Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Na opravu Ladronky přispěje Praha 6 dalšími 20 miliony

O tom, a o dalších bodech rozhodovali radní na 16. jednání Rady Městské části Praha 6 dne 16. 4. 2003.


náhled souboru
 Finanční spoluúčast Prahy 6 při rekonstrukci bývalé usedlosti Ladronka Radní Prahy 6 schválili záměr, aby se městská část podílela také na spolufinancování rekonstrukce bývalé usedlosti Ladronka (viz. obr.) částkou do 20 mil. Kč. Praha 6 již v tuto chvíli za zhruba 26 mil. Kč zrekonstruovala celý areál Ladronky, kde tak vznikly stezky pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, hřiště pro fotbálek nebo nové zelené plochy pro odpočinek. V podstatě to znamená, že městská část je ochotna financovat zhruba 45 procent celého projektu (tj. vlastní objekt i areál), který by měl přijít asi na 90 mil. Kč. Předpokladem spolufinancování je rovnocenná spoluúčast městské části na výběru dodavatele rekonstrukce a budoucího provozovatele rekonstruovaného objektu. Už v před dvěma lety byl formulován společný záměr hl.m.Praha a Městské části Praha 6 s cílem vytvořit v prostoru břevnovské pláně podmínky pro aktivity volného času, tedy vytvořit provozní a sociální zázemí a vlastní areál. Podíl Prahy 6 na výstavbě areálu volného času je už realizován, přičemž rekonstrukce objektu Ladronka byla z důvodu srpnových povodní a potřeby odstraňování jejich následků pozastavena. Objekt Ladronka zůstane ve vlastnictví hl. m. Prahy. Případné změny majetkoprávních vztahů by byly předmětem samostatného jednání.  Praha 6 usiluje o polikliniku Radní doporučili zastupitelům odsouhlasit podání žádosti o svěření objektu III. polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově včetně funkčně souvisejících pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do správy Městské části Praha 6. Městská část již několik let usiluje o převedení polikliniky do majetku obce, aby mohla zabezpečit její účelné využití, správu a rozvoj. „Zdravotnictví považujeme za významnou součást celoměstské infrastruktury, která podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu života a spokojenost obyvatel“, vysvětluje snahu o získání polikliniky starosta Tomáš Chalupa a dodává: „Přestože si uvědomujeme omezené kompetence, které máme v období po reorganizaci státní správy na úseku zdravotnictví, chceme uplatňovat aktivní zdravotní politiku a optimalizovat strukturu stávající sítě zdravotnických zařízení.“ Současnou strukturu a hustotu sítě zdravotnických zařízení působících na území městské části hodnotí Rada s určitými výjimkami jako přiměřenou. Dobrá je dostupnost primární ambulantní a lékárenská péče a rovněž lůžkové péče v základních a ve většině specializovaných lékařských oborech. Nepostačující současným potřebám městské části je kapacita pro poskytování závodní preventivní a následné lůžkové péče.  Prodloužení nájemních smluv k náhradním bytům pro občany postiženým povodní z m.č. Praha – Suchdol Radní se rozhodli prodloužit, resp. uzavřít nájemní smlouvy k náhradním bytům poskytnutým občanům postiženým povodní z m.č. Praha - Suchdol do 30. 6. 2003. „Pronájem tak získají čtyři rodiny postižené povodní z Prahy – Suchdol, u nichž práce na opravách domů v Suchdole nejsou dosud ukončeny a proto byty nelze užívat“, vysvětlil důvod prodloužení nájmu starosta Chalupa.  Poskytnutí finančního příspěvku Domovu sv. Rodiny a občanskému sdružení Diakonie Broumov Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč. Domovu sv. Rodiny na činnost jeho chráněných dílen. Na provoz ústavu sociální péče s celoroční péčí o 78 těžce zdravotně postižených klientů byl letos v rámci grantového řízení poskytnut příspěvek ve výši 495 tis. Kč. Dílny slouží k rozvíjení motorických dovedností 30 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Rada zároveň schválila finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč občanskému sdružení Diakonie Broumov na činnost Střediska sociálních služeb v Praze 6. Středisko poskytuje a zprostředkovává sociální služby občanům v nouzi, přijímá měsíčně asi 6 tun sbírkového materiálu, který třídí, zpracovává a vydává sociálně potřebným občanům. Přebytky expeduje do dalších regionů ČR. V rámci grantového řízení byl občanskému sdružení poskytnut příspěvek ve výši 20 tis. Kč. Rada rozhodla o poskytnutí dalšího těchto dvou finančních příspěvků v celkové výši 35 tis. Kč. proto, že tato částka zbyla z nedočerpaných prostředků schváleného rozpočtu na poskytnutí grantů v sociální oblasti.  Uzavření dohod na úhradu neinvestičních nákladů na děti, které plní povinnou školní docházku v základních školách v Praze 6 a mají trvalé bydliště v jiných obcích Rada souhlasila s uzavřením dohod na úhradu neinvestičních nákladů na děti, které plní školní docházku v ZŠ v Praze 6 a mají trvalé bydliště v obcích Horoměřice a Tursko. V případě čtyřiapadesáti horoměřických dětí se jedná bezmála o 400 tis. Kč a v případě šesti dětí z Tursko je to téměř 50 tis. Kč. Dohody na úhradu neinvestičních s oběma obcemi jsou uzavřeny podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, kdy obec je povinna hradit neinvestiční náklady na děti plnící povinnou školní docházku v jiné obci, pokud nemá zajištěné podmínky pro její plnění. Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/na-opravu-ladronky-prispeje-praha-6-dalsimi-20-miliony-2003-04-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz