Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Masopust Prahy 6 - kouzelný svět pod i nad hladinou rybníků

V Praze 6 - Břevnově se letos už podeváté bude konat tradiční Masopustní veselí, které proběhne ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2003.


náhled souboru
Snahou organizátorů, kterými jsou Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů spolu s radnicí Prahy 6, je obnovit tuto prastarou tradici masopustních oslav na území Prahy 6. Masopust čerpá inspiraci nejen ze středověkých masopustů, ale i z masopustních slavností konaných na počátku minulého století v Čechách a na Moravě. "Já, starosta obce Prahy 6, uděluji všem maskám a obecenstvu právo masopustní. Čímž jest dovoleno Masopust slaviti jako zpívati, křepčiti a dobrého moku si zavdati. Naopak, zakazuje se - mračiti, plakati, láti a sváry vyvolávati. Nařizuje se - buďte dobré mysli a veselte se!"…………takto nějak udělí "právo" starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa masopustnímu průvodu masek, který se sejde 28. února v 15 hodin u zrekonstruované kapličky Poutní cesty před hotelem Pyramida v Praze 6. Průvod, nad kterým převzal záštitu starosta, půjde Bělohorskou ulicí a skončí kolem 17 hod. před KC Kaštan, kde dojde k tradičnímu „pochování basy“. Cestou navštíví průvod obchůdky členů břevnovského živnostenského spolku. Následující den, tj. 1. března proběhne od 20 hodin v restauraci Na Ořechovce Masopustní bál. Hlavní téma pro masky v masopustním průvodu i na masopustním bále je „kouzelný svět pod i nad hladinou rybníků“. Masopustní tradice: Masopust Třídenní svátek, který předcházel popeleční středě, jíž začínal čtyřicetidenní půst končící o velikonocích. Tento svátek byl stejně pohyblivý jako velikonoce (může být 1. února až 7. března). Přípravě na masopust tzv. "tučný čtvrtek", mnohdy předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla vepřová pečeně se zelím. Tento den měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli - bohatý oběd. Následovala zábava s tancem, která pokračovala až do rána. Masopustní pondělí pokračovalo v zábavě a tanci. V mnohých vsích se konal tzv. "mužovský bál" pouze pro ženaté a vdané. Mnohde lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké obilí příští rok naroste. Vyvrcholení bylo o masopustním úterý kdy se konaly průvody maškar a divadelní představení. Popeleční středa Popeleční středa zahajuje období předvelikonočního půstu. Následuje po masopustním úterý, kdy veškeré masopustní rozpustilosti vrcholily. Její název pochází od svěceného popelu, kterým kněz dělá věřícím kříž na čele a říká: "Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš". Tím připomíná pomíjivost pozemského života a nutnost pokání. Popel, který je k tomuto úkonu používán, se získává spálením ratolestí kvetoucí jívy (kočiček), které kněz před téměř celým rokem na květnou neděli posvětil. Škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil Krista. Sazometná zase podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje. Není dobře se ten den mračit, aby se dotyčný nemračil po všechny středy v roce. Pochovávání basy Masopustem končí křesťanský rok a masopust je také ukončením plesové sezóny. Po masopustu nastává období půstu, které trvá 40 dnů – doba do Velikonoc. Po Velikonocích by neměly být již žádné plesy. Basa se pochovává proto, že je to nejtvrdší nástroj v kapele a po dobu půstu utichá muzika. Není podmínkou, že se musí pochovávat jenom basa. Naší předkové tímto zvykem chtěli vyjádřit to, že pohřbívají vše staré a s příchodem jara očekávali to nové,co přijde. Břevnov před 75 lety - vypráví břevnovský rodák a fotograf Václav Dub Historie břevnovského Masopustu "Ihned po novém roce se připravovaly spolky v Břevnově na masopustní a karnevalovou sezónu. Nejsnazší to měli baráčníci. Měli svoje kroje a kapelu, takže průvod v Břevnově byl pestrý a veselý. Živnostníci spolku Havlíček vyšli vždy od sv. Markéty v čele s hudbou, pak řezníci ve svých zástěrách, přes prsa černo - bílou šerpu, udělenou kdysi cechu řeznickému za hájení Prahy před nepřítelem. Přes rameno velkou naleštěnou sekeru. V první řadě mimo jiné byl pan J. Tellinger v kostkovaném kabátku s vydrovkou na hlavě. Za řezníky šli hokynáři, truhláři, ševci a jiní, co žili a bydleli v Břevnově a okolí, ale už jen ve svátečních šatech. Průvod šel od kláštera přes náves Radimovou dolů, Na Panenské se otočil a nahoru po Bělohorské až k Marjánce, kdo průvod ukončil. Také kapelník Rašín dával dohromady svoji kapelu pro zábavy na Marjánce. Dámský kadeřník pan Červinka z Královky měl zas plné ruce práce s účesy paniček. Byl první, kdo začal v Břevnově ženám dělat trvalou. Skončila éra bubikopů a dlouhých vlasů á la "Anna Sciláková". Každý ze spolků se snažil předvést co nejlépe veřejnosti a tak zimní sezóna bývala velmi živá a pestrá. Ovšem skutečným vyvrcholením masopustního času byly sokolské šibřinky Na Marjánce, která bývala kulturním centrem Břevnova." Břevnovské masopustní bály a tancovačky "Co bývalo v Břevnově plesů, co spolků šlo průvodem v ulicích a zvalo na svůj maškarní rej! Masopust byl vždy vyvrcholením zimní sezóny. V prvé řadě to bývalo na Marjánce u Honzy Tellingera a pak hned U Vonásků - U Zelené brány. Ale svůj sál měla tehdy každá hospoda, a tak jste si mohli zatančit U Kaclů v Radimově ulici, Na Hubálce na Panenské, v pivovaře, ve Stodole, U Libuše a jinde. Nejpopulárnější ovšem byly sokolské šibřinky, kde bývali i živnostníci a páni domácí se svými rodinami. Také v sousedních Střešovicích bývaly krásné šibřinky za vedení sokolského starosty Antonína Jednorožce. Byly tu však i jiné spolky, především živnostenské, baráčníci, národní socialisté a Katolická jednota, která se scházela ve starém pivovaru u sv. Markéty. Na Viničce u Trnobranských zas měla sál Dělnická jednota a na Hubálce na Panenské bývaly známé Tygrbály, kam chodívala každou sobotu nejvíce služebná děvčata a vojáci z okolních kasáren. Zde nebyla nouze o pěkných pár facek, mezi civilisty a vojáky o děvčata. Často se musela volat "barajčaft" pohotovost z kasáren, aby uklidnila mladíky. Obzvláště mládenci od artilerie z Černínských kasáren byli známí pořízkové. Ale to bylo běžné i U Zelené brány, U Vitásků a Na Marjánce, a ráno bylo vždy možné vidět rozsah pranic: rozbitá okna, vyházené židle s ulomenýma nohama, tříšť skla. Nejhorší byli maďarští vojáci, kterým se tuze líbila břevnovská děvčata a chutnalo české pivo. Vzpomínám na bojový pokřik našich mládenců: "Nem serete fekete - Kam se na nás s….e!" Pranice to bývaly v celém sále. Maďarští vojáci nebyli v sálech rádi viděni, vždy to byl zárodek jisté mely, jak mezi českými vojáky, tak civilisty. Maně si vzpomínám, jaký to byl zvláštní rozdíl, když náš 28. regiment scházel z Vypichu a zpíval svoji plukovní hymnu - melodické "Gastaldo", a za námi šly maďarské pluky s pro nás nepřeložitelným řevem. Barajčaft - dnešní vojenská policie, však bývala nelítostná jak na maďarské, tak české vojáky, a když se sál uklidnil - a uklidil - o to s větším uvolněním a radostí se tančilo a zpívalo až do rána." Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/masopust-prahy-6-kouzelny-svet-pod-i-nad-hladinou-rybniku-2003-02-22 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz