Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 17811800 z celkového počtu 2878 vyhovujících záznamů.

náhled souboruZakaz zastaveni Dejvicka
I pres zakaz zastaveni stoji v ulici Dejvicka kazdy den u ostruvku auta bez povsimnuti mestskymi strazniky. Prosim o zjednani napravy.

oznámeno: 14.10.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.11.2015 » 14:58 • Městské části nejsou právně zmocněny k dohledu nad dodržováním pravidel silničního dohledu, proto byl Váš podnět předán Policii ČR a městské policii.
náhled souboruPřechod na Vítězném náměstí
Dobrý den,  omlouvám se, že přikládám pouze ilustrační fotografii ale od otevření Blanky se na “kulaťáku” každý den tvoří kolony a to jen kvůli bezohledným chodcům, kteří považují svoji přednost za absolutní, často se ani nerozhlédnout, nezpomalí, prostě na tento přechod vlezou a svoji přednost si vynutí, auta tu pak stojí a ucpávají celý kulaťák kolem dokola. Díky tomu se tvoří kolony jak na Evropské, Jug. Partyzánů tak na Čsl. Armády
 
Před několika dny jsem tu v ranních hodinách viděl policisty řídit dopravu a chodce, nápad to byl dobrý ale neřeší absenci semaforu, který tu je opravdu potřebný jinak se situace nezlepší. Navíc tu byli jen asi 3 dny a pak už jsem je tu neviděl. Řešením je i smazání přechodu, chodci by samozřejmě přecházeli dále ale už by neměli pocit své neohroženosti a přednosti takže by provoz byl plynulejší a přehlednější. Nejlepší by byl samozřejmě podchod až na metro Dejvická ovšem uvědomuji si, že tohle řešení je dost drahé a hůře realizovatelné.
 
Vím, že se o dobudování semaforu hovoří delší dobu ale doteď jsem nikde neviděl nějaký časový nástin, kdy se tak stane. Zároveň bych se chtěl zeptat, zda bude semafor na obou přechodech (jak ten přímo u kulaťáku, tak ten na druhé straně zastávky), jinak se problém přesune o 30 metrů dál. Děkuji za odpověď


oznámeno: 14.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
25.11.2015 » 14:55 • Vámi popisovaný problém, bohužel, nespadá do gesce MČ Praha 6. Státní správu této, nadřazené komunikační sítě, vykonává Magistrát hl.m. Prahy. Tento byl, z našeho podnětu, vyzván k řešení situace a při jednáních padly i návrhy zmiňované ve Vašem textu. Na jednáních se sice zatím nedospělo k finálnímu řešení, nicméně již nyní lze říci, že případné zrušení přechodu na Svatovítské je pro nás nepřijatelné.
náhled souboruPrůchod Lotyšská - Rooseveltova
Dobrý den, Potěšila mě instalace patníků u průchodu mezi Rooseveltovou a Lotyšskou ulicí, takže se tam konečně dalo snadno přecházet i s kočárkem bez hledání cesty mezi auty. Bylo by možné doplnit bílé pruhy až k chodníku, aby opravdu každý pochopil, že je to místo pro lidi a ne pro auta? Téměř denně tam někdo zaparkuje.

oznámeno: 14.10.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruchodník podél parku - Gymnastická ul. , Břevnov
Dřeviny z parku zasahují do chodníku tak, že se pod nimi nebo vedla nedá téměř projít, stav celého chodníku je katastrofální. Park směrem od chodníku je udržován ve velmi dobrém stavu, dřeviny jsou pravidelně prořezávány, ale to, co přesahuje do chodníku zůstává neprořezáno. Naprosto nepochopitelné.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.11.2015 » 09:03 • Přerostlá zeleň nemůžeme být upravena z důvodu rekonstrukce chodníku. Po jeho opravě bude zjednána náprava.
13.11.2015 » 09:04 • Děkujeme za upozornění.
náhled souboruParkování Veleslavínská
Posílám foto nebezpečného parkování v ulici Veleslavínská (na úrovni autosalonu). Auta jedoucí od Evropské zde v rychlosti vjíždí do protisměru a dochází k nebezpečným situacím (zvláště při výjezdu z ulice Pod Dvorem, kde pro nájezd na Veleslavínskou navíc chybí zrcadlo).Věc by vyřešila cedule zákaz zastavení v nebezpečném úseku, případně nahrazení podélné přerušované čáry podélnou čárou souvislou.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.11.2015 » 14:54 • Problematiku legálního zastavení a stání vozidel beze zbytku řeší zákon o provozu na pozemních komunikacích a k dohledu nad jeho dodržováním je právně zmocněna pouze Policie ČR a městská policie.
náhled souboruChodník Africká
dobrý den posílám foto stavu chodníku na ulici Africká zhruba u ulice Tuniská. Je v plánu oprava? Tu by potřeboval chodník po celé Africké.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.10.2015 » 17:09 • Dobrý den,značně narušený povrch chodníků jsme předali k urgentní opravě správci komunikací. TSK hl.m. Prahy se pokusí zajistit jeho opravu v nejbližším možném termínu.
náhled souboruSchody do Divoké Šárky
Zdravím, schody od konečné tramvaje 26 do Divoké Šárky jsou skutečně již o život.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.11.2015 » 12:53 • Dobrý den,bohužel Vám musíme sdělit, že lesní pozemek č.parc. 1093 k.ú. Liboc , na kterém se schodiště nachází, byl předmětem náhradních majetkových restitucí. Současní majitelé trvají na zachování funkce lesa a nebudou schodiště obnovovat. MČ Praha 6 nemá žádnou možnost, jak jim opravu zdevastovaného schodiště nařídit.
náhled souborukontejnery Dejvicka
Dobrý den, bylo by možné umístit do ulice Dejvická (před č.p.52) kontejner na nápojové kartony o větším objemu než je tato popelnice? Takhle to tu vypadá týden co týden, nehledě na to, že když svoje tetrapaky nevyhodím hned po vývozu, tak nemám šanci. :) Děkuji,


oznámeno: 09.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2015 » 08:00 • Stanoviště tříděného odpadu necháváme sledovat pracovnicí oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnost vývozu, zažádáme na magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Toto navýšení závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici. Předpokládáme, že k navýšení četnosti svozu by mohlo dojít do konce tohoto roku.
náhled souboruOprava lavičky
Dobrý den, chtěla bych moc požádat o opravu lavičky u domu Anastázova 13, viz foto. Lavička je celá ztrouchnivělá a cca 30 let stará, už se na ní nedá skoro sednout, dřevo se rozpadá a je samá tříska, schůdky k laviččce se drolí a zídka je oprýskaná. Snažíme se pozemek u domu udržovat, na jaře bude osázen květinami a lavička (ve vlastnictví P6) v tomto stavu náš vchod hyzdí a navíc ji takto nelze plně využívat. Moc prosím o revitalizaci lavičky. děkuji

oznámeno: 05.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:18 • Dobrý den,poškozené lavičky včetně nového nátěru se pokusíme provést ještě v letošním roce. Pokud by se realizace letos nepovedla, budou práce dokončeny nejpozději na jaře roku přístího.
náhled souboruneschůdné místo -Bělohorská
Dobrý den, tlumočím prosbu jedné starší hůře pohyblivé paní. Toto místo je v zimě při námraze neschůdné, není zde žádné zábradlí a proto není možné se dostat ke schodů do Šlikovy, kde už zábradlí je. Děkuji

oznámeno: 05.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:24 • Dobrý den,velmi rádi bychom vyhověli občanům a zajistili jim bezpečnost chůzi, nicméně s ohledem na stísněné poměry není možné do tohoto prostoru zábradlí instalovat.
náhled souboruŽádáme okamžité zastavení bouracích prací
Toto se nám po celou dobu valí ulicemi

oznámeno: 04.10.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:23 • Dobrý den,technologický postup pro demolici byl odsouhlasen vydáním Rozhodnutí odstranění stavby (souhlas hygienika, odboru státního stavebního dozoru, hygienika nemocnice ... ) a dle tohoto postupu jsou práce řádně prováděny. Zhotovitel zajistil na základě vlastní iniciativy nadstandardní posílení opatření ke snížení prašnosti (další skrápění, zpomalení demolice – postupné dílčí odstraňování konstrukcí atp.), včetně nasazení kropících vozů. V současné době byla demolice ukončena. Před odvozem nabouraného materiálu bude samozřejmě probíhat kropení.Jakékoliv další informace podá Roman Schlaichert, vedoucí oddělení realizace investic- tel.  973 208 303. Inspektoři odboru dopravy a životního prostředí provádí denní kontrolu, z našeho hlediska jsme nezaznamenali žádné pochybení ze strany zhotovitele.
náhled souboruLevý, jižní břeh Džbánu - sídliště bezdomovců
Dobrý den, na základě výzvy na naší facebookové stránce OS Veleslavín: "Rudolf Stein Přepošlete prosím fotky na web Prahy 6 , mms@praha.6 . Během týdne to bude uklizené. Díky" přeposíláme uvedené fotografie. Zajímalo by nás však celkové koncepční řešení, definitivní vyřešení. Připomínáme, že koncem roku uplyne tříletá lhůta, do kdy lze napadnout platnost kupní smlouvy s firmou Molepo, podklady pro zneplatnění smlouvy jsme příslušným odpovědným stranám a ministerstvům dodávali.


oznámeno: 04.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 08:47 • Vážený pane Johne,inspektoři odboru dopravy a životního prostředí pravidelně v průběhu roku monitorují stav pozemků v okolí přehradní nádrže Džbán. Společnost Molepo zajistila v průběhu roku na základě našich výzev seč travnatého porostu, i když musíme přiznat, že práce nebyly provedeny v takové četnosti, kterou by si tato lokalita zasloužila. Pokud jde o četné skládky a brlohy bezdomovců, vznikly vždy na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, nikoliv společnosti Molepo. Po zjištění byly skládky opakovaně uklizeny pracovníky organizační složky PRO 6. Poslední takto rozsáhlý úklid proběhl dne 5.10.2015. Městskou policii jsme požádali, aby v uvedené lokalitě zvýšila dozorovou činnost.
náhled souboruvajglové zátiší
Dobrý den, okolí laviček v parku Ch.G.Masarykové slouží jako odpadiště nedopalků (vajglů). Cestičky okolí laviček není dlouhodobě uklizeno, na děti z MŠ Tychonova, kteří si chodí do parku hrát, působí podboná "vajglová zátiší" jistě inspirativně. Děkuji za nápravu.


oznámeno: 30.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 12:17 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, plocha celého parku bude uklizena nejpozději do 2.10.2015.
náhled souboruStížnost
Dobrý den, v objektu UVN probíhá demolice budovy kdy dělníci neúčinně kropí stavbu, všude v okolí je mnoho prachu, máme jej v autě, na autě, na zahradě i doma. Na ulici se nedá pořádně dýchat. Prosím o zjednani nápravy. Myslím, že dělníci musí kropit demolici více. Prosím o vyrozumění. Děkuji


oznámeno: 30.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 13:39 • Dobrý den,rádi bychom Vás informovali, že odbor výstavby ÚMČ Praha 6 již problematiku zvýšené prašnosti, kterou provází demolliční práce v ul. Stamicova, řeší s vojenským stavebním úřadem. Bližší informace podá ing. Kňap - tel.  220 189 203.
náhled souboruDivoká skládka Šlikova x Heleny Malířové
Mám silný pocit marnosti svého počínání a zbytečnosti těchto stránek...
Stále stejná situace, kterou roky nikdo neřeší :-(

oznámeno: 27.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.10.2015 » 13:43 • Na základě stížností zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti svozu odpadu. Svoz tak bude zajišťován každý den. Také necháme instalovat ceduli o legálním odložení odpadu.
náhled souboruCvičební prvek v parku Ladronka
Prosím o opravu cvičebního prvku (žebřík/špricle v oblouku) v parku Ladronka. Děkuji

oznámeno: 27.09.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
29.09.2015 » 08:58 • Děkujeme za upozornění, ale závada byla nahlášena již v minulém týdnu. V současné době řešíme zajištění opravy fitness zařízení.
náhled souboruPoškozené zábradlí - konec ulice Nová Šárka
konec ulice Nová Šárka, Liboc

oznámeno: 24.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2015 » 12:54 • Dobrý den,oprava poškozeného zábradlí již byla zadána dodavatelské firmě. Předpokládáme provedení opravy v nejbližších dnech.
náhled souboruskladka za hotelem Krystal. ulice Jose Martiho, praha 6, veleslavin

oznámeno: 23.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.09.2015 » 16:16 • Vážený pane Beránku, v tomto případě se neejdná o klasickou skládku odpadu. Odpad pochází z rekonstrukce kotelny, kterou provádí Univerzita Karlova, která je vlastníkem přilehlého hotelu. Odpovědného zástupce hotelu jsme kontaktovali, přislíbil nápravu závadného stavu bezodklad
náhled souboruUlicka v dezolatnim stavu
Dobry den,tzv.Ulicka spojujici ulice Ve Struhach a Cinska,viz.mapka s 
ozn.cervenym bodem 1,je dlouhodobe (ja eviduji 18let...) ve velmi spatnem 
stavu,lide si ZVRTAVAJI NOHY a maminky s kocarky zapasi s terenem. Je to 
frekventovana a krasna ulicka a jeji povrch je nebezpecny a pro ostudu...Zacne
 se o jeji stav konecne nekdo zajimat?? Dekuji!

oznámeno: 22.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2015 » 08:58 • Předáno odpovědnému subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruPark
Dobry den, park sousedici s ulicemi Na Okraji a Sestupna je velmi casto vyuzivan bezdomovci a omladinou. Vysledkem je velice znecisteny prostor (pet lahve, sklo od alkoholu, krabicky od cigaret, atd. Vse viz fitodokumentace. Dekujeme. 

oznámeno: 22.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 13:40 • Dobrý den, pracovníci oddělení inspekce provedli na základě Vašeho podnětu kontrolu celého sadu a přilehlých ploch v ul. Na Okraji. Při místním ohledání bylo nalezeno více ložisek odpadu. Podnět k úklidu byl proto předán pracovníkům organizační složky PRO 6, nicméně dvě místa, kde se nachází největší nepořádek není možné s ohledem na svažitost terénu provést.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=1780&crc=ec69bbc5860bea6c9f496f107acc849f ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz