Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady městské části dne 6.3.2002

Na pátém jednání Rady Městské části Praha 6 v letošním roce projednávali radní, mimo jiné, následující body.


Praha 6 opět nebude zvyšovat nájemné z nebytových prostor o inflační koeficient za uplynulý rok Radní se rozhodli nezvyšovat nájemné o index průměrné míry inflace za rok 2001 k 1. červenci 2002 u všech nájemců nebytových prostor v objektech v majetku hl.m.Prahy a svěřených m.č .Praha 6.  Podle nájemních smluv uzavíraných s nájemci nebytových prostor v objektech v majetku hl. m. Prahy - m. č. Praha 6 je pronajímatel oprávněn sjednané nájemné každoročně zvýšit vždy k 1. 7. každého roku o index průměrné míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý rok.Roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2001 proti průměru roku 2000 byla 4,7 %. Rada městské části nezvyšováním nájemného o inflační koeficient z uplynulého roku podporuje podnikání v Praze 6 pravidelně již od roku 1999.  V roce 1997 bylo nájemné zvýšeno indexem růstu cen o 8,8 %, v roce 1998 se nájemné zvyšovalo o 8,5 %.  Naopak v roce 1999 nezvýšila rada nájemné u nájemců nebytových prostor o inflační koeficient 10,7 %, v roce 2000 to bylo 2,1 % a vloni to bylo o 3,9 %. Pronájmy bytů "preferovaným profesím" Rada schválila pronájem dvou bytů (1+1 a 2+1) "preferovaným profesím" - pedagogům na dobu jednoho roku za nájemné smluvní.  První žadatelka je učitelkou na I. stupni ZŠ Norbertov. Působí zde již řadu let k plné spokojenosti vedení školy, dětí i jejich rodičů, je fakultní učitelkou (praxe studentů učitelství), ředitelka její přínos pro školu hodnotí velmi vysoko. Je samoživitelkou pečující o 17letého studujícího syna.  Druhá žadatelka učí na I. stupni v ZŠ Červený vrch. Pracuje zde od r. 1997 a ředitelka zvlášť vyzdvihuje její svědomitost, komunikativnost a metodickou Pronájmy bytů z důvodu soudní výpovědi Rada souhlasí s pronájmem obecního bytu z důvodu soudní výpovědi na dobu neurčitou za nájemné "regulované". Žadatel obýval byt spolu se svou manželkou objektu mateřské školy. Oba byly v pracovním poměru k mateřské školce - on vykonával topičské práce a manželka pracovala jako školnice. Po smrti manželky obýval žadatel byt sám, přičemž topičské práce vykonával nadále. Po skončení pracovního poměru byl povinen byt vyklidit, neboť mateřská školka potřebuje ubytovat jiného nájemce, který bude vykonávat funkci školníka. Rada také souhlasila s uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1na dobu jednoho roku žadatelce, která je na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 povinna vyklidit byt 2+1 s příslušenstvím. Důvodem výpovědi bylo neplacení nájmu, o kterém však žadatelka nevěděla, protože na nájemné přispívala dceři, která ho ale již nezaplatila. Žadatelka řádně uhradila dluh ve výši cca 80 tis. Kč, který tak vznikl a sepsala také splátkovou dohodu na zaplacení poplatků z prodlení ve výši cca 115 tis. Kč. Rada souhlasila se zajištěním přístřeší na dobu 3 měsíců žadateli, který je na základě rozsudku povinen vyklidit přístřeší o jedné obytné místnosti s příslušenstvím. Důvodem je dlouhodobé neplacení nájmu. Předmětné přístřeší je povinen vyklidit a vyklizené odevzdat spoluvlastnicím domu,kterým byl dům vrácen v restituci. Dům má 13 bytových jednotek a dosud žádnému z nájemníků nebyla dána soudní výpověď z bytu. V současnosti má radnice Prahy 6 podáno cca 1700 žalob na neplatiče a částka za neuhrazené nájemné, kterou neplatiči dluží městské části přesahuje 12,3 mil. Kč. Trend v Praze 6 je ale takový, že neplatičů ubývá. Dlužné nájemné se vymáhá tak, že se nejprve vyzve neplatič k dohodě na splátkovém kalendáři. Pokud neplatič řádně plní splátkový kalendář, může požádat o prominutí poplatků z prodlení. O prominutí penále se neuvažuje. Pokud k dohodě nedojde, je podána žaloby na nájemné a na výpověď z nájmu k soudu. Žaloba se podává až ve chvíli, kdy dlužné nájemné přesáhne 12 tis. Kč. Poté už rozhoduje soud. Ovšem až do vynesení rozsudku, tzn. i v průběhu žaloby, je městská část připravena splátkový kalendář dohodnout. Musí k tomu ovšem být i vůle neplatiče. Soud může nařídit vystěhování s poskytnutím přístřeší, vystěhování s poskytnutím náhradního ubytování a vystěhování bez nároku na náhradní ubytování. Pro případy rozsudku vystěhování se zajištěním přístřeší nebo náhradního ubytování má městská část Praha 6 možnost využít ubytovnu v Řeporyjích. Dobu náhradního ubytování schvalují radní. Podmínky a postup při obsazování ubytovny ve Studentské v Praze 6 Rada schválila podmínky, za kterých se bude obsazovat ubytovna ve Studentské v Praze 6., která byla zřízena v roce 1998 v suterénu domu Studentská 3. Ubytovnu tvoří tři samostatné pokoje o kapacitě celkem pěti lůžek. Smlouvy o ubytování budou vždy uzavírány na dobu určitou, maximálně jednoho roku za nájemné smluvní:  pokoj č. 1 za 1.500,- Kč/lůžko/měs (dříve 1930 Kč),  pokoj č. 2 za 1.000,- Kč/lůžko/měs. (dříve 1800 Kč)  pokoj č. 3 za 1.900,- Kč/lůžko/měs. (dříve 2340 Kč) Paušál za poskytované služby spojené s ubytováním je již zahrnut v nájemném. Žádost o prodloužení smlouvy o ubytování musí žadatel předložit min. dva měsíce před uplynutím doby platnosti smlouvy o ubytování a smlouva o ubytování může být prodloužena maximálně dvakrát. V roce 2001 činily náklady na provoz ubytovny zhruba 73 tisíc Kč. The European Gate - rezidenční a administrativně obchodní centrum v Bořislavce Rada vydala následující stanovisko k výstavbě rezidenčního a administrativně obchodního centra The European Gate - Bořislavka mezi ulicemi Evropská, Liberijská a Kladenská:  souhlasíme s nově naformulovanou skladbou komplexu pro bytové, administrativní a obchodní účely včetně supermarketu  souhlasíme s navrženým objemem stavby tj. 37 tis.m2 komerčně využitelných ploch, 42 tis m2 ploch technického zázemí  požadujeme prověřit hlukovou studií zvýšení hlukového pozadí v lokalitě vilové zástavby na svahu Hanspaulského kopce severně od Evropské třídy  z hlediska připojení komplexu na stávající dopravní síť nedoporučujeme realizovat připojení objektu na křižovatku Kladenské s Evropskou do ulice U Dejvického rybníčku  požadujeme rehabilitaci ul. Kladenské a po celé její délce zbudovat středový zelený pás minimálně mezi ulicemi Liberijská a Náměstím Bořislavka  požadujeme řešit úpravu Liberijské ul., ve které se mnohanásobně zvýší doprava  jako podmiňující investici požadujeme vybudování podchodu pod Evropskou třídou, na které by měl investor The European Gate ve spolupráci s TSK a hl.m. Prahou zásadní finanční podíl  podmiňující investice musí být v souladu s návrhem trasy metra A Původní návrh zástavby, projektovaný do prostoru Bořislavka mezi ul. Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, byl investorem připraven do fáze vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení pro I. etapu výstavby. Projekt byl připravován na pozemek hl.m.Prahy na základě nájemní smlouvy. V loňském roce došlo k prodeji tohoto pozemku a následné změně majitele pozemku. Nový majitel odkoupil pozemek včetně platného územního rozhodnutí. Poté byl projekt přepracován a připraven nový koncept zastavění dotčeného pozemku. Původní požadavky m.č. Praha 6 uplatňované při prodeji parcel hl.m.Prahy byly vzneseny i do tohoto projektu (zejména podchod pod Evropskou tř., nová měnírna, dopravní řešení atd.)--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/z-jednani-rady-mestske-casti-dne-632002-2002-03-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz