Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Velké infrastrukturní projekty ›› Ústřední čistírna odpadních vod ›› detail/podstránka

Ústřední čistírna odpadních vod

ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1966. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století na ÚČOV provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů.

V srpnu 2002 přišla katastrofální povodeň a prvořadým úkolem bylo co nejrychleji obnovit provoz čistírny, která byla zcela zatopena. Záměr rekonstrukce schválila městská rada v roce 2004. Cílem bylo  především zvýšit účinnost čištění odpadních vod tak, aby odtokové limity vyhověly platným předpisům. Měl řešit kalové hospodářství, snížit negativní vlivy provozu na životní prostředí v okolí čistírny a v neposlední řadě zahrnul i protipovodňovou ochranu. Technické řešení vycházelo z dosud zpracovaných variant, s koncepcí zakrytí technologických objektů způsobem umožňujícím dosáhnout vytvoření zvlněné krajiny.

Příprava Nové vodní linky byla zahájena v roce 2005. Pro její stavbu bylo vybráno ve veřejném výběrovém řízení v roce 2010 Sdružení ÚČOV Praha, kde stavební část Nové vodní linky zajištovaly společnosti SMP CZ a Hochtief CZ. Technologickou část následně zajistila společnost Suez International a WTE Wassertechnik. Vedoucím účastníkem celého Sdružení byla společnost SMP CZ.

Stavba zahájena 9. října 2015 a dokončena za necelé tři roky. Na Novou vodní linku je možné přivést bez problémů 50 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Hlavním cílem doplnění ÚČOV Praha o Novou vodní linku je dosáhnout u tohoto objemu vyčištěných odpadních vod na jejím odtoku hodnotu celkového dusíku nejvýše 10 mg/l. Biologická část vodní linky je navržena tak, aby byla schopna na tuto hodnotu vyčistit odpadní vody až do nátoku 4 m3/s. Mimo to budou na mechanické části takzvaného hrubého předčištění při dešťových událostech čištěny další až 3 m3/s odpadních vod a po stanoveném snížení znečištění vypouštěny samostatně do vodního toku.

Od září 2018 zajišťují PVK zkušební provoz Nové vodní linky a hlavní čerpací stanice. Vlastníkem je hlavní město Praha. Stavba je kompletně zakryta zelenou střechou včetně parkových úprav a vybavena dezodorizací zápachu a moderními technologiemi zajišťuje vyšší účinnost čištění odpadních vod, zejména při odstraňování dusíku a fosforu.

AKTUÁLNĚ

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (NVL) je v současné době v úspěšném zkušebním provozu. Jeho ukončení a převedení do trvalého provozu je plánováno na 18. 9. 2021. NVL má plně zajištěnou dezodorizaci celého objemu vzduchu, který je z jejího provozu vypouštěn do ovzduší a za celou dobu jejího provozu nikdy nebyla zdrojem zápachu v prostoru Trojské kotliny.

Stávající vodní linka ÚČOV (SVL) je v současné době připravována na modernizaci a rekonstrukci. V prosinci tohoto roku bude dokončena dokumentace pro stavební povolení (DSP). V prvním pololetí roku 2021 bude projednána s dotčenými orgány státní správy a bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Získání pravomocného stavebního povolení je možné očekávat v průběhu druhého pololetí 2021. Bezprostředně po jeho vydání budou finalizovány práce na přípravě technické části dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Výběr zhotovitele stavby a uzavření smlouvy o dílo je možné očekávat v druhé polovině roku 2022.

Vlastní zahájení realizace rekonstrukce a modernizace stávající linky je v současné době plánováno na počátek roku 2023. Při předpokládané době realizace stavby 30 měsíců bude stavba dokončena v polovině roku 2025 a bezprostředně potom zahájen roční zkušební provoz. Investorská (a projektová) příprava probíhá zatím celkem úspěšně a je reálný předpoklad, že v polovině roku 2026 bude kompletní vodní hospodářství ÚČOV zajišťovat účinné čištění odpadních vod odváděných z území hlavního města Prahy. I v tomto případě je dezodorizaci vzduchu z rozhodujících objektů věnována velká pozornost a pachové zatížení v Trojské kotlině od SVL by mělo být v podstatě vyloučeno.

Třetí hlavní částí ÚČOV Praha je Kalové hospodářství (KH). Je řešeno jako samostatná etapa. Po dlouholetém hledání koncepce jeho modernizace se rozhodla Rada hlavního města Prahy v září 2020 pověřit Pražskou vodohospodářskou společnost zahájením předprojektové přípravy podle výsledků studie proveditelnosti dokončené v roce 2019. V průběhu roku 2021 bude poloprovozním pokusem prověřeno optimální řešení technické koncepce části KH, které podle výsledků studie proveditelnosti zůstane na Císařském ostrově (anaerobní termofilní stabilizace kalů s úpravou získaného bioplynu na BioCGN a jeho vtláčení do středotlaké plynovodní sítě) a budou projednány podmínky finálního termického zpracování odvodněných kalů s možnými cílovými partnery. V roce 2022 naváže standardní projektová příprava s cílem realizovat KH po ucelených celcích (etapách) tak, aby celá modernizace byla ukončena před rokem 2030.

Pokud se podaří realizovat současný věcný a časový plán, zajistí od roku 2026 obě vodní linky spolehlivé moderní čištění odpadních vod z území hlavního města Prahy a do konce dvacátých let bude zajištěno i bezpečné a účinné  zpracování kalů.

Zdroj: Pražská vodohospodářská společnost

 

www.novacistirna.cz

 © 2023 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/cistirna-odpadnich-vod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.