Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Průzkum: Praha 6 je považována za nejbezpečnější obvod

Nejpreferovanější pražskou čtvrtí je z hlediska bezpečnosti ve třech sledovaných obdobích (1997, 1999, 2004) Praha 6. V roce 2004 je podle veřejnosti druhým nejbezpečnějším místem Praha 10 a třetím Praha 1. Dalšími městskými částmi preferovanými z hlediska bezpečí byla v roce 1997 Praha 4 a 5, zatímco v roce 1999 je to na druhém místě Praha 10 a na třetím Praha 4.


Průzkum pocitu bezpečí občanů hl.m. Prahy byl proveden poprvé v roce 1997 v období od 17.10. do 9.11. se souborem 1830 obyvatel Prahy. V roce 1999 v období od 11.11. do 20.11. byl proveden stejný výzkum na území hl.m. Prahy, s počtem respondentů 2000. Průzkum "Analýza pocitu bezpečí" zpracovalo oddělení prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy. Výstupy provedených analýz jsou  jedním z podkladů pro přípravu  priorit hlavního města v oblasti prevence kriminality a pro přípravu programu "Partnerství" pro rok 2006. 

Výběr respondentů v průzkumu probíhal kvótní metodou - tzn. rozložení populace v jednotlivých městských částech podle věku, pohlaví, povolání, vzdělání apod. Tato „Analýza pocitu bezpečí na území hl.m. Prahy“, provedená v roce 1999, byla zároveň jedním z podkladů při zpracovávání Koncepce prevence kriminality hl.m. Prahy. Výstupy z analýzy byly zároveň jedním z podkladů při zpracování Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni MV ČR. V roce 2004 pak proběhl průzkum v období od 6.12. do 20.12. s počtem respondentů 2000.

Všechny tři výzkumy prováděné v odstupu dvou a pěti let jsou srovnatelné pouze zčásti díky několika aspektům. Jde o rozdílný počet respondentů (v roce 1997 – 1830, v roce 1999 a 2004 – 2000) a jiný způsob výběru respondentů. Dále byl jiný způsob kladení otázek a jiný způsob vyhodnocování. Výzkumy se zabývají stejnou problematikou, nicméně v jednotlivých letech nejsou zahrnuty všechny sociálně patologické jevy. To je způsobeno samozřejmě i jinou situací na území hl.m. Prahy.

Hlavním cílem průzkumu v roce 2004 bylo zjistit důvody ohrožení Pražanů na území hlavního města Prahy, jejich postoje k jednotlivým problémům spojeným s kriminalitou a jejich zkušenost s trestnými činy. Dále bylo zjišťováno, jaká opatření by Pražané prosazovali ke zvýšení osobní bezpečnosti, jaká je jejich ochota platit za bezpečnost a jaké stimuly je vedou k případnému odstěhování z Prahy.

Závěry

· Srovnání Analýzy pocitu bezpečí na území hlavního města Prahy realizované v roce 1997, v roce 1999 a v roce 2004 ukázalo, že v některých případech nedošlo k žádné změně, naopak v některých případech ke změnám podstatným.

· Z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku se v současné době nejvíce Pražanů cítí ohroženo drogami, pouliční kriminalitou, kriminalitou v MHD a pouliční prostitucí. V roce 1999 se Pražané naopak cítili nejvíce ohroženi kapsářstvím, drogami, nezaměstnaností a bezdomovectvím a v roce 1997 to byla kriminalita - všeobecně, drogy, závadové chování dětí a výherní automaty.

· Nejvíce ovlivňují pocit bezpečí občanů drogoví dealeři a kriminální recidivisté a to stejně jako v roce 1999. Na třetím místě byli v roce 2004 nepřizpůsobiví Romové, v roce 1999 to byli občané bývalé SSSR. V roce 1997 ovlivňovali pocit bezpečí nejvíce kriminální recidivisté a fašistické skupiny a nepřizpůsobiví Romové. Podle druhů zločinnosti jsou v současné době největší obavy z kapesních a bytových krádeží, vykrádání aut a krádeží aut. V roce 1999 to byly obavy z kapesních krádeží, ublížení na zdraví a vykrádání aut. V roce 1997 to byly nejvíce obavy z bytových krádeží, ublížení na zdraví, loupeží a vandalismu.

· Nejpreferovanější pražskou čtvrtí je z hlediska bezpečnosti ve všech třech letech Praha 6. V roce 2004 je podle veřejnosti druhým nejbezpečnějším místem Praha 10 a třetím Praha 1. Dalšími městskými částmi preferovanými z hlediska bezpečí byla v roce 1997 Praha 4 a 5, zatímco v roce 1999 je to na druhém místě Praha 10 a na třetím Praha 4.

· Zkušenosti respondentů s trestným činem jsou srovnatelné ve všech třech letech, v roce 2004 odpovědělo 34% dotázaných, že se stali v posledních dvou letech obětí trestného činu, v roce 1999 tak odpovědělo 33% dotázaných, v roce 1997 pak 31% dotázaných.

· Nejčastěji uváděným trestným činem v roce 2004 i v roce 1999 byly kapesní krádeže a vykradené auto, zatímco v roce 1997 to bylo ublížení na zdraví a loupežné přepadení. Co se týká ohlášení trestných činů policii, dochází ke snižování procenta ohlášení trestných činů policii. Zatímco v roce 1997 bylo policii ohlášeno 76% trestných činů, v roce 1999 to bylo 60% trestných činů a v roce 2004 pouze 57% trestných činů. V letech 1997 a 1999 šlo nejčastěji o nahlášení krádeží aut, vyloupení aut a bytových krádeží, v roce 2004 byly nejčastěji nahlášeny bytové krádeže, loupežná přepadení a krádeže a vyloupení aut.

· Procento bezpečnostních opatření k ochraně majetku klesá. V roce 2004 provedlo bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku 59% Pražanů, v roce 1999 62% Pražanů a v roce 1997 75% Pražanů. Ke zvýšení osobní bezpečnosti něco udělalo v roce 2004 50% Pražanů, v roce 1999 51% Pražanů a v roce 1997 66% Pražanů. Jako způsob vlastního bezpečnostního opatření bylo v roce 2004 i v roce 1999 uváděno nejčastěji nevpouštění cizích lidí do bytu/domu a v roce 1997 uzamykání vchodu do domu. Ve všech třech letech se vysoké procento respondentů vyhýbalo nebezpečným místům a také zabezpečilo více vstupní dveře. 

· Nejčastěji oznámenými trestnými činy by podle výzkumů byly v roce 2004 pokus o znásilnění, napadení na ulici a sražení chodce řidičem a neposkytnutí první pomoci a v roce 1999 i v roce 1997 by bylo nahlášeno sražení chodce řidičem. Vysoké procento respondentů by nahlásilo také přípravu teroristického útoku a případy domácího násilí. Naopak ve všech třech letech by pouze minimum dotázaných oznámilo podávání alkoholu mladistvým popř. krádež v obchodě nebo nevpuštění Romů na diskotéku.

· Výzkum byl také zaměřen na vznik občansko-sociálního zařízení v blízkosti bydliště. V roce 2004 by dotazovaným nejvíce vadilo kontaktní centrum pro narkomany, romské kulturní středisko, hrací automaty a výchovný ústav pro mládež. V roce 1997 by lidem v blízkosti bydliště nejvíce vadilo kasino s ruletou, romské kulturní středisko a rokový klub a v roce 1999 by nejvíce vadil výchovný ústav mládeže, romské kulturní středisko a ubytovna pro bezdomovce. Nejméně by ve všech případech vadil domov důchodců, popř. policejní stanice.

· Důvodem k odstěhování z Prahy byly v roce 2004 především vysoké životní náklady, dále vysoká kriminalita a špatné mezilidské vztahy. V roce 1999 byla na prvním místě uvedena vysoká kriminalita, dále špatné životní prostředí a následně vysoké životní náklady. V roce 1997 byly na předních místech uvedeny špatné životní prostředí, vysoké životní náklady a vysoká kriminalita. Nejméně uváděnými důvody byly ve všech třech letech vysoké životní tempo a problémy s dopravou.

· V roce 2004 uvedlo 42% respondentů, že by bylo ochotno platit měsíčně ze svého příjmu určitou částku ke zvýšení bezpečnosti. V roce 1999 by bylo 44% dotázaných ochotno platit měsíčně ze svého příjmu 1%. V roce 1997 by bylo ochotno přispět přes 50% dotázaných na zvýšení bezpečnosti měsíčně ze svého příjmu 0,5%.

· Názory na opatření ke zlepšení bezpečnosti na území hl.m. Prahy byly ve všech třech případech shodné - více policistů v ulicích uvedlo nejvíce dotázaných. V roce 2004 následovalo zlepšení veřejného osvětlení, lepší materiální zabezpečení policie a kamerové systémy, v roce 1999 to pak bylo lepší vybavení policie a též více zařízení pro volný čas mládeže. V roce 1997 následovaly veřejně prospěšné práce a více zařízení pro volný čas mládeže.Ing. Alena Šindlerová
Koordinátorka prevence kriminality hl.m. Prahy
Vedoucí oddělení prevence kriminality  MHMP  

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/pruzkum-praha-6-je-povazovana-za-nejbezpecnejsi-obvod-2005-04-19 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz