Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 141160 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souboruZavlažování v mrazu na Dědině
Dobrý den, 

Venku již klesla teplota pod bod mrazu, ale na sídlišti na Dědině stále probíhá každou noc automatické zavlažování trávníku a stejně tak každý den stále funguje fontána u hodin, která nyní způsobuje spíše náledí. 

Oboje je třeba na zimu vypnout, aby mráz neroztrhal trubky. 

S pozdravem 

M. S.

oznámeno: 31.10.2019
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
11.11.2019 » 12:11 • Dobrý den, z důvodu špatného přístupu k ovládání vodních prvků na sídlišti Dědina došlo ke zpoždění jejich zazimování. V současné době jsou fontány i závlahový systém vypnuté.
náhled souboruJIVINY Dotaz k řešení problémů.
Dobrý den ,nevím jestli je vám situace známá. Ale už se to nedá trpět ke to už dlouhodobý problém a píší za všechny z naší oblasti pod Karlovarskou silnicí a ulice (Na Jivinách) a mělo by se stím něco dělat týká se to oblasti (Jiviny Praha-6 Ruzyně). Je tu problém že ulicí (Netřebská) a ulicí (Na Jivinách) si denně zkracují cestu tisíce aut
(PŘÍLOHA OBRAZEK 1). 

A je to zde hodně nebezpečné, v ulici (Netřebská) chybí kus retardéru!!(PŘÍLOHA OBRÁZEK 2) který někdo pořád odmontovavá příloha 2 a 3 obrázek a tím je ulice (Netřebská) válkou mezi řiďiči kdo projede rychleji než tam bude auto z druhé strany aby nemuseli zpomalovat a někdy zbývají milimetry ke střetu vozidel.
Je tu hodně rodin s malými dětmi které se nemohou volně pohybovat aniž by rodiče netrnuli hrůzou jestli se jim něco nestane. Nejhorší provoz je tu od 12:00 do 18:00 kdy si lidé zkracují cestu aby nemuseli stát v ulici (Drnovská) na semaforu směr hostivice (Karlovarská).
Já žijící v ulici Pod Karlovarskou silnicí který vyjede z ulice a jede do ulice na Jivinách nikdo tu nedává přednost i když jsou tu Zpomalovací hrby a je to o střet automobilů když je tady zóna 30km/h a jezdí tu 60km/h a řidiči ani neví a nezajímá je že je tu přednost z prava a bojím se kdy mě kdo sejme nebo kohokoliv ostatního z naší ulice. Budeme moc rádi když rychle najdete nějaké řešení a bude se tato situace řešit aby se to zde bylo klidné jako to bývalo když ulice Netřebská ještě nebyla.
Děkuji za odpověď.
R. V. Pod Karlovarskou silnicí. PRAHA 6 Ruzyně.

oznámeno: 31.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
16.01.2020 » 11:17 • Dobrý den, co se týče poškozeného retarderu, tento poznatek jsme předali správci (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) k nápravě, nicméně v obdobných případech (poškození komunikací, či jejich součástí, včetně dopravního značení) je lépe se obracet na TSK přímo - pro tyto účely má TSK na svém webu www.tsk-praha.cz sekci hlášení poruch a závad. Co se týče nedodržování přednosti na křižovatce Na Jivinách x Pod Karlovarskou silnicí, tak zde máme zónu Tempo 30, která už v metropoli není ojedinělým prvkem a řidiči si tak dozajista jsou vědomi faktu, že v tomto typu zón je přednost zprava základním prvkem dopravního zklidnění. Pro ty agresivnější řidiče jsou napříč ulice Na Jivinách instalovány zpomalovací prahy. Více Radnice zajistit nemůže a už to je jen o dohledu nad dodržováním dopravních předpisů ze strany policie. Co se týče množství průjezdné dopravy, tak byly provedeny 2 krátké dopravní průzkumy ve Vámi uváděném časovém rozmezí, které nepotvrdily zvýšenou dopravní zátěž. Nemáme pochybnost, že nárazově v případě dopravních kongescí na Karlovarské a na vjezdu do světelně řízené křižovatky z Drnovské volí řidiči rychlejší průjezd rezidenční lokalitou (což potvrdil i oslovený rezident), nicméně neděje se tak pravidelně a už vůbec ne od 12 do 18 hodin. Během 15 minut měření projelo ulicí Na Jivinách 5 vozidel, z toho 3 od Karlovarské dolů, která si zjevně nezkracovala cestu, což odpovídá frekvenci 20 vozidel/hod. (1 vozidlo/3 minuty), což je na dnešní hustoty dopravy opravdu velmi nízká hodnota. Druhý průzkum měl takřka totožné výsledky (4 voz./15 min.). Tyto výsledky nebyly překvapivé, jelikož na SSZ křižovatce se netvořily fronty vozidel - řadící pruhy se uvolnily ještě před naskočením červeného signálu "stůj" a tedy řidiči na Drnovské neměli důvod odbočovat do zástavby. Pokud uvádíte, že "by se s tím mělo něco dělat", tak v zásadě to je možné, ale chtěli bychom návrh, na němž se shodne převážná většina místních. S regulací průjezdu zjednosměrněním nemáme právě dobré zkušenosti. Vždy totiž existují 2 až 3 tábory obyvatel. Jeden chce směrnost tam, druhý opačně (oba se smíří s prodloužením dojezdové vzdálenosti domů/z domova) a třetí argumentuje kdo mu proplatí zbytečně projetý benzin a čas (a pokud se trefí zrovna do času kongescí, bude popojíždět až do místa odbočení do lokality - Na Jivinách) a poukazuje na zvýšené emise vlivem většího nájezdu. V daném případě, aby mělo zjednosměrnění efekt, přichází v úvahu pouze směr od Drnovské ke Karlovarské. Asi není nutné měnit směrnost v celé délce alternativní trasy, ale měl by postačit 1 úsek, což zmírní negativní dopady alespoň na část rezidentů. Samozřejmě nejlépe by byl úsek od Drnovské, ale jsou zde i podnikatelské subjekty, takže nejen s ohledem na ně, ale zejména na zbytný průjezd obytnou lokalitou je nutno najít jiný úsek. Řidiči by také začali místo objíždět Unhošťskou, takže zde opravdu nikoliv. Tedy některý z následných úseků s užitím značky "slepá pozemní komunikace". Nabízí se buď Netřebská v úseku Hořelická - Na Jivinách, nebo jeden ze dvou úseků Na Jivinách. S ohledem na jednosměrnost západní části Netřebské by bylo logické, že by se zjednosměrnila i ta navazující (zjednosměrnění Na Jivinách by nutilo vozidla ze západu lokality při odjezdu směr Pražský okruh/Hostivice dojet až na Drnovskou). Pokud se tedy s tímto řešením ztotožníte, proberte se sousedy (všemi dotčenými) a formou petice, kde bude podepsány min. 2/3 obyvatel lokality, požádejte o tuto dopravní úpravu. Je třeba si uvědomit, že dopravní zátěž je záležitostí dopravní špičky a to ještě ne pravidelně, kdežto negativum prodloužení dojezdové vzdálenosti platí 24 hodin denně.
náhled souboruminimální průchozí profil na chodníku
Dobrý den, 

je prosím, možné nějakým způsobem ochránit alespoň minimální průchozí profil na chodníku v případě povoleného parkování automobilů? Na snímku jde o zcela běžný stav z Eliášovy ulice (zde konkrétně úsek Českomalínská - Sibiřské náměstí), kdy je nemožné kvůli "přetahovačům" chodník využít například s kočárkem.

S díky a pozdravem 

P. Š.

oznámeno: 30.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
19.11.2019 » 14:45 • Dobrý den, zde je nutné si určit priority. Chtějí místní obyvatelé komfortní šíři chodníku, kde se budou bez problémů míjet a k tomu pár podélných parkovacích stání, nebo násobně více kolmých stání při zúženém profilu pro chodce? Hloubka zakreslených stání je totiž 4,5 m, což odpovídá podskupině vozidel O1, která odpovídala převážné části tehdejšího vozového parku (kolmo se zde parkuje drahně let). Rozměry nových vozidel však stále rostou, čehož důsledkem je, že stále více jich přesahuje vyznačená parkovací místa. Pojďme se podívat co by se stalo, pokud bychom vytyčili koridor pro pěší v požadované šíři (1,5 m, jež nyní vymezuje vodorovné značení). Na úkor délky parkovacího stání by se umístily tzv. balisety - plastové zelené sloupky průměru 20 cm (ponechme stranou jejich estetický "přínos"). Rázem by ze 4,5 m dlouhého stání zbylo 4,3 m. To však není vše. Normová vzdálenost vozidla od stěny garáže (v daném případě stěnu představuje baliseta) činí 0,25 m. Pak by se vešlo vozidlo délky max. 4,05 m, což jsou vozidla segmentu B - nižší třída (např. Škoda Fabia HB, Hyundai i20 atd.). To tedy není cesta, jelikož takto malých vozidel je pouze cca 10%. Pak se tedy podívejme na přínos změny způsobu stání z kolmého na šikmé. Dle ČSN 736056 je hloubka šikmého stání pod úhlem 60° 5,2 m, tedy o 0,2 m více, než u kolmého (podskupiny vozidel O2 - např. VW Passat), u šikmého pod úhlem 45° (šikmější se nenavrhují) pak 4,8 m, což je stále o 0,3 m více, než máme k dispozici. Zbývá tedy možnost podélného parkování. Délka podélného stání pro najíždění couváním je 5,75 m, u krajního 6,75 m. Rozestupy stromů jsou však povětšinou menší, takže by se podařilo umístit v daném úseku 3 podélná namísto 19 kolmých (nezapočítáno vyhrazené parkování pro ambasádu), tedy úbytek 16 stání. Při kontrole v terénu průchozí koridor zužovalo cca 50% vozidel. Nejužší mezera činila 1 m (mezi podezdívkou oplocení a Mercedesem E-classe), což je stále větší hodnota, než připouští ČSN 736110 pro průjezd invalidního vozíku (90 cm). Šíře kočárků pro dvojčata se pohybuje těsně pod 80 cm (aby projely interierovými dveřmi). Zbývá tedy otázka vyhýbání se chodců v protisměru. Zde je nutno konstatovat, že pohyb chodců je zde minimální, pravděpodobnost míjení tedy ještě menší a pokud k takové situaci dojde, je vždy možné se vyhnout před vjezdy, u stromů, či před parkujícími kratšími vozidly, jež nepřesahují vodorovné značení. Vraťme se tedy k otázce uvedené na začátku této úvahy. Bude z veřejného zájmu přínosnější zredukovat počet parkovacích stání o 16 a zajistit tak komfortní šíři chodníku, nebo strpět nynější stav, kdy chodec bez problémů projde, projede i invalidní vozík a dvojkočárek a zaplacenou cenou bude pouze nutnost vyhnutí se 2 chodců. když k němu dojde párkrát za den? Jsme toho názoru, že nynější stav je pro obyvatele výhodnější, byť vnímáme, že není ideální.
náhled souboruKeře opakovaně zasypané "popelem" - Petřiny Čílova
Dobrý den,

u kořenů keřů, kolem kterých chodíme každý den, se začal opět hromadit
hrubý popel, či nějaká podobná směs. Bohužel nemáme dostatečné náčiní,
abychom si s odpadem poradili sami, proto se na Vás obracím.

Místo se nachází zde: https:// a zde: https://
 
Souřadnice: N 50°5.28105`, E 14°20.81398`, N 50°5.26348`, E 14°20.84062`

V příloze posílám fotografie přímo z místa pro upřesnění situace.

Děkuji a přeji pěkný den

L. K.
 
PS: Již jsem se na Vás jednou obracel a záležitost jste rychle vyřešili.
Za to moc děkuju. Mrzí mě, že se situace opakuje a budu se snažit najít
"tvůrce" hromádek a situaci s ním osobně řešit.

oznámeno: 25.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
30.10.2019 » 18:10 • Odvoz zajistí opět pracovníci organizační složky PRO6. Bohužel se stejně jako v předchozím případě nepořadilo zjistit původce odpadu.
náhled souboruNepořádek u popelnic
Dobrý den, 

u popelnic ve vnitrobloku ulic Na Okraji X Čílova u smesnych popelnic si nekdo založil něco jako skládku. Povalují se tam poměrně dlouho kusy nábytku, nějaké desky atd.  

Prosím o odstranění a úklid, mockrát vam dekuji.  

A. T.

oznámeno: 25.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
15.11.2019 » 09:45 • Vážená paní, vzhledem k tomu, že za pořádek kolem nádob na směsný odpad odpovídá jejich nájemce (vlastník přilehlé nemovitosti, který si nádoby od svozové společnosti pronajímá), byla odpovědnému subjektu zaslána výzva k odstranění skládky.
náhled souboruOprava lavicky
Dobry den, 

Bylo by mozne opravit lavicku na detskem hristi Dejvická za Billou na Evropske?  

Dekuji predem, 

S pozdravem  

V. K.

oznámeno: 24.10.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVyvrácený sloupek v parku
Dobrý den,  

bylo by prosím možné nechat opravit vyvrácený sloupek v parku na Malém Břevnově u dětského hřiště při ulici Za oborou? Sloupek zabraňoval vjezdu aut do parku. 

Děkuji, 

HF

oznámeno: 24.10.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRozbitý prvek na dětském hřišti Jemenská-Syrská
Dobrý den, 

chtěla bych nahlásit odšroubovanou síť na dětském hřišti Jemenská-Syrská, přikládám fotku.

S pozdravem

Z. J.

oznámeno: 24.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
29.10.2019 » 18:11 • Dobrý den, závada byla provizorně odstraněna. Po dodání patřičného spojovacího materiálu bude přistoupeno k razantnější opravě.
náhled souboruUmístění značky zákaz zastavení - Evropská ulice
Dobrý den, 

ráda bych se zeptala na důvod umístění značky zákaz zastavení v části ulice Evropská 24-26, parkovací oblast P6-1260. 

Od 12. října je zde umístěna značka zákaz zastavení mimo bus MHD. Zatím zde žádný autobus nezastavuje, ani zde není umístěna žádná zastávka autobusu. Auta tu nemohou parkovat, parkovací místa zůstávají prázdná. 

Předem děkuji za informaci k tomuto umístění značky, případně do jaké doby toto omezení bude trvat. 

Předem velice děkuji. 

S pozdravem 

A. P.

oznámeno: 24.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
29.10.2019 » 08:47 • Jedná se o dočasné přemístění občasné zastávky BUS trvale umístěné v t.č. opravovaném úseku Evropská ulice. Opatření skončí dne 2.11.2019.
náhled souboruNefunkční lampy v ulici Národní obrany
Dobrý den,

prosím o opravu závěsných lamp v ulici Národní obrany v části č.p. 14-24, kde nesvítí 2 závěsné lampy.

Moc děkuji.

oznámeno: 23.10.2019
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
23.10.2019 » 13:42 • Závada předána Technologii hl.m. Prahy. Tuto závadu můžete nahlásit přímo na tel:  800 404 060.
náhled souboruNáletové dřeviny - vnitroblok Šárecká 1962 a 1963 (oznámeno 22.10.2019)
Dobrý den,
opět bych chtěla poprosit (stejně jako v 7/2019) o likvidace náletových dřevin a zařazení jejich likvidace do pravidelného úklidu zeleně.
Vnitroblok ulic Šárecká x Mydlářka x Na Vlčovce, za domem Šárecká 1962 a 1963.
Podél celé opěrné zdi, i naproti u lampy veřejného osvětlení a v přilehlém okolí. Děkuji.

oznámeno: 22.10.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZničené zábradlí naproti domu V Podbabské 17
Dobry den,

Již déle je zde toto zbourané zábradlí naproti domu v ulici V Podbabské 17,
Praha 6. Je možno požádat o opravu? Láká to samozřejmě děti.

Děkuji

S.Z.

oznámeno: 22.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.10.2019 » 13:09 • Poškozené zábradlí bylo již začátkem září předáno vlastníkovi komunikace k zajištění opravy. Bohužel zábradlí je nevyjasněnou majetkovou součástí komunikace mezi MHMP a TSK a.s.. Opravu budeme urgovat.
náhled souboruChybějící nádoby na tříděný odpad
Dobrý den,

od minulého týdne je zavřená Evropská ulice. Z místa křížení ulic
Evropská x Na Sekyrce, ale i z oblasti vyústění ulice U Hadovky na
Evropskou byly odstraněny velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad.
Občané nemají tříděný odpad kam dávat, na původních místech na ulici
rostou hromady odpadu, zbylé kontejnery v okolí kapacitně nestačí. První
fotografie je z pondělního rána, druhá z úterního. Je nesporné, že
odpadků přibývá. Z jakého důvodu nebylo možné nalézt náhradní místo pro
umístění kontejnerů?

Obávám se, aby se lidé "neodnaučili" třídit odpad.

Děkuji Vám

R.M.

oznámeno: 22.10.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPo chodniku stale nelze projit
Dobry den,navazuji na zpravu z 10.10.a posilam foto po,upozornuji PO,"zasahu" majitelu.Po chodniku stale nelze projit,kocarek ani nahodou neprojede.Je to drzost,na pestovani rostlin je zahrada a ne chodnik.A to zde chodnik ma jen 70cm.Rostlina je stale vetsi a vetsi a je to neunosne.Dekujeme za zakroceni

oznámeno: 22.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.10.2019 » 08:46 • Vážená paní, inspektoři odboru dopravy a životního prostředí vyzvali vlastníka k provedení nápravy, která z našeho hlediska byla provedena dostatečně. Pokud trváte na tom, že ani po zákroku není možné s kočárkem projet, budem kontaktovat znovu majitelku nemovitosti s žádostí, aby byly popínavé rostliny úplně zlikvidovány.
náhled souboruLadronka II.
Dobrý den,

opět bruslařská dráha .... někdo nebyl líný dotáhnout to na Ladronku.
Nachází se to poblíž lampy č. 617371.

Děkuji.

E.M.

oznámeno: 21.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.10.2019 » 08:49 • Děkujeme, odvoz zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruLadronka I.
Dobrý den,

rozmohl se nám tady na Ladronce takový nešvar ... starý kotel, pohozený
poblíž bruslařské dráhy; hned vedle lampy č. 617380.

Děkuji.

E.M.

oznámeno: 21.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.10.2019 » 08:48 • Děkujeme, odvoz zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruNahlášení problematického přechodu
Dobrý den, 

ráda bych upozornila na problematický přechod při přecházení ul. Střešovické v blízkosti vyústění ul. Slunné. Připojuji obrázek z Google maps. 

Denně přecházím přechod (na obrázku), kdy mně svítí zelená a současně autům přijíždějícím zdola bliká oranžové upozornění na chodce. Bohužel jsou řidiči nepozorní a již dvakrát chybělo málo, aby mě řidič doslova „nesmetl“. Dávám si pozor, ale pokud tudy půjde někdo starší, kdo situaci na tomto přechodu nezná a bude v klidu přecházet na zelenou, rozhodně nestihne na eventuálního nedbalého řidiče zareagovat. Prosím pěkně, nešlo by vyřešit dopravní světla na křižovatce jinak? Bojím se, že by mohl přijít někdo snadno úrazu, neřkuli zbytečně zemřít. 

Předem velice děkuji za vyřešení problému. 

Přeji krásný podzim 

H. P. 

Praha

oznámeno: 21.10.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
21.10.2019 » 16:41 • Dobrý den, světelná signalizace nespadá do kompetencí ÚMČ Praha 6 - příslušným správním orgánem je odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu HMP. K námětu si dovolíme podotknout, že jak správně uvádíte, jde o nepozornost, či ignoraci ze strany řidičů. Změna řízení světelných signálů je teoreticky možná, ale přinesla by snížení propustnosti křižovatky, jelikož do cyklu signálů pro jednotlivé směry (tj. fází) by se vnesla 1 nová fáze (samostatná pro chodce na inkriminovaném přechodu) a tedy délka cyklu by se prodloužila. To by znamenalo, že chodci i vozidla budou čekat na signál volno déle a tedy zvětší se dopravní kongesce (kolony vozidel se prodlouží). To vše kvůli nepozornosti některých jedinců? Jelikož dopravní situace v této křižovatce je ve špičkách jaká je, úpravu světelných signálů s vložením samostatné fáze pro chodce nepodporujeme, nicméně zdržíme se zasahování do kompetencí MHMP.
náhled souboruNepořádek u Libockého rybníka, u železniční tratě, vpravo od vjezdu do zahrádkářské kolonie

oznámeno: 20.10.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.10.2019 » 17:14 • Dobrý den, děkujeme za upozornění na nepořádek u Libockého rybníka. Provedli jsme neprodleně na místě šetření (viz. fota příloha) při kterém jsme zjistili, že zde (údajně s vědomím vlastníka) přebývá osoba bez přístřeší. Tento pán si nám stěžoval, že mu včera na místě (na pozemku č. parc. 344/26 k. ú. Veleslavín) někdo odcizil část jeho majetku. Záležitost údajně řeší policie ČR. Přislíbil, že místo urychleně vyklidí, Městská část Praha 6, ani městská policie nemůže na pozemku v osobním vlastnictví zasahovat do práv vlastníka. Ten bude ve věci informován a případně vyzván k odstranění závadného stavu.
náhled souboruOdpad vyhozeny na Ladronce
Odpad vyhozeny na Ladronce pobliz discgolfoveho vyhoziste 3.

oznámeno: 20.10.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruřešení přechodu na Hadovce v době opravy Evropské komunikace
Dobrý den,  

žádám o řešení nebezpečného přechodu pro chodce u tram. zastávky Hadovka. V době opravy komunikace Evropská byl zrušen přechod od stanice Hadovka (směr Divoká Šárka). Rovněž přejít z chodníku na stanici Hadovka ( směr Dejvická ) je téměř nemožné. Vzhledem k tomu, že zde přechází hodně dětí i špatně chodících seniorů je jen otázkou času, kdy se stane nějaké neštěstí. Žádám o urychlené řešení této dopravní situace. 

Děkuji za pochopení 

H.

oznámeno: 18.10.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=140&crc=c5b11434784c98e399221fa222b86ee6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz