Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Oslavy 100 let města Bubenče proběhnou pod hlavičkou berana

Logotyp „100 let města Bubenče“ vyhrál grafický návrh Jana Dvořáka v jednoduché křivce symbolizující hlavu berana, doplněný o příslušný text. Rozhodla tak porota na svém závěrečném jednání minulý týden.


náhled souboru
Do soutěže, vypsané v souvislosti s oslavami sta let existence města Bubenče v Praze 6, které proběhnou v příštím roce, přišlo 80 návrhů od 27 autorů. Soutěž byla vypsána jako ideová výtvarná neanonymní a jednokolová, které se mohla zúčastnit odborná i laická veřejnost bez omezení věku a vzdělání. Do závěrečné fáze byly vybrány tři návrhy autorů Jiřího Helcera, Jana Šabacha a Jana Dvořáka. Každý návrh byl proveden v několika variantách a v různém barevném provedení. Seznámit se s nimi můžete v přiložené fotogalerii. Po důkladném hodnocení porota konstatovala, že i po dopracování návrhů nebude uděleno první místo, ale tři druhé ceny a také sedm odměn (viz. příloha) Přestože porota neoznačila žádný z dopracovaných návrhů jako vítězný, rozhodla, že na logotyp „100 let města Bubenče“ použije logotyp od autora Jana Dvořáka (viz. obr.) V srpnu pak budou všechny soutěžní návrhy vystaveny na chodbách radnice Prahy 6. U příležitosti 100. výročí povýšení Bubenče na město dne 26. 10. 1904 připravují městské části Praha 6 a Praha 7 společné oslavy. Scénář oslav zahrnuje kulturní a společenské akce podtrhující historický rámec čtvrti a stavební a údržbové práce na parteru města, realizované pod hlavičkou "100 let města Bubenče". Společná značka - logotyp, který vznikl na základě vypsané soutěže, bude používán na propagačních materiálech, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, v tisku i masmédiích a při všech příležitostech týkajících se uvedené akce. Oslavy 100 let města Bubenče umožní koordinovat jednotlivé společenské a kulturní akce a drobné investiční i neinvestiční úpravy v parteru města pod společnou hlavičkou. Účelem této akce je oslovit nejširší občanskou veřejnost a obrátit její pozornost na oživení prostředí, v kterém žije, k podchycení a znovuoživení historických tradic, drobných artefaktů v území i povědomí historické kontinuity místa v čase jako celku. Za tímto účelem se nabízí možnost obnovení původních masopustů, povelikonočních slavností Slamník (dříve Na strožoku) a řady dalších. Zároveň by byl realizován chodníkový programu ve větším rozsahu než doposud, řešení dopravy v klidu (i mimoúrovňově, rehabilitaci městských alejí atd. Samostatnou kapitolou zůstává reanimace Stromovky, transformace oblasti Papírenské apod. Katastrální území Bubenče se dnes rozprostírá na levém spodním toku řeky Vltavy při jejím průtoku Prahou. Jako celek se Bubeneč nachází mezi k.ú. Sedlec, Dejvice, Hradčany, Holešovice a Trója, z části na území Městské části Praha 6 Městské části Praha 7. Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec (na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč. Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26.10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17.2.1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené. Zemské barvy v městském znaku vyjadřují nejen panství nejvyšších purkrabí českých a pokračování tradice vybudováním letohrádku pro účely českých místodržících ale i sousedství dnešní Stromovky, vzniklé na místě královské obory s tzv. císařským mlýnem proměněným za Rudolfa II. na jednu z jeho letních rezidencí. Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.:  220 189 957

Oslavy 100 let města Bubenče

náhled souboru
[ JPG • 30kB • 460×460 (8bit 3ch) ]

autor Jan Dvořák

náhled souboru
[ JPG • 20kB • 460×460 (8bit 3ch) ]

autor Jan Šabach

náhled souboru
[ JPG • 36kB • 460×460 (8bit 3ch) ]

autor Jiří Helcl--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/oslavy-100-let-mesta-bubence-probehnou-pod-hlavickou-berana-2003-07-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz