Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 22012220 z celkového počtu 2877 vyhovujících záznamů.

náhled souboruÚdržba zeleně v ulici Bubeníčkova
chci požádat o posekání trávníku před vchody č.p. 1810/10 a 1811/8 v ulici Bubeníčkova na Petřinách, který letos posekání zcela unikl. Dále již několik let potřebují ostříhat keře tamtéž, které jsou jednak převěšené do chodníku, zejména pak ale do ulice kde z nich opadávají listy apod. na auta parkující v ul. Bubeníčkova.

oznámeno: 15.06.2012uzavřeno: 20.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.06.2012 » 12:31 • Pozemky kolem domů čp. 1810 a 1811 má v nájmu Bytové družstvo. Na základě nájemní smlouvy by BD mělo zajišťovat úklid a seč daného pozemku.Co se týká keřů - tak jejich úpravu má na starosti ODŽP ÚMČ Prahy 6 - bude posouzen jejich stav a dle potřeby budou během zimního období prořezány.
náhled souborupropadlý chodník
v ulici Pod Novým lesem je cca 50m od jejího začátku ze směru od ulice Na Petřinách velká díra v chodníku zakrytá pouze prknem. Stav je důsledek zanedbání ze strany majitele plotu, svah pod chodníkem je zhroucen a v současné době hrozí, že zde může dojít k úrazu. Můžete místo zabezpečit, nebo vyzvat majitele k opravě?

oznámeno: 14.06.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.06.2012 » 08:24 • S ohledem na skutečnost, že k poškození chodníku došlo pravděpodobně ze sousedního pozemku, který je v soukromém vlastnictví, bude tuto skutečnost řešit odbor výstavby místním šetřením (s využitím možnosti zjistit skutečný stav z přilehlého pozemku) za účasti vlastníků tohoto pozemku a správce poškozeného chodníku. Teprve na základě zjištěných skutečností může stavební úřad přijmout příslušná opatření ve smyslu stavebního zákona.
náhled souboruchodník Střešovická
prosím o prořezání křovin, které brání využití chodníku v ulici Střešovická. Jedná se o část ulice mezi ulicí Pod Novým lesem a zahradnickým centrem Chládek.

oznámeno: 14.06.2012uzavřeno: 22.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.06.2012 » 13:16 • Větve přesahující na profil chodníku se nacházejí na pozemku ve správě Technické správy komunikací. Uvedený subjekt jsme vyzvali k úpravě dřevin. Ta bude provedena v nejbližším možném termínu. Děkujeme za upozornění
náhled souboruzakaz vjezdu ke koupalisti Petynka
na komunikaci vedouci k parkovisti u koupaliste Petynka je zakaz vjezdu jak se mam k parkovisti dostat?

oznámeno: 14.06.2012uzavřeno: 02.07.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.07.2012 » 17:40 • Vážený pane, Vámi poptávané parkoviště není určeno návštěvníkům koupaliště. Pro ně je zřízeno parkoviště na ploše bývalého autobazaru, vlevo od Vámi zachycené značky.
náhled souboruBMW v ul. Pod Bastami
Toto BMW v ul. Pod Bastami uz pres rok nepopojelo a zda se, ze ho nekdo odstavil.

oznámeno: 04.06.2012uzavřeno: 06.06.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
06.06.2012 » 15:53 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze této organizaci zasílat i přímo na email
náhled souboruOpět tzv. "tříděný" odpad u parku v Lotyšské ulici
stav skládky založené obecním úřadem P6 v neděli 27.5.2012 v 19 hod.
A toto smetiště u parku se neustále opakuje a nejde jen o občasný jev. Rozhodně každou neděli a i v průběhu týdne - jak plyne z předešlých mých 5 mms zpráv. A vaše vyjádření vůbec nic neřeší.

Cituji vaše vyjádření:
"Pro každého slušného, průměrně inteligentního občana je zcela jasné, že odpad lze dávat jen do nádob. Těm, kteří jsou bezohlední, žádná cedule se zákazem odložit odpad mimo nádobu nezabrání.Hlavní problém tedy není ani organizační ani technický, ale jednoznačně tkví v lidském faktoru."

K tomu mohu říci, že kdo je slušný , tak bude třídit odpad i odnášet ho do nějakého centrálně kontrolovaného místa mimo rezidentní obytnou část příp. tam kde obaly (papír, plasty,sklo) získal. To je k prodejnám (viz např.BILLA bez stanoviště tříděného odpadu (TO) . Rozmístěním stanovišť TO na skoro každý roh se jen podbízíte těm bezohledným, kteří se nenamáhají ani přejít k dalšímu blízkému TO a zanechávají smetiště. Kromě lidského faktoru, je to tedy problém organizační a technický, protože bez založení tohoto TO obvodním úřadem P6 by ani bezohlední lidé na tomto místě sami smetiště nezaložili.
Je s podivem, že TO nejsou pod okny pracovníků OÚ P6 - pak by patrně problém byl řešen.
I podle vašeho vyjadření: "Obě stanoviště u parku Lotyšká patří mezi nejproblematičtější na území Prahy 6" .

Z toho plyne návrh: toto stanoviště TO zaneřáďované již 10 let zrušte. Nejbližší TO u křižovatky Terronská x Lotyšská je poloprázdné a slušní občané tříděný odpad odnesou tam, či do dalších v okolí (když odmítáte umístit TO u velkoprodejny BILLA).

Děkuji za skutečné řešení a ne jen slovní odpovědi.

oznámeno: 28.05.2012uzavřeno: 31.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.05.2012 » 13:20 • Rozmístění stanovišť na třídený odpad má určitá pravidla a musí splňovat určité požadavky bezpečnostní a dopravní. Není snadné takováto místa najít. V lokalitě Lotyšská bohužel jiná možnost než tato neexituje. Proto stanoviště zůstanou na místech, na kterých se nacházejí.
náhled souboruŘev motorů ze Strahova celý víkend
Kdo povolil akci, při které řvou motory a kvílejí pneumatiky do dalekého okolí Strahova? Víkend 19.-20.5.2012, v sobotu do nočních hodin!

oznámeno: 22.05.2012uzavřeno: 31.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.05.2012 » 13:46 • Dobrý den, jednalo se o závody provozovale DRIFT KLUB v AČR. Vzhledem k tomu, že závody probíhaly na pozemcích Magistrátu hlavního města Prahy, nájemní smlouvu s provozovatelem vydával konkrétně odbor evidence, správy a využití majetku MHMP. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy a životního prostředí evidoval více stížností na předmětnou akci, byly stížnosti postoupeny Hygienické stanici hl.m. Prahy.
náhled souboruTzv. "tříděný" odpad u parku v Lotyšské ulici
Přikládám fotografii z 17.5.2012 z 18hod., kde je stav skládky u stanoviště tzv."tříděného" odpadu u parku v Lotyšské ulici. O tomto místě TO dostávám od obecního úřadu jen odpovědi, že je vše v pořádku.(viz předešlé mms)

Základní problém je, že OÚ nikde nezveřejnil u všech stanovišť tříděného odpadu (TO), že jakékoliv odkládání čehokoliv mimo kontejnéry je zakázáno !! Takže si každý myslí, že co přinese,může odložit i vedle.
( A odvolávání se na obecně platné vyhlášky o znečišťování veřejných ploch není dostačující, protože tato místa TO jako speciální skládku založil obecní úřad.)

oznámeno: 22.05.2012uzavřeno: 23.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.05.2012 » 17:35 • Obě stanoviště u parku Lotyšká patří mezi nejproblematičtější na území Prahy 6. Proto je jim věnována ze strany svozové společnosti zvýšená kontrola. Přesto neukázněnost občanů dosahuje takových rozměrů, že i přes veškeré úsilí i vysoké četnosti vývozu nádob dochází občas ke stavu, který je na fotografii zachycen. Pokud je takovýto stav zjištěn - ať na základě kontrolní činnosti oddělení inspekce ODŽP nebo na základě upozornění občanů, je zjednána okamžitá náprava - stejně jako dne 23.05.2012 na základě tohoto MMS-ingu. A to i v případech, kdy se nejedná o chybu v provedené práci svozové společnosti, ale prokazatelně o naprostou lidskou bezohlednost těch, kteří tento nepořádek způsobují. O spolupráci byla požádána i Městská policie. Pro každého slušného, průměrně inteligentního občana je zcela jasné, že odpad lze dávat jen do nádob. Těm, kteří jsou bezohlední, žádná cedule se zákazem odložit odpad mimo nádobu nezabrání.Hlavní problém tedy není ani organizační ani technický, ale jednoznačně tkví v lidském faktoru.
náhled souboruUcpana Evropská z centra na Nadr. Veleslavin
Nešlo by prosím z červeného vrchu na nádraží veleslavin vyhradit také pruh pro autobus, aby MHD nemuselo čekat v zácpě spolu s auty? Zdržení je tam cca 25 minut.
Velmi chválím situaci v opačném směru, kde ma autobus přímo dedikovaný pruh.

oznámeno: 17.05.2012uzavřeno: 03.07.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.07.2012 » 11:28 • Váš podnět ke zřízení vyhrazeného pruhu pro autobusy jsme předali Magistrátu hl.m. Prahy, neboť na komunikaci Evropská není MČ Praha 6 zmocněna k výkonu státní správy. Za stávajícího stavu, kdy v tomto směru není komunikace dotčena stavební činností, nevidíme pro požadovanou úpravu důvod.
náhled souborunarušené dlážděné chodníky Raizova roh Eliášova a Uralská 3/5
za nemalé prostředky se realizuje chodníkový program a rekonstrukce ulic v Bubenči – a nikdo se nevěnuje reklamaci práce dlaždičů - málo „utažené“ kostky nebo drobným opravám, než jejich rozsah přeroste ve větší opravu, která „se vyplatí“. uvádím dvě místa, kde se rozsah poškození zvětšuje týden po týdnu – roh Raisova a Eliášova a chodník před Uralskou 3 k č. 5. Díky za rychlé řešení . jde o společné finance.

oznámeno: 16.05.2012uzavřeno: 04.06.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.06.2012 » 14:02 • Věc byla postoupena Technické správě komunikací k vyřízení v rámci pětileté záruky na dílo. Opravy a drobná poškození jsou řešena správcem komunikace průběžně.
náhled souboruPoškozená vozovka v ulici Podbělohorská
již více než rok sledujeme zvětšující se poškození komunikace v zatáčce v horní části ulice Podbělohorské - viz foto a mapka v příloze. Poškozené místo se neustále zvětšuje a již je vážným nebezpečím pro řidiče na ulici, která je relativně úzká a v případě mijení již jen osobních protijedoucích aut bez jakékoliv rezervy. Náklady na opravu se z postupujícím poškozením výrazně zvyšují a dochází ke zbytečnému plýtvání veřejnými financemi a navíc je ohrožena bezpečnost provozu!

oznámeno: 13.05.2012uzavřeno: 15.05.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.05.2012 » 08:53 • žádost na opravu poškozené ktajnice byla předána správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souborumost v Divoké Šárce
v D.Šárce, pod Džbánem, je díra v mostě

oznámeno: 09.05.2012uzavřeno: 11.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.05.2012 » 12:18 • děkujeme za upozornění, kontaktovali jsme Technickou správu komunikací hl.m. Prahy,která má poškozený mostek ve správě. ještě dnes bude provedena oprava.
náhled souboruzimni posyp
Po Petřinách stojí občas zapomenuté kontejnery na zimní posyp.

oznámeno: 03.05.2012uzavřeno: 15.05.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.05.2012 » 14:39 • pracovníci odboru dopravy a životního prostředí předali všechny " zapomenuté" nádoby na posyp k odstranění. děkujeme za upozornění
náhled souboruvrak v Zavadilově ulici a rozbitý chodník v ulici U Dejvického rybníčku
před časem jsem se dočetl o možnosti oznámit problémy radnici MČ Praha 6,
tedy bych ji rád využil k oznámení vraku auta SPZ PEH 18-52 v ulici Zavadilova před čp. 29,
toto vozidlo - s prázdnou pneu a pokud dobře čtu i s prošlou STK - viz foto - stojí v této ulici už řadu měsíců, někdy koncem loňského roku si vůz i zapisoval strážmík MP, ale nic dalšího se neděje - snad by se to mohlo vyřešit o něco rychleji než případ obdobn ěodstaveného vozidla o pár metrů níže, které stálo odstaveno více než rok, přitom s nálepkou vyzývající majitele k jeho odstranění už o dkvětna 2011, a odstraněno bylo až před cca měsícem poté, co ho někdo přes noc přesunul doprostřed ulice a otočil napříč...

dále upozorňuji na již dlouhodobě (roky...) havarijní stav chodníku v ulici U Dejvického rybníčku mezi Bořislavkou a Zavadilovou ulicí na straně k Hadovce, kde jsou v chodníku výmoly a nerovnosti rozměrů ohrožujících bezpečnost chodců - zejména za snížené viditelnosti a v zimním období - je-li třeba, mohu pořídit foto a poslat.

oznámeno: 18.04.2012uzavřeno: 23.04.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
23.04.2012 » 17:08 • Vrak vozidla byl nahlášen Správě služeb hl.m. Prahy.
23.04.2012 » 17:08 • Žádost o opravu včetně fotodokumentace byla zaslána správci komunikace TSK.
náhled souboruchodník v ul. Mladčina
v loňském roce jsem zaslala fotografie vozovky a chodníků v ul. Mladčina, Praha 6, Ruzyně. Sdělili jste, že jste je postoupili Pražským komunikacím. Pro doplnění Vám zasílám další fotografie po zimě. Stav chodníků i vozovky se opět zhoršil. Chodcům hrozí úraz, automobily se poškozují. Nevím, jakým způsobem zajistit urychlení opravy, nebo lépe - provedení celkové rekonstrukce. Děkuji předem za pomoc.

oznámeno: 17.04.2012uzavřeno: 18.04.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
18.04.2012 » 16:02 • požadavek na opravu chodníku byl předán správci komunikací.
náhled souboruRozbahněný rybník
při přestup z tram Vozovna Střešovice na zástávku Brusnice jsou v parčíku rozbahněné stezky, lidé chodí okolo po trávě. Za opravu děkuji.

oznámeno: 17.04.2012uzavřeno: 30.04.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
30.04.2012 » 17:51 • V rámci udržovacích prací je uvedená mlatová cesta zařazena k opravě v následujících měsících.
náhled souboruNebezpečná přednost zprava
Na ulici U Silnice platí přednost zprava z ulice Hostouňská, ovšem poměr velikostí komunikací spíše nasvědčuje o opaku. Stejný problém je o kousek východně mezi ulicí U Silnice a Litovická. Navrhuji U Silnice změnit na hlavní silnici a přihlehlým ulicím "dej přednost v jízdě". Děkuji.

oznámeno: 17.04.2012uzavřeno: 03.07.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
03.07.2012 » 11:27 • Stávající řešení Vámi popisovaných křižovatek považujeme za účelné. Přednost zprava je vhodnou formou zklidnění těchto komunikací.
náhled souboruodstavený automobil
Dlouhodobě odstavený automobil bez registračních značek na Nám. Před bateriemi

oznámeno: 06.04.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
12.04.2012 » 15:12 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze této organizaci zasílat i přímo na email  
náhled souborunefunkcni semafor patockova x meziskolska
jiz nekolik let nefunguje semafor na krizeni ulic patockova x
meziskolska, automobilova doprava je protezovana

1) prodleva po zmacknuti tacitka chodcem je neumerne dlouha, cca 30-60 vterin
2) zelena pro chodce pak trva velmi kratko, casto duchodci a matky s
kocarakem nestihnou ulici vubec prejit

prosim z moci uredni vec napravit, ackoliv jiste vec spadna do
pravomoci stk nebo jinyho certa, toto jsou veci ktere by mel magistrat
P6 resit

oznámeno: 05.04.2012uzavřeno: 18.04.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
18.04.2012 » 09:38 • Musíme konstatovat, že váš podnět na nesprávnou funkci světelné signalizace (SSZ) neukazuje. Přechod je propojen do tzv. koordinace s dalšími systémy SSZ v okolí a proto volno pro pěší může být signalizováno pouze v čase, kdy to odpovídá nastavenému programu, tj. tak, aby docházelo k minimálnímu zastavování projíždějících vozidel. Krom toho, pěší mají v tomto prostoru primárně používat nadchod v úrovni Slavníkovy ulice. Úrovňový přechod přes Patočkovu ulici byl ponechán v provozu pouze jako doplňkový.Doba rozsvícení "zeleného panáčka" je zpravidla kratší, než trvá vlastní přechod, neboť je třeba v předstihu zabránit vstupu do vozovky těm pěším, kteří by už v požadovaném čase přejít vozovku nestihli. Pěší, kteří vstoupili do vozovky na "zelenou" a pohybují se obvyklou rychlostí chůze, mohou po rozsvícení "červené" bezpečně dokončit přechod, dříve, než bude uvolněn provoz v kolmém směru. Jenom upozorňujeme, že tato zásada platí pro přecházení úseku mezi dvěma protilehlými sloupky světelné signalizace. Tam, kde je přechod rozdělen do několika úseků (tzv. dělený přechod), je třeba se řídit nastavením signálů jen v právě přecházeném úseku.
náhled souboruNevyužívaný dům na adrese Dejvická 4
Vážení, žádám o vysvětlení, z jakých důvodů je objekt na adrese Dejvická 4 dlouhodobě nevyužívaný. Dle katastru nemovitostí je tento objekt ve správě městské části Praha 6.
Paní starostka Ing. Marie Kousalíková píše ve "slově starostky" na webových stránkách, že MČ Praha 6 bude mít v letošním roce méně finančních prostředků, než tomu bylo v minulých letech...
Nejen po přečtení tohoto sloupku vyvstává otázka, proč MČ nepronajme bytové jednotky či alespoň nebytové prostory tohoto domu a nenavýší tak rozpočet MČ.
Dle územního rozvoje měla být tato nemovitost zrekonstruována v roce 2009. Předpokládám, že nebyly nalezeny finanční zdroje. Z pronájmu za 3 roky mohla MČ získat nemalé finanční prostředky a pokrýt tak část nákladů na rekonstrukci. Dle mého názoru by se měla MČ chovat hospodárně a jít tak příkladem všem občanům.

oznámeno: 03.04.2012uzavřeno: 06.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
06.06.2012 » 15:56 • Objekt v Praze 6, Dejvická 4 Městská část Praha 6 vyklidila (nájemcům byly poskytnuty náhradní byty) z důvodu špatného technického stavu včetně narušené statiky domu, což by v důsledku mohlo ohrozit životy a také majetek případných nájemců. V současné době je předmětem dalšího posouzení, zda bude ekonomičtější variantou demolice stávajícího objektu a výstavba nového či jeho komplexní rekonstrukce. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že objekt je již delší dobu nepronajatý, ale současně Vás ujišťujeme, že se snažíme postupovat tak, aby objekt v co nejkratší možné době mohl opět sloužit občanům městské části.
12.07.2012 » 08:23 • Vážení,děkuji za odpověď, které se mi bohužel dostalo až po dvou měsících. Opravte mě, prosím, mílím-li se, ale ze zákona / na základě pracovní smlouvy by měli volení zástupci lidu i úředníci nakládat s veřejným majetkem hospodárně. Omlouvám se, ale nemohu se zbavit dojmu, že v tomto případě tomu tak není. Více než 3 roky je dostatečně dlouhá doba na nalezení řešení.Ve Vaší odpovědi se zmiňujete o špatném technickém stavu a narušené statice domu, cituji: "Objekt v Praze 6, Dejvická 4 Městská část Praha 6 vyklidila (nájemcům byly poskytnuty náhradní byty) z důvodu špatného technického stavu včetně narušené statiky domu, což by v důsledku mohlo ohrozit životy a také majetek případných nájemců."Zajímalo by mě, jak je možné, že MČ pronajala v tomto domě prostory pro obchod, kde jsou prodávány dětské oblečky a módní doplňky. Může-li skutečně dojít k ohrožení životů vlivem špatného technického stavu a narušené statiky, pak by zde tento obchod neměl fungovat. Denně do tohoto obchodu chodí mnoho maminek s dětmi! Budu-li vycházet z výše uvedené citace, může dojít k ohrožení životů a také majetku pronajímatele.Žádám o zveřejnění rozhodnutí statika, případně odkazy na jednání rady MČ / příslušného odboru, kdy bylo o této věci jednáno.Kopii této zprávy zasílám mnou volené zastupitelce Ing. Arch. Evě Smutné za TOP09, která je členem Komise územního rozvoje.Předem děkuji za odpověď.S pozdravem Novotný

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=2200&crc=9b5ceff2b42f583e890399f04d488b78 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz