jejich údržby mohla raději nahradit investice do nových nátěru v nějaké přijatelné barvě. ( Ideologické šedi v Praze 6 je až přespříliš..). Kazí to celkový dojem jinak pěkně zrekonstruovaného sídliště Dědina.

oznámeno: 12.03.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKaluže v ul. Parašutistů
Dne 1.2.2007 jsem pomocí „Lokální MMS-ing“ oznámil, že v ulici Parašutistů 632/12 se tvoří nepříjemně velká kaluž. Tato zpráva má č. 260 a je uveřejněna na stránce https://www.praha6.cz/mms/. Přestože dne 6.2.2007 bylo zahájeno řešení, dodnes se nic nestalo. V tomto období opět nejde vystoupit z auta suchou nohou a podezdívky oplocení – soukromý majetek přilehlých domů je stále devastován vodou z kaluže.

oznámeno: 06.03.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
27.03.2009 » 08:26 • Vyjádření TSK hl.m.Prahy - bude opraveno do května 2009.
náhled souboruVrak auta v parku struhy
Toto vozidlo nacházející se v parku zvaném Struhy ( u potůčku) již od listopadu minulého roku toto místo hyzdí. Správa služeb MP si vozidla všimla až 19.ledna. Nechápu, že vozidlo vzhledem k jeho stavu není už dávno odtaženo. Okolo vozu jsou střepy a nepořádek.
Doufám, že až uplyne zákonná lhůta pro "žlutou samolepku" bude i okolí upraveno.
Ale jen tak mimochodem celková úroveň úklidu tohoto parku je katastrofální. V neposlední řadě právě probíhající odstraňování keřů a stromků, kterému také moc nerozumím. Třeba tam kde by to bylo potřeba jako jsou zarozstlé nové lampy tak učiněno nebylo.

oznámeno: 05.03.2009
stav:  vyřešeno 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
24.04.2009 » 09:07 • Vrak byl již odstraněn a nepořádek uklizen
náhled souboruNesvítící semafor pro chodce
Chtěl bych upozornit na nesvítící zelené panáčky na semaforech pro chodce na křižovatce ulic Evropská a Na pískách (zastávka tram. Bořislavka). Na jednom semaforu také chybí stříšky nad světly.


oznámeno: 05.03.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.05.2009 » 18:45 • Závada byla v rámci kontrolní činnosti správce (ELTODO) odstraněna.
náhled souborustanice tram. Baterie ul. K Petrinam
stanice tram. Baterie ul. K Petrinam smer do mesta.

oznámeno: 04.03.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
11.03.2009 » 15:47 • Podnět byl dne 11.3. předán odpovědnému správci (TSK hl.m. Prahy) k zajištění nápravy.
náhled souboruodpadky
Dobrý den, prosíme o nápravu, případně předání odpovědnému subjektu.
Bydlíme nedaleko metra Hradčanská. Chápeme, že nás čekají cca 3 roky života na stavbě- hluk, prach, bláto.
Je to nepříjemné, ale je to tak. Nicméně jde o oblast s nejvyšším nájemným v republice a některé ulice (Pod Kaštany, Muchova...) vypadají hrozně- rozbité chodníky, odpadky, které jsou u všech stromů a na chodních (což vede k tomu, že i další lidé se neobtěžují do odpadkového koše nebo uklidit po svém pejskovi, stahují se sem bezdomovci...)
Myslíme si, že pro život lidí v této oblasti i pro desetitisíce obyvatel Prahy 6, kteří tudy denně projdou na metro, autobus nebo tramvaj by se dalo dělat víc. Zdá se nám, že o úklid této oblasti se nikdo nestará - viz fotografie. Nevíme jestli je to věc obce, Metrostavu, Českých drah, Technických služeb???


oznámeno: 20.02.2009
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.03.2009 » 14:32 • Zobrazená plocha je tč. staveništěm (Městský okruh). Na nepořádek jsme upozornili hlavní dodavatele stavby (METROSTAV, HOCHTIEF), se žádostí o provedení úklidu.
náhled souboruPuskinovo namesti
Takhle vypada detske hriste a frekventovane misto pro pesi po kazdem desti

oznámeno: 20.02.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruneodklizeni snih -jeste jedno
Ulice Na krutci ve Vokovicich je velmi zacpa, a kvuli stopani do kopce muze byt velmi nebezpecne ve snih.  Uvidite ze tam je neodklizeni snih. Tato situace bylo vcere, a bohuzel taky dneska (17.2, 09.15).


oznámeno: 17.02.2009uzavřeno: 19.02.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
19.02.2009 » 09:04 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
19.02.2009 » 09:04 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruneodklizeni snih
Ulice Na krutci ve Vokovicich je velmi zacpa, a kvuli stopani do kopcemuze byt velmi nebezpecne ve snih. Bohuzel dneska ve 09.15, uvidite ze tam je neodklizeni snih.


oznámeno: 16.02.2009uzavřeno: 19.02.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
19.02.2009 » 09:06 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
19.02.2009 » 09:06 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruvrak
Nešel by odstranit vrak na ulici Ulrychova na petřinách?

oznámeno: 08.02.2009
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2260&crc=029854c147b262d13a3cd4384db7d2fb ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz