Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 18611880 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruvýtluky v ulici České Družiny
prosím o opravu výtluků v ulici České Družiny. Namátkou několik fotografií v příloze .. 

oznámeno: 31.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.06.2015 » 14:17 • Předáno odpovědnému subjektu, kterým je TSK hlavního města Prahy, oblastní správa severozápad, tel. ing. Jitka Pohludková  224 390 775.
náhled souboruzapomenutá značka
Dobrý den, tato zapomenutá dopravní značka je již od listopadu v ulici U Ladronky ( u parčíku). Práce zde žádné neprobíhají.

oznámeno: 31.05.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborupřerostlé keře
Dobrý den, tak jako každý rok narostlo křoví do chodníku v parčíku v ulici U Ladronky x Dvořeckého. To by opravdu nešlo zařídit,  aby  se keře udržovaly průběžně stříháním, bez upozornění ?

oznámeno: 31.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.06.2015 » 07:58 • Vážená paní Petříčková.Ořezání keřů zasahujících do chodníku zajistíme prostřednictvím organizace PRO 6. To, že se keře pravidelně neřežou, je dáno tím, že jsou vedeny jako volně rostoucí keřový porost a jeho úpravy zajišťujeme většinou jen na žádost veřejnosti. V každém případě stav na místě prověříme a pokud to bude možné, pokusíme se v zimním období zajistit nějaké opatření, kterým by se opětovnému přerůstání keřů do chodníku zabránilo.
náhled souboruVrak auta
vrak auta Verdunska 3

oznámeno: 28.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.05.2015 » 12:33 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze zasílat i přímo na email
náhled souborufoto
Pomalovaná informační tabule

oznámeno: 26.05.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.05.2015 » 12:12 • Pospreyované uliční značení bude očištěno v nejbližším možném termínu.
náhled souborufoto
Zastávka MHD v džungli ? Omyl,tato se nachází v Ruzyni...

oznámeno: 26.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.05.2015 » 12:08 • Úprava pozemku v okolí zastávky bude provedena pracovníky organizační složky PRO 6, kterým byl pokyn k sekání zaslán již v minulém týdnu.
náhled souboruZastávka Ruzyně
Zastávka MHD v Ruzyni-nechtělo by to posekat?

oznámeno: 26.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.05.2015 » 12:07 • Úprava pozemku v okolí zastávky bude provedena pracovníky organizační složky PRO 6, kterým byl pokyn k sekání zaslán již v minulém týdnu.
náhled souboruStanice metra Veleslavín
Myslíte,že na této navážce,kterou Metrostav upravil terén u stanice metra Veleslavín,vyroste kvalitní trávník?

oznámeno: 26.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.05.2015 » 12:14 • Plochy zasažené stavbou metra nebyly doposud předány do údržby městské části.
náhled souboruul.Ke dvoru
Býv. sídlo PKVT v ul. Ke dvoru - copak nám tu asi vyroste?

oznámeno: 26.05.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.05.2015 » 14:32 • Na uvedeném místě vyroste nový bytový areál. S ohledem na již vydané stavební povolení přepokládáme, že by realizace započala ještě v letošním roce.
náhled souboruProsím o opravu
Svatovítská 14 Prosím o opravu než se to rozšíří.

oznámeno: 25.05.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
25.05.2015 » 14:37 • Oprava poškozené mozaiky již byla objednána v minulém týdnu. Předpokládáme proto, že oprava bude provedena v nejbližších dnech.
náhled souboruDětské hřiště Královka
Zaplevelené dětské hřiště

oznámeno: 22.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.05.2015 » 13:28 • Odstranění náletových javorů a plevele zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souborufoto Bílá hora
Neudržovaný pozemek na Bílé hoře-Zličínská ulice

oznámeno: 22.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2015 » 08:57 • Posekání přerostlé trávy provedou pracovníci organizační složky PRO 6 v nejbližším možném termínu.
náhled souborulávka z parku Královka na točnu tramvají
Nebezpečná díra ( shnilé prkno ) na lávce vedoucí z parku Královka na občasnou točnu tramvají.

oznámeno: 22.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2015 » 08:50 • Poškozená lávka bude opravena v nejbližším možném termínu.
náhled souboruLavičky Šárka
V Šárce najdete hodně takových laviček, které k odpočinutí nelákají. Zařídit posekání kolem laviček

oznámeno: 20.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.05.2015 » 13:25 • Požadavek na posekání přerostlé trávy a plevele byl předán Magistrátu hlavního města Prahy.
náhled souboruNevhodně zasazené keře těsně u hranice chodníku
Nevhodně zasazené keře těsně u hranice chodníku přerostou obrubník a 
zúží použitelnou šíři chodníku. Jedná se o chodník u Evropské u stanice 
Nádraží Veleslavín. Příště lépe plánovat a dodržovat rozumné odstupy.

oznámeno: 20.05.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.05.2015 » 11:43 • Dobrý den.Výsadba keřů byla provedena v souvislosti s výstavbou metra a autobusového nádraží Veleslavín. Dle dohody byly keře vysázeny ve vzdálenosti aspoň 50 cm od obruby. Jedná se o keře, které by neměly dosahovat velkých rozměrů a v budoucnu budou upravovány řezem, tudíž by němělo k přerůstání do chodníku docházet.
náhled souboruZanedbání péče o zeleň
Zanedbání péče o zeleň ničí majetek. V tomto případě se jedná o 
protihlukovou zeď u Evropské, u stanice Nádraží Veleslavín. Obdobných 
míst je zde více.

oznámeno: 20.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
16.06.2015 » 08:17 • Technická správa komunikací hl.m. Prahy vyzvala vlastníka protihlukové stěny, tj. Magistrát hlavního města Prahy k zajištění ořezu vrby zasahující do této stěny. Po provedení úpravy dřevin zajistí TSK hl.m. Prahy opravu poškozených skleněných vyplní.
náhled souboruKoupaliště Džbán
na základě výzvy Strany zelených na FB zasíláme upozornění na neřešené problémy v našem okolí. Na foto v příloze je vidět rozkládající se zdechliny ryb a odpadky na vodní ploše koupaliště Džbán. Zápach je příšerný. Prosíme o zajištění pravidelného čištění.

oznámeno: 20.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.05.2015 » 13:26 • Závada na odstranění uhynulých ryb včetně celoroční údržby byla předána na MHMP.
náhled souboruParkoviště v ulici Bechyňova
Vážená městská části Praho 6, Prosím o informaci, jakým způsobem mohu vyjet z parkovací řady na chodníku, aniž bych omezil (nedej bože ohrozil) chodce. Také prosím o vysvětlení, co znamená vodorovné dopravní značení, výseky do vozovky, kde stojí druhá řada vozidel? Mám to chápat tak, že pro chodce bude chodník široký 6m a silnice široká méně?


oznámeno: 20.05.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.05.2015 » 12:04 • Vážený pane,informaci, jakým způsobem vyjet z "parkovací" řady na chodníku Vám poskytnout nemůžeme. Problému (i případnému postihu) byste předešel tím, že na chodníku nezaparkujete, neboť parkování na chodníku je umožněno pouze v místech, kde je osazeno dopravní značení které to povoluje (viz Vaše foto). Správně jste uvedl, že došlo k zúžení průjezdného profilu komunikace a vozidla mají parkovat v nově zřízených parkovacích pruzích.
náhled souborufoto
Takhle si údržbu zeleně představuje firma Ns Markéta spol. S R.O. Co s tím radnice může udělat?

oznámeno: 20.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.05.2015 » 17:57 • Odbor dopravy a životního prostředí požádá vlastníka pozemku o provádění řádné údržby zeleně.
náhled souborukontejner na plasty ve Šmolíkově
Posílam fotku častého stavu kontejneru na plasty ve Šmolíkově ulici na Dědině. Takto (i húře) vypadá i 3-4 dny. Chtělo by to buď přidat ještě jeden kontejner na plasty, nebo zvýšit frekvenci svozu, a nebo nejlépe vytvořit v okolí další místo na tříděný odpad, tak aby zbytečně nekončil v běžných popelnicích. Málokdo se totiž s odpadem vrátí zpět domů...

oznámeno: 20.05.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.05.2015 » 10:57 • Děkujeme Vám za upozornění na tuto skutečnost. Na základě Vašich informací necháme stanoviště tříděného odpadu monitorovat pracovníky oddělení čistoty a pořádku. Navýšení četnosti svozu má na starosti Magistrát hl.m.Prahy, který ke každé žádosti požaduje fotodokumentaci dokládající oprávněnost požadavku. Po schválení Magistrátem hl.m.Prahy může pak dojít k navýšení četnosti a úpravě harmonogramu svozu odpadu. To může být záležitost několika týdnů až měsíců. Také záleží na finančních možnostech MHMP. Proto Vás prosíme o trpělivost.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=1860&crc=6b346953e6b3e22eaf995a01f13a4454 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz