Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Radnice musí ochránit osobní údaje

Usnesení z jednání zastupitelstva nebo rady městské části Prahy 6 už občané nenajdou na webových stránkách radnice v plném znění. Osobní údaje, které usnesení obsahují, jsou v těchto dokumentech vynechány.


„Radnice musí respektovat zákon na ochranu osobních údajů,“ uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná. U fyzických osob bude vypuštěno jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště.

Radnici k tomuto kroku nutí stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. To říká, že osobní údaje obsažené v jednáních zastupitelstva a usneseních rady na internet nepatří. Rozhodnutí vydal úřad po vzájemném posouzení zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o obcích a zákona na ochranu os. údajů.

Osobní údaje obsahují některá usnesení zastupitelstva, například o prodejích nemovitostí, pronájmech, přidělování sociálních bytů apod. Bez nich by byla usnesení neplatná. Pokud radnice zveřejní tyto informace na internetu, tedy neomezenému okruhu osob, podle stanoviska nechrání osobní data, porušuje zákon a vystavuje se postihu včetně postihu trestněprávního. "Městská část Praha 6 nechce připravit občany o informace z jednání rady nebo zastupitelstev, neboť je o ně na internetu zájem. Ostatní městské části se rozhodly tyto informace vůbec nezveřejňovat, my osobní data nahrazujeme písmeny XXXXX," uvedla Lenka Pokorná s tím, že zveřejňovaná usnesení budou nepřístupná pouze do doby, než se upraví.

Zastupitel Oldřich Kužílek však takový postup zpochybňuje. Tvrdí, že je ze strany radnice zbytečně panikářský. „Výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů je zcela nepřijatelný a udělené pokuty za jeho nedodržování neoprávněné,“ domnívá se Kužílek. Podle jeho názoru ve smlouvách zpravidla nejde o osobní údaje, obec je povinna i oprávněna je zveřejňovat a často s tím tyto osoby souhlasí. „Anonymizací se nemyslí vypouštění jmen, ale nanejvýš dat narození a přesných adres. Vymazání jmen by tak bylo opačným extrémem, opět v rozporu se zákonem,“ míní zastupitel.

"Je to absurdní stav, kdy jeden zákon tvrdí A a druhý B. Radnice se ale musí řídit oběma. V obou případech hrozí pokuta a postih odpovědných zaměstnanců. Řada radnic za to, že chtěla podrobně informovat občany, už nemalé pokuty dostala. Konečným výsledkem je, že si občané budou myslet, že radnice něco záměrně tají, a o to skutečně nestojíme. Stanovisko úřadu však musíme respektovat," doplňuje starosta Tomáš Chalupa. Zasedání zastupitelstva zůstávají i nadále veřejná a může se jich zúčastnit kdokoliv. Zápis o jednání je uložen na městském úřadě. Na požádání mají právo do zápisů nahlížet plnoletí občané Prahy 6, vlastníci nemovitostí na území obce nebo cizinci s trvalým bydlištěm v Praze 6. Kopie jsou jim poskytnuty zdarma.

Ostatní osoby mají také právo na informace z jednání. V těchto případech je však radnice povinna redukovat či anonymizovat osobní údaje. Tyto osoby musí uhradit například náklady spojené s pořizováním kopií a podobně.

(podle čas. Šestka)

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/radnice-musi-ochranit-osobni-udaje-2005-01-26 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz