Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 12811300 z celkového počtu 2871 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOprava dětské atrakce
Dobrý den, 

rád bych požádal o opravu dětské atrakce na hřišti Na Petřinách - Ulrychova. Jedná se o chybějící upevňovací prvek madla u houpačky - madlo se viklá, nedrží a hrozí úraz (na obrázku madlo uprostřed - na levé straně houpadla). 

Děkuji, PF

oznámeno: 08.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
21.03.2017 » 11:53 • Dobrý den, díky za informaci, náprava bude zajištěna v dohledné době.
náhled souboruSkládka v parčíku
Dobrý den,  

v parčíku vedle domu Nad Alejí čp. 13 si nyní někdo nově zřídil skládku nepotřebného vybavení bytu. Prosím o urychlený odvoz 

Děkuji, P.F.

oznámeno: 08.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
09.03.2017 » 13:33 • Dobrý den, úklid mikroskládky je již objednán, likvidace proběhne příští týden.
náhled souboruul. K Lánu - chybějící odpad. koše
Dobrý den, 

v celém parčíku ulice K Lánu je velký nedostatek odpadkových košů a tak jsou nadužívány mj. domovní popelnice a kontejnery. Odpad se často válí i na zemi. Prosím o doplnění několika košů v oblasti. 

Děkuji, O.P.

oznámeno: 07.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
14.03.2017 » 15:09 • Oblast parčíku K Lánu je lokalitou s nevypořádanými majetkoprávními vztahy. Základní vybavení odpadkovými koši je zde zajištěno s tím, že po dořešení majetkoprávních vztahů bude na území, které bude poté MČ Praha 6 spravovat, přehodnoceno veškeré vybavení městským mobiliářem i objem zajištění této služby.
náhled souboruVyvrácená lavička - ul. K Lánu 561/8
Dobrý den,  

V ulici K Lánu, v parčíku přímo pod Billou - ve svahu - je vyvrácená a nepoužitelná lavička. Prosím o opravu. 

Děkuji, O.P.

oznámeno: 07.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
14.03.2017 » 15:10 • Poškozená lavička bude odstraněna a opravena. V případě, že nebude vada opravitelná, bude nahrazena novou. Prosíme však o trpělivost, neboť nyní právě probíhá výběrové řízení na dodavatele těchto prací.
náhled souboruul. Radimova 50/37, parkovací záliv, přerostlá vegetace
Dobrý den,
bylo by prosím možné provést zkrácení přerostlého křoví v ul. Radimova, naproti bývalému objektu č. 50/37? Jedné se zasahující křoví do prostoru parkovacího zálivu.
Děkuji.

oznámeno: 06.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
07.03.2017 » 08:08 • Úprava přerostlé vegetace bude provedena pracovníky organizační složky PRO 6 v co nejbližším možném termínu.
náhled souboruÚnorová retardérová nadílka v ulici Na Petynce
Dobrý den. 

Na začátku února 2017 se i přes zimní podmínky objevila v ulici Na Petynce další tentokrát rovnou dvojice retardérů. 

Sice krásně vymezuje osu pěší uličky (Na Malovance) vedoucí od usedlosti Šlajferka / Zahradnictví Krulichovi, ale to je snad opět trochu přehnané řešení? Dvě řady, neboli kvůli jedné řadě řidič sníží rychlost, ale druhá řada retardérových talířů je jen zbytečnou ranou do jeho podvozku a zbytečným hlukem i pro lokální skupinku zde bydlících aktivistů, kteří si zřejmě myslí, že svět bez retardérů není možný. 

Možná kdyby ulice nebyly doslova nacpány zaparkovanými auty, tak by chodci byli vidět a zvládali by přecházet ulice bezproblémově díky dostatečnému výhledu. Nejsou náhodou v této ulici parkující auta stejných osob, které požadovaly instalaci dalších retardérů? 

Na druhou stranu je třeba říci, že počet zaparkovaných aut v ulici Na Petynce se zvýšil po zavedení parkovacích zón (zde zóna není - šla by doplnit?) 

Opět bylo provedení retardéru nevhodné vzhledem k průjezdu cyklistů - nebyla mezi talíři ponechána alespoň úzká mezera pro jízdu přímo, takhle musí cyklisté (často s autem v těsném závěsu) provádět kličku, aby projeli mezi talíři pod úhlem 45° oproti směru ulice. Takový manévr vynucený rádobybezpečnostním vybavením ulice je opravdu vrcholem bezpečnosti v dopravě. 

Pro srovnání: Zajímavé je, že třeba retardérové talíře před přechodem pro chodce v Podbělohorské ulici pod křižovatkou s ulicí Spiritka, jsou umístěny tak šikovně, aby auta byla nucena zpomalit, zároveň je umožněn cyklistů (resp. jednostopým vozidlům) bez drncnutí středem vozovky prolukou mezi talíři retardéru a taková volba stopy jednostopých vozidel zároveň znemožňuje, aby na přechodu a v jeho bezprostřední blízkosti byla předjížděna. A to asi opravdu prospívá i bezpečnosti chodců.  

Bylo by prosím možné zánovní retardérovou dvojici v ulici na Petynce zredukovat a upravit inteligentnějším a kompromisnějším způsobem pro všechny druhy dopravy (když už tam vůbec ten retardér musí být?)?  

V.Š. (chodec, cyklista, řidič, rodák a obyvatel Prahy 6)

oznámeno: 06.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
24.07.2017 » 18:10 • Vážený pane, nezbývá než zopakovat, že Váš názor na provedená dopravní opatření na komunikacích Na Petynce evidujeme, nicméně se neshoduje s naším náhledem na danou problematiku. Předmětná komunikace je bohužel v převážné většině využívána řidiči, kteří nejsou ochotni akceptovat omezenou rychlost jízdy na 30km/h, proto, v zájmu bezpečnosti provozu, zvláště s ohledem na pěší, došlo k instalaci zmiňovaných zpomalovacích prvků, které donutí řidiče, ale i cyklisty, k pomalejší jízdě. Zvolený typ zpomalovacích prvků zcela odpovídá požadovanému záměru a charakteru lokality, přičemž vzhledem k prostorovému uspořádání zpomalovacích terčů je umožněn i bezproblémový průjezd cyklistů, což je ostatně patrné i z Vámi přiložené fotografie.
náhled souboruDíra v zemi
Na plácku za domem č.p. 685, Vokovická ulice, je od včerejška (4.3.) díra v zemi. Správa komunikací nám sdělila, že to není jejich pozemek, přivolaná městská policie situaci zmapovala. Zatím jsme nad díru dali židli, ať do ní nikdo nespadne. Domnívám se, že jednou z příčin může být zvýšený provoz vozidel na pozemku, z plácku se totiž stalo parkoviště... Děkujeme za rychlé řešení. P. S.

oznámeno: 05.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.03.2017 » 12:59 • Děkujeme za upozornění, o vzniklé kaverně víme, oprava je již objednána.
náhled souboruUlice Pod Kralovkou
Dobry den, 
zasilm foto neporadku v Ulici pod Kralovkou, resp v zelenem pasu, o ktery se nikdo moc nestara.
Nechte prosim nekoho posbirat.
Dekuji

oznámeno: 05.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.03.2017 » 09:04 • Tato plocha zeleně je dle potřeby nad rámec běžné údržby uklízena pracovníky organizační složky PRO 6. Bohužel díky umístění stanoviště na tříděný odpad dochází stále opakovaně k znečištění ploch nalétaným odpadem právě s těchto nádob.
náhled souboruOpakované parkování v komunikaci
Žadám o zajištění parkování jen na vyznačených místech - jedná se o slepý konec ulice Africké. Stojí zde opakovaně vozidla bránící provozu. Děkuji.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
08.03.2017 » 14:04 • Vážený pane, městské části nejsou právně zmocněny k řešení přestupků v dopravě, toto přísluší pouze Policii ČR a městské policii. V případě dalších oznámení se, prosím, obracejte přímo na tyto složky, za využití jejich bezplatných telefonních linek.
náhled souboruPoničený trávník
Žadám o odstranění škod způsobených stavbou AFI. Děkuji.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.03.2017 » 09:06 • Rekultivace poškozeného trávníku by měla být provedena v nejbližších dnech.
náhled souboruŽádám o opravu retardéru
Žádám o opravu retardéru v ulici Kladenská u křižovaky z Alžírskou. Děkuji.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
08.03.2017 » 14:02 • Děkujeme za Váš zájem o bezpečnost silničního provozu. Vaše oznámení bylo předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy, spolu s výzvou k zajištění opravy.
náhled souboruKontejnery Hiršlova x Brunclíkova
Dobrý den, 

rád bych požádal, zda by bylo možné vybudovat v tomto místě PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD. Po dostavbě metra tvoří toto místo jakési minináměstíčko, zde by spíš slušely 2 lavičky... Ale když už tam jsou popelnice, nebylo by možné je uložit pod zem? Tuto část Petřin by to docela polidštilo. 

Děkuji. 

P.F.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
08.03.2017 » 12:55 • Vybudování nových stanovišť podzemních kontejnerů je finančně nákladné, proto se primárně umisťují do velmi silně vytížených míst, kde k vývozu komodit dochází 7x týdně, případně jsou zde nádoby zdvojené, a navýšení svozu již není možné. Na tomto stanovišti se papír i plast vyváží 6x týdně, což je na tuto lokalitu dostačující. Před několika lety byla pořízena prověřovací studie vhodných umístění PK. Na tomto stanovišti o změně venkovních kontejnerů na podzemní neuvažujeme.
náhled souboruStavba domu na náměstí Před Bateriemi
Dobrý den, 

auta ze stavby nového obytného domu na náměstí Před Bateriemi nechaly na náměstíčku před kostelem pěknou ozdobu. Je možné vyzvat stavebníka k vyčištění + přidat upozornění, že znečišťovat veřejná prostranství, aby mohl realizovat svůj zisk, je nemorální? 

P.F.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
07.03.2017 » 09:47 • Pracovníci odboru dopravy a životního prostředí doposud nezaznamenali v rámci namátkových kontrol žádné pochybení ze strany stavebníka. V případě, že by byla jakákoliv závada zjištěna, bude věc řešena ve správním řízení.
náhled souboruOdhozené kusy nábytku
Dobrý den, 

u výjezdu, před garážemi v ulici Radimova, u křižovatky se Stamicovou ulicí se povaluje několik kusů starého nábytku, někdo si tu zřídil vlastní nepěknou nelegální skládku. Bylo by možné to odklidit? 

Děkuji, P.F.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
07.03.2017 » 08:08 • Úklid vzniklé mikroskládky různorodého odpadu bude proveden v co nejkratším možném termínu.
náhled souboruVrak Renault
Dobrý den, 

na ploše / parkovišti za kolejemi Hvězda, ulice Zvoníčkova, u skládkového dvora stojí rozbitý vrak vozu Renault. Šlo by vrak odvézt a nepořádek kolem uklidit? 

Děkuji, P.F.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
07.03.2017 » 08:02 • Vozidlo je odstaveno na soukromém pozemku ve vlastnictví fyzické osoby.
náhled souboruLednička v parčíku
Dobrý den, 

v parčíku vedle domu Nad Alejí čp. 13 již delší dobu odpočívá lednička, kterou sem nějaký hlupák pohodil. Je to ozdoba jen pár metrů od výstupu z metra. Prosím o její odvezení. 

Díky, P.F.

oznámeno: 04.03.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
09.03.2017 » 16:02 • Dobrý den, úklid mikroskládky je již objednán, k likvidaci by mělo dojít příští týden.
náhled souboruDivoka Sarka (oznámeno 3.3.2017)
- plnej kontejner
- na kontejneru chybi harmonogram svozu!!!

oznámeno: 03.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.03.2017 » 12:56 • Kontejnery se vyváží dle stanoveného harmonogramu PS. Na každé nádobě je umístěn malý termínový štítek s vyznačením svozových dnů, viditelný i na Vámi zaslané fotografii.
náhled souboruNEOPRÁVNĚNÝ ZÁBOR PLACENÉ PARKOVIŠTNÍ ZONY
Zdravím, už delší dobu sledujeme tuto situaci která se odehrává v ulici BĚLOHORSKÁ U BARÁKU Č.P. 243/75- JE ZDE VEČERKA KTEROU POROVZUJÍ ZŘEJMĚ VIETNAMCI. TI PODLE NÁS NEOPRÁVNĚNĚ ZABÍRAJÍ PARKOVIŠTNÍ MÍSTO PRO SVÉ VOZIDLA ZA POUŽITÍM KRABIC A VŠEMOŽNÝCH KARTONŮ. Jedná se o neoprávněný zábor? Mohlo by se to prověřit? Případně kam se obrátit? Děkuji, s pozdravem P.J.

oznámeno: 02.03.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.03.2017 » 14:01 • Děkujeme za upozornění, situaci prověří pracovníci inspekce kontroly čistoty a pořádku.
náhled souboruChodník u metra Hradčanská
Dobrý den. Chodník u metra Hradčanská. Bylo by dobré vydláždit chodníky tam, kde lidé opravdu chodí Vyšlapané trávníky vypadají moc smutně... J.K.

oznámeno: 02.03.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.03.2017 » 07:58 • V současné době se na odboru kanceláře architekta připravuje záměr využít daný prostor jako tržnici - předpokládá se zadláždění celé volné plochy.
náhled souboruZacatek ulice Vlastina
Zacatek ulice Vlastina - zde je zavetri a vitr sem cas od casu nahromadi kupy listi a jineho smeti. Hned vedle je kanal, ktery byva taktez plny.. 

Sice zde pred tydnem probehlo zameteni, ale jak je nyni vetrno, se zde objevila druha hromada

oznámeno: 02.03.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/mms/?vynechat=1280&crc=69443b02675e9e612cc9d6a8a73b056c ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz