Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Kultura a volný čas ›› Areál Ladronka ›› detail/podstránka

Volnočasový areál Ladronka

Informace k Závazným pravidlům užívání

Závazná pravidla pro užívání volnočasového areálu Ladronka, která byla schválena usnesením RMČ č. 401/15 s účinností od 1. 6. 2015.

Pravidla obdrží od daného garanta akce každý organizátor, pokud nebude akce součástí plánu městské části, tak od referenta Odboru dopravy a životního prostředí, který má ve své kompetenci Ladronku (zábory, žádosti, rezervace Ladronky). Každý organizátor akce na Ladronce pravidla podepíše, jako souhlas s dodržováním těchto pravidel, a tento dokument bude u příslušného referenta uložen spolu s dalšími podklady k akci.


Ke stažení:ikonka typu souboru application/pdf Závazná pravidla pro užívání volnočasového areálu Ladronka [ PDF • 78kB ]

Závazná pravidla pro zvláštní užívání veřejného prostoru
volnočasového areálu Ladronka

v souvislosti s konáním sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí

Pořadatel sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí je povinen vyžádat si souhlas MČ Praha 6 s konáním akce a dodržet podmínky stanovené tímto souhlasem i níže uvedenými závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka.

 

1) Areál volnočasových aktivit Ladronka je veřejným prostranstvím a významným krajinným prvkem.

2) Zvláštní užívání veřejného prostoru (zábor) volnočasového areálu Ladronka pro konání sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí je zpoplatněno dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Pořadatel akce je proto povinen vyplnit formulář žádosti o zvláštní užívání veřejného prostoru (zábor) a podat jej na odbor dopravy a životního prostředí. Součástí žádosti musí být i přesný plánek prostoru a podrobný popis akce, aby areál volnočasových aktivit Ladronka byl užíván v souladu s jeho významem a určením a nebyli tak omezování ostatní účastníci (in–line dráha, sportoviště, atd.).

3) V případě schválení žádosti všemi odpovědnými zástupci MČ Praha 6 obdrží pořadatel akce písemný souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostoru (zábor), ve kterém jsou zároveň stanoveny konkrétní podmínky pro konání dané akce.

4) Komunikace mohou bez omezení využívat osoby na invalidních vozících, cyklisté mladší 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby (vztahuje se i na in–line).

5) V celém prostoru parku je zakázána jízda motorovými vozidly s výjimkou:

a) mechanizmů pro údržbu zeleně, při stavebních pracích a opravách zařízení parku,

b) vozidel zásobujících restauraci Usedlost Ladronka,

c) vozidel v souvislosti s konáním sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí (pouze návoz a odvoz potřebného materiálu).

Povolení ohledně stání vozidla v areálu volnočasových aktivit Ladronka během akce vydává příslušný garant akce MČ Praha 6, popř. referent ODŽP a jeho rozsah je uveden v podmínkách vydaného souhlasu s konáním příslušné akce. Součástí povolení musí být datum konání, RZ vozu a kontakt na řidiče – např. sanitní vozy, vozy městské policie, atd. Povolení bude vždy vystaveno na viditelném místě palubní desky vozu. Bez tohoto povolení dojde k nahlášení a k odtažení městskou policií.

6) V areálu volnočasových aktivit Ladronka platí zákaz:

a) podávání a konzumace alkoholických nápojů - podávání alkoholu v souvislosti s konáním sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí pouze na výjimku příslušného radního pro sport a volný čas (a to pouze alkoholické nápoje s nižším obsahem alkoholu - max. 20 % obsahu alkoholu);

b) zdržovat se osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek;

c) přemisťovat a poškozovat mobiliář a vybudovaná zařízení;

d) rozdělávat oheň, resp. pouze na výjimku, kterou může udělit pouze příslušný radní pro sport a volný čas;

e) stanovat, nocovat;

f) odhazovat jakékoli odpady volně na zem nebo je ukládat mimo místa k tomu určená, zakládat skládky odpadů;

g) hlučným chováním obtěžovat ostatní návštěvníky.

7) Je zakázáno poškozovat nebo ničit:

a) stromy, keře, včetně jejich podzemních částí, popř. květinovou výsadbu, travnaté plochy, včetně bylinných podrostů;

d) znečišťovat nebo poškozovat objekt restaurace Usedlost Ladronka, včetně sportovního vybavení parku, dětských hřišť, atd. Více viz Povolení a podmínky ODŽP.

8) Organizátor je povinen:

a) ukončit akci do 20:00 hodin - prodloužení konání akce do 21:00 hod. pouze na výjimku, kterou uděluje pouze příslušný radní pro sport a volný nebo radní pro životní prostředí;

b) zajistit úklid během akce a po jejím skončení a následný odvoz odpadu;

c) respektovat a dbát na dodržení hygienických limitů hluku (tabulka viz příloha);

d) zajistit zdravotnický dozor při akcích s účastí nad 200 návštěvníků, při nižším počtu zajistit v případě potřeby první pomoc a následné převezení zraněného do nejbližší nemocnice;

e) respektovat ostatní účastníky areálu volnočasových aktivit Ladronka, tzn. neuzavírat ani jinak neomezovat a blokovat in-line dráhy a přístupy k nim;

f) zajistit potřebné množství toalet adekvátní předpokládanému počtu návštěvníků akce.

9) Tato závazná pravidla pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka jsou povinni bezezbytku respektovat všichni pořadatele akcí. Kontrolu dodržování závazných pravidel pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka provádí nejen strážníci Městské policie MČ Praha 6, ale i příslušný radní nebo garant akce.

Při nerespektování těchto závazných pravidel pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka může ze strany MČ Praha 6 dojít k okamžitému ukončení akce.

10) Dodržováním výše uvedených povinností není organizátor akce zbaven povinnosti zajistit dodržování ostatních předpisů hl. m. Prahy, vztahujících se k užívání veřejných prostranství, dodržování hygienických a jiných limitů, příslušných vyhlášek a nařízení, apod.

Organizátor je odpovědný za dodržování výše uvedených povinností i ze strany třetích osob, které akci navštíví.

 

Tato závazná pravidla pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka byla schválena:
Radou městské části Praha 6, dne 20. 05. 2015, usnesením č. 401/15.

 

Kontaktní osoba za Městskou část Praha 6:

Příloha – Hygienické limity hluku


Příloha k Závazným pravidlům pro zvláštní užívání veřejného prostoru volnočasového areálu Ladronka schváleným usn. RMČ č. 401/15

  

Hygienické limity hluku

náhled souboru

 

Další informace© 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/ladronka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.