Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Unijazz v Kaštanu

Zástupci Sdružení Unijazz a Městské části Praha 6 podepsali dne 15.ledna 2004 Smlouvu o nájmu nemovitostí KC Kaštan na dobu určitou a to na pět let s platností od 1. února na základě výběrové řízení vypsaného na provozování kulturního centra Kaštan.


náhled souboru
Souběžně s tím podepsali další dvě smlouvy. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městské části Praha 6 v celkové výši 2 mil. Kč, která bude poskytována postupně po dobu 5ti let, s tím, že v prvních dvou letech bude poskytnuta částka 500 000 Kč, ve třetím roce 400 000 Kč a ve čtvrtém a pátém roku 300 000 Kč. Dále smlouvu o podnájmu nebytových prostor s Dejvickým Divadlem (příspěvková organizace Městské části Prahy 6) o užívání části prostor KC Kaštan provozovatelem folklórního souboru Rosénka, a to na 2 roky za smluvní nájemné. Unijazz se zavázal v souladu se svými stávajícími aktivitami zachovat charakter KC Kaštan jako kulturního centra městské části. Programová struktura Programovou strukturu by Unijazz rád obohatil o některé aktivity, pro které jsou z technických důvodů nevyhovující prostory jeho čítárny v Praze 1 (produkce živé hudby, některé poslechové pořady, filmové projekce). Všech prostor bude Unijazz moci mnohem více využíval pro své tradiční pražské akce jako jsou festivaly Babí léto (koná se v rámci Týdnů pro duševní zdraví) a Alternativa. Bude se zde konat každoroční shromáždění členů sdružení z celé republiky včetně doprovodného kulturního programu. Sídlo organizace vzhledem k předpokládanému pouze pětiletému nájmu objektu KC Kaštan a k možným komplikacím technicko-administrativního rázu zůstane i nadále v Jindřišské ulici v Praze 1, avšak část zaměstnanců a zajišťování některých činností se může přesunout do Kaštanu. Minibar v 1. patře Zařízení není v současné době provozováno. Počítá se vybudováním občerstvení, které bude sloužit návštěvníkům kulturních akcí v době cca od 16.00 do 24.00. Zahradní restaurace V letním období se počítá s provozováním zahradní restaurace, tzn. běžné nápoje, rychlé občerstvení, jednoduché studené pokrmy, pokrmy tepelně zpracované, gril. Podpora spolkové činnosti Mottem Unijazzu je podpora kulturních aktivit ve všech lokalitách. S tímto záměrem bylo sdružení ještě v minulém režimu založeno. K šestému pražskému obvodu má však organizace zvláštní vztah, ve kterém je mj. patrný patriotismus statutárních zástupců a nejaktivnějších pražských členů. Na začátek se nabízí spolupráce na některých tradičních aktivitách, např. každoroční posvícení v Břevnově. Právě zde je možnost zahájit spolupráci (kulturní provázanost, příspěvky, poskytnutí prostor, příprava části kulturního programu apod.) včetně nepřímé podpory provozu KC Kaštan městskou částí. Projekt DRAMACENTRA – Divadlo Bořivoj v Kaštanu Východiskem projektu je dlouhodobá zkušenost členů divadla Bořivoj s praxí v oblasti práce s dětmi – ať už se jedná o učitelskou praxi s dětmi i učiteli formou programů „Divadla ve výchově“ , lektorování výchovné dramatiky či zkušenosti z terapeutické praxe v oblasti sociálně-patologických jevů. A samozřejmě i hluboká znalost divadelních zákonitostí a praxe z tvorby divadla pro děti. V KC Kaštan vznikla možnost dramacentra , jehož náplní by byla pravidelná programová nabídka pro základní a střední školy formou lekcí dramatických programů, které nabízejí program většinou pro jednu školní třídu. Tento program bude vycházet buď z konkrétní nabídky vytvořené námi /viz . Strukturované drama o problematice sekt, alkoholu a drog/, či jiných dalších společensky závažných témat, nebo se může konkrétní učitel obrátit na nás s požadavkem o vytvoření zcela specifického sociálního jevu, či tématu pro tu kterou konkrétní třídu. Lekce trvá zhruba 90 minut. Strukturované drama jako protidrogová prevence Projekt předpokládá setkání s jednou třídou dvakrát do roka. Prvním tématem by byla problematika sekt, která velmi přesně postihuje psychický důvod , proč lidé mohou sáhnout po nějakém řešení s drogami. Druhou zkušeností se strukturovaným dramatem by bylo zpracovávání tématu – alkohol, kouření, či tvrdá droga. Strukturované drama o Problematice sekt a psychické manipulace Naším strukturovaným dramatem chceme na poli fikce nabídnout zážitek z prostředí sekty, poukázat na jejich praktiky, nechat spoluprožít bezmocnost člena, který se díky sektě izoloval od své rodiny, světa a sám sebe jako vyvíjející se lidské bytosti. A jak těžké pak může být uskutečnit odchod z takové sekty, a návrat do normálního života. Samozřejmě proces vstupu do sekty, života v ní a složitost odchodu nelze zobrazit během dvou hodin dramatické dílny. Je ale možné pomocí emocionálního prožitku vyprovokovat v mladých lidech zájem a nutnost zaujmout k těmto otázkám postoje, a zkušeností „nanečisto“ tak přispět k lepší obraně proti praktikám sekt. Strukturované drama k problematice alkoholu či jiných drog Smyslem tohoto zážitku by bylo vytvořit (podobně jako v tématu o problematice sekt) situace, kdy sahá mladý člověk po drogách, a zkoumat jaké má toto jejich použití důsledky pro rozvoj osobnosti, vytváření vlastního životního stylu.Součástí tohoto projektu bude i použití loutkového divadla, které může humorným způsobem ukázat, co se děje v hlavě a těle, pokud do něj přichází drogy. Jak reagují buňky lidského těla a kolik práce dá uvést jej opět do normálního stavu. Tento projekt by byl určen pro mladé lidi ve věku 14 –16 let. Na tomto projektu se budou podílet členové Agentury Bořivoj a také spolupracovníci: doc. Eva Machková - výchovná dramatika PhDr. Hana Kasíková - FFUK – obor pedagogika PhDr. Zdeněk Vojtíšek - studium náb. sekt Mgr. Blanka Kolínová - psycholožka MgA. Martin Plešek - výchovná dramatika Divadlo ve výchově Divadlo ve výchově je označení pro program, který umožňuje smysluplně propojit divadelní představení s aktivitou diváků. Divadelní představení přináší příběh a témata, na kterých mohou herci i diváci společně pracovat v tzv. dílnách, a to buď po představení, nebo už během něj. Kromě přímé zkušenosti s fenoménem divadla se tu účastníkům nabízí i prostor k učení – od široké škály sociálních kompetencí, empatie, kooperace, pozitivní sebe-pojetí přes rozvoj tvořivosti, formování hodnotového žebříčku až po faktografické informace. UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit Jindřišská 5, 110 00 Praha statutární zástupce: ing. Čestmír Huňát tel.:  222 240 901, fax  222 247 473, e-mail: , www.unijazz.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE Občanské sdružení Unijazz bylo registrováno v únoru 1990, ale pracovalo již v předcházejícím období od roku 1987. Je jednou z organizací navazující na činnost Jazzové sekce. Eviduje několik tisíc členů a příznivců v celé České republice. Pro členy jednou měsíčně vychází informační zpravodaj, každoročně se pořádá shromáždění členů. Podpora kulturních aktivit Unijazzu spočívá v předávání informací, zkušeností, zprostředkování kontaktů a zejména v rámci jednotlivých akcí v poskytování prostoru kvalitním uměleckým projektům. Festivaly organizované Unijazzem (Boskovice, Bohnice, Altenativa) jsou pravidelně pořádány již více než deset let a staly se pevnou součástí kulturního dění v České republice. První ročník mezinárodního hudebního festivalu Alternativa se celý odehrál na území MČ Praha 6, ve spolupráci s kulturními zařízeními této městské části. Tato spolupráce pokračovala i v dalších ročnících, kdy část festivalového programu vždy probíhala v Klubu Delta, a po jeho zřízení i v KC Kaštan. Odtud pramení i částečná znalost možností využití těchto zařízení pro kulturní účely. Pravidelné akce však nejsou jedinými projekty, na kterých Unijazz spolupracuje s kulturními institucemi Prahy 6. Můžeme například uvést týdenní přehlídku aktivit Dejvického Divadla (několik divadelních představení) a Klubu Delta (koncerty, výtvarné kurzy) v Helsinkách a v Tampere, kterou pořádal Unijazz. Za rok 1999 byla sdružení Unijazz udělena žánrová cena Akademie populární hudby v kategorii etnická a alternativní hudba za soustavnou péči o nezávislou kulturu s přihlédnutím k pořádání festivalu Alternativa. V roce 2000 bylo sdružení na tuto cenu opět nominováno. STRUČNÝ PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT SDRUŽENÍ UNIJAZZ BOSKOVICE, čtyřdenní festival pro zachování a obnovu židovské čtvrti - koná se ve městě Boskovice v Jihomoravském kraji pravidelně od roku 1993 - v roce 2000 byl uskutečněn pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla - hudba různých žánrů, divadla, filmy a videoprojekce, výstavy, výlety, výtvarné dílny - pravidelně několik tisíc návštěvníků, převážně mládež - v roce 2004 se uskuteční 12. ročník v termínu 15.-18. července BABÍ LÉTO v psychiatrické léčebně BOHNICE - už od roku 1990 pravidelně zahajuje celorepublikové Týdny pro duševní zdraví - víkendová přehlídka hudby různých žánrů a divadel s doprovodnými akcemi (výtvarné dílny, výstavy, šachový turnaj, psychohrátky, filmová představení) v areálu PL Bohnice - až 3000 návštěvníků, převážně mládež a rodiny s dětmi - v roce 2004 se uskuteční již 15. ročník, a to 18. září ALTERNATIVA, mezinárodní hudební festival - desetidenní mezinárodní hudební festival probíhá pravidelně od roku 1993 v Praze v Divadle Archa a klubu Delta a v dalších prostorách, v minulých letech např. KC Kaštan, klub Vagón, Jazz Club Železná, ROXY aj. - nejrůznější hudební žánry - jazz, rock, soudobá hudba, world music a další ve své alternativní podobě ke střednímu proudu - Malá Alternativa – součást festivalu Alternativa – přehlídka začínajících kapel a hudebníků, ze které vzešla řada později úspěšných a známých skupin (- 123 min., Neočekávaný dýchánek, Sledě živé sledě a další), pravidelně se odehrávající v Klubu Delta - doprovodné akce - přednášky, výstavy, filmy, videoprojekce, besedy, přednášky aj. - 5000 návštěvníků, nespecifikované publikum - v roce 2004 se uskuteční 12. ročník v termínu 25. listopadu až 4. prosince Kulturní magazín UNI - měsíčník, který vychází již od roku 1991 - 40 až 48 stran, atypický formát, černobílé provedení - náklad 2500 výtisků - rocková, jazzová, etnická a soudobá hudba, blues a také literatura, divadlo, film a pod. - v roce 2004 vyjde monotematické číslo magazínu pod názvem „15 let české necenzurované hudby“ - součástí magazínu zasílaného členům je Zpravodaj sdružení - www.unijazz.cz Čítárna a knihovna - veřejná čítárna s občerstvením v sídle Unijazzu - knihy, periodika a další publikace kulturního zaměření - pravidelné výstavy, poslechové pořady, besedy, videoprojekce, promítání 16mm filmů, tiskové konference a další akce - prodej knih, časopisů a CD - 35 míst k sezení Shromáždění členů sdružení - každoroční setkání členů a přátel sdružení Unijazz - v roce 2004 se uskuteční v KC Kaštan v termínu 18.–20. června Další aktivity - šachový turnaj 20. března v KC Kaštan - spoluúčast na projektu „Měsíc bláznovství“, pořádaném Českou asociací pro psychické zdraví (ČAPZ, www.sweb.cz v měsíci dubnu Dům U kaštanu Nachází se v bývalé osadě Týnka (Stará Tejnka) a vznikl v souvislosti s barokní obnovou a přestavbou břevnovského opatství u sv. Markéty. Na počátku 19. století byl přestavěn do klasicistní podoby. Stál při staré cestě, vedoucí od Strahovské brány na západ, a hostinec v domě se stal vyhledávanou stanicí a noclehárnou. Ze staré osady po zbourání městských hradeb zůstala zachována pouze budova zájezdního hostince U kaštanu se zahradní restaurací, která se stala oblíbeným výletním místem a zároveň sloužila k různým schůzím a shromážděním. Konaly se tam schůze Sokola, ochotnických spolků, sjezdy hasičské jednoty apod. „Tajně se zde sešli v dubnu r. 1878 vůdcové dělnického hnutí v čele s předními průkopníky socialismu Josefem Boleslavem Peckou a Ladislavem Zápotockým a rozhodli o založení Českoslovanské sociálně-demokratické strany, v duchu revolučního učení Marxova. Ustavení nové strany bylo pro další vývoj dělnického hnutí v českých zemích událostí mimořádného významu.“ (převzato z knihy: Emanuel Poche - „Prahou krok za krokem“) Dům U kaštanu zůstal hostincem až do 50. let 20. století. Při příležitosti 75. výročí založení Českoslovanské sociálně-demokratické strany byla budova upravena podle projektu ing. Feigla a 7.4.1953 v ní bylo otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí. Místnost, v níž se sjezd konal, byla uchována v původním stavu. V roce 1955 byla v souvislosti s rozšiřováním Bělohorské ulice část domu ubourána. V roce 1962 bylo muzeum zrušeno a objekt svěřen do správy Obvodního kulturního domu v Praze 6. Později byl objekt zařazen do seznamu tzv. národních kulturních památek (dnes je památkově chráněným objektem). V 90. letech zde byly provedeny rozsáhlé a nákladné rekonstrukční práce a celý objekt je připraven sloužit kulturním činnostem a aktivitám. Program KC Kaštan na únor 2004 3.2. úterý 20.00 - divadlo Treperendy z Benátek kolem roku 1730 mírně upravený Carlo Goldoni v podání obnoveného zcela amatérského Divadla Na Cestě 4.2. středa 20.00 - videoprojekce Zločin v šantánu - 1968, režie: J. Menzel, námět:J. Škvorecký krádež perlového náhrdelníku a následná vražda v kabaretu by mohly zkompromitovat všemocného ministra......, tenhle smutně veselý film byl natočen na podzim r. 1968 a ač to není v ději, je to na něm znát 5.2. čtvrtek 20.00 - koncert Altai - stylů plná hudba 7.2. sobota 15.00 - pohádka Máma, táta a já - komorní pohádka pro 1 loutku a dva herce na motivy pohádky O Palečkovi Divadlo Bořivoj 7.2. sobota 20.00 - koncert la groupe $kip - new balance unanchored rock 10.2. úterý 20.00 - divadlo Kostra v kufru aneb případy komisaře Fábera detektivní komedie - Divadlo Bez Dozoru 11.2. středa 20.00 - videoprojekce Skřivánci na niti - 1968, režie: J. Menzel, námět: J. Hrabal všední dny nedobrovolných brigádníků na obrovské skládce šrotu, naplněné absurdně groteskními paradoxy a černě smutným humorem 12.2. čtvrtek 20.00 - koncert Janota 1935 13.2. pátek 20.00 - zápas v divadelní improvizaci Česká improvizační liga - OT.I.SK & STŘE.L.I. 14.2. sobota 15.00 - hudební dílna V rytmu bubnů - hudební dílna Václava Kořínka seznámení s nástroji přírodních kultur, bubny, dijeridoo, chrastidla, tanec a zpěv! Vítáni jsou všichni! 17.2. úterý 20.00 - autorské čtení autorské čtení Martina Fendrycha z jeho nového románu Samcologie 18.2. středa 20.00 - 16mm film Hra o jablko - 1976, režie: Věra Chytilová jedno z vrcholných a dosti feministických dílek, jehož uvedení bylo několikrát odkládáno 19.2. čtvrtek 20.00 - koncert Vítězný únor Jana Buriana písničkář a spisovatel Jan Burian uvádí svůj nový program plný písniček a vyprávění o době vlády dvou jogurtů a jedné politické strany, malá intimní historická konfrontace. PREMIERA 20.2. pátek 20.00 - divadlo Báječný večer s Útvarem totálního divadla VYDRŹ 21.2. sobota 15.00 - pohádka Honza a skřítkové - pohádka pro nejmenší Divadlo Basta a Fidli 25.2. středa 20.00 - poslechový program Miroslav Wanek (UJD) – Zcestně poslech CD kapel, které na svých cestách po zahraničí zaujaly nebo spolupracovaly s kapelou Už jsme doma 26.2. čtvrtek 20.00 - koncert Autorský kabaret Michala Vícha a Jiřího Weinbergera: Setkání s.r.o., tentokrát s hostem Petrem Vydrou divadlo a vydavatelství: DOPOLEDNE & ODPOLEDNE 27.2. pátek 20.00 - koncert Pavla Milcová a Peter Binder písně z aktuálního alba Apollo 14, sycené folkovou sdělností, rockovou energií i jazzovou zkušeností, které směřují za hranice známého prostoru Tip měsíce Vítězný únor Jana Buriana (19.2. čtvrtek 20.00) Janota 1935 (12.2. čtvrtek 20.00) informace na www.kastan.cz KAŠTAN DÁLE NABÍZÍ: Bar Kaštan Ateliér Kaštan víkendové výtvarné dílny: sobota 7.2. glazovámí květináčů - kaktusáčků 10-13h J. Brabcová sobota 14.2. drátování sklenic donesených nádob 10-13 M. Ambrožová sobota 21.2. pletení košíků 10-13 Letohrádek Vendula Bližší informace a přihlášky J. Hilská  604 562 146 nebo J. Brabcová  737 847 163 Možnost dlouhodobých i krátkodobých pronájmů prostor Kaštanu Martin Šalek tiskový mluvčí tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/unijazz-v-kastanu-2004-01-27 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz