Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek z ubytovací kapacity je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

KDE ŘEŠIT


04 Ekonomický odbor

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele


POPLATKY


Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatku nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00
Czechpoint

TISKOPISY


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/codelat/prihlaseni-k-mistnimu-poplatku-z-ubytovaci-kapacity-0400-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz